Zprávy o proměnách - květen 2024

V poslední době jsem mluvila v řadě podcastů o nové knize, kterou jsem napsala s Llyn Robert a jmenuje se Walking Through Darkness: A Nature-Based Path to Navigating Suffering and Loss (Kráčení temnotou. Přírodní cesta, jak projít utrpením a ztrátou).

Kniha obsahuje několik důkladných pojednání o temnotě a o tom, kdy proti něčemu bojovat, a kdy se tomu odevzdat či to přijmout. Pochopitelně to byla právě tato podstatná a hluboká témata, jimž se mnozí moderátoři chtěli obzvláště věnovat. Já jsem se však v každém z těch rozhovorů vždy vracela zpátky k první kapitole, kterou jsem o tom napsala. Je o tom, jak si můžeme vzít zpět svoji sílu tím, že budeme v rozhodování o svém zdraví a o svém životě používat intuici.

Jak bychom totiž mohli byť jen začít nahlížet hlubší záhady života bez toho, abychom nejprve naslouchali a hovořili skrze svoji intuici a srdce namísto své mysli?

V jednom z podcastů jsem řekla, že když jdu na sociální sítě, mám pocit, jako bych se octla opět na karnevalu, kam mě brali rodiče jako dítě. Vím, že tam dělám dobrou propagaci svým knihám a audiím. Ale je tam také spousta hlasů, které prodávají svoji práci a slibují věci, které v marketingovém světě musí slibovat každý.

Největší chybou, kterou jsem za posledních 9 let během své nejintenzivnější iniciace udělala, byly chvíle, kdy jsem nenaslouchala svému tělu. Přenechala jsem svou moc lékařům, léčitelům různých typů, senzibilům, šamanům, technickým zařízením, doplňkům stravy a mnohému dalšímu.

Měla jsem tolik práce s nasloucháním druhým, že pro mě bylo naprosto nemožné uslyšet, o co žádal můj vnitřní hlas a moje tělo. Když jsem nakonec naslouchat začala, zjistila jsem, že se moje příznaky začínají měnit. Bylo vskutku mimořádné, jaká znamení a synchronicity se začaly dít, když jsem své tělo začala vnímat. 

Také jsem zažila fázi, kdy jsem pochybovala o svém vlastním zdravém rozumu – to když se v mé hlavě ozývalo obrovské množství hlasů jiných lidí: užívej tohle, přestaň pracovat, pokračuj v práci, hodně choď, nechoď, cvič, necvič, nežiješ správně, obviňování, posuzování… Dostávala jsem tolik vzájemně si protiřečících doporučení, že jsem začala zpochybňovat vlastní příčetnost – a sebe samotnou jsem už neslyšela vůbec. Přestože má intuice byla vždy mým nejsilnějším nástrojem, prostě jsem ji nevnímala. Nebyla jsem schopná slyšet svůj vlastní hlas a zůstala jsem tak naprosto neukotvená a bez podpory. I když jsem kolem sebe měla hodně podpory, nic z toho nebylo to pravé.

Ničeho z toho nelituji, protože mě to nakonec dovedlo k naslouchání sobě samé a k tomu, že jsem uviděla temnou stránku jak alopatické a funkční medicíny, tak i léčení duchovního. Cítím, že nyní mohu při veškeré své práci podle učení Léku pro Zemi skutečně obstát. Nikdy jsem žádnou ze svých technik nepřestala provádět. Avšak nedávala jsem jim prostě moc moje problémy skutečně proměnit. Kdybych se do toho kdysi opravdu ponořila tak, jak jsem to udělala před touto mou poslední iniciací, byla bych dnes někde úplně jinde.  

Jak v oblasti zpravodajství, tak ve světě lékařství je mnoho falešných zpráv. Je spousta citlivých až senzibilních lidí, pro které je těžké si udržet dobré zdraví, a to na mnoha rovinách, následkem potíží, kterými procházíme jak osobně, tak jako společnost.

Jediná cesta ven je cesta skrz. A jediný mně známý způsob, jak projít skrz, je naslouchat vlastnímu vnitřnímu hlasu. Ten mě nikdy neodvede od pravdy a vždy mě vrací zpět k hlubokému propojení se sebou samou a s přírodou uvnitř I vně. Má intuice mě provedla neuvěřitelnými situacemi, z nichž některé byly smrtelně nebezpečné.

Nyní to potřebuji víc než kdy jindy. A jsem přesvědčená, že to platí pro nás pro všechny.

Od lidí, kteří ví v tuto chvíli více než vy, přichází spousta slov a hluku. Avšak jenom vy víte, co je to pravé pro vás! Důvěřujte si. Věřím, že právě tohle je způsob, jak tím lze projít.

Vnímám, že důvěra ve vlastní intuici je prvním krokem, který předchází jakékoli pozitivní změně a volbě v našich životech.

Všímám si, že u některých lidí vede jejich intuice a vnitřní duch k hlubšímu propojení se Zemí a přírodními živly a oni vrací do krajiny divočinu a vytváří přirozené prostředí pro tvory přírody, aby tam mohli žít v harmonii a lásce. Tito lidé se učí tradiční způsoby pěstování, vaření a přípravy léčivých potravin. Jejich intuice je vede právě k těmto činnostem. Jiné vede zase k tomu, že se naplno vrhnou do politiky a práce pro životní prostředí a stanou se aktivisty, přičemž si ponechávají duchovní perspektivu. A je zde také společnost lidí, kteří milují cestování a je teď pro ně čas poznávat svět.

Když jsme se na celém světě potýkali s lockdowny, jeden stařešina z vesnice Santa Clara Pueblo v Novém Mexiku mi často volal a říkal, “Pověz lidem, aby žili prostý život.” Myslím, že všichni víme, co to znamená. A že když se naučíme důvěřovat vlastní intuici, ta nám vždy ukáže, jak žít prostší život, protože v tom spočívá naše zdraví.

Je zajímavé sledovat, jaké role na sebe lidé berou, když nalézají svoje autentická já a používají techniky hlubokého naslouchání vlastnímu nitru.

V podstatě nyní nelze udělat chybu, protože vše se nám děje proto, aby nám to pomohlo růst.

Chci zde uvést jednu inspiraci, která ke mě přišla v roce 2019:

“Obřady vytvářejí energetické stavební kameny, jež nám umožňují se přiblížit svým snům. Jeden obřad na to stačit nemusí, pokud není dáno, že pro vás přišel čas na zázrak.

Pro vybudování nové stavby musíte připravit krajinu pomocí energetického zahradničení a energetického ošetřování. Nejprve připravit půdu, potom provést obřady, aby ze stavebních kamenů krok za krokem dál rostla stavba do krásného tvaru a fyzické krajiny.

Nezapomeňte, že šamani jsou energetickými zahradníky a takto oni pracují. Tyto stavební kameny tvoří zpíváním zaříkávadel – zpívají určité vibrace, které vytváří nové energetické formy.”

Úplněk bude 23. května. Víme, že mnozí z vás strávili novoluní a zatmění slunce v meditaci a mnozí se také věnovali transfiguraci. Ta vytváří světlo uprostřed všech výzev. Světlo nás vždy volá domů k našemu autentickému já, kde sídlí semínko tvořivých sil.

Dovolte si plné ponoření do vašeho božského světla, nasajte ho a ukotvěte se ve světle, které září do každé z vašich buněk. Představte si jiskru světla, velmi jasně zářící, a umístěte ji na místo ve svém těle, které potřebuje léčit, a pak ji nechte růst.

Pak už nechte svoje světlo narůstat až do té míry, že jen jeho prostá přítomnost projde každou buňkou celé planety.

Pokud je pro vás úplňkový obřad Tvoření světelné sítě lidí nový, přečtěte si prosím instrukce na naší domovské stránce.

Mám tento měsíc spoustu oznámení, jelikož dáváme vědět o podcastech, do nichž jsem byla pozvána ohledně uvedení naší nové knihy, a také chci povědět o projektech svých kolegů, jejichž práci mám opravdu ráda.

Zprávy o proměnách jsem začala psát proto, abych s vámi mohla sdílet svoje poznání, nikoli jako reklamu. Ale jsem též velmi ráda, že jsem součástí komunity, v níž vzájemně podporujeme svoji práci. Oznámení tedy nemusíte číst, pokud nemáte zájem o další události (tato oznámení jsou v anglické verzi Zpráv o proměnách).

Copyright 2024 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts