Transmutatie Nieuws november 2019

Al de jaren heb ik meestal twee metaforen gebruikt om te illustreren waarover ik vertel of schrijf.

De laatste jaren schreef ik over het aanleggen van een inner landschap/inner tuin vol schoonheid, liefde, licht en harmonie, zo dat jouw innerwereld je een nieuwe perceptie op leven kan geven.

In de jaren dat ik A Fall to Grace (1997) schreef, heb ik steeds gerefereerd aan de levensstroom. Want in werkelijkheid drijven we allemaal op de levensstroom over rustige en turbulente golven. We verstoren vaak onze vaart door tegen de stroom in te willen roeien, tegen de natuurlijke stroom in. We houden vast aan onze doelen en oordelen die onze boot laten slingeren en verhinderen dat we ons aan de levensstroom overgeven. En we proberen vaak iemand anders’ stroom te volgen in plaats van onze eigen stroom.

Laatst oktober had ik een heel diepe visionaire ervaring; ik voel nog steeds dat ik diep moet gaan en op alles dat in mijn leven en met de wereld gebeurt moet reflecteren.

Dat was zo duidelijk voor me dat ik uit mijn eigen stroom stapte en in de chaotische stroom van anderen en het collectief sprong. Ik ervaarde hoe het water de rotsen uitslijpt tot prachtige sculpturen. tegen dit beeldhouw-proces kan geen weerstand bestaan, dat het bij het leven en de evolutie hoort.

Ik merkte hoe ik de verbinding met de hartslag van de Aarde verloor door mezelf toe te staan het krankzinnige tempo bij te houden dat me van de ware vibratie van Aarde en natuur verwijderde. Want de frequentie en vibratie van de natuur ie eigenlijk nogal traag. Dit te snel racen heeft impact op de kracht van ons werk omdat onze snelheid ons wegvoert van de levensstroom.

Ik hou erg van ijs, dus de help-spirits gaven me een grappige metafoor om de initiaties die we allemaal ervaren te beschrijven. Zij zeiden dat we in een ijsmachine gestopt zijn om van ons nieuwe smaken te bereiden. Deze ervaring brengt ons vol in de prachtige levensstroom met al zijn kronkels.

Mij werd verteld iedere dag de tijd te nemen om in het echte ritme van de Aarde te relaxen, om zo mijn energie terug te voeren tot een harmonieuze stroom. Hulp daarbij was iedere dag zelf te drummen in plaats van ernaar luisteren. Wat me duidelijk werd gemaakt is dat al die drum-opnames waar we naar luisteren in feite een losgemaakte ervaring creëert. Het is belangrijk werkelijk de trillingen van de drum te voelen wat me dan verbindt met de hartslag van de Aarde.

Mij werd getoond dat alle initiaties die we ondergaan ons helpen mee te bewegen met de ontwikkeling van de Aarde. Ik had de prachtige ervaring met de Aarde te spreken waarbij ze me vertelde wat haar volgende stap in evolutie is.

De Aarde vertelde me dat ze zich ontwikkelt naar een meer luminescent lichaam met minder dichtheid zodat ze uiteindelijk in balans is als een lichtende vorm. Alles in de natuur, ook de mens, zal meer lumineus zijn en met veel minder dichtheid. Wat dat zal doen is ons transformeren in wezens die zowel licht als vorm zijn, wat ons sierlijker laat stromen en wat ons bewustzijn naar een nieuwe manier van zijn verplaatst.

Dit zijn maar een paar van de inzichten die ik krijg. Voor mij op een spiritueel niveau een bijzonder rijke periode.

Denk eens na over at ik vertelde over stroom en ritme. Spreekt het je aan? Als dat zo is, kruip dan dieper in jezelf en verander dingen in je leven zodat je vrijelijk kan bewegen met de levensstroom. bezie hoe je weerstand biedt aan de natuurlijke stroom. Vind je eigen ritme en werkelijkheid en stop met jouw ervaring te vergelijken met anderen. Want jij zit in jouw eigen unieke stroom.

Sta toe dat de levensstroom je voert naar een plek die jouw geest misschien nog niet omarmt, maar die jouw spirit wel kent. Laat jouw hart en je leven jouw stroomgids zijn.

In november vieren veel mensen Thanksgiving. Laten we iedere dag een dag van dank maken, voor ons bestaan en voor al wat leeft.

Het is volle maan op 12 november. Reflecteer op wat ik net deelde over een nieuwe Aarde – een veel minder dichte vorm. Blijf je transfiguratie oefeningen doen om jezelf toe te staan in je lichtend wezen te duiken. Doe langzamer als je je spiritueel werk doet zodat je in lijn met de natuur bent en meekloppend met de hartslag van de Aarde. Straal jouw licht uit en laat het vrijelijk stromen al wat leeft en de Aarde omvattend.

Nieuwe lezers van Transmutatie Nieuws vinden op de website Een menselijk web van licht creëren met instructies voor onze volle maan ceremonie.

Het leven is een ceremonie. Een ceremonie is een heilige handeling. Laten we dat heilige terugbrengen in hoe we ons leven leven.

Recommended Posts