Transmutatie Nieuws oktober 2016

Er is momenteel zoveel gaande in ieders persoonlijk leven en in de wereld. Het lijkt wel of de uitdagingen steeds toenemen en onze gave om gefocust en hoopvol te blijven testen.

Ik krijg zoveel emails en berichten via Facebook van mensen die alle hoop verloren hebben en die er niet in slagen positief te blijven. Mensen worstelen met de uitdagingen op alle niveaus.

De waarheid is dat jouw houding tegenover het leven de werkelijkheid creëert waarin jij leeft. Dit is niet het moment om op te geven. Dit is juist de tijd om je te bezinnen op jouw spiritueel werk om dit werk naar een dieper niveau te brengen en voort te gaan met oefeningen en ceremonies waartoe je je geroepen voelt.

Ik heb ook het gevoel dat, omdat er zoveel hopeloosheid en wanhoop voorkomt, het tijd is om op te staan en handvaten aan te reiken die kunnen helpen anderen op te beuren en die ook mogelijkheden bieden om mee te doen in ceremonies die helend zijn voor al wat leeft in het levensweb.

Gedurende al mijn jaren dat ik transfiguratie geef ben ik zo geïnspireerd en zie ik met ontzag hoe mensen door transfiguratie helen en hoe het energieveld van substanties die bij onze ceremonies zijn, verandert. En het maakt niet uit of we op afstand of samen in een workshop werken.

Ik heb twee teleconferentie-cursussen gegeven via Shift Network waarin we wat transfiguratie op afstand hebben gedaan. Zie hiervoor “GDV Camera Results” op de homepage van deze site.

Bij het horen van hoe mensen geheeld zijn door het werk en bij het getuige zijn hoe substanties verande3ren krijg ik het gevoel dat de mogelijkheden tot helen oneindig zijn. Al we moeten doen is doorgaan met het werk en in ons hart weten dat zich ondertussen een onzichtbare wereld van substantie aan het vormen is die op brede schaal positieve veranderingen teweeg zal brengen.

Er zijn zoveel eenvoudige ceremonies die je kunt doen in jouw omgeving die geen instructies of woorden nodig hebben die mensen met een andere overtuiging afschrikken om mee te doen. Maak simpelweg een wensboom en nodig mensen uit hier linten aan te knopen met een wens of gebed voor zichzelf, een geliefde, voor al wat leeft en voor de planeet. Er zijn ceremonies waarbij mensen iets simpels maken wat in een vuur geplaatst kan worden. Deze voorwerpen bevatten onze kracht, onze zegen, visie en gebed die door de opstijgende rook naar de kracht van het universum rijzen om onze stoutste dromen te manifesteren. Er zijn ceremonies om blokkades, overtuigingen, gevoelens van hopeloosheid en verdriet los te maken. Er zijn werkelijk eindeloos veel ceremonies die je kan doen met geliefden, vrienden, mensen in jouw omgeving.

Door dit te doen hestel je niet alleen het gevoel van vertrouwen maar je neemt mensen mee in de spiritueel wereldomvattende gemeenschap die op zoveel manieren werkt ten dienste van de Aarde.

In het Transmutatie Nieuws van deze maand wil ik de focus leggen op transfiguratieceremonies die je in jouw omgeving kan doen. Alle religies en culturen hebben verhalen over een licht in de wereld zijn en positieve verandering creëren door een positief iemand te zijn vol liefde en licht.

Toen ik in 2000 begon les te geven over de praktijk van transfiguratie had ik daar heel ingewikkelde instructies voor. In de voorbije jaren moest ik mijn instructies versimpelen wanneer in transfiguratieceremonies voor grote groepen leidde. Dit had te maken met de beperkte tijd die ik voor zon ceremonie toebedeeld kreeg. Ik realiseerde me dat het eigenlijk zo eenvoudig is de praktijk van transfiguratie te leren aan mensen van alle geloof. Want we hoeven alleen maar mensen te helpen naar binnen te gaan om hun eigen goddelijk licht te ervaren. Ik gebruik de metafoor om je in jezelf te ervaren als een moeiteloos stralende ster of als je innerlijke zon die schijnt. En de miraculeuze heling gaat door ongeacht hoe simpel de ceremonie was.

Om je te helpen een transfiguratieceremonie te doen volgt hier een transcript van zo’n ceremonie die ik in 2015 in Santa Fé deed voor een groep van 400 man.

Transfiguratie Ceremonie

Wij zijn spirit, als we ons spiritueel licht toestaan te stralen worden we een helend wezen.
Adem diep in….. We doen dit voor ieder levend wezen en voor de Aarde zelf. (ik fluit en ratel om te beginnen en dan ga ik drummen).
Adem diep in en laat je gedachten wegdwalen.
Terwijl je ademt, leg je handen op je hart, voel en maak contact met je hartslag.
Laten we onze hartslag verbinden met de hartslag van alle anderen die bijeen zijn gekomen ten bate van al wat leeft en de Aarde.
Laten we onze hartslag verbinden met de hartslag van de spirit van het land waar we zijn samengekomen en van de help-voorvaderen die zoveel van dit land hielden en die met ons meedoen. Verbinden met de hartslag van moeder Aarde.
Wij bestaan uit lichaam, geest en spirit. Wanneer je je lichaam en alle dagelijkse gedachten loslaat, is je geest, wie je werkelijk bent onder je huid, spiritueel licht. Voor we werden geboren en we slechts een klein vonkje waren dat neerkeek naar deze grote aarde, waren we opgewonden voor dit ongelooflijke avontuur om geboren te worden in een lichaam en spirit te zijn die spirit in materie kan manifesteren net zoals de schepper en de scheppende krachten van het universum dat doen.
Ik nodig je uit om naar binnen te reizen naar jouw binnenwereld je voorstellend daarbinnen heen en weer te reizen….. en ervaar jouw licht. Ons licht is als de schoonheid van de nachtelijke hemel, ons licht is als een ster, sterrelicht. Sterren proberen niet te schijnen, zij stralen door jou, zonder moeite en zij zeggen niet ‘ik denk dat ik alleen hier deze plek ga beschijnen’. Zij zenden niet hun licht, zij schijnen, stralen gewoon alleen maar.
Ons licht is als de zon….. onze spirit is als de zon die boven ons schijnt en al wat leeft voedt met energie om te groeien en bloeien, onvoorwaardelijk, nooit vragend om een tegenprestatie; je zou kunnen kiezen je eigen innerlijke zonlicht te ervaren. Ons licht is als de levensvlam, voor al wat leeft.
Reis in jezelf in je BinnenWereld en ervaar jezelf samensmelten met een ster of met de zon of ervaar een vlam en laat dat licht door jou heen schrijnen, absorbeer het in iedere cel zoals een bloem doet met de zon of zoals een bloem, een plant of een boom de regen opneemt……….
En nou sta toe, het is een kwestie van toestaan, laten gebeuren, zonder moeite, laat dat licht door jou heen stralen, en laten we al onze lichten bundelen………. Ervaar nu dat licht dat in en over de hele Aarde straalt waarbij het al wat leeft aanraakt, en als je het gevoel hebt dat het licht in en over de hele Aarde straalt.. vraag ik je op te staan met je handpalmen naar onze Aarde gericht (ik gebruik hierbij een foto van de Aarde om op te focussen)….. en terwijl je daar staat laat het licht moeiteloos door jou heen stralen en ondertussen hummen we met z’n allen het geluid van de schepping….. (voor hen die niet weten hoe dat te doen geef ik als voorbeeld de toon Om of zing klinkers in willekeurige volgorde) net wat in je opkomt…..(de groep humt)……………………………………………………………………….. (3 -4 keer een klokje geeft aan dat het tijd is te stoppen en het drummen sterft weg – ik had mensen die met mij meedrumden zodat ik de klokjes kon doen terwijl zij de drum lieten wegsterven. Je kan gewoon met drummen stoppen en een belletje of en Tibetaanse schaal of enig ander geluid gebruiken om aan te geven met hummen te stoppen hoewel de meeste groepen vanzelf stoppen zonder signaal).
Adem een paar keer diep in en wees je van jezelf bewust. Hoewel het belangrijk is terug te komen en te gronden, is het even belangrijk je niet los te maken van jouw licht, want we zijn licht. Terwijl je nog steeds het licht door jou heen voelt stralen, merk je lichaam op, en het kostbare goed om in een lichaam te zijn. Het is zo’n cadeau om hier in een lichaam te zijn en op deze Aarde te leven.
Stel je voor dat wortels diep de aarde binnendringen om je te gronden. Doe dit en voel ondertussen dat je terug komt en weer helemaal erbij bent. Voel dat jouw hartslag nog steeds verbonden is met de hartslag van al wat leeft. We doen dit alles voor onszelf en we doen het uit naam van het levensweb en van de aarde zelf. We kunnen allemaal een helend wezen zijn en positieve veranderingen waarmaken voor al wat leeft en voor de planeet.

Beëindig de ceremonie en bedank iedereen voor hun aanwezigheid.


Een Menselijk Web van Licht Creëren

Je kan ook de volle maan ceremonie gebruiken waarmee ik de wereldwijde gemeenschap inspireer om aan mee te doen bij iedere volle maan. Ik noem deze ceremonie “Een Menselijk Web van Licht Creëren”; je kan de instructies vinden op de homepage.

Al jarenlang krijg ik brieven van mensen van ieder geloof of overtuiging die me vertellen hoe zij de ceremonie gebruiken in kerk of klooster.

Het tart je verbeelding hoe opbeurend en helend het is zo’n ceremonie te leiden en de mensen die eraan meedoen zijn zo dankbaar zo’n krachtige en toch eenvoudige oefening te leren die men kan doen ten dienste van al wat leeft. En het helpt ook je perceptie te veranderen over wat er allemaal gebeurt. En als we onze perceptie veranderen, veranderen we onze werkelijkheid.

Deze maand wilde ik een journey/meditatie introduceren die bij het onderwerp transfiguratie past.

Enkele jaren geleden vertelde ik in het Transmutatie Nieuws een verhaal over Laurence Anthony, bekend als de Olifant Fluisteraar. Hij leefde in Zuid Afrika en was bekend om zijn werk in natuurbescherming en ook om zijn werk met olifanten. Toen hij stierf op 7 maart liepen twee kuddes wilde olifanten twaalf uur dwars door Zululand om hem te eren. Zij bleven na zijn dood twee dagen buiten zijn huis staan.

Hoe wisten de olifanten dat Laurence Anthony was gestorven? Hoe kan dat, dat dieren weten dat er iets staat te gebeuren en dat ze naar veiliger grond moeten verplaatsen om niet gewond te raken.

Dieren gebruiken psychische zintuigen op een manier die werkelijk wonderbaarlijk is te aanschouwen. En er is zoveel onderzoek gedaan naar hoe planten en bomen ook reageren op wat we menselijke emoties zouden noemen.

Met alles wat we weten over hoe planten, bomen en dieren psychisch alert zijn zouden we ons moeten verwonderen als we hen in hun stralend licht en goddelijkheid zien in plaats van te denken dat zij lijden onder wat zij oppikken. Hoe reageren zij als zij in liefde en licht gekoesterd worden?

Ik dacht dat dit misschien een interessant onderwerp is om op te journeyen of te mediteren. Neem je voor om tijdens je journey of meditatie met een van jouw favoriete dieren, of een plant of een boom en vraag ze hoe zij zich voelen als wij liefde en licht naar hen stralen in roerige tijden. En hoe zijn hun gevoelens anders als mensen hen beklagen en de lijdensenergie voeden.

Ik denk dat je rijke informatie ontvangt wanneer je journeyt of mediteert over natuurwezens, en over het effect om al wat leeft in liefde en licht te bewaren.


Volle maan begint op 15 oktober. Nadat je bent nagegaan hoe anders de natuurwezens geraakt zijn als ze in liefde en licht gezien worden, hoop ik dat je jouw transfiguratie praktijk wilt verdiepen. Doe je voorbereiding deze maand met je focus op je licht dat je uitstraalt naar al wat leeft en de planeet uit te spreiden. Doe mee met onze wereldwijde gemeenschap om een prachtig lichtweb te weven dat al wat leeft aanraakt. Ervaar hoe alle levensvormen beter en mooier worden door ons werk.

Nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws kijken voor “Een Menselijk Web van Licht Creëren” op de homepage.

Recommended Posts