Transmutationsnyheter januari 2012

Det är en spännande tid nu, när vi välkomnar det nya året och den mycket mytomspunna ankomsten av år 2012.

Ge dig tid att sluta dina ögon en minut, innan du fortsätter att läsa denna månadskolumn. Föreställ dig tusentals människor runt om i världen, som har läst transmutationsnyheterna i flera språk och som tillsammans har fokuserat på att utstråla ljus runtom jorden.

Ta några djupa andetag och föreställ dig att du andas in och igenom hjärtat. Upplev kärleken du känner för allt liv. Livet är så värdefullt. Låt nu ditt hjärta fyllas med kärlek för alla i vår globala gemenskap, som har engagerat sig i att vara ett ljus i världen och att förverkliga en vacker dröm för allt liv genom att drömma den. Utstråla detta ljus och absorbera även ljuset som skiner tillbaka på dig. Andas universell kärlek – andas in den och andas ut den.

När du känner att du har utstrålat kärlek och ljus över vår globala gemenskap och till jorden själv, öppna då dina ögon och forsätt att läsa.

Vi önskar er alla det bästa för det nya året!! Ta ett djupt andetag och upplev lyckönskningarna som sänds till dig från vår cirkel.

I årtusenden har spirituella traditioner undervisat att livet är en dröm. Dessa läror visar oss att den yttre världen är en sann projektion.

Neville lärde att hela världen är du själv, som är utåtvänd. För mig personligen har den satsen stor mening.

Vår värld är skapad av tankeformer. Tänk över detta en minut. Ordet ”tankformer” betyder att våra tankar skapar form.

I hela mitt liv var det klart för mig, att vi är födda för att uppleva oss själva som ande, som kom hit för att manifestera form, precis som skaparen/de skapande krafterna i universum manifesterade vår stora jord.

För vi har kommit hit för att manifestera glädje, skönhet och kärlek. Vi kom hit för att lära oss att vara en reflexion av vår skapare.

När vi välkomnar det nya året, kan vi denna månad tänka på vilka tankar vi skapar till form i världen.

Många människor gör Nyårslöften för en massa förändringar de önskar se.

Låt oss besluta att se en ljus framtid och att fokusera på tankar, som behövs för att manifestera en vacker dröm som ska bli verklighet för allt liv på jorden.

Upprätthåll en positiv vision för världen. Minns att det vi ger energi, det ger vi liv.

Var ihärdig i att upprätthålla en vision av en värld fylld av fred, kärlek, ljus, harmoni och överflöd åt alla.

Fortsätt att använda alla dina sinnen att se, höra, känna, lukta och smaka hur en sådan värld skulle vara, om den var här just nu. Och upplev inte denna skapelse som om det är en film. Stig in i denna värld och lev den. Ge den form!

Vi måste lära oss att inte vara fästa vid omedelbara resultat och vad vi ser på nyheterna.

Vi är i en utvecklingsprocess och denna process kräver av oss alla att stå till våra drömmar. Jag tror verkligen att många av oss ger upp alltför lätt och förlorar koncentrationen, när vi inte får omedelbara resultat.

När tiden går fortare blir resultaten av våra övningar exceptionellt snabbt manifesterade. Det är så viktigt att inte förlora fokus. För många av oss vill så gärna drömma en vacker dröm, men faller ändå in i rädsla och ilska. Och kraften i den energi som vi ger vår rädsla och vrede tar över energin, som skulle ha varit för skönheten och kärleken som vi vill manifestera.


Detta är en kraftfull tid för lärdom. Vad har du att förlora, om du bestämmer dig för att släppa mardrömmen och väljer att fokusera på en ljus och vacker dröm?

Jag tror att vi har mer att förlora, om vi bara ger upp och tillåter rädsla och vrede att leda oss.

En del av undervisningen under denna evolutionära process handlar om att stegra ditt medvetande och bli en varelse utav ljus, kärlek och fred.

Ja, detta är fortskridande arbete, så upprätthåll din fokus!! Och låt oss understödja varandra, när vi tillsammans förenar våra hjärtan och tankar för att vara koncentrerade på en nuvarande och framtida ljus tillvaro. För vad vi som enstaka varelser kan göra, blir exceptionellt utökat när vi arbetar tillsammans.

Några gånger under det förgångna året bad jag er att meditera eller göra en resa för att träffa er skapare/universums skapande krafter. Ändamålet för detta arbete som vi gjorde tillsammans, var att först och främst lära oss vem som skapade oss och allt liv. Och sedan bad jag dig att uppleva den universella kärlek, som gavs in i din skapelse och att verkligen absorbera denna kärlek i varje cell av din varelse.

För att börja det nya året vill jag gå framåt med denna övning. Om du inte tidigare har gjort denna övning, var snäll och gör den nu.

När vi har upplevt den universella kärlek som gavs in i vår skapelse, är det tid att också uppleva kraften som lever inom oss, som är en sann reflexion av vår skapare. För eftersom vi är födda ur Gud, gudinnan, universums skapande krafter, etc. är vi också den kraften.

Och det är dags för oss att känna den spirituella kraften och använda den till allt gott. Det är viktigt att minnas att kraften har förmåga att transformera och förändra energier. Och när vi verkligen upplever universell kärlek, då använder vi alltid vår kraft till att samarbeta med själva livet och inte missbruka den för att ha makt över andra.

Många av oss har fastnat i den kollektiva föreställningen, som bara ser vad som händer i den materiella världen.

Och ändå känner jag många av oss, som kräver att komma till en djupare nivå, om vad livet handlar om. För när vi bara ser på den materiella världen, blir livet vid en viss punkt meningslöst.

För att nå ett djupare plan och engagera livet på olika nivåer behöver vi förändra de kollektiva meningarna. Och enda sättet att åstadkomma detta är att fördjupa vårt spirituella arbete. Och det betyder att utforska sanningen om vilka vi är, och det är ande. Vi har gjort detta genom vårt transfigurationsarbete.

En annan aspekt för detta är att meditera över/resa till de universella kreativa krafterna/vår skapare och i denna upplevelse be att få veta sanningen om vem du är och om den spirituella kraften som lever i dig, som kan användas till det goda i allt liv. Och fråga hur du kan använda din kreativa potential på jorden just nu. Be om enkla steg, som du genast kan omsätta.

Om du mediterar eller gör en formal shamanisk resa låt de skapande krafterna/skaparen leda dig. Du kommer att få den information du behöver, om du verkligen låter dig sjunka in i djupet av din andlighet.

När du fängslas i den kollektiva drömmen och meningarna och börjar känna smärta och lidande, kan du tacka din inre ande för att den löser dig ifrån smärtorna och lidandet. Du kan släppa din smärta och lämna över den till din inre ande, som vet hur allt kan transformeras.

Det är även viktigt att fortsätta med de övningar vi tillsammans gjort, för att genom andens ögon observera vad som händer i ditt liv och i världen omkring dig. Du kan göra detta genom att meditera för att uppleva din gudomlighet och då se på allt i ditt liv genom andens ögon.

Jag leder en övning hur vi kan se på världen genom andens ögon på min CD ”Shamanic Meditations”. De av er som förstår engelska, kan få mera information genom att lyssna på den förda meditationen.

Men du behöver egentligen bara ha en klar och stark avsikt, om att tillåta dig själv att hänge dig till din inre ande och observera livet genom din gudomliga andes perspektiv.

Ju mer vi kan sjunka in i denna aktsamhet, ju mer kan vi bryta oss ur den kollektiva drömmen och de begränsande trossystemen och tillsammans fokusera på att bli en förenad kraft av positiv förändring i världen.

Jag vill föreslå en ceremoni för att välkomna det nya året.

Ta en dag i början på januari, när du kan släppa listan med allt du behöver göra. Bestäm dig för en dag, när du har nog med tid att dela med dig kärlek och tacksamhet för allt liv.

Du kan ta en promenad i naturen och/eller vara i tyst meditation under dagen.

Utstråla universell kärlek till alla vattendrag runtom på jorden antingen i tystnad eller med hjälp av avslappnande musik. Upplev dig själv i ditt verkliga gudomliga ljus och stråla ut kärlek. Världens vatten kommer att bära denna kärlek och förmedla den till jorden och allt liv.

Fortsätt att fokusera på att utstråla kärlek och ljus till världens vatten varje dag. Med så många tusentals människor som gör detta runt om i världen, kommer vi att skapa helande. Dela med er denna övning med andra i er lokala och personliga omkrets.

Och vid fullmånen, som är den 9 januari, kan du fylla ett glas med vatten och låta det stå under dagen. Vattnet kommer att samla och absorbera alla lyckönskningar, som har utdelats i vår globala gemenskap.

Och vid dagens slut kan du dricka detta vatten och helt och fullt absorbera den kärlek och ljus och de lyckönskningar som vi alla har delat med oss av.

Vi fortsätter vårt arbete den 9 januari, vid fullmånen, med att utstråla ljus utigenom hela ljusväven, som förbinder alla levande varelser på jorden. Låt oss tacka anden som lever i allt och krama om alla med universell kärlek.

Om du är en ny läsare, kan du informera dig om ceremonin, som görs varje månad, under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag önskar er alla ett år fyllt med ljus, kärlek och med djupa och meningsfulla äventyr!

Gott Nytt År!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du gå in på den engelska versionen!


Copyright: Sandra Ingerman

Översättning: Lena Anderheim

 

Recommended Posts