Transmutationsnyheter september 2023

Jag har så många pågående projekt. Min nya bok, om vilken jag ännu inte har berättat, är klar för tryckning. Jag arbetar på en App med Quincy Davis, en hip hop artist. Vi vill presentera enkla shamanska praktiker för ungdomar med problem, för att hjälpa dem att få tillgång till verktyg som kan vara stärkande. Jag arbetar även med en audio-inspelning för Sounds True.

Jag var så distraherad av mina underbara projekt, som jag är så ivrig med och som är så meningsfulla för mig. Jag hade satt upp i min kalender att skriva september Transmutationsnyheterna. Men min dag slutade innan jag hann börja.

Och så naturligtvis nyheterna om de många tragiska händelserna som bränderna i Maui och bränder och klimatiska händelser runt om i världen. Det var svårt för mig att fokusera.

Vad kan man bara säga mitt i alla dessa kriser. Jag känner att jag har sagt allt sedan jag började skriva Transmutationsnyheterna år 2000.

Det enda jag möjligtvis kan säga är att fortsätt upprätthålla ditt spirituella arbete. Upprätthåll ditt arbete med att undervisa andra om den dystra situationen vi är i och med verktyg att avhjälpa den.

Och vi förenar våra hjärtan tillsammans för att välsigna alla de varelser som förlorat sina liv i dessa livets verkligt förändrande tider. Som ni vet är det så mycket vi hade kunnat göra. Men det är förgånget. Nu behöver vi se framåt och göra våra minut-till-minut spirituella praktiker och utföra ceremonier för harmoni och för att få frid tillbaka till planeten.

Nu vill jag dela med mig om en ceremoni vi alla kan utföra för att välkomna höst/vårdagjämningarna. Det är fantastiskt att vi välkomnar en ny förändrande årstid den 23 september.

Personligen gillar jag att utföra ceremonier i naturen, i en park, vid havet, vid en flod, sjö, eller i en skogsglänta. Du kan utföra din ceremoni i en park i bebodda områden, om du inte vill ta på dig äventyret och köra till ett ställe i naturen en bit hemifrån.

Som du vet, föreslår jag för allt arbete med ceremonier att sätta upp ett altare. Om du skapar ett altare ute, kanske du vill lägga en duk eller filt på marken. Samla naturelement som representerar den årstid du välkomnar.

I den norra hemisfären kan du använda nedfallna löv, ekollon, kottar, blommor som ligger på jorden. Om du lever i den södra hemisfären finns det kanske nya blomster som kommer upp och du kan be om tillåtelse att plocka en eller två för ditt heliga altare. Jag tycker faktiskt om att sätta en skål med vatten, jord och något som representerar luft och eld på mitt altare. Jag är särskilt försiktig med att använda ljus utomhus, utom när de inte  tänds.

Om du arbetar inomhus, vet du hur du skapar ett altare – tänd ett ljus, sätt upp fotos av dina för-fäder och -mödrar, placera olika naturobjekt, som hedrar landskapet du lever i, rökelse för att rena rummet, som även förbereder dig att stiga in i heligt arbete. Du kan skapa en liten offerskål med något ätbart eller naturobjekt som representerar årstiden du hedrar.

Som ni vet använder jag blått majsmjöl i mina offerskålar, liksom en gåva till naturen när jag promenerar i naturen och beundrar den intensiva skönheten och energi-förändringarna jag känner, när vi går in i en ny säsong.

Om det är nytt för dig att utföra ceremonier, kan du naturligtvis kolla upp min artikel om att förbereda ceremoniellt arbete. Artikeln inkluderar hur man sätter upp ett altare och mycket annat material som jag har informerat om här.

https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/english/shamanic-ceremony/preparing-for-ceremonial-work/

Börja med att sjunga, dansa, tillåta din andning och kropp att flyta med och nu släppa allt annat som du bryr dig om, så att du kan vara komplett närvarande när du utför det heliga arbetet. Kom ihåg att bjuda in dina spirituella hjälpare att ta del och understödja ditt arbete, vilket utgör en stor skillnad hur våra ceremonier uppfattas i de osynliga sfärerna.

Reflektera över förändringen av årstiden och balansen mellan ljus och mörker. Tänk på skönheten i naturens transformation. Och minns, att även du på samma sätt genomgår en förändring. Du är Jord, Luft, Vatten och Eld. Elementen inom och utom oss ger oss livskraften som vi behöver för att frodas och överleva.

Det viktigaste är att komma ihåg att visa tacksamhet. Jag vet att så många av er just nu upplever störande utmaningar i livet. Men det mest helande är att visa tacksamhet för ditt liv och allt det goda livet har gett dig.

Vad har du skördat i ditt liv om hösten? Vilka frön vill du sätta om våren? Tänk över detta både bokstavligt och metaforiskt.

Och det är viktigt, när vi fortsätter vårt arbete med skapande och manifesterande,

att skriva ner några tankar om den förgångna årstiden och dina mål för den kommande.

Vad har du skördat i ditt liv? Vad vill du kultivera och manifestera de följande månaderna?

Och glöm inte att avsluta ceremonin med att tacka hjälp-andarna, alla element som ger oss livet, tacka dig själv och att du så djupt förenar dig med naturen, vilket vårt livsöde just nu har behov av.

Glöm inte att spendera tid i naturen vid dagjämningen.

Vissa människor gillar att arbete för sig själva, och andra njuter av att vara i en gemenskap. Om du arbetar i en gemenskap, är det fint att avsluta ceremonin med att dela godsaker att äta, som man har tagit med.

Och minns att shamanism är en praktik av direkt uppenbarelse. Vi har mycket erfarna shamanistiskt praktiserande som läser Transmutationsnyheterna och andra som är nybörjare. Gör ceremonin på ditt eget sätt.

Om du inte vill utföra någon ceremoni, kan du åtminstone tacka för ditt liv och hedra årstidens förändring på ditt eget sätt.

Och ni vet att jag helhjärtat tror att om vi varje dag skulle tacka Jorden, Luften, Vattnet och Elden (Solen), skulle vi inte uppleva de otroliga händelser, som vi nu utsätts för. Vi behöver visa tacksamhet till elementen för våra liv. Om vi inte visar vördnad, ges inte vördnad tillbaka.

Och låt oss inte glömma vår fullmåns-ceremoni med att skapa en mänsklig ljusväv inom och utöver Jorden den 29 september, när vi välkomnar Skördemånen. Var snälla och ge er tid till verklig förberedelse, så som jag ovan beskrivit, för att komma ifrån ego-tillståndet och stiga upp till det högsta spirituella tillstånd du kan nå. Ta av kropps-klädseln för att genombringa det briljanta som det mänskliga ögat inte kan uppfatta. För detta ljus vidare till vår globala gemenskap och låt som ett enat hjärt utstråla detta över planeten.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts