Transmutatie Nieuws september 2013

Er is nog zó veel te ontdekken als we onze band verstevigen met het onzichtbare, de verborgen rijken en de vormloze energieën waarmee we ons spiritueel werk doen.

Zoals ik vorige maand al schreef verliezen we onszelf in methodes en ontgaat ons wat onder de oppervlakte gebeurt als we in de onzichtbare rijken geraken.

We proberen vaak de instructies te volgen hoe we ons spiritueel werk moeten doen en we vergeten dan dat die instructies er slechts zijn om ons bij de deur te brengen. En om dan door de deuropening in de ware diepte van het onzichtbare te stappen moeten we de instructies en methodes loslaten. Want die “instructies” kunnen ons aan de oppervlakte houden en een echte ontdekking van de schoonheid van de spirit-wereld tegenhouden. Instructies en leermethodes kunnen ons op weg helpen. We moeten tenslotte ergens beginnen. Maar er komt een moment dat we al wat we geleerd hebben in workshops of uit boeken die we gelezen hebben moeten vergeten en onze eigen weg vinden.

We worden overstelpt met zintuiglijke stimulering zoals dat in de wereld waarin we leven op ons afkomt. Het is moeilijk de innerlijke stilte te vinden waar spirit en natuur met ons communiceren op een manier die verder gaat dan woorden maar meer een overdracht is die onze diepste ziel raakt. We kunnen niet aan de oppervlakte blijven of rationeel de mysteries van spirit begrijpen.

Al jaren moedig ik je aan je eigen scheppingsverhaal te kennen en jouw schepper te ontmoeten. En in het augustus-nieuws vroeg ik je de energie achter de schepping te ervaren.

Er zit een energie achter de schepping die niet in woorden is te vatten en die we rationeel niet kunnen begrijpen. Niet naar woorden zoeken en juist de betekenis achter het verhaal ervaren stelt ons in staat een transmissie te ontvangen die tot het diepste van onze ziel doordringt.

Wanneer we in de natuur wandelen en tot de spirits van de elementen en tot andere natuur-wezens spreken komt de werkelijke wijsheid door een transmissie die de ratio overstijgt. Deze energietransmissie raakt een weten wat we van geboorte af aan hebben en wat als mest voor onze groei is.

Hetzelfde geldt voor hen die shamanic journeying praktiseren. We raken zo gevangen in de visuele en verbale boodschappen van onze help-spirits. We kijken vaak niet naar de diepere betekenis van wat ze ons proberen te zeggen.

Het doel van een initiatie is om het oppervlakkige van ons ego en persoonlijkheid weg te snijden zodat de diepte van spirit zichtbaar wordt.

In het augustusnummer van Transformatie Nieuws staat bij de aankondigingen een link naar een essay dat Sparrow Hart schreef getiteld “Of Dreams and Dragonflies” (“Over Dromen en Libellen” nog niet vertaald)

In het essay vertelt Sparrow Hart hoe hij erachter kwam dat libellen twee paar ogen hebben met 16.000 lensjes. Sparrow Hart mijmerde hoe libellen een universum bewonen dat wij niet kunnen bevatten of doorgronden. Dit veroorzaakte een diepe overpeinzing bij mij.

Als mens hebben wij interne en externe zintuigen. Maar in de westerse wereld snijden we onszelf af onze zintuigen in alle diepte te gebruiken.

Ik ging erover nadenken hoe wij in de moderne wereld onze zintuigen verstompt hebben. Wij leven en werken in een verschaalde omgeving. Veel mensen gebruiken kaarsen en kunstmatige geurverstuivers om te verdoezelen hoe de lucht ruikt.

We luisteren de hele dag naar muziek. Velen van ons zijn omringd door zoveel extern lawaai dat we de mooie vogel niet meer horen zingen of het geluid van een briesje, harde wind of regen niet horen.

Wanneer was de laatste keer dat je een boom hoorde zingen? Bomen zingen echt en als je je “verborgen oren” opent kan je ze horen.

En velen van ons zijn zo afgescheiden van ons lichaam dat we onszelf niet toestaan wat om ons heen is aan te raken.

We maskeren de smaak van ons voedsel met zoveel kunstmatige aroma’s en zoetstoffen dat we de natuurlijke smaak van de producten niet meer kunnen appreciëren.

We omgeven onszelf vaak met zoveel materie, met dingen, dat we ons gevoel overbelasten en dat we de schoonheid van de natuurlijke wereld niet meer kunnen zien.

Een vriendin vertelde me dat ze een boottrip maakte op een rivier in een landelijk deel van Australië. De gids probeerde alle toeristen te wijzen op een boom in de verte met een slang erin. Niemand aan boord kon zelfs de boom maar zien. Toen ze dichterbij kwamen kon iedereen de boom en de slang zien en men was verbaasd hoe de gids dat zo ver weg wel kon zien. Kennelijk waren de zintuigen van de gids scherp gebleven levend in de natuur. Hebben wij ons vermogen verloren ons besef en onze waarneming uit te strekken? Met oefening kunnen we dit weer terugkrijgen.

Dit vertel ik allemaal omdat ons zoveel ontgaat wat het leven ons te bieden heeft. We kunnen de schoonheid niet waarnemen en ons verbinden met de natuur als we de zintuigen die we hebben niet volledig gebruiken.

We moeten onze zintuigen weer nieuw leven inblazen om de schoonheid en kracht van de wereld om ons heen aan te raken. En dan kunnen we echt genieten van de schoonheid die in alle dingen is.

We hebben ook buitengewone zintuigen. We hebben de gave om onze shamanistische, paranormale en intuïtieve kennis aan te boren door onze innerlijke zintuigen te gebruiken. Maar opnieuw vind ik dat zo velen van ons gestopt zijn met onze paranormale zinnen te werken.

Vóór een aardbeving of een andere natuurramp verandert het gedrag van dieren significant. Tijdens de vreselijke tsunami in Thailand waren de dieren al naar hogergelegen, veilige gebieden getrokken nog vóór de mensen iets merkten van de tsunami.

Ik heb een vriend die een boa constrictor heeft en voor een aardbeving werd de slang onrustig. Hetzelfde gedrag is te zien bij vogels, honden, katten en andere dieren. De meeste mensen hebben hun zesde zintuig om de signalen die dieren wel ontvangen uitgeschakeld. De zinnen van andere natuurwezens zijn alert genoeg om veranderingen in de aarde en in de omgeving op te merken.

Eén van mijn grootste frustraties als ik les geef in shamanic journey’s is hoezeer mensen gefocust zijn op hun reis te willen zien alsof ze naar een Tv-show of een film kijken. Ik vind het lastig om mensen zover te krijgen de diepte van al hun buitengewone zinnen te ervaren. De spirits communiceren nou eenmaal niet met ons alleen maar in beelden.

Een shamanic journey is geen out-of-body ervaring. Door een andere staat van bewustzijn licht de Shamaan de sluier tussen de zichtbare en onzichtbare rijken en stapt een andere dimensie van de werkelijkheid binnen. De Shamaan is in die wereld met zijn of haar zinnen/zintuigen/gevoel geactiveerd. Een Shamaan ziet, hoort, voelt, ruikt, en proeft precies zo als we in ons dagelijks leven zouden doen. De Shamaan benadert zijn of haar helpende spirits en houdt zich met hen bezig zoals we dat zouden doen met mensen in ons dagelijks leven.

Ook in ons dagelijks leven kunnen we onze buitengewone zintuigen openen om een rijke en magische wereld om ons heen waar te nemen. Misschien horen we de boodschap van de wind als we naar ons werk lopen. Als onze gewone zintuigen niet zo overvoerd zijn kunnen we onszelf in contact vinden met het innerlijke weten ofwel we voelen simpel de gidsende waarheid of wijsheid in onze botten.

De natuurwezens met al hun interne en externe zintuigen zijn geweldige leermeesters voor ons in het opnieuw in contact komen met de wereld ín ons en buiten ons. Als we dit doen zullen we merken dat onze perceptie van alles wat in ons leven gebeurt verandert. Leven krijgt een diepere betekenis en we kunnen beginnen de schoonheid te zien die leven te bieden heeft en hoe geweldig het is om in een lichaam te zitten.

Veel mensen willen niet met hun lichaam in verbinding staan. Om verschillende redenen, misschien door vroeger trauma of ziekte is in een lichaam zitten meer een bron van pijn dan iets vreugdevols. En velen van ons hebben zich van hun lichaam losgemaakt zoals ze zich van de natuur hebben losgemaakt. Want echt in de natuur zijn brengt ons onmiddellijk weer terug in het mooie gevoel in een lichaam te zijn.

Het is tijd dat we ons lichaam eren en niet verwerpen of veroordelen. Het is tijd dat we onszelf toestaan te zien, horen, voelen, proeven en ruiken alles wat de natuur ons biedt. En dan bewonen we een universum dat op dit moment voor velen alleen maar in de verbeelding bestaat.

Er zijn zoveel niveaus van besef/bewustzijn die we kunnen toelaten als we leren hoe onze waarneming te scherpen.

19 september is het volle maan. Vind je eigen manier om jouw goddelijk licht te ervaren. En zoals ik vorige maand schreef doe de nodige voorbereiding om verder te gaan dan het oppervlakkige weten om ten volle te ervaren dat je een lichtwezen bent. Jouw vibratie zal veranderen. Jouw bewustzijn verhoogd.

Ervaar jouw licht als onderdeel van het lichtweb in deze hogere staat van bewustzijn. Ervaar de unieke staat van eenheid met het licht dat wij allen uitstralen.

Als je Transmutatie Nieuws voor het eerst leest ga naar de homepage naar “Creating A Human Web of Light” [nog niet in het Nederlands vertaald] en lees de introductie op onze volle maan ceremonie.

22 september is de equinox. Ik kan bijna niet geloven dat we alweer een nieuw seizoen verwelkomen.

Voor degenen in de Noordelijke hemisfeer een perfect moment om gewoontes te laten vallen die niet meer helpen een leven te leiden waarin we de werkelijke diepte kunnen ervaren van onze zichtbare en onzichtbare zinnen. Het is dé tijd om ervoor te kiezen geen compromissen te sluiten en om vitaliteit terug te krijgen en een breder en dieper gevoel van waarneming te kunnen ervaren. Het is het goede moment om diep in onszelf te duiken en de oppervlakkige manier van leven los te laten. Als we de manier van leven en werken die ons en de planeet niet langer dient loslaten staan we open voor een nieuwe geboorte. Open voor een nieuwe manier van leven.

Voor hen in de zuidelijke hemisfeer wat een vruchtbare tijd om de visie van wat ik hierboven heb geschreven te zaaien.

Ik wens iedereen een vrolijke, bruisende en stralende zonnewende!

Recommended Posts