Transmutationsnyheter november 2012

För tio år sedan bad mig min spirituella lärarinna Isis att förmedla ett budskap till alla grupper jag arbetade med. Hon sade, att de som får ett spirituellt uppväckelserop inte behöver rida på samma våg som det kollektiv som ignorerar budskapen. Meddelandet var naturligtvis att vakna upp och leva ett mera medvetet liv, som respekterar en själv, jorden och allt liv.

Under åren har jag upprepat detta meddelande i några av transmutationsnyheterna. För vi har under årens gång sett resultatet av att leva ett liv som bara fokuserar på den materiella världen och inte vördar naturen.I

oktober-transmutationsnyheterna skrev jag om nödvändigheten att bevara plats, medan det sättet att leva som inte längre tjänar oss dör ut. Vi behöver inte fördöma dem som uppträder olämpligt och agerar mot livet. Men vi skulle behöva vara ett kärl av kärlek och bevara plats för detta medan medvetandet förändras.

Denna månad vill jag dela med mig om några väldigt praktiska steg, som jag känner att vi behöver ta i denna genomgångstid – mittemellantiden – som jag skrev om förra månaden.

En del av att höja medvetandet är att undersöka/observera/uppmärksamma vad som inte fungerar i ditt eget liv. Eftersom den yttre världen är en reflektion av det inre tillståndet, är det bäst att arbeta med sig själv än att fördöma vad som händer i världen.

Observera, inte fördöma, det som du känner skulle behöva en förändring för att du ska kunna skapa ett liv för dig själv, som är fyllt med hälsa och harmoni. Uppmärksamma vad som behöver förändras.

Det är nu tid att uppmärksamma vad som måste dö i ditt liv. Vi fokuserar ofta bara på det nya som vi vill skapa. Det är bra, men vi måste också uppmärksamma det som ska dö, sörja det vi släpper och hedra det som varit.

Jag tror att en del av kaoset idag har att göra med att vi inte uppmärksammar och sörjer det liv som dör ut. Många av oss bara fokuserar på att försöka få in något nytt.

Men jag tror att vi behöver uppmärksamma djupet av våra känslor och sörja det vi tar farväl av.

Utan att göra det blir enligt min mening evolutionsprocessen till en viss grad inte autentisk. Eftersom vi skulle behöva respektera vad som dör och hedra det.

Precis innan döden kan kaotiska energier dyka upp, som behöver helas och transformeras. När vi helar energier som behöver transformeras kommer skuggan att bli tydlig, när förändringen till ett nytt medvetande sker.

Reflektera denna månad på en enkel förändring du kan göra i ditt liv, som understödjer att balansera ditt liv, efter att du har uppmärksammat en aspekt i ditt liv, som inte längre tjänar dig. Det uppstår en viss transparens när vi rättframt observerar vad som behöver helas för oss personligen och i kollektivet.

Att följa instruktionerna här ovan tjänar flera syften. För det ena måste vi uppmärksamma allt som förändras för att verkligen vara i en förändrings- och tillväxtprocess. Och för det andra och viktigast processen hjälper dig att träda i kontakt med dig själv igen.

Och jag tror att återföreningen med oss själva är avgörande för att vara friska och balanserade. Bara om vi är i kontakt med oss själva, kan vi vara fullt närvarande för det som livet ger oss och de dagliga val och beslut vi behöver göra. Om vi inte är i kontakt med vårt innersta själv och centrum, kan det sluta med att vi reagerar omedvetet på situationer. Vi vill ju ha en viss aktsamhet och medvetenhet, när vi gör val och tar beslut och inte bara reagera blint .

Det finns fortfarande så mycket människor som är omedvetna om hur värdefullt livet är och om nödvändigheten att respektera varandra och jorden.

Vi bevittnar kaoset som uppstår på vår jord när människor fortsätter att leva disharmoniskt. Behöver du verkligen vara ansluten till detta kaos? Nyttar det dig på något sätt att låta din energi vara bunden och ansluten till sådana motstridiga och disharmoniska energier?

Om du känner att du inte vill uppleva en sådan nivå av disharmoni, ta då för avsikt att kapa bandet med det kollektiv som drar dig till kompaktare plan. Just nu är många av oss fästa vid ett energifält, som vi inte behöver vara bundna till.

Du kan gå ut i naturen och uppföra en ceremoni för att kapa länkarna till det energifält, som inte speglar tillbaka till dig sanningen om vem du är och vilka medvetandetillstånd du har uppnått. Klipp av bandet med den del inom dig som fortfarande känner sig ansluten till ett gammalt sätt att leva.

Du kan helt enkelt bryta isär en pinne för att uttrycka att du bryter förankringen till det förgångna och det kollektiva disharmoniska fältet.

Du kan utföra en ceremoni där du släpper loss med hjälp av ett element – jord, vatten, luft eller eld, som jag skrev om i How to Thrive in Changing Times. Använd din föreställningsförmåga och följ din egen spirituella guidning, om hur du kan göra det.

Du kan meditera eller göra en shamanisk resa för att be om information från dina spirituella hjälpare, om hur du kan klippa av bandet till de förtätade kollektiva fälten och då kapa bandet i din meditation eller resa.

Så snart det är gjort, är det dags att öppna sig för nya harmoniska och utvecklande frekvenser, som understöder det medvetande du har arbetat för.

Och nu kan du verkligen upprätthålla utrymme åt resten av kollektivet och utesluta dig själv från förändringens kaos. Du kan nu vara ett verkligt kärl för ovillkorlig kärlek och ljus. Du kan nu rida på en annorlunda våg.

Som ni märker har jag skrivit novembernyheterna innan presidentvalet i USA. Många som läser transmutationsnyheterna lever inte i USA och jag förstår att flera av er inte vill bli inblandande i politik.

Men jag vill säga något om valet.

Innan vill jag uppmärksamma att eftersom vi alla är en del av livets väv, är vi anslutna och påverkade i någon slags form av allt som händer på planeten. Det är politiska, ekonomiska och miljöämnen, som uppträder överallt i världen. Det finns våld överallt i världen. Och vad som händer påverkar var och en av oss.

Jag vill säga något om valet och jag kommer att börja kungörelsedelen med detta. För nu vill jag fortsätta att tala om att leva ett spirituellt liv, som speglar tillbaka vår gudomliga natur. För vi har valmöjligheter hur vi lever vårt liv, oavsett hur valet blir eller andra världshändelser.

Vi har ett val. Precis som jag bad er att kapa banden med de kollektiva energier, som inte tjänar er, vill jag påminna er om att vår iakttagelseförmåga skapar vår verklighet. Detta är kärnbudskapet i Medicine for the Earth-arbetet.

Nu och senare kommer vi att behöva välja att förändra vårt sätt att se. Vi behöver lära oss att fokusera på skönheten, som finns i världen. Det finns flera nivåer av medvetande, som uppträder på en gång. Vi måste välja vilken medvetandenivå vi vill leva utifrån.

Vad som än händer i den yttre världen, så har vi möjligheten att förändra vår medvetandenivå. Mystiker har i alla tider kunnat göra det. Vill du leva utifrån ett medvetande där du skapar drama eller vill du leva utifrån ett medvetande som ger näring åt ljus, kärlek och skönhet i världen?

Fullmånen är den 28 november. Låt oss förena våra hjärtan och fira att vi är del av en global gemenskap, som har tagit beslutet att rida på en vacker våg. Låt oss tillsammans trumma för att understödja jorden och allt liv.

Låt oss göra vårt spirituella arbete för att fortsätta att väva och stärka en vacker ljusväv, som räcker djupt in och runtom jorden.

För er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna; ni kan läsa instruktionerna för fullmånsceremonin på websidan genom att klicka på ”Creating a Human Web of Light”.

Ta små steg och gör förändringar som leder dig till ett liv fyllt av mening och passion. Det är vad livet handlar om.

En morgon vaknade jag upp med en visshet. Och detta är något att begrunda de kommande dagarna. Vad vore om vi aldrig skapar något? Vad vore om allting redan finns här och vi helt enkelt vaknar upp i den värld vi vill leva i och stiger in i den världen?

Detta går tillbaka till ett kärnelement i undervisning av Medicine for the Earth, att vår uppfattning skapar vår realitet. Vad vore om vi bara behöver ändra vår uppfattning för att vakna upp och se att drömmen vi har drömt redan finns här?

Då kan vi leva drömmen i stället för att vara en betraktare. Att leva utifrån drömmen, är en viktig lösning till att drömma ett nytt liv till verklighet.

Recommended Posts