Transmutationsnyheter November 2011

Min far Aaron Ingerman dog 97 år gammal fredag kväll den 21 oktober strax före klockan 8.

Min far dog i ett sant tillstånd av frid och behag. Han hade händerna på sitt hjärta och det mest fridfulla uttryck i sitt ansikte. Han är nu på det vackraste stället.

En CD med harpmusik spelades hela eftermiddagen och när han dog. Och han hade älskande människor, som satt i tyst meditation hos honom hela dagen.

Min far var en utomordentlig man. Han var den bäste far en flicka skulle kunna drömma om! Han tog så väl hand om mig.

Han var älskad, hedrad och respekterad av många för sin generositet och sitt sinne för humor. Han hade glädje av att måla och göra trädgårdsarbete. Han arbetade hårt för att understödja sin familj. Och han sade ofta när han var pensionerad, att han bara ville vila.

Må han vila i frid och kärlek.

Jag ber er att tillsammans med mig tacka Aaron Ingerman för att han hedrade den här jorden med sin närvaro.

Han gav så mycket till så många och jag vill säga till honom, att många tackar tillbaka!

Hans fru och min mor Lee Ingerman ska snart fylla 97. Tack för att ni med mig ber och önskar henne frid och ro igenom denna tid.


Förra månaden skrev jag om nödvändigheten, att kalla oss själva tillbaka hem igen, så att vi kan vara närvarande för det som är viktigt att beakta i våra liv och i vårt spirituella arbete.

Jag fortsatte att arbeta med detta tema med mina egna hjälpandar. Och i mina shamaniska resor blev en annan aspekt visad, som jag vill berätta om.

I spirituella traditioner finns det olika benämningar för att beskriva vårt egoistiska själv gentemot vår högre ande. I en del läror blir detta beskrivet med ”viljan” och ”Viljan”. Andra pratar om ”självet” och ”Självet”. Beroende på vilken tradition du betraktar, kommer du att se olika verbala uttryck som används för att beskriva tillståndet av separation gentemot enhet.

Vi behöver en stark vilja för att överleva. Och denna del av oss är väldigt ursprunglig och har en stark energi, som hjälper oss att överleva olika utmaningar som uppstår på det fysiska planet.

Men vad mina hjälpandar meddelade mig var, att det är viktigt att rikta in viljan/självet med Viljan/Självet, så att vår ursprungliga råa kraft att leva blir i överensstämmelse med ett högre syfte.

Idag ser vi att ”självet” och ”Självet” inte är likriktade. Och det gör att det uppstår våld, girighet och önskan att ha makt över andra, missbruk och sjukdom på alla plan. För vad ”självet” vill och vad ”Självet” för oss till ger ofta två olika resultat.

Denna oöverensstämmelse skapar disharmoni som leder till personlig och kollektiv sjukdom.

Lösningen vore att arbeta med att rikta in oss på vår gudomliga ande och vårt högre syfte.

Jag blev helt klart visad, att utmaningarna vi upplever i världen idag händer på grund av en uppenbar orsak. Vår lektion vore att rikta in oss på vårt högre syfte av att sköta om vår jordeträdgård. Jag skrev om detta i Medicine for the Earth.

När vi är i överensstämmelse kan vi hänge oss till vår ande och vår inre visdom.

Och när vi kan ge oss hän till vår gudomliga ande, då slutar stridandet.

Jag minns tillbaka på 1990-talet när jag gick igenom en svår initiation och kände mig förlorad och inte visste hur jag skulle klara av de stora förändringarna i mitt liv. Jag började repetera två saker som ett mantra för mig själv under dagen, och det var:

”Den enda vägen ut är igenom”

”Min andes styrka kommer att bära mig igenom mörkret.”

Det var en så kraftfylld tid för mig. Även om jag inte skulle vilja gå igenom det igen, känner jag mig så tacksam för de förändringar inom mig själv, som initiationen förde med sig. Det kändes som att bli pånyttfödd och att jag var en annan person, som handlade utifrån en ny plats av vishet och spirituell kraft.

Efter denna upplevelse tittade jag tillbaka på olika tider av stor förändring och utmaningar, som jag haft under mitt liv.

Och jag kunde se, att vad som hade tillåtit mig att överleva dessa ganska intensiva tider, var alltid styrkan i min Ande. Det var inte mitt ego, som var kapabel att bara stöta igenom. Det var min Ande som bar mig igenom och som utgjorde skillnaden.

Mina hjälpandar gjorde det tydligt för mig, att om vi vill fortsätta att leva på denna stora jord, måste vi vara i överensstämmelse med vårt högre syfte.

Denna månad vill jag be oss alla att ha för avsikt, att rikta in vår ”vilja” med Vår ”Vilja”, vårt ”själv” med vårt ”Själv”.

Meditera över att rikta in dig på din gudomliga ande.

Belöningen för detta är stor. Livet blir lättare, glädje bubblar genom oss, och vi blir friskare på alla områden.

Så jag vill uppmuntra er att verkligen koncentrera er på detta arbete denna månad. Och behåll fokuseringen på överensstämmelsen!

Fullmånen är den 10 november. Låt oss fokusera på att rikta in oss på våra högre själv med varandra i vår globala gemenskap och utstråla vårt ljus runtom igenom vår planet och till hela ljusväven och livet.

För de som läser Transformationsnyheterna för första gången, är det bra att läsa instruktionen för ceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Om ni vill läsa Sandras kungörelser, var snäll och gör det på den engelska sidan!

Copyright © 2011: Sandra Ingerman

Översättning: Lena Anderheim

 

Recommended Posts