Transmutationsnyheter juni 2023

Även om vi fortfarande har stora utmaningar pga vår planetariska ”avskalnings-initiation”, kan vi se vissa tecken på återhämtande.

Under hösten är det tid för det som behövs komposteras tillbaka till Jorden. Och detta går i steg med en cykel av förstörelse.

På vintern blir folk stilla och kan ta itu med och tänka över mycket av det som i det personliga livet och det kollektiva så plötsligt förändras.

Och sen kommer  våren, när vinden och insekterna bär frön som ska planteras för livets nya säsong.

Och under de växlande årstiderna ger jorden, vattnet, luften och elden näring till fröna så att de kan gro. Och under våren och sommaren kan vi bevittna den nya tillväxten.

Vi bevittnar mycket uppvaknande hos människor, både i den spirituella gemenskapen och hos människor som lever vanliga liv, som har tagit ett klart beslut att förändra sin livsväg.

Jag läser artiklar, bloggar och mails från människor som ger upp sin arbetets-linje, gör förändringar för sin livskvalitet, diet, och gör ändringar för att tygla sina stressnivåer. Människor väljer att begränsa sin tid med andra, vilka är mer som bekanta än verkliga vänner. Det utforskas alla möjliga urval för att ha ett mera sunt och fridfullt liv. Vissa flyttar till väldigt små gemenskaper, eftersom livet i städerna är så kaotiskt. Och att leva i mindre städer ger ett visst understöd och omsorg, vilket man inte alltid får i större städer.

Så bra saker händer när människor börjar se sig om för ett liv som passar deras personlighet och behov bättre. Och detta är så positivt.

Och med antalet människor som ger till känna hur de tar bort stress ur sina liv, så inspirerar det andra att ta risker för att göra förändringar i sina liv ,som skapar ett tillstånd av begeistring för att leva och skapa fridfullhet.

Den 21 juni hedrar vi sommar/vintersolstånden. För de av oss som välkomnar in sommaren är det en sådan fruktbar tid för att upptäcka vad vi vill ska växa inifrån. För allt i den yttre världen föds utifrån vår inre värld. Som Florence Scovel Shinn lärde ut, skapelsen flödar igenom oss, den kommer inte till oss.

Gör ditt skapelse-arbete med avsikten att låta de tillstånd som du vill ha inom dig själv kan växa. Och använd dina shamanska- och meditations-praktiker med alla dina sinnen för att se, höra, känna, lukta och smaka det liv du vill leva nu – inte i framtiden. Och betrakta varje dag dig själv fullt levande i denna värld du skapade inom dig själv.

För de av er i den södra hemisfären som välkomnar vintern, ge er tid att undersöka vad ni skulle vilja släppa i ert nuvarande liv för att leva ett liv som skapar plats för er att utföra arbetet för er inre värld. Kom ihåg att vintern är den perfekta tiden att låta jorden, vattnet, luften och elden ge näring till fröna och hjälpa dem att gro. Vad vill du att din kropp ska börja skapa inombords, som ska gro och få näring för att manifesteras en kommande årstid?

Det är viktigt att minnas att i shamanska kulturer utfördes ceremonier för att rikta in sig på solens, månens, stjärnornas och galaxernas cykler. Shamanerna var så ett med naturen och kosmos, att de förstod när de skulle göra sitt arbete för att få de bästa resultaten.

Detta är något du kanske vill undersöka för dig själv. Uppmärksamma om du reser eller håller utkik för omen, när det är bäst att göra en ceremoni. Och se hur resultaten blir när olika naturkrafter understödjer din önskan, dröm, bön, helande, eller den guidning  du söker.

Fullmånen är den 4 juni. Ge dig tid att göra några resor eller meditationer för att sammansmälta med solen, månen, stjärnorna och galaxerna. Försök se hur de beter sig och vilken frekvens de har. Och när du gör din transfigurationspraktik vid denna fullmåne, se efter om du har missat den rätta energin för att helt och fullt gå in i ett tillstånd av transfiguration.  För du är antingen i enhet eller i separation. Du kan inte vara i båda tillstånden samtidigt.

Uppmärksamma sedan om det finns några ändringar du kan göra i din transfigurations- ceremoni som höjer din vibration och frekvens till livets källor runt om oss. Och Källan är den ultimativa livsgivaren. Försäkra dig att du har transfigurerat, så att du är i sann enhet med Källan.

Och när du är klar tillåt ditt inre ljus ge näring till dina celler för ditt arbete och det kommande livet. Och låt det ljuset flöda inom och alltigenom jorden medveten om att tusentals av oss arbetar tillsammans på samma sätt.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Vi kommer att starta den utökade Medicine for the Earth-träningen i juni. Vi har en liten grupp engagerade praktiserande i vår cirkel. Det är underbart att arbeta på ett sätt där vi   har möjligheten att lära känna varandra. Jag hörde att flera av er som var intresserade inte hade förkunskaperna. Jag är ledsen att höra det.

Men ni alla känner mig och jag kommer att meddela om det nya vi lär oss. Det är så jag är.

Sammanslut er med mig för att önska alla i vår cirkel ett vackert solståndsfirande!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts