Zprávy o proměnách – leden 2024

Vítám vás v 25. roce Zpráv o proměnách! Neuvěřitelné, jakou cestu už jsme spolu ušli… A dobrodružství nekončí.

Řeka života teče dál a budou se nám v ní i nadále odrážet nové životní fáze a nové příležitosti k růstu a vývoji. Čas je iluze a není zde žádný jasný začátek ani kouzlo, které by se objevilo jen proto, že vstupujeme do nového roku. Prostě jen pokračujeme dál. 

Mnozí z nás musí dělat spoustu rozhodnutí uprostřed bouřlivých vln, na kterých nyní plují. Od roku 1945 se vede na planetě více válek. Rozdělení narůstá, zatímco globální duchovní obec usiluje o šíření lásky a světla. Ale i svět duchovně založených lidí se štěpí. Vždy jsem vnímala ve světě šamanismu tendence k rozdělování, ale dnes se setkáváme i s šamanskými učiteli, kteří tvrdí, “Já jsem jediný, kdo ví, co je šamanismus. Učte se jen ode mě.”  

Rozdělování se tedy rozmáhá i v našich nejposvátnějších kruzích. Existuje-li jediná věc, ke které jsme všichni voláni, je to být vzorem toho, že jsme všichni odrazem Zdroje a všichni jsme sem přišli proto, abychom svůj energetický otisk a lásku přidali do přediva života. Protože jsme všichni jedním.

Je vždy zajímavým cvičením pozorovat svoje procesy, když posuzujeme. Pokud je zde skutečně pouze jednota, pak se musíme vždy obrátit dovnitř, abychom se v sobě setkali s částmi nás samých, které projektujeme ven. A vyléčit je, zatímco si zvědomujeme iluzi ega o oddělenosti.

To je veliká práce. Jak už jsem psala dříve, Isis mě žádá, abych zůstávala vteřinu za vteřinou v přítomnosti a zpracovávala svoje pocity, brala je dovnitř, do hloubky svého Vnitřního světa, kde se mohou transformovat, abych se osvobodila od aspektů, které mi brání se posunout na další úroveň vědomí a náhledů na život.

Připomínejme si základní učení Léku pro Zemi: Naše vnímání tvoří naši realitu.

Co právě teď vnímáte a co musíte proměnit a přetvořit, zatímco řeka života protéká turbulencemi a nese vás na místo krásy, úžasu a divů? Pokud změníte svá slova, myšlenky, denní sny a negativní projekce…

Mohla bych pokračovat donekonečna, protože opravdu cítím, že toto je práce, ke které jsme voláni. Pro naše ego se nyní skutečnost, jak ji známe, trhá na kusy. Možná je to dobře. O Iniciacích víme, že destruují a rozkládají ego. Sama jsem zvědavá, jak daleko musíme dojít, než se konečně podvolíme moci ducha.

Zvu vás, abyste spolu se mnou dovolili svému egu, aby bylo rozloženo, a rozpomenuli se na krásu, kterou sem naše duše a náš duch přišli vyjádřit. Realita má více než jednu dimenzi. A my máme možnost vkročit do života, v němž velebíme živly a Zemi, ty, kteří nám dali život. Když tak činíme, posvátná reciprocita se vrací, jak jsem psala v prosincových Zprávách o proměnách. A vstoupíme všichni společně do nového, krásného světa.

Před námi všemi jsou teď velká rozhodnutí a volby. Cestujme dovnitř své duše a žádejme ji o pomoc, ptejme se jí, proč si zvolila zrození v této době. Co sem přišla dělat a zažít? Vaše duše to ví. Důvěřujte informacím, jež dostanete, a dovolte svému božskému duchu, aby vám pomohl manifestovat další krok do nového života.

Úplněk bude 25. ledna. Pamatujme si, že žádné oddělení neexistuje. Prohlubme svoje transfigurační techniky a během úplňkových obřadů tvořme Světelnou síť lidí, abychom se stali jedním duchem, který vše zaplaví láskou a světlem, jež umí léčit. Všichni se odíváme do kostýmů, abychom hráli v životě nějaké role. Já se nyní spojuji s ostatními, abychom vytvořili novou hru života.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím Tvoření světelné sítě lidí na naší domovské stránce.

Osobně cítím, že největším činem, který nyní mohu konat, je držet prostor. Vím, že když jsem kdykoli byla v nouzi, největší podporou, kterou jsem dostala, byli lidé, kteří ho pro mě drželi. Jste-li ve vytváření prostoru dobří, přidejte se ke mě. Je to dar, jejž nyní můžeme věnovat světu.

Posílám lásku, světlo a požehnání všem z vás. Spolu jdeme v nadcházejícím roce vstříc láskyplné společnosti. Připojte se ke mně a přejme naší duchovní obci vše nejlepší. Nový rok nás podpoří, abychom svou posvátnou práci prohloubili ještě více.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.  

Recommended Posts