Zprávy o proměnách - duben 2021

Vzpomínám si, že když mi bylo sedm let a vyrůstala jsem v Brooklynu, znepokojovala mě míra nerovnosti, kterou jsem viděla ve svém okolí. Nedokázala jsem pochopit, proč někteří lidé mohou mít víc než ostatní. Nechápala jsem, proč někteří lidé mají jídlo a jiní ne. Proč se za nějakou práci platí o tolik víc než za jinou, když si všichni musí odpracovat stejný počet hodin?

Trápím se očividně problémy, které vyvstaly během našeho života, když sledujeme svět, který je tak přelidněný. Prostě neexistuje rovnost. Jsou lidé, kteří mohou dostávat služby a lidé, kteří nemohou, jsou lidé, kteří mají střechu nad hlavou a mají co jíst, zatímco jiní hladoví a snaží se nějaký přístřešek najít. A týká se to také všech vzácných přírodních bytostí.

V současnosti existuje tolik rozdílů. Myslím si, že se všechno exponenciálně vychýlilo z rovnováhy. Ti, kteří „mají pravomoci“ ví mnohem víc o tom, jak ovládat naše jednání a chování. Zároveň chceme svou nezávislost a svobodnou vůli.

Jeden z přátel mého bratra byl velmi inteligentní, vedli jsme spolu hluboké filozofické debaty, když mi bylo sedm, a jemu asi deset nebo jedenáct. Pokoušeli jsme se vyřešit všechny problémy světa a rozmlouvali jsme o tom, proč všichni nemůžou mít stejně.

Mluvím o tom kvůli všem problémům zapříčiněným tím, že někteří lidé mají tolik, že ani neví, co se vším svým bohatstvím a prostředky dělat a jiní lidé se zase doslova snaží najít nějaké jídlo a alespoň nějaký přístřešek. Jsme všichni soucitní lidé. Domnívám se, že o našich sociálních otázkách uvažujete různými způsoby.

Není to na Zemi nový problém. Zdá se, že rozdíly na planetě v současné době narůstají do ohromujících měřítek. Můžeme skutečně pozorovat a vnímat, jak se formují různé dimenze reality způsobené rozdílným vnímáním otázek klimatu, politiky, rasové příslušnosti, duchovnosti, očkování a seznam by mohl pokračovat a narůstat.

Nepíšu o tom v tomto sloupku proto, abych nabídla řešení a uzdravení otázek nerovnosti, se kterými se potýkáme. Můžeme se podívat například jak očkování rozděluje populaci do několika táborů. A rozdíly i díky tomu dále narůstají.

Jaké jsou tedy reakce na potřebu lidí a všech bytostí přírody na základní právo svobody a prostředků. S tolika lidmi na planetě prostě není k dispozici tolik pomoci, kolik by bylo potřeba. Kvůli těmto problémům nespím, když vidím, jak se děti a rodiče snaží najít způsob, jak přežít další den. Sama jsem byla v té situaci. Nezažila jsem traumata, která zažívají lidé po celém světě. Ale nemít jídlo a nevědět, kde strávím další noc, toho jsem zažila dost. Vím, jak to člověka emocionálně vyčerpá.

Rozdíly ve všech možných oblastech a na mnoha úrovních nás emocionálně vyčerpávají až do bodu, kdy musíme přehodnotit svá přesvědčení, morální zásady, filozofické otázky a duchovní praxi.

Na fyzické úrovni můžeme finančně podpořit ty, kteří to potřebují. Musíme být hlasem dětí všech žijících druhů, které si nedokážou říct o potravu, přístřešek, laskavost, úctu a respekt.

Můžeme dělat dobré skutky pro ostatní. Na duchovní úrovni můžeme projevit úctu a respekt každému, kdo potřebuje nějaké uznání.

Lidé mi neustále říkají, že to nestačí. Mám s tím však zkušenosti z první ruky. Když jsem musela žebrat, abych měla na jídlo, byl velký rozdíl v tom, jak jsem se cítila, když na mě někdo plivnul, nebo na mě byl laskavý – usmál se nebo řekl povzbudivá slova.

Naše stanovisko a duchovní postoje se počítají. Má to skutečný dopad.

Lidé nemohou pořád dokola opakovat, že laskavost a láska nestačí. Je to potrava pro duši! Láska někomu může pomoci udržovat světlo poměrně dlouhou dobu, zejména pokud už je zesláblé.

V knize Kráčím ve světle jsem sdílela krásný obřad, který velmi ráda provádím na kurzech v přednáškových centrech, ale je silný, i když se provádí online. Říkám tomuto obřadu Vnitřní chrám světla.

Na této cestě se setkáváme s láskyplnými bytostmi bez tváří, které nás zavedou do Vnitřního chrámu světla uvnitř Země. Jsou tam miliony lidí, kteří opravují vlákna sítě života. Dělají to však anonymně. Nikdo nevidí tváře těch ostatních. Je to krásná cesta, která ukazuje, že není podstatné, kolik jste toho nahromadili, jak jste slavní, nebo jak vypadáte. Jediným důležitým měřítkem je, kolik lásky a světla vyzařujete do sítě života. Klíčem není, chtít za to uznání, ale pouze dělat to, co je správné.

Obřad, který tento měsíc povedu, je mírně odlišnou verzí tohoto obřadu. Je nádherný. Na této cestě budete vnímat všechny lidi, kteří chodí po zemi a povzbuzují každého, ať už trpí nebo má radost, jen tím, že jsou přítomností světla a lásky.

Přijměte pozvání na cestu, pokud si přejete zažít pole energie, které můžeme vytvořit z libovolného místa, a vnímat, jak vyživuje každou žijící bytost na naší krásné Zemi.

Zde je odkaz na You Tube:

Těšíme se na vaše zážitky z této cesty, které můžete sdílet na stránce Shamans Are Gardeners of Energy na Facebooku. Heslo do skupiny je „Transfiguration“.


Úplněk nastává dne 27. dubna. Pojďme vystoupit z toho, co od nás společnost očekává a dovolme své duševní vnitřní síle a světlu volně plynout a dotýkat se veškerého života na Zemi. Tato doba na planetě nás vyzývá, abychom vyživovali kolektivní vědomí bezpodmínečnou láskou a božským světlem.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts