Transmutationsnyheter November 2021

 

Om vi levde ett liv i vilket vi lät oss vägledas av vår ande och kropp, när vi gör beslut och bedömanden om livet, skulle vi ha en helt annan livsupplevelse. Men de flesta av oss styrs av  vårt intellekt och mentala tankar, som kretsar runt dagen i ända. Och många av våra tankar skapar en kolossal mängd lidande för oss.

Du har antagligen upptäckt egna verktyg för att omskapa några av dina tankar som slutligen skapar mer svårigheter för dig. För våra tankar plus avsikter har stor makt att manifestera kaos för oss själva och i det kollektiva. En av lärdomarna i Medicine for the Earth är att ”intention tolkas av hjärnan som en händelse som redan skett.”

Det är viktigt att höja sig över den negativitet som vi genererar personligen och av det som vi absorberar från det kollektiva.

Ett verktyg som jag hela tiden använder, är den kraftfulla shamaniska helande-resan som kallas avstyckning. Men i stället för avsikten med en full kroppsavstyckning ber jag om att stycka bort mina tankeformer.

Inom shamanismen är avstyckningsmetoden en kraftfull initiation, där kropp och sinne lämnas åsido, så att den som initieras kan känna sin spirituella identitet och smälta samman med Skaparen för att erinra sig att det bara finns enhet och gemenskap. Kroppen dras isär av en naturkraft, antingen en hjälpande eller ett element. Och skelett och organ blir renade. Varje sjukdom tas bort och den som initieras är därefter vital och föryngrad igen.

Avstyckningsvisioner ansågs vara ett tecken för en shaman, och någon som hade en dröm eller vision om att tas itu och kom tillbaka med väldigt speciella psykiska och helande styrkor ansågs de vara en perfekt kandidat för att bli en shaman.

Idag använder många avstyckningsmetoden för helande. Jag har skrivit om avstyckning i de flesta av mina böcker. Men om du är intresserad att veta mer föreslår jag att du läser kapitlet om Avstyckning i Walking in Light.

Jag gör avstyckningsresor för personligt helande. Men jag har också utvecklat en process med assistans av min hjälpande, som understödjer mig med att ta bort negativa tankeformer och stycka bort dem tills ingen del av den mer existerar.

Och sedan är det naturligtvis viktigt att fokusera på en positiv tanke för att fylla upp tomrummet av den borttagna tankeformen. Allt handlar om avsikten. Ha för avsikt att ta bort en tankeform och observera vad som händer.

Om du utför shamanska resor kan en hjälpande ge understöd.

En annan väldigt enkel metod jag använder är att jag  föreställer mig själv skriva tankeformen på en svart tavla. Sedan suddar jag ut det eller använder vit färg för att omskapa den. När jag använder det senare måste jag lägga flera lager av färg tills min tankeform är utsuddad.

Och sen är det viktigt att återigen fylla upp tomrummet med kärlek och ljus, när du är klar.

Nyttja denna månad ditt arbete med att resa, meditera eller spendera tid i naturen för att upptäcka dina egna verktyg för att omvandla/förändra dina negativa tankeformer.

Det är svåra tider, och vi vill uttrycka våra känslor, och vad vi tänker. Det är vår födslorätt. Men du kommer att märka att om du alltid fokuserar på det negativa, påverkar det energifältet du befinner dig i, och det kanske inte känns så bra och är inte ett angenämt tillstånd att vara i.

När jag dessa dagar spenderar mycket tid ensam, försöker jag skapa ett angenämt tillstånd i min inre Värld, vilket slutligen ger ett energifält och en realitetsdimension som jag lever i alltigenom dagen.

I USA firar vi i november Tacksägelse. Att åta sig att tacka är alltid uppskattat. Jag känner att vi har mycket kraft till att föra samman vår ovillkorliga kärlek och ljus med människor runt om i världen som hänger sig till att tacka denna dag.

Och vi håller dem i våra hjärtan, som är ensamma, svälter och är hemlösa. Detta är en tuff tid för så många, som inte har någon källa till gemenskap. Att se dem i deras ljus och styrka är något vi alla kan ge, även om vi inte har andra sätt att ge hjälp.

På grund av pandemin och förluster kan detta vara en verkligt hjärtkrossande tid. Låt oss minnas de som dött och de käraste som blivit kvar och hålla dem i våra hjärtan när vi utför vår transfigurationspraktik.

Fullmånen är den 19. november Låt oss generera tillräckligt med strålande ljus så vi kan hålla alla i denna cirkel i ovillkorlig kärlek. Tänk på alla de värdefulla varelser som du vill älska och skydda, när vi förbereder oss för att skapa ett mänskligt nät av ljus.

Res inom dig till ditt gudomliga ljus som inte känner något lidande, bara kärlek, och låt detta ljus fylla alla dina celler och stråla ut det alltigenom kollektivet för att förmedla  den högsta nivån av kärlek till alla.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Denna månad ska Terry Morgan offerera oss en oerhörd gåva. Terry är en av våra briljanta lärare/lärarinnor på www.shamanicteachers.com och hon är en av mina assistenter i mina Shift Network-klasser. Hon är en av de mest öppenhjärtliga personer jag mött. Så njut av denna otroliga offert som Terry ger oss denna månad.

Detta är från Terry:

”Med att kombinera min shamanska praktik och min kärlek till stjärnorna och astrologi, har jag begåvats med en djupare insikt i våra egna astrologiska horoskop genom att använda praktiken av shamanska resor. Jag kallar det våra stjärnors planritning.

Jag märkte att om jag reser in i mina egna stjärnor och planeter, får jag mer kännedom än vad jag någonsin trodde var möjligt!

Jag vill ta med er på en guidad shamansk resa in i ert eget SOL-tecken (det tecken solen var i vid er födelse).

Solen håller vår ”livskrafts-energi”! Och så snart ni nått till Solen, kommer min partner Robert Rand att understödja er med sin ”live-channeled” musik istället för med mina trummor och skallror! Vi har upptäckt att hans musik som spelas live, har värdefull effekt på resan och understödjer solens utsändningar!”

Här är länken för denna resa:

https://youtu.be/urgCVtEZcGM

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2021 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts