Transmutationsnyheter mars 2013

I januari fick jag tillfälle att bli intervjuad för en bok som skrivs om döden och döendet. En av frågorna jag fick var; „Vad tycker du är viktigt för oss att göra när vi närmar oss slutet av vårt liv?“

Jag svarade att jag känner att det är viktigt för oss att nå inre frid. Vid slutet av våra liv är det centralt att vi gör fred med allt det livet har fört oss till och vad vi har fått. För jag tycker det är ledsamt att se människor lämna livet med bitterhet. Vilken gåva det är att fylld av frid lämna denna världen.

Jag skriver ofta om att vi upplever många dödstillfällen alltigenom våra liv. Det är dessa dödstillfällen, som vi går igenom vid initiationer och förändringar. Och sedan kommer det stora dödstillfället, övergången ur den fysiska kroppen in i en översinnlig realitet.

Om vi upplever de små dödstillfällena eller slutet av vårt fysiska liv, det är alltid viktigt att gå djupt in i det inre och sluta fred. För världen runt i kring oss fotsätter att förändras, växa och utvecklas. Och vi presenteras för mängder av utmaningar. Och dessa utmaningar är även gåvor. Ju mer vi kan åstadkomma en stark känsla av inre frid, ju lättare är det att inte förlora balansen och bli nedslagen av det som livet ger oss. Detta har alltid varit en huvudlära i det spirituella livet. Vi är nu här och världen genomgår en turbulent cykel. Vi behöver finna den djupa inre frid, som skyddar oss och fångar upp stötarna från det turbulenta runt omkring oss.

Om du fortsätter med de spirituella övningarna, som jag har lärt ut alltigenom åren, kommer du att stärka din Inre Värld och hitta den frid, det välstånd och den hälsa som finns inom dig.

Förra månaden skrev jag om hur viktigt det är att följa andens väg. För att fortstätta med detta tema; när vi går den spirituella vägen behöver vi även lära oss att vörda oss själva.

Jag vet att flera av oss blir stressade, när vi möts av behov och önskningar och andra. Mina hjälpandar har visat mig hur detta slags uppförande slutar med att vi skapar energetiska läckage i vår kropp.

När jag visades en bild, såg jag hur energi läcker ut horisontalt och skapar ett svaghetstillstånd på det fysiska och det emotionella planet.

Jag visades hur viktig det är att stå till oss själva och skapa de nödvändiga gränserna, så att energin flyter vertikalt och förbinder oss med himmeln över oss och ner genom rötterna i jorden. När vi gör detta och lyckas hitta ett starkt och centrerat tillstånd inom oss, då kan energin flyta genom oss från alla riktningar och vi är en bro mellan himmel och jord genom vårt hjärta och strålar kärlek och ljus utåt till de vi älskar och till allt liv.

Fortsätt att släppa loss dina osunda energetiska förbindelser in i Ljuskitteln. Jag skrev om denna ceremoni i transmutationsnyheterna i december 2012.

Fullmånen är den 27 mars. Res djupt inom dig själv till kraften av ditt gudomliga ljus. Förena dig med tusentals andra i vår globala gemenskap, när vi fortsätter att väva en stark och strålande ljusväv runtom och djupt in i jorden. Detta vävande håller allt liv i kärlek när realiteten med ohälsosamma omständigheter fortsätter att lösas upp. Vi drömmer tillsammans sann hälsa och harmoni till liv.

För de av er som är nya läsare av transmutationsnyheterna; ni kan få mera information under Creating A Human Web of Light på denna hemsida.

I instruktionerna för vår fullmånsceremoni har jag satt till en helandeceremoni för vår globala gemenskap. Jag tillsatte denna för många år sedan. Jag realiserar nu att jag sen förra året inte har uppmuntrat oss att fortsätta detta arbete.

Jag hör ifrån många människor som befattar sig med spiritualitet och jag hör allt oftare hur många har svårigheter på det fysiska planet. När vi lär oss att skapa mer harmoni i våra liv, måste våra fysiska kroppar ändra sig för att stämma in med de nya frekvenserna. Ibland upplever vår hälsa disharmoni innan vi kan återbalansera och stämma in oss på de nya energierna som flödar.

För många år sedan skrev jag om hur vi kan göra en transfigurationsceremoni för alla i vår cirkel vid fullmånen. När vi vid fullmånen skapar en mänsklig ljusväv, kan du också föreställa dig själv ligga i mitten av en gigantisk global cirkel. Och när du ligger där i mitten kan du tillåta dig själv att absorbera ljuset och kärleken som utstrålas av dem i den yttre cirkeln. Sedan kan du ställa dig i den yttre cirkeln och utstråla gudomligt ljus och ovillkorlig kärlek till dem som nu ligger i mitten. Se till att växlandet från att vara i mitten till att vara del av den yttre cirkeln flyter lätt.

Vi kan tillsammans förena oss för att ge varandra styrka genom livet. Det kommer tider när vi tycker att färden genom livet går lätt och vi njuter av den. Men det finns också tillfällen, då vi kommer in i turbulenta vatten på livets flod. Så är livet och så är det att vara en del av naturen. Vi kan verkligen understödja varandra, när vi flyter i livets ström.

Det är svårt för mig att tro att vi redan välkomnar vår- eller höstdagjämningen beroende på var vi bor. Det är otroligt hur fort tiden går! Jag tror verkligen att tiderna vi lever i kallar oss alla att se verkligheten på ett annat sätt. Vi har arbetat tillsammans för att bryta oss ur de kollektiva troendemönstren, som binder oss till att bara se den materiella världen runt om oss.

I den spirituella undervisningen förmedlas att det finns en livsväv som förbinder oss alla. Och det hör till shamanismen att finna praktiker i vilka du hedrar och respekterar det vi kallar ”anden som lever i allt”. Det är viktigt att hitta vägar att hedra plantor och träd där du bor, för de bidrar till livet. Och det är viktigt att vörda djuren, insekter, fåglar, stenar osv.

Ju mer vi respekterar naturen ju mer respekterar naturen oss. Detta beror på den reciproka principen i shamanismen. Salish-indianerna använder ordet ”skalatitude”. Det betyder ”När människor och natur är i perfekt harmoni, då finns det magi och skönhet överallt.”

För att välkomna vår/höst-dagjämningen kan du söka djupt i själen om hur du kan förena dig mer med naturen och leva i harmoni med naturlagarna, vilka uppmanar oss att leva i överensstämmelse med naturens cykler.

Hedra vid dagjämningen de levande varelserna där du bor. Lämna ett offer till andarna. Upprätthåll din avsikt att detta offer är ett sätt att uttrycka tacksamhet till jorden, luften, vattnet och elden (solen), som ger dig livet. Visa tacksamhet gentemot alla levande varelser i ditt område. Du kanske vill visa tacksamhet gentemot hjälpande förmödrars och förfäders andar där du bor och även gentemot de förmödrar och förfäder som gav dig livet. Du kan också uttrycka tacksamhet till omgivningens andar, till naturväsen och till dina egna hjälpandar.

Det spelar ingen roll om du bor i en stad eller i lantlig miljö. Du kan hitta platser i naturen överallt där du kan ge offergåvor.

Et finns inga ”riktiga” offergåvor. Jag lämnar mjöl ifrån blå majs som offer, för mjöl av blå majs betyder mycket för mig. Du kan som offer ge din älsklingsmat, blommor, vatten, din älsklingsdryck t.ex. Det viktiga är din avsikt att visa tacksamhet med det du ger. Naturen läser ditt hjärta, inte det mentala.

Ta under en meditation eller shamanisk resa kontakt med anden i omgivningen där du bor. Om du mediterar kan du sätta på utvidgande musik och ha för avsikt att du vill träffa omgivningens ande. Om du gör en shamanisk resa, ha samma avsikt när du reser in i de osynliga rikena.

Be omgivningens ande att få information hur du kan göra förändringar i ditt liv, så att du lever i harmoni med naturen. Be om guidning hur du kan förbättra ditt liv.

När jag flyttade till Santa Fe på tidigt 1980-tal, hade jag först svårigheter att bli hemmastadd. Det kändes inte som Santa Fe var mitt hem och även om jag arbetade med flera jobb, kunde jag inte försörja mig själv. Slutligen reste jag till Santa Fes ande och bad om råd. Santa Fes ande presenterade sig för mig som en vacker gudinna, och hon blev en lärarinna i mina resor i flera år. Hon visade mig fem saker att göra. Jag följde alla hennes anvisningar, och det var häpnadsväckande hur mitt liv förändrades och hur plötsligt allt jag behövde bara började flöda.

Vid årstidernas växel är det underbart att smälta samman med jorden där du bor. Vi har praktiserat detta i åratal. Det är också bra att ta kontakt med omgivningens ande. Du kommer att få en mängd information genom att lära dig hur jorden förändras under årstidernas växlingar, vilket är en återspegling av hur du också förändras. Och du kan finna harmoni, när du mer och mer förbinder dig med omgivningens ande.

Låt oss förena våra hjärtan och önska de av oss i den norra hemisfären en glädjefylld vår och för vår cirkel i den södra hemisfären en djupgående och underbar höst!

Sandras kungörelser kan du ta del av på den engelska sidan.

Recommended Posts