Zprávy o proměnách – leden 2020

Připojuji se k našemu zářícímu kruhu a přeji globální komunitě šťastný nový rok a to nejlepší, co nám život může nabídnout.

Je skvělé, že jsme tady, abychom přivítali rok 2020. Vím, že mezi vámi jsou čitatelé různého věku. Pro mnohé z nás má však rok 2020 mystický význam. Mnohokrát jsme do roku 2020 projektovali témata futuristických filmů a najednou už je tady.

Mé asociace s futuristickými filmy a knihami většinou zahrnuje období, kdy jsme se hlouběji nořili do neviditelných světů a zvýšením koncentrace a soustředění jsme vytvořili skutečná kouzla ve formě samoléčení, léčení druhých a léčení planety. Mé projekce do roku 2020 zahrnují hlubší iniciace, které z nás vytvarují skutečné duchovní bytosti, v které jsme se zrodili. A pak se navrací naděje. Ve stavu znovuzrození totiž máme k dispozici svůj potenciál a ten nás k naději vede.

V listopadu jsem prožila jeden z vizionářských zážitků. Sledovala jsem neviditelnou obrazovku, která mi ukazovala plovoucí slova a myšlenky. Některé řetězce slov byly vcelku pozitivní a nadějné. Jiné zase poměrně drsné, ukotvovaly mě v mé nezdravé minulosti a vyvolávaly pocit stagnace.

Vyplývala z toho pro mě zpráva, abych se chytila pozitivních myšlenek a ty negativní nechala být.

Metafora „chytit se“ má pro mě hluboký význam. Dokázala jsem si totiž představit a pocítit v těle dopad toho, když se těch slov chytím. Vnímala jsem vliv stavu vědomí, kterého se chytím, ve svém těle.

Pojďme se nad tím jako celosvětová komunita při vstupu o nového roku společně zamyslet.

Zaposlouchejte se do nějaké duchovní a mysl uvolňující hudby. Nezáleží na tom, který den si pro tuto meditaci zvolíte. Pojďme si představit, že společně sedíme v obrovském kruhu mezi nádhernými stromy v prastarém lese. Obdivujeme věk země a sílu, jakou nás stromy, které jsou našimi svědky, podporují.

Je soumrak, což je velmi silná část dne, protože opona mezi světy je velmi tenká. Podivujeme se nad tajemstvím sil přírody a nad jejich stabilitou v průběhu mnoha změn. Jsme stejně odolní jako příroda. Pouze na to někdy zapomínáme.

Po chvilce společného sezení si všimneme soucitných božských bytostí z vyšších rovin vědomí, jak vytváří projekce našich každodenních myšlenek a slov, které používáme ve svých vnitřním dialozích a v interakcích s ostatními.

V úžasu pozorujeme, jak světlo a zvuk těchto slov a myšlenek ovlivňuje kolektivní vědomí a všechno živé. Naše duše se zastaví jakmile uvidíme, jaká kouzla naše slova tvoří – temná magie, která nás zatahuje do stavů hněvu, zoufalství a nenávisti oproti síle léčení slov pro nás a pro Zemi, které vyzařují vibrace naprosté lásky a světla. Uvědomíme si, že máme vždycky volbu, kterého stavu vědomí se chytíme. Pokud svou pozornost zaměříme a soustředíme se, dokážeme vždycky vybrat tu správnou volbu, abychom sebe a veškerý život nasytili láskou a světlem. Správná volba, která nás zaměří mimo naše reaktivní stavy.

Každý člen našeho kruhu projektuje do kolektivního energetického pole pozitivní slova, myšlenky a fantazie, když používáme metody, které jsme se naučili k přetváření temnoty, která provází naše negativní myšlení.

Představte si tu alchymii, kterou tvoříme při vyzařování světla do kolektivního pole vědomí.

Jakých myšlenek se chcete v roce 2020 chytat? Rozhodněte se. Budoucnost totiž svými volbami držíte ve svých rukách.

Tento svět je vytvářen myslí. Abychom vytvořili skutečnost řízenou duchem, musíme projít závojem iluze a vstoupit do krásné skutečnosti tvořené našimi fantaziemi, které nás vedou do dimenze snové reality, kterou bychom si přáli obydlet.

Pojďme vstoupit do dimenze naplněné laskavostí, úctou, respektem, mírem, láskou a světlem.

Zavažme se přesunout své priority tak, abychom se soustředili na realitu, kterou dokážeme tvořit vlastními slovy, myšlenkami a fantaziemi.

Pojďme dál provádět posvátné ceremonie, jelikož pro šamany jsou ceremonie tím nejzásadnějším nástrojem k provádění změn.

Úplněk nastává dne 10. ledna. Ceremoniální práci vytváření světelné sítě lidí jsme začali provádět během slunovratu v roce 2000. Tuto ceremonii provádíme už 20 let a pokračujeme do další dekády.

Duchovní práce, kterou provádíme, oživuje síť života. Jak by to mohlo být jinak, když se každý měsíc spojí tisíce lidí s otevřeným srdcem a poskytuje všem lidem, bytostem přírody, veškerému životu, Zemi, Vzduchu, Vodě a Ohni lásku.

Klíčem, jak vytvořit skutečnou změnu, je naučit se dosáhnout hlubších stavů koncentrace a soustředění.

Pojďme společně provést naši úplňkovou ceremonii Vytváření světelné sítě lidí, jako bychom ji nikdy před tím nedělali. Pojďme společně osvěžit svou práci.

Jak v srdci cítíte, že se máte před ceremonií připravit, když víte, že svou prací ovlivníte veškerý život. Síla vaší duchovní vitality a přítomnosti oslabuje, pokud žádnou přípravnou práci neuděláte. Co potřebujete udělat, abyste odstoupili od své každodenní obtížené mysli a stavů vědomí?

Mě přivádí do extatického stavu vědomí zpěv. Jaké duchovní praxe přivádí vás do extatického stavu? Aby šamani mohli provádět šamanské cesty a ceremonie, potřebují se dostat do extatického stavu. Vyzkoušejte bubnování, chřestění, zpěv, meditaci, delší procházku v přírodě. Všimněte si rozdílu, když do ceremonie vstoupíte duchovně připraveni na rozdíl od toho, když do ní vcházíte se všemi všedními myšlenkami, které vás pevně ukotvují dole a blokují sílu vaší práce.

Jakmile cítíte, že jste na ceremonii připraveni, odložte všechna závaží, cestujte hluboko do svého Vnitřního světa, vašeho vnitřního prostoru, a prožijte své zářivé světlo. Září s větší silou a jasem než v minulosti. Světlo je tak jasné, že dokonce uvnitř vidíte všechny barvy duhy. Světlo přetváří všechny buňky ve vaše vlastním organizmu i v organizmu, který nazýváme sítí života. Své světlo vyzařujeme bez úsilí, s lehkostí a krásou a přinášíme obnovující světlo všemu živému.

Pokud čtete „Zprávy o proměnách“ poprvé, přečtěte si prosím pokyny k úplňkové ceremonii „Vytváření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.


Připojte se prosím ke mně a společně udržujme náš kruh v lásce a přivítejme nový rok. Když budete uctívat Zemi, elementy a veškerý život během tohoto silného období proměn, rozpadu a obnovy, ať jsou vaše ceremonie naplněny radostí.

Vítejte v roce 2020!

Recommended Posts