Transmutationsnyheter januari 2022

 


Som en helig krets välkomnar vi tillsammans det Nya Året fyllt med de nya val som vi behöver göra.

Livet känns  just nu overkligt för många av oss. Det känns inte som att tiden följer en lineär cykel. Men vi kan använda vissa tidsmarkeringar för att hjälpa oss att få en grund och ge oss en känsla av att livet fortsätter framåt mitt i upplösningen och även i cykler av pånyttfödelse.

Flera människor känner sig lättade när det Nya Året välkomnas. För bara det att fira, hjälper oss att lämna vårt förgångna bakom oss och ger oss en känsla av någonting nytt att se fram emot, och vi blir inspirerade till att återvinna en känsla av hopp, även om många av oss har förlorat mycket under den här tidens omvälvningar, som leder till ett annorlunda livssätt vilket vi ännu inte kan föreställa oss.

Jag kan nästan kopiera varje kolumn av Transmutationsnyheterna som jag skrivit för att välkomna ett Nytt År. Jag gjorde faktiskt publikt vid en sammankomst att jag har skrivit denna kolumn i över 20 år och i grund och botten om du läser de tusentals sidorna jag skrivit, kommer du att märka att jag bara upprepar samma lektioner och praktiker. För sedan jag började skriva Transmutationsnyheterna har vår värld lidit av ett trauma efter det andra: sjukdom, uppdelande, krig och grymheter gentemot andra och naturen bortom våra vildaste fantasier.

Detta hände även i tidigare civilisationer, som var teknologiskt lika avancerade som vår.

Men det fanns också civilisationer som hade bemästrat esoteriska och psykiska krafter för att skapa heliga strukturer och magiska livssätt.

Men ändå var det något som förstörde dessa civilisationer. I mina kurser där vi gjorde resor till några av dessa civilisationer och frågade vad som förstörde dem, var svaret alltid detsamma – snålhet, ego, makt över, uppdelande.

Under åren som gått har jag skrivit om Anasazi, som jag tror växlade till en annan dimension eftersom de alla samtidigt försvann. När man studerar konstprodukter därifrån, verkar de alla ha försvunnit samtidigt under middagsmålet. Dessa vackra varelser levde i New Mexico, Colorado, Arizona och Utah 700-1200 efter Kristus. Jag erfor ur mina sedan 30 år shamanska resor att de överskred till en annan dimension och lever ett fridfullt liv.

Vi står ännu en gång inför ett val. Det har sedan flera år informerats teorier att jorden tidigare har utsatts för ett nukleärt krig.

Ska vi fortsätta att göra destruktiva livsval? Vi verkar ha olika meningar till detta tema. Men det finns så många spirituellt praktiserande, som alla ni som läser den här kolumnen och jobbar på att välja kärlek, ljus och fred, vänlighet och vördnad för allt i livsväven. Vi utför våra ceremonier tillsammans och fortsätter ta små steg ur mörkret in till ljuset.

Varje nyår är människor spända på att läsa förutsägelser om det kommande året. Antingen vill de få hopp och inspiration eller vill veta vad de behöver förbereda om tiderna skulle bli mer utmanande.

Varje år skriver jag att Isis rekommenderar att vi inte ska läsa förutsägelser utan lära oss att förbli i nuet. För nuet skapar framtiden. Och om du är alltför fokuserad på vad som  ska hända härnäst, så skapar du ingen ny dröm för Jorden.

Jag vill dela med mig några teman att fokusera på för det kommande året. Och dessa tema väcker på nytt vår spirituella styrka och passion för livet.

När vi går igenom själens mörka natt, är det bästa verktyget att bli vägledd av vårt spirituella ljus. Och som jag upprepar, enda vägen ur är igenom. Kraften av vår egen spirituella inre eld har den styrkan att hjälpa oss fortsätta gå så att vi omsider hittar vår väg in till ljuset.

Min mamma Lee Ingerman var min rollmodell för det som spirituell styrka kan leda till. Jag såg hur hon led alltigenom sitt liv, men hon lät aldrig sin spirituella eld släckas, och den fick henne att fortsätta röra sig framåt och leva till nästan 99.

När hon var 94 blev hon sjuk av en septisk infektion. En dag meddelade mig läkarna på sjukhuset, att hon inte skulle klara sig igenom natten. Så jag satt vid hennes sida hela natten. Mitt i natten när hon hallucinerade, sa jag till henne att det var okay att gå. Då satte hon sig rakt upp i sängen och strök med sina knytnävar över täcket och skrek högt ut: ”jag är inte beredd att lämna detta livet än!” Och det gjorde hon inte. Men strax efter hon kom ut från sjukhuset bröt hon en höft, men hennes spirituella styrka och hennes passion för livet hjälpte henne igenom även denna händelse.

Jag såg hur hennes spirituella styrka och passion för livet höll henne levande och hon levde ett gott liv tills 99. Hon älskade livet! När hon dog var hennes hjärna bättre än min. Jag kände alltid hur hon hade superkraft och hon levde på choklad, kakor och Coca Cola.

Vi kan inte förneka kraften av spirituella styrka och passion för livet och allt detta kommer att hjälpa till att bära oss vidare.

Vi måste hitta mod att gräva djupt inom oss i vårt inre landskap för att nå den spirituella elden och uppehålla den detta året, så att vårt ljus kan bära och ledsaga oss till ljuset vilka dimensioner av livet som anden än ger oss.

I min andra bok Welcome Home delade jag med mig om min mest kraftfulla fallstudie med Soul Retrieval, där jag arbetade med en ung kvinna som dog av HIV. Fallstudien är fascinerande men för omfattande för att återges här. Men jag vill meddela om budskapet som min hjälpande, som arbetar med mig för helande, gav.

På grund av min klients långa sjukdomshistoria sa min hjälpande att orsaken till hennes sjukdom var apati. Och att kuren skulle var passion för livet. Han meddelade att hennes lektion i detta livet var vad som händer när virus och bakterier har mer passion för livet än vad vi har. De frodas medan vi blir så sjuka.

Detta var ett kraftfullt budskap att dela med världen. För min hjälpande sa att om virus och bakterier har mer passion för livet än vad vi har, så frodas de.

När du tittar in i ögonen på andra, ser du då ljusets passion hos den generella globala befolkningen? Eller ser du tomheten i deras ögon? Jag ser inte brinnande passion för livet hos de flesta människorna i den moderna världen. Jag ser mängder av apati, tomhet och hopplöshet.

Hur ska vi kunna överleva i dessa tider vi nu är i utan andens eld och passion för livet? Detta är en fråga att undra över och komma upp med svar för att kunna förändra verkligheten du nu lever i och lyfta sig upp till att göra nya val som leder till hälsa på  livets alla nivåer.

Den här månaden vill jag leda en resa för att välkomna ett Nytt År i vilket vi kan göra nya val som förändrar vägen vi nu går.

För de av er som inte kan delta med oss på resan, kan göra detta arbete för er själva. Vad finns det för enkla saker du kan göra, som ger passion och mening tillbaka till ditt liv? Försäkra dig om att inte vara för storslagen med dina förslag, så att du till slut skjuter upp det hela, för att du inte skapade en överbryggning från där du nu befinner dig  till att fylla ditt liv med spirituell eld och passion.

Jag hoppas du vill lyssna till vad jag delar med mig och jag kommer att tala mer om fallstudien jag nämnde ovan.

För att lyssna till uppspelningen av detta tal på Shamans Are Gardeners of Energy, klicka på https://www.youtube.com/watch?v=VWwK9Gm0UyQ

Fullmånen är den 17 januari. Spirituellt helande sker faktiskt genom vår närvaro och när vårt energifält är fyllt med ljus, kärlek, spirituell eld och passion. Gör de förberedelser du behöver för din transfigurationspraktik denna månaden, så att dina ögon lyses upp i passion för livet och för din ande. Och bli stjärnornas, solens och månens ljus. Och låt det ljuset stråla ut på ett sätt som leder allt liv igenom mörkret vi just nu upplever.

Om du söker möjligheter att tjäna, är detta en bra praktik. Transformation är faktiskt lättare än de komplicerade sätt vi tenderar att se för att skapa djupa förändringar.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Jag önskar alla det bästa för det Nya Året. Och jag åkallar den här kretsens spirituella eld att assistera oss alla när vi ser fram emot de stora förändringarna och de lärdomar som detta Nya År kommer att ge! Jag önskar dig och din familj god hälsa och frid i dess tider av upplösning och återuppbyggnad.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts