Transmutatie Nieuws juli 2014

Kortgeleden had ik midden in de nacht een diepe realisatie. Die wil ik graag met jullie delen voor het geval dat mijn ervaring bij jullie iets teweeg brengt.

Eerst wil ik jullie wat achtergrond informatie geven over hetgeen waarvan ik denk dat het mijn ervaring inspireerde.

De afgelopen paar maanden zijn een aantal vrienden, studenten en ‘collegae’ overleden. Dood zat om me heen, en ik heb zitten bedenken hoeveel mensen die me na zijn, die even oud zijn als ik, dit bestaan hebben verlaten. Ik ben er zeker van dat dit mij geraakt heeft diep onder het niveau van bewuste gevoelens zoals die bij me opwelden.

Hieraan toegevoegd voel ik me steeds meer uitgedaagd als ik het stompzinnig collectief gedrag zie ten opzichte van het milieu en het leven. De mate van hebzucht en geweld gaat maar door hoewel de mens zichzelf ontwikkeld vindt.

Ik ben altijd al een gevoelig persoon en dus is het niet nieuw voor me zo diep geraakt te zijn door onnadenkend gedrag van mensen. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor velen van jullie geldt. Ik blijf me bezig houden met de spirituele oefeningen die ik onderwijs. Ik doe deze oefeningen de hele dag door telkens als mijn ego/persoonlijkheid getriggerd wordt door wat ik zie. En dat helpt me om in een meer positieve staat van bewustzijn te komen.

Altijd voelde ik dat ik als “werkbij” geboren ben. Ik heb van binnen een creatief vuur dat me aan het werk houdt. En dit creatieve vuur doet me met cliënten werken, schrijven en doceren in de hoop dat ik anderen inspireer een meer bewuste manier van leven te leiden.

Voor zover jullie me kennen, met me gewerkt hebben of deze maandelijkse column lezen, weten jullie dat ik hard werk. Ik ben enorm toegewijd aan mijn werk. En je kan je voorstellen dat dit niet altijd gunstig was voor mij. Maar tegelijkertijd is dit waartoe ik me geroepen voel, en ik heb die roep gevolgd.

Om nog toe te voegen aan deze achtergrond informatie zij vermeld dat ik ook te doen gehad heb met golven van depressie en vreugde gedurende het merendeel van mijn jeugdjaren en volwassen leven.

Dit alles om duidelijk te maken dat ik me vaak de zin van het leven afvraag.

Eind mei werd ik midden in de nacht wakker. Ik was in een soort staat, anders en zelf-bewust, die ik niet kan verklaren. Ik was tussen de werelden. Ik sliep niet, maar ik was ook niet wakker. Dit duurde misschien maar een minuut. In deze wakende droom werd ik me volledig bewust van de betekenis van mijn leven.

Wat het belangrijkste voor me was, was dat ik de gelegenheid kreeg om prachtige plekken en landschappen op aarde te zien. Ik had de bijzondere gelegenheid om op mijn reizen daadwerkelijk sommige prachtige plekken te bezoeken. En dankzij de media was ik in staat foto’s en video’s van buitengewone plekken op aarde te zien waar ik fysiek niet heen kon reizen. Ik was me ervan bewust dat ik deze kansen om zoveel kleurrijke landschappen en zo’n variëteit aan unieke levensvormen te zien in geen van mijn vorige levens heb gehad. Want in het verre verleden was het niet mogelijk foto’s te bekijken die elders op de wereld gemaakt zijn.

De buitengewone schoonheid van de aarde te zien betekende het meest voor me.

Daarnaast ervaarde ik liefde.

En ten slotte om de gelegenheid te hebben tot het laatst van hun leven voor mijn beide ouders te kunnen zorgen, gaf diepe betekenis aan mijn leven.

Zodra ik deze drie dingen die mijn leven betekenis geven doorhad viel ik weer in slaap en ik sliep diep voor de rest van de nacht en had een paar interessante dromen.

Ik was bij het wakker worden diep geroerd door deze ervaring. Want dit was niet normaal wakker worden midden in de nacht en over dingen nadenken op een rationeel intellectueel niveau. Ik was in een diepe spirituele trance toen dit besef over me kwam en ik voelde het in iedere cel in mijn lichaam.

Het leek een beetje op toen ik mijn bijna-dood-ervaring had toen ik diepe spirituele waarheden ervaarde en een nieuwe mate van bewustzijn dat diep in mijn cellen doordrong en een enorme verandering teweeg bracht.

Nadat ik wakker was geworden dacht ik na over wat me midden in de nacht was overkomen. Ik was verrast dat mijn ‘dienend’ werk niet als iets dat mijn leven betekenis geeft, opkwam. Natuurlijk weet ik en erken ik de giften die ik met mijn cliënten, studenten en het collectief in z’n algemeenheid heb gedeeld. Maar dit was het niet wat mijn leven betekenis geeft.

Ik ben met zoveel mensen aan het eind van hun leven samen geweest. En steeds weer hoor ik hetzelfde. Mensen kijken vaak terug op wat ze belangrijk vonden in hun leven. Ik hoor vaak mensen vertellen over de kleine dingen die er toe deden, die ze het belangrijkst vonden. Ik hoor zelden dat ze terugkijken op “goed gedaan”. En ik hoor mensen niet zeggen ..had ik maar meer of harder gewerkt.

Dit slaat ook op wat ik in het Transmutatie Nieuws van juni zei over “verscheur het script”.

Zijn we tijdens zo’n intense veranderingsfase meer gefocust op wat belangrijk is voor onze ziel dan wat we volgens ons zouden moeten doen?

Ik weet dat veel meesters suggereren dat we ons leven moeten nagaan alsof we aan het eind van ons leven erop terugkijken. Belangrijk om te bedenken hoe je andere prioriteiten zou stellen zodat je nu dingen kan veranderen.

Doe deze maand een journey of mediteer op de eenvoudige dingen die jouw leven betekenis geven. Hoe zou je je leven willen veranderen om er zeker van te zijn dat je die dingen doet die echt betekenisvol voor je zijn?

De andere boodschap die ik kreeg tijdens deze heldere en verhoogde staat was het belang van focussen op je eigen schoonheid/eigenwaarde. Want ik had het gevoel dat mij ook werd getoond hoe de schoonheid van verschillende landschappen mijn eigen innerlijke schoonheid reflecteert.

Werkend met anderen word ik vaak getroffen hoe weinig we onze eigen schoonheid erkennen. Als collectief vergelijken we onszelf met de collectieve definitie van uiterlijk schoon. En we vergeten de schoonheid van onze ziel toe te staan zich als een bloem, in lente en zomer bloeiend te ontplooien.

Terwijl we ons goddelijk licht blijven uitstralen moeten we ook de waarachtige schoonheid die diep in ieder van ons ligt erkennen. We zijn zo mooi van binnen als de aarde de schoonheid van de ons omringende natuur naar ons reflecteert.


Een dierbare vriendin stuurde me een email waarin ze filosofeerde over “zo boven, zo beneden”.

Ze schreef dat vanuit astrologisch perspectief dit niet iets zegt over oorzaak en gevolg in de relatie tussen Hemel en Aarde. De betekenis ligt in de correlatie en spiegeling die plaats vindt als Twee Wezens naar elkaar staren, ieder weerspiegeld in de Ogen van de Ander. De Aarde reflecteert wat is in de Hemel en de Hemel reflecteert wat is op de Aarde.

Haar woorden raakten mijn denken over staren in andermans ogen en naar de wereld. Want als we onze blik wenden en het licht in al wat is naar ons teruggekaatst zien. En dit is oer-wijsheid naar ons overgedragen sinds het begin der tijden.

Ik weet dat ik hierover eerder geschreven heb. Maar het is zo essentieel om je focus niet te verliezen als je in iemands ogen staart. Als je werkelijk het licht in ieders ogen kan zien veranderen we onze werkelijkheid door onze perceptie te wijzigen.

Verhoog je alertheid en wees bewust hoe je, wat je in anderen en in de wereld ziet, be-/veroordeelt. We hebben altijd de keuze om ziekte of lijden te zien of we hebben de keus om het schitterende spirituele licht dat een deel is van al wat leeft, te herkennen. Hoe meer je je focus hierop kan bewaren hoe verder je in andere dimensies van het leven kan doordringen. Want de dimensie schoonheid is altijd daar.


Het is volle maan op 12 juli as. Begin je volle-maan-ceremonie met op jouw innerlijke schoonheid te reflecteren en op de schoonheid van al wat leeft om je heen. Bekijk natuurfoto’s en foto’s van de aarde en apprecieer op wat voor een prachtige planeet we leven.

Vanuit deze appreciatie voor het mooie van het leven, doe je transfiguratie oefening om dat wat jou scheidt van jouw goddelijk licht los te laten. Straal dit licht uit terwijl je je richt op het verbinden met de schoonheid van onze wereldwijde gemeenschap die overal hetzelfde doet. Verbeeld je deze schoonheid en zie al die lichten een schitterend web van licht weven in en over de wereld, dat alles en iedereen raakt, omarmt en met elkaar verbindt.

Voor nieuwe lezers van het Transformatie Nieuws vindt op de homepage “Creating a Human Web of Light” met de instructies voor onze volle-maan-ceremonie.

Recommended Posts