Transmutatie Nieuws mei 2023

Mei lijkt voor mij altijd een zachte en vrouwelijke maand. Ik weet niet waarom maar ik zie mei altijd als een zachte tedere maand waarin ik me meer gekoesterd voel door de natuur en het leven zelf.

Tijdens mijn research voor Medicine for the Earth onderzocht ik wonderlijke shamanic heling verhalen waarvan ik er veel al kende. Maar mijn passie voor het Medicine for the Earth werk wat ik in de wereld aan het brengen was, bracht me zo veel buitengewone verhalen over heling. Ik deed onderzoek naar verhalen over wonderen, transmutatie en transfiguratie uit vrijwel iedere spirituele bron die ik kon vinden. en ik vond zoveel synchroniciteit met wat ik al jaren van mijn help-spirits leer.

Ik was zo opgewonden zo veel spirituele historische verhalen te vinden die mijn werk ondersteunen, dat ik wel quotes uit ieder beroemd boek wilde opnemen. Ik was zo opgewonden dat ik quotes van oude tradities toevoegde die hetzelfde leerde als wat ik tijdens mijn eigen journeys had geleerd.

Ik was zo buiten mezelf van opwinding dat ik denk ik zo’n 200 quotes opnam in de eerste versie van Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins. Ik was geschokt dat mijn uitgever, ook geschoold in shamanisme, me vroeg het merendeel van de quotes weg te laten en mijn eigen geluid te laten horen.

Het was in de 1990-er jaren en ik was getroffen zo veel materiaal te lezen dat volledig overeenkwam met wat ik tijdens mijn trips naar Egypte in 1998 en 1999 verzamelde en tijdens mijn eigen journeys. Medicine for the Earth begon voor mijn eerste reis naar Egypte en het boek was af na dat ik met een groep in Egypte was in 1999.

De hiëroglyfen, pictogrammen en de energie in de heilige tempels en piramides inspireerde zoveel spiritueel weten dat het leek of de puzzelstukjes als vanzelf in elkaar vielen.

Dus ik was zo verrukt boeken te vinden die de lessen die ik leerde tijdens mijn tijd in Egypte en tijdens mijn shamanic journeys, verhaalden. Eigenlijk wilde ik de quotes niet weghalen want op een bepaalde manier voelde ik dat ze mijn werk “bewezen”. Ik was nog jong toen, en ik had geen mentoren. Alles wat ik schreef en leerde kreeg ik door directe openbaring.

Uiteindelijk liet ik de quotes los en kreeg ik mijn eigen stem. Maar ik was echt geïnspireerd door het werk van anderen, bijvoorbeeld Manly Hall, wat me tot het veld van de alchemie bracht, het werk van Neville die mensen leerde de magie van het creatieve proces, en dat wij dezelfde kracht hebben als God, de Bron, de godin, enz enz. werd ook beïnvloed door de fantastische verhalen over heling en het werk van Jack Schwartz. Naast shamanic literatuur las ik ook de Bijbel, de Kabbala, Hindoe, Taoïsme, Boeddhisme lessen, en zo meer.

Manly Hall’s boek The Secrets of Ages gaat helemaal over de praktijk van de alchemie, waarin ik altijd al geïnteresseerd was. De zon werd geëerd voor het licht dat hij op alle niveaus deelt. Manly Hall zegt dat de zon het licht van de onzichtbare zon reflecteert, de werkelijke bron van licht.

Caroline Casey voegt toe dat in alchemie het Grote Werk genoemd wordt de Operatie van de Zon, hetgeen de cultivatie van de menselijke persoonlijkheid als een doorschijnend helder vehikel is waardoor het leven kan schijnen. Het levende goud waar de alchemisten van spreken, manifesteert zich in de stralende energy van de Zon. De Zon is ons lichtend voorbeeld, ons eraan herinnerend dat wij de incarnaties zijn van de goden. Alle planeten, god, de kracht van onze geest reflecteren de zon.

Wat zo velen verkeerd begrijpen van alchemie is dat het wordt toegeschreven aan een oude praktijk om lood in goud te veranderen. Maar in werkelijkheid zegt het geloof in alchemie dat wij allemaal een gouden zaadje in ons dragen gelijk het goud van de zon. En we hebben de macht om altijd loodzwaar bewustzijn te transmuteren in goudlicht bewustzijn.

En dit was waar alchemie feitelijk over ging. In mijn boek en in mijn sessies leer ik mensen hoe het proces van alchemie zo verknoopt is met de praktijk van verbrokkeling zoals we die momenteel beleven.

Jacob Boehme, een 17de -eeuwse mysticus omschreef de kruisiging symbolisch als verbrokkeling. In zijn beschrijving zien we het thema van het opofferen van dat deel van de mens dat zichzelf afgescheiden ervaart zó, dat het universele bewustzijn bevrijd mag zijn.

In iedere cultuur zijn er verhalen over verbrokkeling, als een noodzakelijk proces om alle aspecten op te schonen van ons menszijn of onze aardse zelf, die ons blokkeren onze band te herinneren met het goddelijke en met de Bron waaruit wij allemaal voortkomen. Dit is essentieel om het goddelijke aan te roepen om middels transmutatie de aarde te helen.

Wij moeten ons onze eigen kern herinneren, als we de kern van het leven en de puurheid van de levende natuur rondom ons aanroepen.

De twee dingen die ons tegenhouden te geloven dat wij wonderen kunnen verrichten, zijn onze aanname dat we er alleen voor staan en ons ongeloof dat we wonderen kunnen creëren.

In de alchemie moeten leerlingen hun bijzondere krachten laten zien hoe zij van apart staan naar samen groeien en loodzwaar bewustzijn in gouden licht veranderen. De initiaties zijn niet makkelijk en ver buiten wat de meesten van ons door willen maken. Door de kracht van het Universum zijn we in initiatie-processen terecht gekomen.

Er was één kandidaat waarover ik in een van de Manly Hall lezingen hoorde. Ik kan me de details niet meer herinneren maar waar het om ging doet ertoe. Een kandidaat was neergezet onder een tempelklok die dag en nacht luidde. De kandidaat, met 24/7 die klok, moest zitten en leren hoe de rust en vrede in zichzelf te vinden ongeacht wat er om hem heen gebeurde. Ongelooflijk.

Denk je eens in wat voor vrede we kunnen scheppen in de wereld als we door de harde initiaties heen komen zoals we die nu hebben.

Tenslotte een quote van Neville waarnaar ik mijn leven wil leven, “The whole world is you pushed out” (de hele wereld is uit jou voortgekomen).

Welk deel van jou is in de wereld gezet – het deel dat liefde en vrede in het hart heeft wat er ook om het heen gebeurt, of een wereld van boosheid en angst? We hebben allemaal de keuze in wat voor wereld we willen leven. het gaat erom een landschap te creëren dat een pure weerspiegeling is van jouw innerlijke en uiterlijke schoonheid.

Het is volle maan op 5 mei. We zijn wellicht niet door alle initiaties van de Ouden gekomen, we hebben allemaal verlies gekend en geleerd hoe licht kan helen.

Laten we onze voorbereidingen doen in een gewijde tempel in jezelf. Stel je voor hoe de kracht van de zon je inspireert om jezelf toe te staan dat wat je gescheiden houdt van de Bron los te laten en je eigen licht te stralen en de koestering van het licht te aanvaarden. En dan ben je klaar om dit licht vrijelijk in en over de Aarde te laten stromen.

Lees je het Transmutatie Nieuws voor het eerst lees dan op de homepage onder Dutch Ceremonies de instructies voor onze volle maan ceremonies.

https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/dutch/dutch-ceremonies/

We verwelkomen Cristine Ferreira, onze nieuwe vertaler Portugees. Het is fijn dat we iemand hebben die kan helpen het werk voor Portugese lezers beschikbaar te maken. Het is veel werk om het Transmutatie Nieuws te vertalen. Dus laten we Cristina bedanken dat ze dit geweldige werk wil doen om zo onze gemeenschap uit te breiden. We wensen haar al het goede dat het leven te bieden heeft.

Aankondigingen:

*Shamans Cave

*Bhola: pilgrimage to Nepal

*Blue Soul Summit interview

*Margaret Paul

*Shamanic teachers

*Evergreen Courses

*books and audio

*FB: Shamans are Gardeners of Energy

*list of ceremonies

You know how much I love working with Renee Baribeau in doing our Shamans Cave podcast together. When I first read Winds of Spirit I was so mesmerized by the work and I asked Renee if she wanted to partner with me in doing something together and hence The Shamans Cave was born.

Winds of Spirit: Ancient Wisdom Tools for Navigating Relationships, Health, and the Divine is now available on Audible. 

Winner of the 2018 Nautilus Award. Winds of Spirit is a practical guide to connect to powerful wind energies that navigate us toward authentic joy, power, and purpose. Experiential practices include wind breath, wind bath, wind knots, and more!

https://thepracticalshaman.com/winds-of-spirit-book/

Bhola is a dear friend of mine. He is an amazing shaman from Nepal. Everyone who works with Bhola is awed by his kindness and compassion and of course his amazing sense of humor. Here is what he shared about his pilgrimage to Nepal in 2023.

LEARNING, EXPERIENTIAL PILGRIMAGE TO STUDY WITH THE SHAMANS IN NEPAL, 2023. We have exciting proposals – travel and study in Nepal suitable for all ages and tastes: exploration, learning, experiencing and receiving healing from the Dhami-Jhankri-shamans elders.

Each day of these experiential pilgrimages will offer new revelations and opportunities to explore the richness of Nepali culture and practice, presented in morning, afternoon, and night sessions with lunch and dinner breaks. All participants are encouraged to participate in ceremonies and the group cleansing and healing processes within the stipulated time and space. For an enhanced experience, all the presentations, discussions, and ceremonies in Nepali or any regional language will be translated into English and vice versa (interpreters simultaneously translate rituals and sacred songs as much as possible). As the Nepali shamans and elders have their rhythms and ways of working and sharing, there will be time to ask questions and get clarity.

As the spaces are limited, you will get more information on how to participate by emailing bhumi1008@outlook.com.  You can find the daily itineraries by visiting his webpage www.BholaBanstola.com

Tune into an interview I did for Blue Soul Summit, together with five other riveting speakers on Accessing our Life Force. Blue Soul Summit’s Season 5 talks with six visionaries from around the world to talk about the various ways we can not just access our life force, but ignite it and use it for more joy, peace, and health in our daily lives. This season includes Shaman, Teacher, Author & Speaker Sandra Ingerman, Lynne McTaggart, most known for her work and book called The Field and the Power of Eight groups, Chakra expert, teacher & Author Cyndi Dale, International Teacher of Meditation, Yoga & Chakras Swami Saradananda, Chief Phillip Scott who speaks about indigenous ways to bring harmony into your life and balance with all things, including nature and Japanese-born Issho Fujita, a Zen-Buddhist Priest who talks about stillness, meditation and his journey to enlightenment.

Register for free here:  https://www.studywithspirit.com/courses/bluesoulsummit-season5

I have let you know about the brilliant work of Margaret Paul in past issues of the Transmutation News. I really feel her work is brilliant. She is one of the most compassionate people I know. And her work has helped me a lot. To get a sense of her work Margaret Paul is sharing some of her ebooks. I chose this one for our circle.

The 6 Reasons Why Loving Yourself Is Essential for Inner Peace, Joy, and Loving Relationships

Learning to love yourself can change everything in your life. By reading this ebook, you’ll discover that much of the pain you’re experiencing in yourself and your relationships comes directly from a lack of self-love. 

Discover the 6 major reasons why loving yourself is so essential to living the joyful and fulfilling life you’ve always wanted, as well as simple action steps you can take now to start loving yourself. 

Written by Bestselling Author and Co-Creator of the powerful Inner Bonding® self-healing process, Dr. Margaret Paul.

https://innerbondinghub.com/reasons/?ref=SIngerman

This information will lead you to enroll in Dr. Margaret’s 8-week online course called Loving Yourself to Abundance, Freedom, and Vibrant Love: The Powerful 8-Module Inner Bonding Process for Healing Your Aloneness. 

I was interviewed by Angell Deer for his podcast. We spoke about the relevance of shamanism today. Here are the links if you wish to listen:

You can find the video recording at:

https://www.thesanctuaryheal.com/wisdom-talk

And the Podcast (on your favorite podcast platform) at:

https://www.thesanctuaryheal.com/podcast

I have finally learned that there is a retreat center I can teach at. I am looking at teaching an advanced shamanic healing training in 2024!

In the meantime, I am still doing The Shamans Cave podcast with Renee Baribeau. We have so much fun doing this show, and we have had amazing feedback on how we are helping people ride out the waves of change we are in. We have listeners and viewers from all generations and from people all over the world. You can learn more and subscribe to our show by visiting www.ShamansTV.com

There are teachers on www.shamanicteachers.com who are teaching in-person trainings, online advanced shamanic healing methods trainings with really small groups so everyone can be observed in their work, and there are hybrid courses of a mixture of online and in-person trainings. Due to the intimate size of the group participants are getting some of the best shamanic healing than have seen in past workshops.

And during these times it is a good idea to get some shamanic healing work performed to give you the power and resilience we all need right now. There are brilliant practitioners working with clients remotely and in person listed on www.shamanicteachers.com also.

I still have Evergreen Courses that are already recorded on Journeying and other topics. Check out my Training page for further information. And you have all received my dedicated email that all my Shift Network courses are now all digital and can be purchased by you to learn from at any time. “The Dark Night of the Soul” is such a powerful course and has great tools to get you through challenging times. And “Healing with Spiritual Light” produced by Sounds True and “Spiritual Immunity” produced by the Shift Network are my Medicine for the Earth and Spiritual Light trainings in an online format.

There is a fabulous course on working with Nature which is one of my favorites “Shamanic Journeying with the Spirits of Nature”.

Please check out my books and audio programs and my Healing Your Thoughts app. I have received such great feedback, and they include information and exercises I teach in my workshops. All my books sell well. And if you haven’t, check out Walking in Light and The Book of Ceremony. You might be missing some valuable shamanic tools and practices you can use in your life to receive guidance, healing, and to honor all the transitions and changes in life.

And due to my work of deepening my practices, I am reading my book Medicine for the Earth again. Besides Soul Retrieval and The Book of Ceremony, this is one of my powerful books. It is very esoteric it never reached a mainstream audience.

And don’t forget to visit our Shamans are Gardeners of Energy Facebook page to post inspirational stories and images and also to be uplifted by what our community is sharing. To join the Facebook group Shamans Are Gardeners of Energy, go to: https://www.facebook.com/groups/991720834662313.  The password is “Transfiguration”. 

Sylvia Edwards has generously compiled a list of the ceremonies that have been shared so far on the Shamans Are Gardeners of Energy website. Below is a link to that page. Once there, you will find all the past recordings with a description.

Thank you Sylvia for gifting us with this list:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts