Transmutationsnyheter oktober 2011

När vi hör vad som händer i världen, får vi veta att många människor förlorar sina hem genom extrema väder, krig, och ekonomiska problem. Och detta berör naturligtvis våra hjärtan.

Och en annan tragedi förekommer i det tysta och påverkar många av oss. Det handlar om att vi tillåter oss själva att bli ”dragna ur oss själva”. Fler och fler upplever sig skingrade och utan anknytning, när vi känner osäkerheten för framtiden och när vi är omgivna av stora förändringar och stress i våra liv.

Jag tror att detta är ett tema som vi alla måste befatta oss med. För det är egot som går in i ett tillstånd, där vi känner behov av att koppla bort oss mer och mer ifrån livet och ifrån vår självkänsla.

Men vad jorden och allt liv just nu behöver, är att vi ”stannar hemma” och förblir i vår gudomliga ande och att vi utstrålar vårt ljus i världen. Men jag märker, att detta blir svårt för många, eftersom livets stress tillåter vårt ego att ta över och många människor förlorar sin känsla av att vara centrerade. Detta är visserligen ett slags själsförlust.

Det är dags att ta ett klart beslut, att komma tillbaka hem till vår ande. Det är nödvändigt att vi alla gör ett slags återhämtande av vår själ och att kalla oss hem igen.

Om du har upplevt ett trauma, kan du naturligtvis konsultera en shamaniskt praktiserande för att återhämta själsdelar.
Det finns en lista för hela världen med duktiga praktiserande på www.shamanicteachers.com.

Men det slags själsförlust som jag skriver om här, är när vi har tillåtit livet att kasta oss ur oss själva och när vi har förlorat vår mitt, men när vi också har möjligheten att komma tillbaka av egen kraft.

Helandeprocessen som skulle behövas i detta fall, vore att besluta sig för att komma tillbaka till vår mitt, att fokusera och stanna i vår andlighet.

I Medicine for the Earth Beskrev jag en övning som ursprungligen kommer från Psykosyntesen. I denna terapiform erkänns att vi är mer än vår kropp och vårt sinne. Vi har även en spirituell komponent, som har en känsla för obeständighet och rör sig lätt och graciöst igenom förändringar.

Jag har själv arbetat med att repetera: ” Jag är mer än min kropp och mitt sinne. Jag är en obegränsad spirituell varelse.”

Närhelst jag känner mig utom mig själv från livets stress, börjar jag upprepa satsen ovan. Och genast kommer ett tillstånd av inre frid och jag expanderar i stället för att kontrahera.

Att antingen gå ut och ligga på jorden eller sätta på någon fin musik och föreställa sig själv liggande på jorden, kommer att hjälpa dig att centrera och rikta in dig på jordens spirituella hjärtslag, den gudomliga perfektionens hjärtslag.

När du känner dig utanför dig själv p.g.a. en förgången händelse eller rädsla för framtiden, så för dig själv tillbaka till nuet genom att tänka på någonting du älskar i livet. Känn tacksamhet.

Arbeta med att öppna kronan, tredje ögat och hjärtchakrat. Du kan verkligen arbeta med att förändra din uppfattning, när du ser på världen med andliga ögon. Det innebär att öppna det tredje ögat. När du kommer i kontakt med gudomlig visdom öppnas dit kronchakra. Och att öppna ditt hjärtchakra tillåter dig naturligtvis att älska allt liv. När vi är i ett kärlekstillstånd skapar vi ett hem att komma tillbaka till.

Egot framkallar rädsla. Och det är särskiljandets natur. Öva vad du har lärt dig att gå tillbaka till ett tillstånd av enhet och gudomligt ljus.

Vi blir utmanade av den yttre världen till att gå inom oss för att hitta sann frid och säkerhet.

I sammanhang med det skrev jag en blog med titeln ”Hur kan vi skapa en rik inre trädgard” för Hufftington Post, som utkom i september.

Du kanske vill ta dig en titt på vad jag skrev för fler idéer till att komma tillbaka hem igen. Linken är http://www.hufftingtonpost.com/sandra-ingerman-/inner-garden_b_942092.html

Jag var i kontakt med Gail, en av mina väninnor, om ämnet att vi behöver kalla tillbaka vår själ hem. Och Gail använde som metafor en magnet. Hon betonade hur viktigt det är att magnetisera själen tillbaka hem.

Gail talade om bilden av en magnetstav, ena sidan med negativ laddning och andra sidan med en positiv laddning. Som ni vet kan man hålla två magnetstavar, där den ena ligger still och sedan rotera polen på den andra för att dra åt eller stöta ifrån den som ligger på plats.

Gail menar att livets stress och ”egoflurret” av aktiviteter/oro har en daglig effekt med förändring av polen – så att det uppstår ett fält, där ens essens slutligen blir bortstött och ivägslungad.

Det är viktigt att hitta vägar att magnetisera din essens mot dig istället för att stöta bort den. Gail använder dans för detta. Jag känner till en massa hobbys som kan skapa ett magnetiskt drag för att få min essens tillbaka hem, när den sprids ut p.g.a. livets omständigheter.

Ge dig varje dag tid att kolla med ditt inre och gör det arbete som behövs för att var present och centrerad.

Tillåt dig inte att gå förlorad i vad som händer i den yttre världen. Hitta din inre styrka. Vila i anden. Och var medveten om att du är en obegränsad ande som surfar graciöst och lätt mellan förändringarna som vi alla tacklas med i livet.

Fullmånen är den 11 oktober. Ge dig tid och om det är nödvändigt, så kalla dig tillbaka hem igen. Res inom dig och upplev ditt inre ljus. Och föreställ dig den vackra upplysta ljusväven, som vi har vävt tillsammans. Föreställ dig att du med dina fingrar fyllda av gudomligt ljus berör en del av väven. Tusentals av oss kommer tillsammans att beröra väven denna dag. Observera ljuset och kärleken i vår globala gemenskap som väller igenom ljusväven.

Om du är ny läsare av transmutationsnyheterna, kan du läsa instruktionerna för Creating A Human Web of Light på denna hemsida. Och sedan kan du ansluta dig med instruktionerna här ovan.

Låt oss alla hålla vår globala gemenskap i kärlek och förnimma oss alla som lysande, friska och glädjefulla ljusvarelser.

Översättning Lena Anderheim

Copyright© 2011: Sandra Ingerman

Recommended Posts