Transmutationsnyheter april 2012

Fokusering är en av de huvudprinciper som jag har skrivit om i transmutationsnyheterna sedan 1998. Jag skulle vilja att vi fördjupar vår utforskning av fokusering denna månad.

Jag bor i Santa Fe, New Mexico. Och när vintern går över i vår blåser det starkt. Detta är ett typiskt vädermönster för New Mexico. Våren är vår vindsäsong. Och så som vädret förändras runt om i världen blir även vår blåsiga säsong starkare.

Den metafor jag använder, är att förändringens vindar blåser häftigare. Och när jag tänker på detta förstår jag att vi behöver bygga upp en starkare inre kärna och en starkare inre grund.

När jag skrev om fokusering, pekade jag på nödvändigheten att använda vår föreställningsförmåga för att fokusera på orden vi använder, på våra tankar, våra attityder, och att upprätthålla en positiv vision för världen.

Denna praktik är viktig för att kunna frodas i tider av förändring och för att kunna drömma en ny värld till liv, när den gamla paradigmen försvinner. Den gamla paradigmen har nått en ålder, där den inte kan upprätthålla sig själv längre och den stöder inte livet.

Men om vi fokuserar på vårt mentala sätt kan vi bli stentunga. Och livsformer som är alltför tunga överlever inte förändringens vindar. Träd, plantor, byggnader som är för tunga bryts ner av starka vindar.

Vi behöver hitta en balans i vår praktik så att vi kan skapa en stark inre kärna, som kan utsätta sig de kommande förändringarna. För förändringens vindar som blåser runt denna planet har en inverkan på allt liv.

Vi måste förstå att fokusering inte bara är ett mentalt koncept. När vi trampar in i mer feminina livsprinciper är fokusering en fullt kroppslig upplevelse.

Tänk på en kvinna som föder. En kvinna tänker inte bara på att föda barnet. Hela hennes kropp blir involverad i födelseprocessen. Ett träd eller en planta har inte bara för avsikt att växa ur fröet. Det är en process av att gro, få näring och välla fram från jordens inre ut till solens värld.

Det är dags att upptäcka att vår egen kreativa process är djupare än ett mentalt tillstånd. Kreativitet och fokusering måste vara en fullt kroppslig upplevelse för att skapa ett balanserat nytt liv.

Vi behöver fokusera på att få igång vår inre energi. Jag har nu i flera år uppmuntrat er att kultivera en djup och rik inre trädgård. För er som är nya läsare av transmutationsnyheterna, är det möjligt att gå tillbaka i arkiven och läsa om detta. Även i min artikel i Huffington Post från september 2011 finner ni detta tema. Linken är http://www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman/inner-garden_b_942092.html

Använd er imagination denna månad för att uppleva hur full kroppslig fokus kan kännas. Ge er tid att meditera eller göra shamaniska resor över hur du kan stärka din inre kärna. Det kommer att ge er styrkan som behövs för att möta så mycket död, förändring och genomgång.

Föreställ dig med din kropp, inte bara med att tänka. Engagera din kropps medvetenhet.

Pröva den basis, som du har byggt upp. För du kan inte stärka din inre kärna utan att ha en stark förankring. Grunden är dina tankar, attityder, minnen och dina visioner.

Fortsätt att stärka dina positiva visioner och attityder, som vi har börjat göra. Fokusera på de goda minnena och släpp de gamla historier som behöver dö bort. Använd din föreställningsförmåga till att fokusera på vad du vill uppleva i livet i stället för att använda den till att fokusera på mardrömmar.

Och med denna basis kan du tillåta energin att röra sig genom hela kroppen, så att du känner starka rötter gå ner i jorden och få en stark och sund kärna. Och därifrån kan sunda starka grenar växa mot solen och öka din kapacitet att ta emot och absorbera livets ljus.

Ta promenader i naturen. Naturen är nämligen redan instämd på kommande förändringar. Väderförändringar förvånar människor. Trots de bästa bemödandena ifrån vetenskapen är vi fortfarande förvånade över intensiteten och förändringarna i vädermönstren.

Men naturen är inte överraskad. Naturen behöver inte bli informerad av vetenskapsmän, om vad som ska hända. För alla levande varelser har en intern förmåga att känna vad som kommer. Vi har om och om igen sett hur djur vet när jordbävningar, tidvattensvågor, tornados etc. kommer. Djur och fåglar har sin egna interna radar och vet när det är dags att flytta och lämna ett område.

Även vi är natur och har våra interna sensorer. Men några av oss ha stängt av den interna stationen som informerar oss. Vi fortsätter att försöka tillåta andra att informera oss eller vi är överrationaliserade och tänker över allt, vilket medför att vi förlorar kommunikationen med vårt inre vetande.

Fortsätt att arbeta med tacksamhetsövningar. Att leva livet utifrån djup uppskattning är ett kraftfullt sätt att bilda en stark inre kärna som kan återhämta sig.

Så jag repeterar att fokusering är en fullkroppslig upplevelse. Pröva denna månad hur det känns. Kom bort ifrån att förstå detta mentalt. Rör dig ur din kropp denna månad. Skapa en stark inre kärna genom att lita till dina inre sinnen och bry dig inte så mycket om informationerna som du får från den yttre världen. Gå inifrån.

För många år sedan blev jag fascinerad av mångfaldiga och parallella realiteter. Jag lät deltagare i mina kurser resa till olika realiteter där de levde andra liv, som skapades utifrån olika val de gjorde. I teorin om mångfaldiga realiteter, gör vi olika val och slutligen lever vi varje gång i en annan realitet.

Nyligen började jag överlägga hur vi faktiskt kan se våra kollektiva energier manifestera till olika realiteter här och nu i detta universum.

Det finns många i världen som tror att bara människor är intelligenta och har ett medvetande. Dessa människor lever i en dimension och frekvens där naturen är sammansatt av saker som inte har någon ande och inte behöver mötas med ära och respekt. Naturen bara existerar.

Det finns de av oss som tror att allt som existerar är levande och har en ande och är anslutna till livets väv. På detta sätt kan vi verkligen känna livskraften i naturen och en förbindelse med naturen.

Och så finns det människor som lever i medvetenheten att naturen inte bara är levande och har en ande utan att naturen kommunicerar med oss, observerar och ser oss, och samspelar med oss. Med denna syn stiger du in i en annan livsverklighet.

Vi kan även stiga in i en ny dimension, när vi upptäcker det gudomliga i naturen och naturen uppmärksammar det gudomliga i oss. Detta är en underbar dimension.

Detta är exempel på oändliga uppfattningar som vi alla har om livet. Och med en viss sensivitet kan du se hur olika medvetandenivåer skapar olika verkligheter i vår värld.

Sen jag skriver transmutationsnyheterna, har jag delat med mig om att drömma den värld till liv som du vill leva i. Vi har använt alla våra sinnen för att se, höra, lukta, smaka och känna den värld vi önskar leva i.

För en kort påminnelse om basprinciperna kan du läsa min Huffington Post-artikel ”How to Create a new Vision for the Planet”.
http://www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman/world-vision _b_914986.htlm

Jag förmodar att alla ni som läser transmutationsnyheterna vill tro att vi kan stiga in i en ny verklighetsdimension, där vi lever ett liv i glädje, harmoni, rikedom, fred, god hälsa etc.

Men pga den kollektiva transen sträcker vi oss mot båda sidorna; vi vill tro, men på samma gång känner att vi inte har tillräckligt med kraft att ändra världen vi lever i.

Och så länge vi står på gränsen mellan att bli maktfyllda och vara engagerade och fokuserade eller att falla tillbaka i missnöje, hopplöshet och att ge upp, då kan vi inte ta steget fullt ut att skapa den värld vi önskar. Vi fortsätter att leva mellan det gamla och det nya.

Vi behöver lära oss hur vi kan förändra historien i vilken vi lever. För våra historier formar och skapar den slutgiltiga realitet vi lever i.

Vi måste välja mellan att stanna på spåret med den kollektiva transen och bara försöka överleva eller att göra det bästa av livet och stiga ut genom slöjorna in i en ny dimension av verkligheten som finns, men som väntar att vi deltar i den.

Det är ditt val. Ändra din praktik att uppleva till att fokusera med alla dina sinnen på ditt nya liv. Säg ja till historien. Fortsätt att berika historien med nya detaljer och en starkare sensorisk ingivelse. Lägg till karaktärer och utöka publiken i din historia. Gör den verklig. Lev ut ifrån den – var inte bara en iakttagare. Det enda sättet att göra det verkligt är att stiga in i den nya dimensionen av realiteten och leva utifrån den.

På denna planet finns det olika verkligheter som människor lever i. I vilken vill du delta?

Fullmånen är den 6 april. Fokusera denna månad på känslorna i kroppen, den inre känslan av transfigurationen. Var en ljusstråle. Visualisera inte att ge näring åt ljusnätet som förbinder oss alla. Var det ljuset. Låt oss alla denna månad göra vår transfiguration till en fullt kroppslig upplevelse.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

Låt oss helt och fullt förena våra hjärtan tillsammans för att vara en behållare av universell kärlek i vilken vi kan omhölja allt liv med kärlek.

När vi fortsätter att väva ett starkt nät av ljus och kärlek skapar vi ett förbund, i vilket vi är förberedda att arbeta tillsammans för att motstå vilken kris som än kommer på vår planet.

Recommended Posts