Transmutatie Nieuws januari 2014

Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem. Voel je hart en adem nu zo dat jouw hartslag zich aanpast aan de hartslag van de aarde.

Voel je hart ontluiken en wees dankbaar voor je leven. Adem liefde en licht uit en straal het de hele aarde over daarmee al wat leeft rakend.

Stel je voor dat je met duizenden anderen het Transmutatie Nieuws zit te lezen. Eén aanééngesloten cirkel.

En nu, sluit jouw hart aan bij de hartslag van onze wereldwijde groep en laten we zo samen iedereen een Gelukkig Nieuwjaar wensen!!

Breng je gedachten weer terug naar waar je nu bent en lees verder terwijl we het Nieuwe Jaar vol mogelijkheden om te groeien en te veranderen beginnen.

Tijd is niet lineair. We hebben de neiging tijd als een rechte lijn te zien. Maar in werkelijkheid spiraliseren we door de tijd. Nieuwjaar inspireert vaak om voornemens te bedenken hoe we ons leven willen veranderen.

Waar ik in het verleden voor heb gewaarschuwd is om voorspellingen voor het Nieuwe Jaar te geloven. Ik denk dat we voorspellingen voor het komend jaar willen horen alsof dat een gevoel van veiligheid en controle geeft. Zelfs als er uitdagingen worden voorspeld denken we dat als we van tevoren weten wat er kan gebeuren, we ons daarop kunnen voorbereiden.

Eén van de belangrijkste lessen van deze tijd is het onverwachte te verwachten. Want we hebben allemaal veranderingen en gebeurtenissen meegemaakt die ons bij verrassing hebben overvallen. We leven in een tijd waarin voorspellingen zomaar een volgende afleiding van ons spirituele pad blijken te zijn.

We moeten iedere dag opstaan wetend dat we de kracht en de kennis hebben om wat de dag ook brengen moge te weerstaan. De dag kan ons rustige vaarwaters brengen waarvan we kunnen genieten. Of we moeten door turbulentie navigeren. Het gaat erom te accepteren wat is en al onze hulpmiddelen gebruiken om ons door de wateren te loodsen waar we ons bevinden.

De afgelopen paar maanden heb ik jullie aangemoedigd je spirituele bezigzijn te verdiepen en echt het verschil te zien of je dit werk doet vanuit spirit of vanuit ego. Soms denken we dat we spiritueel bezig zijn zonder ons te realiseren dat het nog steeds ons ego is dat de scepter zwaait zodat we de werkelijke kracht van spirit niet laten doorschemeren.

Het is tijd dat we spirit meer en meer door ons laten stralen. We moeten sterk zijn en spirit door ons heen voelen stromen – boven en onder en naar alle horizonten.

Wat een gevoel van schoonheid en kracht gaat met zo’n stroom gepaard. Verlichting van gedachten, van verwarring, en opgenomen in compacte collectieve energie als we dit kunnen doen. Licht en liefde van spirit toelaten om door ons heen te stromen, betekent vrijheid.

Terwijl je doorgaat je transfiguratie oefeningen te verdiepen, laat meer jouw goddelijk licht de hele dag door stromen. Laat je hart verder ontluiken. Sluit je niet af. Wees liefde. Ik schreef in december over de enorme weldaad die transfiguratie geeft.

Mijn absolute passie is gemeenschappen te vormen die werken met het principe van meewerken en samenwerken. En ik geloof er heilig in dat de kracht van samenwerken de veranderingen teweeg brengt die in onze tijd zo nodig zijn.

Toen ik in 2000 begon met het Transmutatie Nieuws schreef ik dat de verhalen die onze nakomelingen zullen lezen, gaan over gemeenschappen die samen een positieve wereld om in te leven vormen. Deze verhalen hoe gemeenschappen samenwerken, zullen de oude verhalen over een held of heldin die de wereld redt, vervangen.

Ik geloof in de oneindige mogelijkheden die we hebben als we in gemeenschap aan de gang gaan met een duidelijke bedoeling. Dit betekent dat we onze egoïstische wensen laten vallen en met elkaar aan de slag gaan, in spirit met concentratie, focus, liefde, verbinding, harmonie en verbeeldingskracht en zo een machtige bron van verandering in de wereld zijn.

Allereerst moeten we onze eigen frequentie opschroeven door door te gaan met ons spiritueel werk en toe te staan dat spirit, liefde en licht door ons heen stroomt. Als je dit doet zal je merken dat je jezelf lichter, sterker en geïnspireerd voelt. Er is een nieuwe frequentie die nu echt gebruikt moet gaan worden om de compacte collectieve energiemassa die door ons allemaal is gevormd te verlichten.

En dan moeten we ons taalgebruik aanpassen en in onze gebeden en meditaties het woord “ik” vervangen door het woord “wij”.

Wij bidden voor……
Wij brengen onze harten samen voor……
Wij zien het goddelijk licht in anderen, in een geplaagd deel van de wereld, of in de wereld als geheel.
Wij zien de schoonheid van het leven.

Ik kan eindeloos veel voorbeelden geven, maar je snapt waar het om gaat. Ik vraag jullie om de hele maand januari te oefenen met je voornemens te beginnen met “wij” in plaats van “ik”.

Gebruik het woord “wij” zoveel mogelijk de hele dag door. Laten we als een gemeenschap samen werken met die krachtige duidelijke bedoeling.

Dit betekent nog steeds dat je je eigen werk moet blijven doen om een gezond lid van de gemeenschap te zijn. Je kan nog steeds bezig zijn met wat je wil bereiken. Als je jezelf sterker maakt, maak je de gemeenschap sterker.

Wij zijn individuen die hebben ervaren wat het is om mens te zijn. Op spiritueel niveau is er alleen maar één bewustzijn. En in dat Eén samen komen, geeft ons enorme mogelijkheden om een positieve liefhebbende en helende macht in de wereld te zijn.

Ik ben nog enorm hoopvol. Ik geloof nog steeds dat een andere droom kan uitkomen. Of we de nieuwe droom tijdens ons leven zien uitkomen, weet ik niet. Maar stel je eens voor de potentie die we met z’n allen hebben als we echt onze spirituele energie samenballen zonder scheurtjes of zwakke plekken. Stel je voor!

En als je blijft dagdromen zal je merken dat jouw dagdromen je vertellen wat voor werk jij zelf moet doen.

Ongeacht hoe koud het is waar jij woont, ga de natuur in. Want de natuur is de poort tussen de zichtbare en onzichtbare sferen. Natuur leert ons hoe we de sluiers tussen het zichtbare en het onzichtbare kunnen wegtrekken om een nieuwe droom waar te nemen. Er is zoveel te leren van de Goddelijke Intelligentie van de Natuur. Momenteel ervaren velen hoe de natuur de onbalans en disharmonie in ons reflecteert. Maar als we de sluiers wegtrekken en het goddelijk deel van de natuur betreden, komen we in de sferen waar de pure schoonheid van spirit vorm heeft gekregen.

Ook het werken in anonimiteit is heel krachtig. Vaak verwarren mensen leiderschap en veranderkunst met publieke bekendheid. Wij behoren tot een onzichtbare gemeenschap die geconcentreerd en met duidelijke bedoelingen samen werken aan het verschuiven van de energie in het levensweb.

Enkele jaren geleden heb ik jullie verteld hoe je je ‘Inner Chamber of Light’ kan bezoeken. Ik wil graag deze meditatie deze maand herhalen om het Nieuwe Jaar te begroeten.

Ik had eens een bijzonder sterke indrukwekkende journey, waarin ik de kracht van het samenwerken van een gemeenschap te zien kreeg. In mijn journey werd ik meegenomen naar de ‘Inner Chamber of Light’. Daar aangekomen werd ik ontvangen door twee gezichtloze figuren. Deze wezens brachten me naar wat aanvoelde als mijn spirituele werkplek. Ik kon geen vormen onderscheiden maar ik voelde dat er duizenden anderen waren die met elkaar spiritueel werk deden in deze ‘Inner Chamber of Light’. Er werd niet gesproken, geen filosofieën bediscussieerd, geen spirituele oefeningen en lessen vergeleken. Iedereen deed gewoon zijn taak uit liefde voor al wat leeft. De energie, de kracht was tastbaar op deze plek. Ik was zo geraakt en onder de indruk en ik begreep heel goed hoe vele mensen over de hele wereld in stilte hun werk doen, zonder gezien, herkend en erkend voor wat ze doen, te willen worden. De kracht van focus en concentratie en in eendracht werken, dat is hoe we als globale gemeenschap bij elkaar kunnen komen en een macht van verandering en heling in de wereld zijn.

Het maakt niet uit wat je opleiding is of wat voor werk je doet. We kunnen allemaal een instrument van liefde en licht zijn en eendrachtig werken.

Soms doen we in mijn workshops een ceremonie waarbij we als groep naar de ‘Inner Chamber of Light’ reizen om onze persoonlijke werkplek te vinden en ook om te ervaren hoe mooi het is om anoniem te werken. Hier kan je op celniveau de kracht van het werken als groep met de energie van duidelijke gerichte bedoeling voelen.

Je kan proberen naar de ‘Inner Chamber of Light’ te reizen als dit je aantrekt. Je kan het doen als meditatie terwijl je naar geestverruimende muziek luistert of je kan het als een shaman journey doen luisterend naar drummen. In mijn workshops gebruik ik daarvoor de cd “The Ultimate Om” van Jonathan Goldman.

Verduister de ruimte waar je zit. Doe een blinddoek voor. Ook als je zelf drumt, doe een bandada of een sjaal over je ogen. Voor mij wordt anonimiteit in het donker nog krachtiger.

Begin met de intentie naar de ‘Inner Chamber of Light’ gebracht te worden. Als je daar aankomt, ontmoet je twee gezichtloze figuren. Zij zullen niet tegen je praten. Zij brengen je slechts naar je spirituele werkplek. Ga zitten. Hoewel er niet wordt gesproken ervaar je dat instructies worden gegeven wat je moet doen om het levensweb te repareren. Misschien doe je je werk in stilte. Misschien sta je op om te dansen en te bewegen terwijl je je werk doet. Misschien begin je te neuriën of te zingen.

Voel, terwijl je je werk doet, de geweldige energie en verbondenheid met al die anderen die geconcentreerd doelbewust bezig zijn. Weet dat je niet alleen werkt ten bate van het leven. Voel hoop en passie dat jouw werk begeleidt.

Ofwel als je het terugkeer-ritme van de drum hoort, ofwel als je voelt dat je zover bent, stuur een telepathische boodschap uit dat je klaar bent om de kamer te verlaten. De twee gidsen die je naar jouw plek brachten komen je halen om je terug te brengen naar de ingang van ‘Inner Chamber of Light’. Ben je daar, kom dan terug in de ruimte waar je zit.

Eenmaal terug denk na over je ervaring. Ga buiten in de frisse lucht wandelen met een gevoel van nieuwe hoop.

Als lid van de gemeenschap zorgt jouw werk voor rimpelingen en veranderingen in het web. Jouw unieke gaven voegen wat toe aan de hele wereldgemeenschap. En zelfs een glimlach naar een vreemde kan boven je wildste verwachtingen iemand helen.

Op 16 januari is het volle maan. Laten we de tijd nemen om ons echt verbonden te voelen met de globale gemeenschap. Laten we onze spirituele energieën samenvoegen. Laten we transfigureren en laten we ervaren dat ons goddelijk licht een prachtig en stralend web weeft in én over de hele aarde.

Voor u nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws kijk op de homepage bij “Creating a Human Web of Light”.

Vorige maand ter afsluiting van het jaar bedankten we alle vertalers die vrijwillig zoveel tijd schenken om het Transmutatie Nieuws toegankelijk te maken voor lezers in vele landen. We dankten Sylvia Edwards voor haar vrijwillige bijdrage als webmaster van deze site.

Ik voel me geroepen Bob Edgar te eren. Want Bob was degene die mij in 1998 aanmoedigde een maandelijkse column te schrijven. Hij was toen de webmaster die mijn column plaatste op de website Shamanic Visions van Carol Proudfoot. Mijn lessen schreef ik toen in A Fall to Grace. Later werd de column het Transmutatie Nieuws.

De eerste jaren had ik zelf geen internet. Ik typte de column en faxte die naar Bob. Wow! Tijden veranderen!

Bob is nu met pensioen, maar ik wil hem loven voor al het briljante werk wat hij de wereld heeft gegeven.

Er zijn momenten dat mijn hart en ziel mij zeggen een organisatie te steunen wiens werk zo velen raakt.

Zo’n organisatie is Two Circles – the American Indian Institute: Traditional Circle of Indian Elders and Youth [Amerikaans instituut voor Indiaanse ouden en jongeren]. De in december gepubliceerde “Friends and Family 2013 Year End Letter” was zo sterk en krachtig. Ik kwam direct in actie en vroeg of zij hun brief op hun website wilden plaatsen zodat ik ernaar kan linken.

Bij deze: http://goo.gl/QFWGCG

Hun homepage is: www.twocircles.org. Ik hoop dat jullie je geroepen voelen dit mooie werk te steunen. Voor donaties is rechts op hun homepage een link “to make a donation”. De link vind je onder de “Friends and Family 2013 Letter”. Je kan natuurlijk ook een cheque sturen.

De brief verhaalt van de vele ceremonies die dit jaar geleid zijn door de Native American Ouden. Er was zelfs een delegatie van vier Kogi Elders (twee mannen en twee vrouwen) uit La Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, die de weg hadden gevonden naar de bijeenkomst Weaving of Women’s Wisdom die gehouden werd in Akwesasne Mohawk Territory in Upstate New York. Haudensaunee Clan Mothers hebben deze bijeenkomst bijeengeroepen. Zij delen de verbindende kracht van Mother Law – het inherent vrouwelijk gezag over de natuurlijke menselijke patronen van de vitale levensstroom, afkomstig van de hemelse moeder en eeuwenlang overgedragen in de vrouwelijke lijn van de clan.

De brief telt vier pagina’s en is zo mooi geschreven door Eric Noyes, Executive Director. Er staat zo’n rijkdom aan informatie in. Ik was totaal verrukt van deze brief.

Eric begint zijn brief alsvolgt:
“Vanuit mijn oogpunt is het grote weefgetouw dat het raamwerk voor het web verzorgt, onze kosmische plek waar wij volgens de Maya’s en vele andere kalender-houders van Zuid Amerika, aan het eind/begin staan van weer een “lange-telling” lichtcirkel (5.200 jaar) die een versnelling van het herontwaken van de mensheid en onze verheffing naar een hoger spiritueel bewustzijn markeert. Het is de tijd van een nieuw begin zoals geschreven in de sterren zoals we dat iedere nacht kunnen zien.”

In mijn contact met Eric schreef hij mij dat hij ervan overtuigd is dat de oude tradities niet verloren zijn. En de lessen in tradities bieden het leven continuïteit.

“De Ouden zeggen dat onze Grootvader Vuur nog steeds hier is; Oudere Broer Zon ook; Onze Moeder Aarde en Grootmoeder Maan zijn nog steeds hier voor ons. De Ouden zeggen dat wij nog steeds de verantwoordelijkheid hebben voor de toekomstige generaties, en dat de ceremonies de kracht geven nodig voor ons allen om te overleven.”

Wij zijn dankbaar voor de traditionele gebruiken. En ik voel dat het belangrijk is de Ouden te eren die in het verleden ons pad hebben verlicht en die dat in de toekomst blijven doen. De Two Circles Is al meer dan 40 jaar bijelkaar.

Ik hoop dat jullie de brief zullen lezen en dat jullie je hart volgt in zichtbare en onzichtbare steun.

Mijn zegen naar iedereen voor een vreugdevol en betekenisvol Nieuwjaar.

Recommended Posts