Transmutationsnyheter augusti 2021

Jag vill börja med spännande nyheter! Jag är så lycklig och bortom allt tacksam för att Sylvia Edwards, vår webmaster, konverterade min gamla HTLM websida till en ny www.sandraingerman.com. Sidan är ingenting mindre än fantastisk och utomordentlig. Var snälla och välkomna den nya www.sandraingerman.com med mig. Tack vare Sylvia Edwards stegar jag äntligen in i det 21a århundradet. Och jag hade en underbart stödjande person, Aimee, som förändrade de 20 åren Transmutationsnyheter till bloggar.

Tack Aimee!

Var snälla  och anslut er till mig genom att gå in på www.sandraingerman.com

Vi bevittnar så många förändringar på Jorden och i det kollektiva medvetandet. Många människor är fortfarande fasta i livsillusioner, som håller oss åtskilda från varandra och livsväven. Men i den spirituella världen gör vi framsteg. Det finns de som är besvikna över hur mycket framsteg som görs. Jag känner också samma besvikelse utom när jag reflekterar över min egen långa personliga helande-process. I vår kultur vill vi ha omedelbar förändring. Och vi vet att förändring kan ske så snabbt i naturen. Och på vissa sätt förändras medvetandet i den spirituella gemenskapen fort. Men samtidigt finns det människor som förlorar sig mer i illusionen och energierna av splittring och rädsla. Förändringar i naturen sker i dess egen perfekta timing – en lära vi måste hänge oss till.

Jag har redan nämnt att jag var överraskad att känna hur min energi förändrades och förändringen i den spirituella gemenskapen efter att vi hade upplevt några stora astrologiska övergångar denna vintern. Jag var cynisk över att känna så stark medvetandeförändring för det kändes som om vi var förankrade i alltför många illusioner.

Men jag bemärkte att ett mjuknande inom mig började ske. Det kändes som om hårdheten i skalet som hade byggts upp av alla mina trauma, som vi alla går igenom i livet, skapade andra emotionella och mentala tillstånd och som avhöll mig från min högsta spirituella identitet.

Jag bemärkte faktiskt redan en förändring i mitt eget spirituella medvetande flera månader innan vi hade alla övergångarna. Jag började att tala till mina kursdeltagare om att jag kände att det var dags att sluta prata i min undervisning och faktiskt göra mer överföring och utstråla kärlek och ljus. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle utföra detta. Under alla år har jag verkligen i min undervisning tillåtit kärlek och ljus flöda igenom mig. Men detta sker medan jag är upptagen med att undervisa och leda experimentella resor i mina kurser. Jag var inte helt säker hur jag bara skulle kunna utstråla energier i mina kurser eller till mina klienter. Och jag fortsätter att arbeta som jag alltid gjort och försäkrar mig alltid att vänliga och kärleksfulla tankar är i mitt hjärta närhelst jag arbetar med kursdeltagare eller klienter.

Jag släpper att tvinga på mig ett sätt att undervisa med att utstråla högre universella energier. Detta arbete tycks då och då fortfarande vara en kombination av undervisning och att tillåta mig själv att bara vara kärlek och skicka ljus in i processen.

Frågan om att gå över till att förmedla energier kom till mig för flera år sedan, och jag söker fortfarande mitt sätt att tillåta min egen spirituella utveckling att skifta och förändra hur jag interagerar med den yttre världen. För mig är allt ett pågående arbete. Om ett annat sätt att arbeta ska komma, förlitar jag mig på att det kommer när det är dags. Jag har lärt mig att så länge jag håller mig i livsflödet, tar mitt förtroende många orosbördor  från mina skuldror.

Jag minns att jag för flera år sedan sa till min beskyddande ande att jag vill stanna här så länge att jag får se slutet av historien. Han svarade mig ”Det finns inget slut på historien”. Så vi bara fortsätter att röra oss framåt på vår personliga och kollektiva resa.

När vi förstår att vi är på vår personliga karma-resa, kan vi släppa fördömande av andra, eftersom vi har vårt eget karma att ta hand om.

Detta lösgörande från fördömande och att låta karma göra sitt jobb är inget straff, utan orsak och verkan. Vi kan släppa bördan av hur vi uppfattar allt som är fel. Det skapar rum för att fokusera på vad som är rätt och tillåter vårt hjärta att mjukna och öppna upp mer för att eftersträva kärlek och ljus och förstå att vår slutgiltiga resa är den med skaparen.

Jag märkte att jag lämnade  den dömande energin förra månaden. Någonting började bara helt naturligt att förändras i mig. Och varje gång när jag börjar döma mig själv eller andra, gör jag valet att utstråla kärlek och ljus istället. Detta val har helt enkelt blivit automatiskt för mig och ett sätt att leva. Jag känner faktiskt ett mjukt ljus som börjar röra sig genom min kropp och dömandet smälter ut ur mig. Jag kan inte exakt förklara mjukheten, men det är kraft i känslan. Det är som en rörelse av en väldigt mjuk vibration.

Om vi ger oss tid att finna lugn så att vi inte är så överstimulerade, kan vi möta verkligt vackra delar av oss själva i vår Inre Värld. Men vi behöver tid och tystnad för att verkligen falla in i ett tillstånd av frid, som tillåter oss att förändra hur vi beter oss i den yttre världen.

Jag känner just nu att vi blir kallade att göra vad vi känner oss passionerade för, att göra praktiker och aktiviteter som ger näring till vår energi, förmedlar de högre energier som våra andar väljer att dela med sig om till oss, och vi följer livsflodens flöde när vi alltid förlitar oss till vart livet tar oss och vi behöver inte kämpa så hårt.

Vi kan inte driva på floden och vi är alla på vår personliga resa i livet.

Jag vill tacka Mara Bishop igen för den underbara gåvan hon delade med sig av till oss förra månaden. När jag skyndade mig att ge mig av på en tur, meddelade jag inte Maras websida. Så jag gör det nu. Mara har en ny bok som jag har skrivit om i Transmutationsnyheterna. Mara är på min lista www.shamanicteachers.com i North Carolina. Hon är en briljant praktiserande och lärarinna. Hennes nya bok har titeln Shamanism for Every Day.

Denna månaden delar Chetna Lawless något av sitt arbete med oss. Chetna är en god vännina till mig. Vi har gått igenom massor av äventyr tillsammans. Och Chetna var en av mina assistenter i min Teacher Training i Skottland. Hon är väldigt erfaren i sitt arbete och utstrålar sann ovillkorlig kärlek. Chetna lever i England och hennes websida är www.vision-voyages.com

Här är länken till hennes video för Shamans Are Gardeners of Energy för denna månaden.

Chetna kallar ceremonin ”Den Gyllene Skörden i Din Inre Trädgård”.

https://youtu.be/xypf8uJNj90

Fullmånen är den 22 augusti. Låt oss samla ihop våra högsta själv och med passion och energi utstråla det ljus, som vi vet kan förändra gifterna och de negativa medvetandetillstånden i det kollektiva. Men vi måste vara tålmodiga när vi arbetar i denna större skalan och göra det kontinuerligt.

Utför ditt förberedande arbete och uppskatta dig själv och Jorden, vinden, solen, månen, stjärnorna, och vattnen som försörjer dig. Ja, de rör sig på extrema sätt och skapar inbland stora klimatiska hinder i våra liv. Men de är själva livet.

Uppskatta dig själv, elementen, och vår gemenskap. Upplev ditt inre djupa sken och låt det skina inom och alltigenom Jorden. Låt ditt hjärta öppna upp för ovillkorlig kärlek och låt energin flöda ur dig. Och föreställ dig allt vårt ljus och kärlek väva samman som skönheten i norrskenen.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Recommended Posts