Transmutationsnyheter April 2021

Jag minns när jag var ungefär sju år gammal och växte upp i Brooklyn, att jag störde mig mycket över de ojämlikheter jag bevittnade. Jag kunde inte förstå, varför en del människor kunde ha mer än andra. Jag kunde inte förstå, varför vissa människor hade mat och andra inte. Varför ett jobb belönades så mycket mer än ett annat, när alla arbetade lika många timmar?

Uppenbarligen har jag problem med teman som uppstår i livet med en så överbefolkad värld. Där finns helt enkelt ingen jämställdhet. Det finns människor som blir betjänade, och människor som inte blir det. Det finns människor som har tak över huvudet och mat och andra svälter och försöker att hitta något skydd. Detta gäller även för våra värdefulla naturvarelser.

Just nu pågår så mycket separation och jag tycker att allt har blivit so exceptionellt ur balans att de ”i auktoritet” tar i mer för att kontrollera våra handlingar och beteende. Och samtidigt vill vi ha vår egen suveränitet och fria vilja.

En av min brors vänner var en sann intellektuell, och vi hade dessa verkligen djupa filosofiska konversationer, när jag var sju och han var antagligen 10 eller 11. Vi försökte lösa alla världens problem och diskuterade svårigheterna om varför inte alla hade lika resurser.

Jag tar upp detta pga svårigheterna med att det finns människor som har så mycket att de inte ens vet vad de ska göra med allt välstånd och alla resurser de har, och andra som bokstavligen bara försöker finna en måltid och tak över huvudet. Vi är ju alla medkännande personer. Jag kan föreställa mig att ni tänker på alla möjliga sociala problem med olika synvinklar.

Detta är inte nya problem på Jorden. Men det känns nu som att uppdelningen på planeten växer till otroliga dimensioner. Vi kan aktuellt se och känna olika verklighets-dimensioner, som formas i olika meningar om klimatet, hälsan, politiken, raser, spiritualitet, vaccin, och listan fortsätter och växer.

Jag skriver inte om detta här för att offerera en verklig lösning för problemen med den ojämställdhet, som vi nu ser. Exemplet vi just nu kan se är det med vaccinet, som nu splittrar populationer i flera klassifikationer. Så divisionen fortsätter att växa.

Så vad finns det för svar till dessa behov hos människor och naturvarelser att ha grundläggande rätter till frihet och resurser? Med så stor befolkning finns inte den hjälp som var och en skulle behöva. Detta problem, att se barn och föräldrar som strävar för att klara sig igenom en enda dag, gör mig sömnlös. Jag har varit där. Jag har inte upplevt sådana trauma som människor runt om i världen konfronteras med. Men att inte ha mat och inte veta var jag härnäst ska sova, har jag ofta upplevt. Jag vet hur detta drar ner dig emotionellt. Och all denna separation på så många plan, drar ner oss alla känslomässigt, så att vi behöver se över vår tro, moral, filosofi och våra spirituella praktiker.

På det fysiska planet kan vi donera för att hjälpa andra i nöd. Vi behöver vara rösten för barnen till alla levande specier som inte kan föra talan för sitt behov av mat, husrum och sitt behov av vänlighet, heder och respekt.

Vi kan handla vänligt gentemot andra. På det spirituella planet kan vi visa vördnad och respekt för alla som behöver någon slags bekräftelse.

Folk säger mig konstant att detta inte är tillräckligt. Men jag har förstahands erfarenhet med detta. När jag var tvungen att tigga för att få pengar till mat, var det en stor skillnad hur jag kände mig, om någon spottade på mig eller om någon visade vänlighet – även ett leende eller ett inspirerande och hoppfullt ord.

Vår attityd och spirituella beteende räknas. Det gör en skillnad.

Människor kan inte fortsätta att säga att vänlighet och kärlek inte är tillräckligt. Det är näring för själen. Och kärleken kan få någons ljus att fortsätta brinna ganska länge, särskilt när det känns ganska så dämpat.

I Walking in Light beskrev jag en vacker ceremoni som jag älskar att genomföra på kurser i retreatcenter. Men den är även kraftfull att göra online. Jag kallar den the Inner Chamber of Light.

När du gör den resan blir du bemött av kärleksfulla ansiktslösa varelser, som för dig till en inre ljuskammare inne i Jorden. Där sitter miljontals människor och reparerar livsvävens trådar. Men de gör det anonymt. Ingen kan se någon annans ansikte. Det är en fin resa, som visar att det är inte vad du har samlat ihop, hur berömd du är eller hur du ser ut som gör skillnad. Den enda viktiga faktorn är hur mycket kärlek och ljus du utstrålar alltigenom livsväven. Och det viktiga är inte att få erkännande – utan bara att göra det som är riktigt.

För denna månads ceremoni leder jag en annan version av den ceremonin. Den är vacker. Det är en resa för att observera hur alla människor går omkring i världen och höjer upp var och en, antingen ur lidande eller i glädje, bara genom att vara närvarande med ljus och kärlek.

Jag inbjuder er till att resa när ni vill uppleva detta energifält, som vi kan skapa var som helst ifrån och som ger näring till varje levande varelse på denna stora Jord.

Här är You Tube – länken:

Och vi ser fram emot att läsa om din upplevelse med denna resa på vår nya FB-sida Shamans are Gardeners of Energy. Om du vill delta där är passordet ”Transfiguration”.

Fullmånen är den 27. april. Låt oss stiga ur samhällets förväntningar på oss och engagera våra psykiska styrkor som lever inom oss och tillåta vårt ljus att flöda fritt och beröra allt liv och Jorden. Denna tid på vår planet kallar oss att ge näring till det kollektiva med ovillkorlig kärlek och gudomligt ljus.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2021 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts