Transmutationsnyheter februari 2015

Om du har läst Transmutationsnyheterna under årens lopp, har du antagligen förstått att jag är en sann excentriker. Jag har nu skrivit Transmutationsnyheterna i 15 år!!

Jag ville dela med mig en del av min process med att skriva Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life.

Jag har skrivit mina böcker och mina Transmutationsnyheter på en av de första iMac-datorerna. Jag har haft min dator sedan 2001, och hennes namn är Blueberry. Blueberry och jag har ingått ett speciellt partnerskap.

Ibland är vi så sammansvetsade, att jag tror att Blueberry börjar skriva för mig, när jag inte minns att jag har skrivit orden som formas på bildskärmen.

sandra february 2015 320x240

Jag kollade på webben för att se hur länge en dator så gammal som Blueberry kan tänkas leva. Jag har läst inlägg som tillåter en livsperiod på omkring 13 år. Blueberry har alltså hållit längre än dessa förutsägelser. Vi skrev tillsammans 2 böcker under 2014. Jag är ledsen att säga, att jag tror att min tid med Blueberry går mot sitt slut. Och jag vill hedra allt hon har hjälpt mig med att få ut i världen genom mina böcker och mina kolumner varje månad. Nå, det vill ge sig. Vi är fortfarande inte färdiga med varandra!

Huset jag bor i har ett mycket sällsamt elektriskt system. Och mitt kontor är byggt med lerväggar och det betyder att de är mycket tjocka och håller kylan inne. På det sättet som mitt kontor har elektrificerats, gör att om jag sätter på Blueberry och ett bärbart elektriskt element på samma gång, så går det en propp och jag har ingen elektricitet.

Så jag har inte haft värme i mitt kontor under de 20 år som jag har bott i mitt hus. Kan jag fixa det? Naturligtvis! Vill jag det? ”Nej”! Det bereder mig ett visst nöje att vara i kontakt med naturen när jag skriver. Personligen älskar jag kylan och vintern! Höst och vinter är mina käraste årstider.

Fotografiet jag har satt in här, är när jag skriver Walking in Light på Blueberry en väldigt kall vinterdag i februari 2014 – för ett år sedan. Jag har på mig 2 olika glasögon, min pappas hatt, min mammas hjärthalsband (vilket inte syns på fotografiet) och handskar. Tänkte att det kunde vara roligt för er att se detta.

Jag ser definitivt annorlunda ut än på de foton jag använder för reklam!

Jag tror att Walking in Light är en viktig bok. Jag har satt samman det jag har undervisat under årens lopp. Jag är övertygad om, att ifall vi varje dag praktiserar shamaniska principer, som jag beskrivit i Walking in Light, skulle vi känna oss styrkta och världen skulle bli en bättre plats för alla i livsnätet.

Jag hoppas du kommer att läsa den!

För att börja det nya året, reste jag till spåret med ”Rattlesnake” på ”Shamanic Visioning Music: Taiko Drum Journeys”. Odaiko-trumman tog mig verkligen djupt in i resan. Synkroniskt nog handlade min resa om varför en orm byter skinn. Som vi vet byter ormen skinn för att kunna fortsätta att växa.

I min resa föreslog Ormen och mina hjälpandar mig att titta på hur jag har vuxit ifrån mina gamla trosatser och gamla historier. Jag blev tillsagd att det var på tiden för mig att pånyttfödas till en mera expansiv varelse, som kontinuerligt kramar om livet, delar med sig ifrån djupet av sin ande och går bortom sina föreställda begränsningar.

Jag tänker att detta är ett viktigt meddelande för oss alla att resa till, när vi tillsammans går vidare.

För att beställa Walking in Light och/eller CDn med Taiko trummresan, gå till:

https://www.sandraingerman.com/booksaudiovideo.html

Olikt ormens, fortsätter människans skinn att växa. Även om vi ömsar skinn, så går vi mera igenom en grundläggande förändring på en spirituell och emotionell nivå, när vi fortsätter att ta itu med de initiationer som livet ger. Vi ser inte alltid hur mycket förändring vi har genomgått och hur vår närvaro har förändrats, eftersom vårt skinn växer med oss. Vi växer kontinuerligt in i ett nytt hölje.

Det finns en balans mellan att vara alltför passiv och försöka alltför hårt. Balans uppstår genom att gå in i ett harmoniskt tillstånd av att vara aktiv och passiv. Detta är verkligen lösningen till mycket av det vi behöver för att bemästra livet.

Angående att vara passiv, tycker jag att vi ofta blir så fångade av förutsägelser. Jag har skrivit om att bli beroende av förutspåenden i många av Transmutationsnyheterna vid begynnelsen av nya år. Människor blir ofta fångade i att vilja ha någon som säger vilka krafter som ska förändra våra liv och världen vi lever i. Men det är som med väderleksprognoser. Nu för tiden rör sig vädret i mönster, som ingen skulle kunna förutse. Och jag tror att det är samma sak med alla livets sidor. Vi lever i en tid av ovetande, allt kan hända, och vår kreativa potential är stor, om vi kommer i kontakt med den.

Mitt råd är att bestämma sig för en spirituell övning, som jag har skrivit om i de sista utgåvorna av Transmutationsnyheterna. Arbeta dagligen med den och tillåt den att bli del av ditt liv. När du dagligen arbetar med att integrera en spirituell praktik som du dras till, kommer du att märka att du naturligt växer in i arbetet och det blir vem du är. På så sätt lever och arbetar du spirituellt i balans, i stället för att vänta på att någon kraft utifrån ska förändra ditt liv och världen, eller att arbeta alltför hårt spirituellt för att framtvinga förändring. Det är nödvändigt att vi fokuserar på vårt spirituella arbete och samtidigt tillåter att det förändrar oss.

Jag själv har blivit så inspirerad och förändrad av undervisningen i min telekonferenskurs. De virtuella ceremonierna, som jag har lett, ger en direkt upplevelse av den sanna kraften i att förenas som en gemenskap för att skapa ett kollektivt energifält, som är så levande och vibrerande av förändring.

I kursen har deltagarna stigit fullt in i de virtuella ceremonierna jag ledde. Jag kan känna och se att när vi stiger in i ett kollektivt fält och engagerar alla våra sinnen, då har vi möjligheten att öppna skynkena mellan världarna och bringa igenom styrkan och helandet från de osynliga rikena till vår verklighet. Det har varit så spännande att ta del av detta och bevittna det.

Vi gör detta i vår fullmånsceremoni ”Creating A Human Web of Light” varje månad. Lösningen är att stiga helt och fullt in i detta tillstånd, när du utför din transfigurationspraktik och upplever ditt inre ljus. Och det är nödvändigt att du stiger fullt in i det kollektiva fält, som vår globala gemenskap tillsammans har skapat och fortsätter att skapa. Då kan förändring ske. Helande uppstår när vi lär oss hur vi kan bringa det osynliga in i det synliga. Detta behövs för att uppleva en positiv kännbar förändring.

Vårt kollektiva paradigm och modell har fallit isär och kan inte lagas. Så vi behöver fortsätta att understödja varandra, när vi engagerar oss i spirituella övningar för att framställa en ny modell och väva en ny verklighetsväv till liv. Att utföra ceremonier tillsammans är ett sådant kraftfullt sätt att skapa positiv förändring och förenas i den feminina modellen med samarbete och samverkan.

För några månaders sedan gjorde jag ett audioprogram med Dr. Lewis Mehl-Madrona. Jag bad honom att tala med mig om kraften i att berätta helandehistorier. Han är författare till Coyote Medicine och är en infödd amerikansk helare. I sin praktik blandar han in den infödda kulturens vetande med den moderna psykologins.

I detta samtal med mig meddelade han, att vi är summan av alla historier som någonsin har blivit berättade om oss, och som vi själva har sagt om oss. Han sade, ”Låt oss bara berätta goda historier, så att vi kan ha fler goda människor!”

Och så hörde jag den shamaniske läraren John Perkins dela med sig en kraftfull berättelse och lärdom. När John Perkins besökte Amazonas regnskogen och fick tillfälle att lyssna på Shuar folkets historier, frågade han en äldre, hur vi kan hjälpa dem. Svaret han fick var: ”Om ni verkligen vill hjälpa, så ändra era människors dröm”.

Det är nu dags att gå djupt inom sig, bortom personligheten och det vi skapar som distraherar. Det är hög tid att ge sig in i och upptäcka vad din själ har kommit hit för att uttrycka. Gå bortom det du säger dig själv, om varför du inte kan uppnå din potential och manifestera en ny dröm för dig själv och Jorden. Det är dags att släppa det som distraherar och manifestera din själs öde. Tiden går så fort och förändringen på planeten intensifieras. Det är inte längre OK att säga ”jag hoppas att någon dag …” eller att vänta sig att någon annan ändrar våra liv. Du är kallad att nu fullt ta del av livet.

Vi kan utveckla oss till djupsinnigare och kreativare människor, när vi sjunker in i den sanna kraften som var och en har inom oss för att vara positiva förändrare.

Vi måste släppa de gamla historierna, som inte längre nyttar oss personligen eller på ett kollektivt plan, och vi behöver även ändra på hur vi dagdrömmer världen vi lever i till verklighet. Vi har möjligheten att växa till en obegränsad person i detta livet.

Albert Einstein sade: ”Det du föreställer dig, är förgranskningen till livets kommande attraktioner.”

Här är en berättelse som en läsare av Transmutationsnyheterna har delat med sig om, som jag tycker passar till temat att bringa den osynliga kraften av ord in i det synbara för att inspirera till kännbar förändring.

Jag kommer i framtida kolumner bara dela med mig ett kort avsnitt av de personiga berättelserna. Men jag känner att denna passar så bra till det jag skrivit.

Jenny arbetade med den praktik jag delade med mig om i oktoberutgåvan av Transmutationsnyheterna 2014. Det var en övning med att arbeta bara med ett enda ord i en hel månad och verkligen känna hur vibrationen av ordet arbetar i alla våra celler och transformerar dem. Detta är en kraftfull praktik och värd att upprepa.

Du kan återigen läsa oktoberutgåvan av Transmutationsnyheterna 2014 om du klickar på
www.sandraingerman.com/tnoctober2014.html

Jenny skrev:

”Jag fick ordet ”HARMONI” i min meditation. Först tyckte jag inte att det verkade inspirerande … När jag gjorde min Medicinhjulsritual senare den morgonen, tog det på något sätt plötsligt fart … Jag skrev till en vän; Sandra har ett underbart enkelt råd. Som att bara fokusera på ett ord för en månad. Jag ”fick” ordet ”Harmoni” och jag har haft sådan glädje med att undersöka alla dess betydelser och användningar. För harmoni inom mig själv, alla mina delar, mina celler, mitt barn, min själ osv. Liksom musik, färg, doft, och mellan människor, både de nära och kära, och hela mänskligheten, och Moder Jord.

Harmoni finns i musik, och i dans. Det finns i Luften, i fåglarnas sång. Det finns i Vattnet, havets vågor. Det finns i Solen och Månen och färgerna, som i en regnbåge. Varje färg annorlunda, men tillsammans skapar de en harmonisk helhet. Det finns i Vinden, och i bladen och grenarnas rörelse. I Stjärnorna, och Universum, Planeterna som cirklar runt Solen.

Harmoni kan vara inom oss själva som individer, och emellan oss alla som människor, och i hela Moder Jord och i alla förnimmande varelser, och i hela skapelsen.

Det Gudomliga som dirigerar en stor orkester, det är vi alla. Var och en av oss är en annan ton i orkestern, men tillsammans, under ledning av det Gudomliga, kan vi göra underbar Musik, underbara sånger, allt i Harmoni. Varje instrument annorlunda, men ett bidrag till det hela. Om alla instrument vore lika, och vi alla spelade samma ton, skulle det faktiskt inte bli någon verklig harmoni, och det skulle låta ganska tråkigt, utan djup och interesse. Harmoni behöver olika ljud, olika färger, olika dofter. I Aromterapi handlar det mycket om att harmonisera dofter också.

På ett mera personligt plan, har jag gått igenom helande under de sista 6 åren, ifrån återhämtade minnen av förskräckliga sexuella brott mot mig som barn, ifrån att ha lämnat min kropp, själ, känslor och en myriad av min barndoms själv, väldigt trasig, bruten och avskiljd. Jag förstod av ordet Harmoni, att mitt Helande bringar hela mig själv, mig, tillbaka i harmoni. Alla delar av mig, som genljuder och integreras till en harmonisk enhet. Det är det som är Helande – att återställa harmonin i vårt väsen. Det finns harmoni mellan våra chakras. Färgharmoni och Tonharmoni. Harmoni mellan Hjärtat och Psyket och Själen och Rösten, och Kroppen och alla skikt av vår Aura. Våra förgångna och nuvarande liv. Allt kan sammanföras till Harmoni, och det är verkligen det som betyder något för oss, det är vårt syfte. Att helt och fullt vara oss själva i komplett inre harmoni, och att uttrycka oss själva utifrån denna äkta harmoni.

Kärlek är Harmoni. Fullkomlig Harmoni. Fred är Harmoni inom oss själva och mellan människor. Där det är Harmoni, kan det inte vara Krig och Våld. Harmoni har en flexibilitet, en förmåga att röra sig och korrigera – det är en rytm, och en dans i den. Den är aldrig rigid, hård eller oböjlig.

Att kontemplera ordet Harmoni, fick mig att vilja göra mina familjerelationer mer harmoniska, och gav mig en vision som jag behåller för oss alla.

Harmoni är Flödande, och det är Skönhet, och Glädje och Skratt. Harmoni är vad vi vill ha för Jorden och vad Jorden, Moder Jord, ger oss, om vi vill höra hennes Musik, och lyssna till vad hon har att säga oss, och ge oss tid att tillåta henne omfamna oss.

Harmoni är nu del av mitt liv. Jag tänker ofta på det vid olika tillfällen under dagens gång. Så tack Sandra, för den underbara enkla idén, och tack Anden för det vackra ord du gav mig, och all den Glädje och Inspiration det har gett mig. Det har varit som att öppna ett fönster i min Själ.”

Ta några minuter och slut dina ögon. Känn vibrationen, ljuset och kraften av ”harmoni”, som när dina celler och din själ.

Vi går in i vårt femtonde år med att tillsammans göra fullmånsceremonin ”Creating A Human Web of Life”. Vad fantastiskt! Tiden går verkligen så fort.

Fullmånen är den 3 februari. Jag inbjuder oss alla att helt och fullt stiga in i det kollektiva energifältet, som vi har vävt tillsammans under årens gång. I shamanismen spinner vi trådar från den osynliga världen in i formvärlden med det arbete vi gör. Res inom dig och upplev ditt gudomliga spirituella ljus och tillåt dig att utstråla det i världen och förenas med kärleken och ljuset från andra för att väva en vibrerande harmonisk väv till fysisk form. Denna textur skapar en ljusväv som flödar inom och runt igenom Jorden.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin om du läser ”Creating A Human Web of Life” på denna sida.

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på originalsidan.

Copyright © 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts