Transmutatie nieuws oktober 2019

In veel van de transmutatie nieuwsbrieven heb ik onze wereldwijde gemeenschap gevraagd om samen transfiguratie ceremonies te doen om de wateren over de hele wereld te voeden met liefde en licht. Deze ceremonies waren anders dan de volle maan ceremonie waar we een menselijk web van licht creëren.

Ik vroeg mensen om een transfiguratie ceremonie te doen door een glas water op ieders altaar te zetten of op een heilige plek en om dan als het waterglas gevuld is met licht het naar een water bij je in de buurt brengen, naar de zee, een rivier, meer, bron, vijver, etc. Op deze manier zou onze gezamenlijke energieën een boodschap van liefde, eer en respect aan al het water in de wereld gegeven worden en uiteindelijk naar de bron stromen.

De aarde bestaat uit water en wij bestaan ook voor een groot deel uit water. Als we het water in ons en buiten ons eren, reflecteert het water altijd terug naar ons onze schoonheid, passie, liefde en licht. Werken met water is een prachtige manier om boodschappen naar alle elementen te sturen, omdat ze allemaal gevoed worden door het water wat we zegenen.

Met alle uitdagingen die op dit moment impact hebben op onze planeet voel ik dat het tijd is om deze krachtige ceremonie weer in te voeren.

Neem een glas een vul het met water uit de kraan of ga naar een water bij jou in de buurt of koop een flesje water. Zet het water op je altaar of op een plek die goed voor je voelt in je huis of buiten in de natuur.

Doe je voorbereidende werk om je ego opzij te zetten, zodat je een puur en zuiver kanaal bent voor de goddelijke energieën die door jou heen kunnen stralen.

Ga diep bij jezelf naar binnen naar de bron van je goddelijke licht en laat dit licht door je hele lichaam stromen en vervolgens door je handen. Laat dit licht steeds groter in jezelf worden totdat je voelt dat je heilige plek volledige gevuld is met een prachtig stromend licht. Voel, zie, en merk hoe het licht stroomt naar het water in de ruimte waar je bent.

Drink een beetje van dit heilige en gezegende water en voel hoe de helende kracht je lichaam vult. Breng daarna het water naar een plaatselijke bron. Zet je hart echt open, open al je onzichtbare zintuigen, laar je verbeeldingskracht spreken en terwijl je ervaart dat het water in de plaatselijke bron stroomt stel je je voor dat het met al het water over de hele wereld communiceert, we voeden gezamenlijk het water met goddelijke licht en onvoorwaardelijke liefde.

Het is een andere manier om het menselijk licht web te creëren maar het doet het zelfde.

Dit is een krachtige manier voor ons om onze harten samen te laten komen om onvoorwaardelijke liefde in het collectieve energieveld te brengen en om te beginnen met het laten zien van onze devotie aan de elementen die ons leven geven. Deze liefde en devotie zullen aan ons teruggegeven worden want dat is de wet van de natuur.

13 oktober is het volle maan. Laten we verder gaan met het creëren van een menselijk web van licht. Je kan dat doen op dezelfde dag wanneer je de water ceremonie doet, zodat de volle maan extra energie geeft aan je werk. Als je ervoor kiest het op een andere dag te doen, zorg en dan voor dat je alle gedachten en je ego opzij zet zodat je een sterk licht kanaal kan zijn. Transfigureer, absorbeer je goddelijke licht in je cellen en laat het prachtige, bijzondere licht groeien en stralen door en over de aarde heen.


Dit is niet de tijd om spirituele oefeningen oppervlakkig te doen. Leg je hart en ziel in deze ceremonies en laten we de schaduwen transformeren die momenteel ons collectieve veld vullen. Als ieder van ons dit vanuit zijn/haar bron en spirituele plek doet dan kunnen we de huidige energieën transformeren. Maar het is belangrijk dat we het vanuit ons hart doen en dat we werken vanuit onze hoogste frequentie met volledige aandacht en concentratie.

Als je de transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest, lees dan “een menselijk web van licht creëren”, daarin staat beschreven hoe je de maandelijkse ceremonie kan doen.

Recommended Posts