Zprávy o proměnách Srpen 2017


Vracela jsem se nedávno domů z plnění povinností kolem kostela, kudy projíždím pravidelně. Před kostelem vždy bývá vyvěšeno nějaké sdělení. Některá z nich jsou vcelku inspirativní.

Nedávno jsem si přečetla jedno, které na mě s ohledem na dobu, ve které žijeme, velmi zapůsobilo. Znělo: “Neříkej, že mě miluješ, ukaž mi to.”

Všem nám dělá starosti, co se děje ve světě. Starosti to dělá i mně. Minulý měsíc jsem psala o mnohých e-mailech a zprávách na Facebooku od lidí, kteří jsou kvůli tomu, co se v životním prostředí a s bytostmi přírody děje, tak rozhněvaní, že nevědí, co si se svým vztekem počít a nedokážou dál pokračovat v duchovní praxi.

Minulý měsíc jsem předložila několik návrhů, jak pracovat s principy neuroplasticity a jak vykonávat obřady. Vraťte se ke Zprávám o proměnách z minulého měsíce, aby se zesílil dojem z toho, co budu sdílet tento měsíc. Klikněte na odkaz níže a přečtěte si sloupek z minulého měsíce:

https://www.sandraingerman.com/tnjuly2017.html


Stále dokola píšu o tom, že své pocity musíme vyjadřovat a pak je proměnit, transformovat a sytit planetu a všechno živé láskou a světlem. V praxi transfigurace musíme stále pokračovat, protože skutečně umí zázračně uzdravovat, mimo naše racionální představy. Pokaždé jsem velmi mile překvapena, když mi pošlete případovou studii, kdy jste k léčení využívali vyzařování světla a zaměřovali ho na druhé nebo na problémy svých společenství.

Dělá mi velké starosti, co se děje v celosvětovém měřítku. Jistě víte, že lidé do společného prostoru vysílají mnoho nenávisti, hněvu a zoufalství. Pochopím to u lidí, kteří nevykonávají duchovní praxi a ztratili se v transu materiálního světa.

Často komunikuji prostřednictvím e-mailu a na sociálních sítích a šokuje mě, kolik hněvu do společného prostoru vysílají horlivě duchovně praktikující. Stále více komentářů, které mám zájem číst, ukazuje, že jsou rozpolceni i mnozí lidé z šamanské komunity, což vede pouze k dalšímu živení společného energetického pole hněvem.

Pokud vykonáváte duchovní praxi, musíte být dost probuzení na to, abyste věděli, jaké důsledky s sebou nese rozvratnictví namísto síly a pospolitosti.

Nedávno se mi zdál velmi živý sen, v němž jsem obdržela sdělení: „Co když opustíš všechny principy, které učíš, a životní pravidla, která dodržuješ, a budeš celý den pouze milující přítomností?” Znamená to pro mě, že se v přítomnosti potřebujeme proměnit. Vzali jsme si tělo, které sdílíme, a přijímáme bezpodmínečnou lásku. Přišli jsme sem, abychom milovali a byli milováni.

Zprávy, které ke mně přicházejí ve snech, jsou pro mě hodně významné, protože energie slov, které přijímám telepaticky, vstupují přímo do mého Vnitřního světa a proměňují mé vibrace. Vím, že zpráva, kterou jsem obdržela, byla pravdivá. Zároveň si uvědomuji, že jde o životní proces, jak se naučit „být“ bytostí, která pouze je láskou, jak ji stvořitel z bezpodmínečné lásky zformoval.

Někde začít musíme a práce, kterou jsme společně vykonali, nám otevírá srdce. Pokud v práci budeme pokračovat, bude skrze nás proudit více vnitřního světla. Z toho všeho, co se děje ve světě, mají mnozí pocit hlubokého žalu. To je iniciace, která nás otevírá vyšším úrovním soucitu.

Nemůžeme však znovu usnout a živit kolektivní energetické pole hněvem a rozvratnictvím. Tím pouze živíme problém, nikoli řešení.

Tento měsíc bych vás chtěla požádat, abyste pomocí své imaginace do dvou květináčů zasadili semena své oblíbené zeleniny nebo byliny. Představujte si, že jeden květináč zaléváte běžnými každodenními myšlenkami, jako když se zamýšlíte nad tím, co se vám v životě a ve světě děje. Potom si představte, jak se pomocí transfigurace proměníte a druhý květináč zalévejte bezpodmínečnou láskou a božským světlem.

Po několika týdnech této praxe si pomocí imaginace všimněte, jak tyto dvě rostliny rostou a zamyslete se nad tím, kterou rostlinu byste chtěli sníst.

Vím, že jsem vám podobné cvičení zadala už v minulosti, když jsme vás požádala, abyste zasadili semínka petržele (protože velmi rychle vyklíčí a roste) a soustředili se na energie, kterými chcete svou rostlinu vyživovat a jaké energie pak chcete absorbovat, když rostlinu jíte. Toto cvičení jsem zadala již několikrát na fyzické úrovni i prostřednictvím imaginace.

Musíme se probudit a být si vědomi toho, jakými energiemi vyživujeme společný prostor. Kolektivní energetické pole je stále toxičtější. Všímám si také, že lidé jsou stále agresivnější na všech úrovních. I ty nejmírnější duše, které znám, píší komentáře plné nenávisti a rozpolcenosti.

Uvědomila jsme si, že se více modlím za kolektivní pole energie a dělám více práce, která přetváří kolektivní toxické energie, které lidé sdílejí a vysílají. Pokud budeme společné energetické pole vyživovat energiemi hněvu a rozpolceností, nedočkáme se ve vzájemném chování lidí ani v chování k všemu živému a k životnímu prostředí žádné změny. K uzdravení nedojde, dokud se nenaučíme, jak společný prostor vyživovat energiemi naplněnými bezpodmínečnou lásky a světlem. Musí to být jasné každému, kdo čte tento sloupek.


Jsem velmi vděčná za všechny krásné případové studie léčení pomocí transfigurace nebo pomocí dalších šamanských technik, o kterých jsem v tomto sloupku psala. I já jsem s vámi v průběhu let sdílela nádherné případy uzdravení. Vždy mě velmi potěší, když mi kdokoli z vás napíše dobrý a inspirativní příběh, který můžu sdílet, pozvednout náladu v komunitě a pomoci nám soustředit se na duchovní práci. Pokud chcete nějaký příběh sdílet, pošlete ho prosím na stories@sandraingerman.com.

Nedávno se mi ozvala žena, která se podobně jako my všichni potýká s životními těžkostmi. Jako většina z nás našla útěchu v pobytu v přírodě. Jednoho dne myla nádobí a pozorovala při tom dva holubi, kteří na dvorku něco zobali.

V noci se jí pak zdál sen, měla vizi. Dívala se na sebe, jak myje nádobí a pozoruje na dvorku dva holubi stejně jako během dne. Když se však na holubi podívala tentokrát, jakoby byli prozářeni svitem hvězdy, které vyzařovalo z jejich nitra. Jelikož Zprávy o proměnách začala číst teprve nedávno, nebyla natolik seznámena s mou praxí transfigurace a s jejím popisem prožitku vyzařování vnitřní hvězdy.

Věděla, že se jedná o skutečnou přirozenost života na Zemi; světlo. Tento sen nebo vize jí pomohla uvidět život v širší perspektivě.

Na tomto příběhu bych chtěla ukázat, že když zažijeme hlubokou zkušenost transfigurace, když si naplno uvědomíme proud vlastní záře, promění se náš život navždy. A pokud světlo vidíme plynout celou přírodou a skrze Zemi, uvědomíme si, jakou má sílu, když všechno živé živíme světlem namísto utrpením.

Neznamená to, že dál nebudeme prožívat osobní výzvy nebo negativní pocity vůči současnému dění na planetě. Pokud však vnímáme pouze utrpení, díváme se očima ega. Pokud si dokážeme uvědomit světlo ve všem živém, díváme se očima ducha. A to je vnímání, o které duchovní praxí a v evoluci vědomí všichni usilujeme.

Připojte se k mému trvalému závazku učit se vyjadřovat vlastní pocity, proměnit energii, která je za nimi, a živit kolektivní energetické pole bezpodmínečnou láskou a zářivým světlem.

Úplněk nastává 7. srpna. Pojďme prohloubit praxi transfigurace svým neochvějným závazkem vůči soucitným duchům a tvořivým silám vesmíru a společně podporujme celosvětové společenství duchovně praktikujících. V průběhu zkoušek, které prožíváte, vám posíláme lásku. Vidíme vás v božském světle a síle. Děláme to pro naše společenství. Během úplňku provedeme přípravné práce, abychom dokázali překročit vlastní ego a racionální myšlenky a odložit vlastní břímě. Cestujeme do nitra, do vnitřní krajiny, kde světlo stále jasně září jako hvězdy, jako slunce a měsíc.

Spojme svá srdce a upřeďme krásnou a dokonalou světelnou síť po celé Zemi i skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Pošlete společně se mnou požehnání a dík Petrovi Němčanskému, který bude překládat Zprávy o proměnách do češtiny.

Recommended Posts