Transmutatie Nieuws augustus 2013

In mijn workshops heb ik enorm de nadruk gelegd op de magie achter iedere werkwijze die de Shamaan bij zijn helingwerk toepast. Ik heb sterk het gevoel dat veel van de potentie van dit werk verloren is gegaan, omdat er meer gefocust wordt op de procedure, de stappen van de methode dan op de energie en kracht erachter.

Shamanen komen altijd tot een verheven staat van bewustzijn. Dit kan bereikt zijn door diepzinnige initiaties die door de ouden van de gemeenschap zijn ontwikkeld, of door het lot, hun bestemming. Verheven staat van bewustzijn is altijd, en nog steeds, bereikt door vasten, visionquest, en/of werken met droombeeldversterkende planten. Veel Shamanen geven op hun beurt de energie van voorouderlijke spirits door zoals zij het geleerd hebben van een familielid. Wat daarbij geleerd wordt gaat veel verder dan welke stappen gezet moeten worden in een ceremonie. Met het leren wordt voorouderlijke energie overgedragen.

Het is niet het aanleren van methodes en ceremonies wat de heling en transformatie tot stand brengt. Het gaat om de energie achter de methodes en de verheven energieën die de Shamaan inbrengt – de vormloze energieën.

We hebben samen gewerkt met vormloze energieën als we in de staat van transfiguratie geraken. Maar ik vind dat velen van ons transfigureren en met vormloze energieën proberen te werken zonder de vereiste voorbereiding. Ik heb daar eerder over geschreven.

Maar ik begin er weer over omdat ik het gevoel heb dat we echt de mogelijke en in deze tijd noodzakelijke kracht van het werk beperken. Ik laat de kwestie van tijd en resultaat even in het midden. Ik geloof wel dat we onszelf moeten afvragen of we werkelijk putten uit die diepe bron van spirit die in ieder van ons verborgen zit.

Stoppen we alleen maar even onze bezigheden om vanuit het verstand te zeggen: “Ik ben nu een bron van licht en straal liefde en glans uit naar de wereld”? Stijgen we werkelijk op naar de verheven staat van bewustzijn waarmee we alleen al door onze aanwezigheid helen? Of is dit alles slechts een verstandelijk concept voor ons?

De paradox waar we steeds omheen draaien is om in de wereld te kunnen functioneren terwijl we tegelijkertijd diep in ons spirituele werk duiken. We moeten afstand nemen van de oppervlakkige uitvoering van onze spirituele ceremonies. We moeten zo’n wezen zijn dat natuurlijk transformeert.

We worden zo in beslag genomen door het dagelijks leven dat velen van ons zeggen: “Ik heb gewoon geen tijd”. We moeten er iets op verzinnen om ons spirituele werk onze prioriteit te maken. We moeten dit doen voor onszelf, voor al het leven en voor de planeet.

Neem gedurende deze maand eens de gelegenheid om na te gaan hoe je er tijd voor kan maken om in een echt verheven staat van bewustzijn te geraken, journey en mediteer erover. Je hoeft niet een uitgebreide visionquest te doen of te vasten. En ik suggereer niet dat je droomversterkende planten gaat gebruiken. Maar je moet wel wat opofferen om de noodzakelijke voorbereiding te doen om van je gewone bewustzijn vol met gedachten over te gaan naar een bewustzijn dat de deur opent naar die wereld waar de spirit regeert, het rijk van onbeperkte mogelijkheden.

Eerder heb ik beschreven hoe wandelen of alleen maar zitten in de natuur deze deur kan openen. Zingen en dansen doen dat ook.

In veel columns van Transmutatie Nieuws heb ik je aangemoedigd jouw eigen scheppingsverhaal te onderzoeken en het wezen van jouw schepper – God, de godin, de Bron, de kracht van het universum, enz. We moeten allemaal onze schepper een naam geven die past bij onze persoonlijke overtuigingen.

De reden dat ik hier de nadruk op leg is dat we onmogelijk volledig in het goddelijke kunnen opgaan als we geen gevoel hebben wat het goddelijke eigenlijk is. Dit grijpt terug op de kwestie van het verlies aan kracht als we samensmelten met iets dat alleen maar een mentaal concept voor ons is.

In vorige oefeningen die ik jullie gegeven heb, heb ik gevraagd om op je eigen scheppingsverhaal te mediteren of te journey. Ik heb je gevraagd jouw schepper te ontmoeten en ook om de onvoorwaardelijke liefde die met jouw schepping gepaard ging te ervaren en in je op te nemen.

Vele jaren geleden moedigde mijn dreamtime teacher Isis mij aan na te denken over de vraag: “Zou een liefhebbende schepper jou programmeren met angst en gebrek of met vreugde en overvloed?”

Zij vroeg me mij een zaad in een tuin voor te stellen geprogrammeerd met angst. Wat groeit er?
Stel je voor een zaad geprogrammeerd met gebrek. Wat groeit er?
Stel je voor een zaad geprogrammeerd met vreugde en overvloed. Wat groeit er dan?

Voor velen van ons is angst ons fundament en alles wat daaruit voortkomt, komt voort uit angst.

Als we in al onze cellen de liefde kunnen voelen waarmee we geschapen zijn kunnen we beginnen te ervaren dat we uitgerust zijn met liefde, vreugde, en alle kennis nodig om gezondheid en overvloed te creëren.

Deze maand wil ik graag vragen hier wat dieper op in te gaan.

Zet wat muziek op en vraag jouw schepper te ontmoeten. Ervaar de pure scheppingsenergie zonder enige vorm of poging te snappen het hoe en waarom van de schepping. Ervaar gewoon alleen maar de scheppingsenergie.

Breng dan die energie naar de fysieke wereld. Gebruik kleurpotloden om de energie in kleur te vangen. Je kan ook dansen en/of zingen of wat je ook wilt, welke kunst dan ook, om de energie in de wereld te brengen. Kook iets en laat de energie je voedsel transformeren.

We deden vorige maand iets soortgelijks toen ik je vroeg de energie van je voorouders, je afstamming te ervaren. Deze maand wil ik dat je de pure scheppingsenergie zelf ervaart.

Als je deze onbegrensde en rijkelijke, overvloedige energie weet mee te brengen zal je de magie van de energie achter de methodes, technieken en toepassingen waar je mee werkt ervaren.


Ieder maand moedig ik je aan spirituele toepassingen in je dagelijks leven in te passen zodat we werkelijk mensen kunnen worden die verschil maken in de wereld.

We moeten onthouden onszelf te waarderen en te bedanken voor wat we allemaal hebben gedaan. We moeten erkennen dat alles waar we in ons leven doorheen zijn gegaan ons heeft gemaakt tot wat we nu zijn.

Laten we in hartsverbondenheid erkentelijk zijn voor het geweldige werk wat we als spiritueel collectief doen. We hebben echt bijzonder werk verricht ten bate van al het leven en de planeet.

Vorige maand kondigde ik aan dat mijn boek The Shaman’s Toolkit verkrijgbaar is. Ik ben er zo op gebrand mensen te laten weten dat dit hetzelfde boek is als How to Thrive in Changing Times. Ik wil niet dat mijn spirituele achterban teleurgesteld wordt als ze een boek kopen wat ze al hebben.

Ik wil het wel hebben over de kracht van dit boek. Want ik ben er zeker van dat velen het nog niet gelezen hebben.

Ik hou van dit boek omdat het volstaat met tips hoe de hoop vast te houden, in de veranderende wereld en in het steeds heftiger leven. Het staat vol met oefeningen om je te helpen jouw mogelijk verouderde overtuigingen te transformeren zodat je de wereld waarin jij wilt leven kan creëren, voor jezelf, voor al het leven en voor de aarde.

Ik schreef dit boek voor een gemeenschap zonder shamanistische kennis; de taal waarin het geschreven is houdt rekening met alle diverse overtuigingen en de oefeningen zijn makkelijk te doen of je nu ooit enig spiritueel werk heb gedaan of niet.

Zoals ik vorige maand schreef is het zo belangrijk in een gemoedstoestand van hoop te blijven en te leren hoe je het beste voor jezelf en de planeet kan ontwerpen. Spiritueel werken houdt in hoe we al onze energie kunnen bundelen en positieve verandering creëren.

Voor het geval je How to Thrive in Changing Times nog niet gelezen hebt, raad ik je aan The Shaman’s Toolkit te lezen.


Volle maan is op 20 augustus. Bereid je voor en kom uit je gebruikelijke bewustzijn zodat je de grenzeloze energie van goddelijk licht en liefde kan ervaren. Jij bent goddelijk licht en liefde. Straal dat licht uit. Voedt de aarde van binnen en van buiten met dat licht. Doe mee met de duizenden die hetzelfde doen.

Als je een nieuwe lezer van het Transmutatie Nieuws bent kijk op de website en lees over onze volle maan ceremonie in: “Creating A Human Web of Light” [nog niet vertaald]


Als ik mijn boodschappen heb gedaan en dan naar huis rij kom ik langs een kerk die inspirerende uitspraken buiten ophangt.

Soms staat er iets dat me inderdaad echt inspireert.

Deze maand stond er:

Als je dag is omzoomd met gebeden zal die niet zo gauw rafelen.

Laten we onze dagen omzomen met gebeden en met ons spiritueel werk van diep binnenuit.

Recommended Posts