Transmutationsnyheter juni 2021

Jag har märkt att jag reflekterar över ett ämne som är väldigt flerskiktigt. Under några förgångna år har jag skrivit flera artiklar, där kärnan av undervisningen är hur gamla kulturer sjöng sina unika skapelsevisor. Det handlade om hur det hjälpte shamanen, helaren och gemenskapen att förinta sjukdom och annat som behövdes bli upplöst. Sånger sjöngs då för att väva tillbaka harmoni och balans. Sjungandet verkar faktiskt som en magisk formel för att ha kraft till upplösning, omskapande och förstörelse. Och sedan användes sången för att återskapa, väva nytt, ge näring till och för att sjunga pånyttfödelse in i gemenskapen igen.

De av er som har läst min kolumn i flera år, har tagit del av min kompletta fascination över hur gamla kulturer har använt sjungandet av skapelsevisor för att bli av med det som behöver lösas upp och därefter att nyttja dem för att återerinra hälsa, balans och harmoni, som behöver bli invävt i livsnätet tillbaka in i det kollektiva, tillbaka in i gemenskapen, eller tillbaka till klienten.

Skapelesång var verkligen viktigt i shamanska kulturer för att den gav värde och en vägledning för sättet att leva för människor. Och som ni vet har jag i de flesta av mina böcker meddelat om att skriva er egen skapelseberättelse, och speciellt om hur mycket kärlek som ingick i att skapa dig. Det finns inget mer livsförändrande än att genom alla dina celler absorbera den ovillkorliga kärlek som ingick i att skapa dig.

Så frågan som uppstår för mig handlar om sånger och styrkan i sånger. Om shamaner och shamanska kulturer använde visor och sånger för att skapa magi och helande eller för att skapa upplösning av vad som behövde förstöras, betyder det att sånger har kraft att skapa eller förstöra, vilket ledde mig till att tänka på de sånger, som vi  låter ljuda inom oss själva alltigenom dagen. Vad skapar vi med vår musik?

Jag lyssnar till sånger som jag fortfarande älskar att dansa till, och när jag lyssnar till orden av vad jag dansar till, börjar jag verkligen undra vad som skapas i det kollektiva genom vibrationen av dessa ord, som upprepas om och om igen. Ni är inte nybörjare till mitt arbete, så jag tror inte jag behöver förklara detta.

Min fråga och vad jag undrar över, är hur vi idag använder musik för att skapa ett bättre liv för oss själva, för livsväven och för planeten?

Det är en intressant fråga att undra över och det är ett intressant tema att resa med och tänka över när vi rör oss mot solståndet, som är en tid för förändring av cyklerna på planeten. Sommar och vinter är starka skapelse-  och förstörelsesäsonger.

Den 20 juni välkomnar vi solståndet och växlingen av cyklerna på vår Jord och i våra liv.

Sommaren är en verklig stark årstid för tillväxt och skapelse och detta kan vare en kraftfull tid att vara disciplinerad med orden du använder alltigenom dagen och i dina dagdrömmarna som du tillåter dig att kretsa ikring. Men tänk även på orden i de sånger du lyssnar till och sångerna du sjunger. Fråga dig själv vad du skapar?

I den södra hemisfären kanske du kan tänka över sångerna du sjunger och om de lösgör vad som behöver förstöras och bli av med i ditt liv och i det kollektiva?

Jag tror att detta kommer att vara en intressant och uppenbarande praktik som ger nya sätt att vara i ditt liv och i världen under tidsväxeln när vi går mot solståndet.

Fler människor vaknar upp till nödvändigheten av ett annat sätt att leva. Och ett annat sätt att leva införlivar hur vi handlar fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt. Och det finns så mycket vi kan förändra bara genom att fokusera på den spirituella praktik som vi gör när vi inte ens tänker på det. För varje ord, varje tanke, varje dagdröm som du har är del av din spirituella praktik, så du arbetar oavbrutet spirituellt när du är ute i världen, kör, är i kollektivtrafiken. Du utför konstant spirituella praktiker.

Reflektera över vad jag skrivit om, när du tänker på ord, tankar, dagdrömmar, sjunger skapelsesånger, sänder ovillkorlig kärlek. Gör en resa eller meditera, eller spendera tid i naturen och känn efter om detta stämmer för dig och bestäm sen hur du vill ändra ditt dagliga beteendemönster.

När vi sjunger vår egen sång, bygger vi vår egen väg och rör oss framåt.

Fullmånen är den 20 juni. Låt oss ta med den spirituella praktiken om hur vi använder ljud som del av vår ceremoni med att skapa en mänsklig ljusväv varje månad. OM innehåller alla mantra och är skapelsens ursprungliga ljud. Arbeta med ljud, sång och summande. Gör vad du känner att det understödjer hur du intensivast kan lysa ditt strålande ljus in i världen under denna tiden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Jag önskar alla ett vackert solstånd och jag ber att vi alla i vår globala cirkel vid solståndet sjunger en kärlekssång till livet, till livsväven och till alla i vår gemenskap och till allt som lever på denna planeten och till Jorden och alla elementen!

Jag skickar här en audio-inspelningen för att hälsa solståndet, i vilken jag leder vår cirkel till ett altarrum, där vi kan göra vårt arbete de kommande åren.

Lyssna, du kommer att älska den:

https://youtu.be/kgOl1NiWFAs

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2021 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts