Transmutatie Nieuws juli 2016

Misschien heeft iemand van u geluisterd naar de introductie voor mijn komende cursus “Shamanic Journeying for Guidance and Healing: Shamanic Practices for Divination, Collective Blessings, and Helping Others”.

In mijn intro stelde ik een onderwerp aan de orde waarvan ik graag wil dat wij ons erop focussen en dat wij proberen hulp en verduidelijking te krijgen.

We kennen allemaal de macht van shamanisme om op persoonlijk, gemeenschaps-, en wereldomvattend niveau te helen. Aangezien de praktijk er al tienduizenden jaren is, spreekt dat duidelijke taal voor de goede resultaten die het werk laat zien. Als goede resultaten niet getoond kunnen worden sterft zo’n praktijk uit.

Ik ben zó gepassioneerd om mensen niet alleen maar de praktijk van shamanic journeying en ceremonies te leren. Ik voel dat het mijn diepste opdracht is om mensen te verzamelen in gemeenschap om samen te werken om de problemen van deze wereld, die we ieder voor zich en collectief ervaren, op te lossen.

Voor dat de traditionele shaman’s de onzichtbare sferen binnen gaan bereiden ze zich grondig voor. Deze voorbereiding tilt hen uit hun mens-zijn en geeft hen de mogelijkheid om hun alledaagse gedachten en hun leven achter zich te laten zodat zij in een puur en zuiver veld kunnen binnentreden. Hier kunnen zij samen met de helpende en begeesterde spirits helende energieën, zegens, en positieve veranderingen weven die in de onzichtbare sferen vorm krijgen en die in onze tastbare wereld in manifeste vorm gebracht worden.

Ik heb het vaker gehad over het belang om uit ons mens-zijn en onze dagelijkse beslommeringen te stappen als we het terrein betreden waar shaman’s werken. Anders nemen we gewoonweg onze psychische bagage mee in de onzichtbare sferen. En wat gebeurt er als we dat doen? Ik denk allereerst dat we de mogelijke kracht van ons werk beperken. En ik denk ook dat we hier energieën achterlaten waarvan het nooit de bedoeling kan zijn om met zoiets als de zuiverste intenties en energieën als liefde en licht vermengd te worden.

Dit onderwerp trekt aan me, en ik voel de behoefte om dit met jullie te onderzoeken. Want zijn we bezig de onzichtbare sferen te vervuilen, zo de magische heling waar de shaman’s bekend om zijn, verhinderend?

Deze maand vraag ik jullie op dit onderwerp te journeyen of te mediteren. Je kan natuurlijk naar je eigen helpspirits reizen en hen vragen hoe belangrijk het is de onzichtbare sferen vrij te houden van onze menselijke gedachten en emoties. Maar ik dacht dat het misschien interessant zou zijn om de voorvaderlijke helpspirits te raadplegen.

In mei jl reisden we naar de “Grot der Ouden” om er met symbolen te werken die de oude voorvaderlijke spirits daar voor ons hebben achtergelaten. Lees het Transmutatie Nieuws van mei voor instructies hoe je naar de “Grot der Ouden” journeyed of mediteert:

https://www.sandraingerman.com/tnMay2016.html

Zodra je weet hoe je deze grot moet bereiken, zet je voor jezelf een nieuwe intentie. De intentie die ik je voorstel, is te vragen dat een voorvaderlijke shamanic spirit je daar begroet en je vrijwillig richtlijnen geeft.

De hulp waarom je vraagt is kennis over het belang om de onzichtbare sferen schoon te houden waarin wij samen met onze helpspirits ons ceremonie-werk doen ten behoeve van onszelf, cliënten, geliefden, onze lokale gemeenschap of de planeet. Vraag om hoe je de energieën van je gewone wereld die je meeneemt naar de onzichtbare wereld kan loslaten.

Als je geen shamanic journeyen beoefent kan je nog steeds met ons meedoen. Zoek een plek waar je stil kan zijn en houd jezelf deze vraag voor en let op welke boodschap of visioen dan ook die je ontvangt. Je kan gaan wandelen in de natuur en daar een plek vinden die jou roept om er te gaan zitten. Terwijl je je verbindt met de kracht van de natuur en het land, kan je jouw intentie in gedachten houden en sterk letten op wat je getoond wordt. Je kan ook luisteren naar meditatieve muziek en ervaren wat er gebeurt.

Het lijkt mij interessant om een forum op te zetten om de informatie die we hebben ontvangen te delen. Als je wat duidelijke informatie die helpt hebt ontvangen waarvan je het gevoel hebt dat onze wereldwijde gemeenschap er wat aan heeft, kan je ons een mail sturen naar stories@sandraingerman.com. Doe dit alleen als je je geroepen voelt om jouw boodschap te delen. En maak je bericht kort en bondig. Eén van de lessen in shamanisme is dat minder woorden meer kracht dragen. Want vaak gaat de wijsheid en de belangrijke teaching verloren in teveel verhaal over de reis.

Sylvia Edwards, onze webmaster, zal de boodschappen verzamelen. Als het er teveel zijn om in het Transmutatie Nieuws van augustus te delen, zullen we een aparte sectie maken onder de link naar het Transmutatie Nieuws van juli. Laten we gezamenlijk Sylvia danken voor het beschikbaar maken van de krachtige boodschappen die helpen.

Ik voel dit als een diep en rijk topic dat belangrijk is voor ons allemaal om op onze eigen manier te onderzoeken. Er is veel om over na te denken als we ons richten op het shamanisme om antwoorden en hulp te vinden voor de tijden waarin we leven. Hoe kunnen we het veld waarin de shamanen altijd hun werk hebben gedaan, schoon en zuiver houden van onze gewone energieën die wellicht de manifestatie van de werkelijke kracht van ons droomwerk verhinderen?


Het is volle maan op 20 juli. Laten we samenkomen in het zuivere veld van ons inner landschap en zien welke zaden die we in onze innertuin hebben geplant zijn gegroeid in onszelf en in de wereld. Is onze tuin vol energieën van licht en liefde, die we graag gemanifesteerd zien in het web-van-licht dat we creëren? Neem de tijd om te bezien of je moet schoffelen in je eigen innertuin. En reis dan naar binnen voorbij de wereld van vorm de dieptes in van jouw eigen licht. Laat jouw licht stralen door jou heen het energieveld in, het web-van-licht dat al wat leeft op deze grootse Aarde verbindt.

Als je een nieuwe lezer van het Transmutatie Nieuws bent, lees dan de instructies voor onze volle maan ceremonie op Een menselijk web van licht creëren.

Recommended Posts