Transmutatie Nieuws oktober 2015

De laatste jaren heb ik vaak geschreven over hoe je mee te laten voeren op de golven van extreme veranderingen die we op onze planeet meemaken. Ik heb de uitdagingen genoemd die we op alle niveaus tegen komen. En ik heb ook geschreven over de oude spirituele lessen die we sinds het begin der tijden gebruiken om in de spirituele wereld ons helend- en transformatie-werk te doen en de huidige droom te veranderen.

Terwijl we een toename zien van geweld, natuurrampen, klimaatveranderingen, economische uitdagingen, zowel als persoonlijke gezondheidsproblemen, kan ik me voorstellen in wat voor mallemolen je vindt dat je bent terechtgekomen.

Ik weet zeker dat sommigen van jullie dagen meemaken waarop je het gevoel hebt dat het allemaal te ver gaat op deze planeet en in je eigen leven, en dat een gevoel van hopeloosheid je tegenhoudt om je dagelijkse spirituele werk te doen. En dan zijn er dagen dat je wakker wordt en dat je het universum met al z’n krachten duidelijk maakt dat je niet zal opgeven, en dat je binnen in je het vuur voelt branden om met alle praktijken door te gaan die een onzichtbare basis vormen om veranderingen in de fysieke wereld te creëren.

Het hoort bij de mallemolen van het leven. Ik weet dat ik in mijn eigen leven tegen enkele stevige transities aanloop. Er zijn dagen dat ik het op wil geven. Eigenlijk is opgeven geen optie. Maar opgeven wat ons ego denkt dat moet gebeuren is belangrijk. Want we moeten ons onderwerpen aan spirit en aan Moeder Natuur. Onze eigen spirit helpt ons door alle momenten van transities heen wanneer we het idee hebben dat er geen hoop meer is, en dat we geen effecten zien van al het werk dat we doen. We zijn een deel van Moeder Natuur en zij heeft haar eigen idee over het proces van sterven en wedergeboorte.

Ik merk in mijn eigen leven dat het belangrijk is te onderkennen hoe ik me voel, of ik nu bezig ben met mijn eigen uitdagingen of dat ik de vernietiging om me heen zie waarvoor mijn hart bloedt. Tegelijkertijd sta ik iedere dag op en ben present, me overgevend aan de intelligentie van Natuur en aan mijn inner-goddelijk licht.

En toch weet ik ook dat ik naar de Onderwereld geroepen word naar de plek van een nieuw niveau van shamanic initiatie. Ik ben geroepen naar het huis van de Duistere Moeder. Het is het moment voor mij om mijn inner-werk te doen in overgave, in vertrouwen en met geduld terwijl de alchemie lood in goud verandert.

Waarom zien we geen verandering terwijl er zoveel spiritueel werk wordt verricht, persoonlijk en als deel van het collectief? Wel, er gebeurt heel veel goeds. We horen iedere dag verhalen van miraculeuze veranderingen of heling voor een individu, een familie of een hele groep. Ik blijf dit soort verhalen verzamelen. Maar veranderingen vinden misschien voor jou niet plaats of in ieder geval in een zodanige omvang waardoor je je geïnspireerd voelt om met je werk door te gaan.

Velen vragen zich af waarom de wonderen niet voor ons persoonlijk of voor de omgeving, de stad of het land waar we wonen gebeuren. Daar is geen sluitend antwoord op. In de wereld van spirit bestaat alleen maar éénheid en licht, en rusten in het goddelijke. In de tastbare wereld bestaat donker en licht. En het donkere duistere verlangt van ons diep in de Onderwereld te duiken om initiaties in pijn, angst en verlies te ondergaan, om die delen van onszelf los te laten die ons tegenhouden ons goddelijk licht te laten schijnen. Zoals ik beschrijf in mijn boek Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life houdt dit proces in desintegratie, verlichting, herinnering, reconstructie en weer boven komen.

De journey van de initiate, geroepen naar de duistere diepten van de Onderwereld, is de kern van de opmerkelijke en transformerende mythen, legendes en verhalen die sinds het begin der tijden verteld worden, wanneer iemand het pad van desintegratie bewandelt en oprijst naar het levenslicht.

Wij hebben in onze cultuur niet zoiets dat ons het initiatie-ritueel doet begrijpen, dat de initiate na zijn/haar heldenreis verwelkomt. En eigenlijk is het iets dat we hard nodig hebben om de mensen te helpen alle veranderingen die in tijden van crisis en ziekte voorkomen, te doorstaan en te integreren.

Je begint je misschien wel af te vragen als dit alles toch een droom is, waarom die droom dan niet verandert terwijl we ons werk doen om een nieuwe werkelijkheid van het zichtbare naar het onzichtbare te weven. Ik geloof dat het stervensproces nog niet volledig is om de wedergeboorte al te laten gebeuren. Maar ik weet met heel mijn lijf en leden dat we een sterke basis bouwen én een werkelijkheid die schoonheid en gezondheid terug zal brengen in ons leven en dat van de planeet.

Daarvoor is nú een enorme hoeveelheid overgave, geloof en volharding nodig.

Als je één van de mensen bent die hoop verliezen, sta jezelf toe wat je op persoonlijk/ego niveau voelt. Treur om wat je verloor. Maar wordt toch iedere dag wakker en wees dankbaar voor jouw leven, voor aarde, water, lucht en vuur (de zon) die leven ondersteunen, voor alle prachtige natuur-wezens waarmee wij deze aarde delen, en voor de helpende spirits die op het onzichtbare niveau bezig zijn.

Ik heb zoveel oefeningen in het Transmutatie Nieuws en in mijn boeken gedeeld. Die oefeningen zijn eenvoudig. Zelfs al zou je maar één zo’n eenvoudige oefening iedere dag doen, helpt dat je woorden, gedachten en dagdromen veranderen van een gevoel van verslagenheid naar een gevoel van inspiratie, en dat zou al geweldig zijn. Slechts één oefening per dag helpt je op de been en verenigt je met duizenden die volhouden de droom te veranderen.

En als je persoonlijk getroffen bent door de levensfasen die je pijn en lijden bezorgen als de weg naar groei en transformatie, neem dan de tijd voor jezelf en ontdek je eigen inner-space en verblijf daar. Probeer niet verandering te forceren. Maar je zal je krachtiger voelen door simpel naar binnen te gaan en samen te zijn met je eigen echte zelf, je essentie, wat goddelijk licht en perfectie is. Want je bent meer dan de uiterlijkheden die je beïnvloeden. Je bent een wezen van goddelijk licht dat toevallig ook op mensenavontuur is en dat ervaringen ondergaat die tot groei leiden.


Jongstleden augustus presenteerde ik de Subtle Actvism Summit, gesponsord door Shift Network. Ik wil graag met jullie delen wat ik daar gezegd heb bij de opening, hopend dat dit inspirerend is voor jullie leven en werken.

Zo’n 20 jaar geleden werd voorspeld dat er een enorme aardbeving zou komen in Zuid Californië. Ik woonde toen in Santa Fe. Ik hoorde dat mensen geen vluchten uit Los Angeles meer konden krijgen omdat zo velen het gebied probeerden te ontvluchten.

Toen was er een kort bericht in de lokale krant van Santa Fe over een groep Tibetaanse monniken die naar Los Angeles vlogen en daar een plek uitzochten om te zitten bidden. Toen hen gevraagd werd waarom ze naar LA gekomen waren terwijl anderen juist vertrokken, antwoordden ze dat je in moeilijke tijden niet wegloopt. Je komt samen met de gemeenschap om te bidden en om kracht te geven aan het land, om zo te proberen het lot te veranderen.

Dit heeft me altijd aangegrepen. Want er gebeuren nu zo veel rare moeilijke dingen. En het is zo belangrijk onze energie te bundelen om verandering en transformatie voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd moeten we ons eigen op ons zelf gerichte werk blijven doen om ons over te geven aan de gevolgen. Én we moeten allerdaagse stappen blijven ondernemen om te voorkomen dat zulke voorvallen weer plaatsvinden.

Zó mixen en integreren we het spirituele, het emotionele/mentale en het fysieke met elkaar.

Mensen hebben altijd in gemeenschap geleefd. En dit zorgde voor een mate van verantwoordelijkheidsgevoel om acties te ondernemen, zich te gedragen, en te leven op een manier die bijdraagt aan het welzijn van de gemeenschap, de Aarde, het land waarop zij wonen, en op een gezonde manier te leven.

Hoe de maatschappij zich heeft ontwikkeld maakt mensen erg geïsoleerd. Mensen snakken naar een samenleving en dit is af te lezen aan hoeveel mensen workshops en conferenties bijwonen die hen het idee geven tot een gemeenschap te horen – groter dan de geïsoleerde wereld waarin ze leven.

En tegelijkertijd wanneer we samenkomen, moeten we diep in onszelf te raden gaan om de samenleving in z’n totaliteit eer te bewijzen en ons passend te gedragen om zo de kracht en vitaliteit van de gemeenschap te ondersteunen.

En hieraan toegevoegd weten we al duizenden jaren van shamanic praktijk, dat wanneer een gemeenschap van mensen hun gedachten, dagdromen, spirituele gebeden samenvoegen, heling exponentioneel verandert.


Het is weer volle maan op 27 oktober. Laten we onze spirituele energie samenvoegen en die volstoppen met onvoorwaardelijke liefde voor de Aarde en al wat leeft. Voel en ervaar hoe jouw eigen spirituele licht je vervult, en laat het stralen terwijl het samenvloeit met het goddelijk licht van onze gemeenschap binnen en over de hele Aarde.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest kijk dan bij “Een menselijk web van licht creëren” voor de uitleg van onze volle maan ceremonie.

Laten we ons laten meevoeren op de golven van de verandering, wetend dat we zoveel persoonlijke spirituele kracht hebben om ons daar doorheen te helpen als ook de steun en liefde van mededogende spirits uit de onzichtbare wereld.

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.
Vertaald naar het Nederlands Els de Graaff – van Meeteren

Recommended Posts