Transmutationsnyheter mars 2023

Tiden rasar iväg ännu fortare, och vi rullar in i en ny årstid. Jag tycker att flera delar av våra liv börjar röra sig i ganska snabba steg. Jag känner, att med alla utmaningar som idag sker med människors hälsa och klimatförändringarna, blir vi knuffade till att gå en väg av helande, så att vi kan höja oss över något av det som händer oss.

Jag har i år bestämt mig för att gå min egen väg för helande. I 40 år har jag skapat helande vägar för andra. Och nu går jag för mig själv. När jag gör detta, hör jag från så många av er genom emails, meddelanden, FB, brev, att ni ökar hastigheten på er väg till helande, som leder till snabba förändringar i er spirituella utveckling.

Detta betyder att dyka djupt in i de trauman från förfäder och -mödrar och från oss personligen, som vi bär i våra kroppar och att släppa dem. Och flera av er gör det enastående. Jag är så imponerad.

Baserat på den korrespondens som jag får, har flera av oss att göra med immun- och förgiftningsproblem ifrån vår omgivning. Och jag tror, att kärnan för ett framgångsrikt helande har att göra med att släppa våra bördor, som agerar som giftiga substanser i våra kroppar. Vi behöver göra våra Medicine for the Earth-övningar med transfiguration, och beakta frekvenserna av våra ord, tankar och dagdrömmar.

Om du vill veta vad som sker i ditt liv, så reflektera över frekvensen du lever i. Går du en väg av lidande eller helande?

Jag har med Isis undersökt de kontrakt som jag gjort för ett liv i lidande. Och genom mina shamaniska resor kom jag, när jag var ca 40 år och med Isis undervisning, till förståelsen att jag i detta livsskede inte behöver lida för att växa. Det finns andra sätt att växa.

Och jag förändrade frekvensen till ett liv i glädje. Men eftersom Naturen givetvis har sina föränderliga faser och livet är i konstant förändring, kunde jag inte behålla den frekvensen.

Så jag undersöker sätt att höja frekvenser igen och detta var nyckeln till arbetet med Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light  – att arbeta med formlösa energier med hög frekvens för transmutation och helande.

Jag har kommit till insikten, att jag har plågat mig själv med mina ord, tankar och dagdrömmar i stället för att lyckliggöra mig själv. Detta var en viktig insikt, men jag fortsätter att försöka hitta händelser utanför mig, som skadade mig. Det fanns många. Men jag måste också inse, att hur jag talar och tänker även blockerar min väg till helande.

Jag brukade leda en Medicine for the Earth återträff varje år. Och ett år frågade mig gruppen, om vi kunde undersöka hur vi skulle kunna gå djupare med arbetet. Jag reste med denna fråga till Isis. Hon svarade att arbetet inte behöver fördjupning. Transfiguration är den högsta frekvens du kan få. Men hon sa att lösningen är att människor måste LEVA praktiken. Vi fortsätter att vilja fördjupa praktikerna utan att klara av de vi har lärt oss.

För att sammanbinda knutarna till nästa fas av mitt helande, behöver jag släppa de heliga gamla kontrakt, som jag gjort om nödvändigheten att leva ett liv i lidande. Jag måste även ta mitt egna spirituella arbete till en mycket högre frekvens för att sant helande ska inträffa. Att jag kom till denna insikt, ger mig en väg att gå vidare på.

Jag skrev ett inlägg på Facebook om den snabba tillväxten jag ser i naturen. Vårt äppleträd hade knoppar hela vintern och nu börjar vårt apelträd att få knoppar, när det fortfarande är frost. Våra inomhusväxter reagerar som om det vore vår. Efter att jag skrev detta inlägg och när jag pratade om det i min podcast The Shamans Cave, fick jag mängder med korrespondens från runt om i världen, där människor ser samma snabba tillväxt.

Jag har massor av tankar och insikter om detta. Men jag tänker, att vad som är viktigt för oss att se, är att även om vi blir väldigt utmanade av livet, sker ändå snabb tillväxt utifrån allt gott arbete som var och en gör. Och detta kommer att påverka oss på många olika nivåer. Vi kan också betrakta Naturens styrka att stå emot och tackla utmaningar och växa    utifrån detta. Genom att ta sig an den inre styrka vi alla har, vinner vi fler möjligheter, och jag tror inte att universum överdriver med att visa oss bättre sätt att leva och förhålla oss på.

Jag har verkligen fokuserat på hur djupt jag själv har fortsatt att befatta mig med alla övningarna i Medicine for the Earth. De är mitt liv och jag använder dem. Men när jag blir distraherad, märker jag att jag inte fokuserar på frekvensen i mina ord, tankar och dagdrömmar. För det yttrar sig genast, med vilken frekvens jag kommunicerar med mig själv eller med andra. Det är vad forna tiders lärde har försökt visa oss.

Så denna månad kan du resa eller meditera genom att bara ha för avsikt att möta drömmarnas härskarinna eller härskare. Och när du är där i ett vackert landskap i naturen, kan du tala med dessa välvilliga andar om vad du skapar för frekvenser i och med hur du kommunicerar. Vad är det du ständigt skapar i ditt liv? Och sedan kan du diskutera hur du kan förändra detta.

Sylvia Edwards hjälpte mig att spela in en resa, som du kan utföra vid dagjämningen, eller när det passar dig och du är så klar med din avsikt att du gör den fullhjärtat. Jag kan försäkra dig att detta kommer att förändra ditt liv och världen på positiva sätt om alla arbetar för det. För just nu kollar människor bara online-kurser på webben, men gör inte arbetet.

Om du inte är engelsk-talande kan du följa den beskrivning jag gjort ovan för denna resa.

Här är länken till inspelningen för vår resa:

https://www.youtube.com/watch?v=GVFUcKV1blg

Och bara så ni vet, jag tänker göra min egen online-kurs för att återuppta Medicine for the Earth-materialet och ta det till en högre frekvens i våra liv. Jag vill inte arbeta genom en organisation. Jag vill göra en privat kurs. Jag kommer att ge mer information när jag är mera organiserad för att omsätta detta.

Fullmånen är den 7 mars. Och med alla tragedier, som vi har bevittnat, låt oss med koncentration och upptänd fokus utföra vårt transfigurations-arbete och tillföra gudomliga formlösa energier och låt oss utifrån en högre frekvens tillåta vår kärlek och ljus att flöda obehindrat med fantastisk ynnest, så att det når alla de områden på jorden, som du just nu vill understödja.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Sylvia Edwards har varit så generös och satt ihop en lista med de ceremonier vi hittills har delat med oss om på Shamans are Gardeners of Energy-websidan. Här nedan är en länk till den websidan. När du klickar på länken, hittar du alla inspelningarna med en beskrivning.

Tack Sylvia för gåvan med denna lista:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Var snälla och tillsammans med mig önska var och en i vår cirkel en gloriös dagjämning och djup meningsfull lärotid.

Jag är så tacksam till Sofia, som har översatt Transmutationsnyheterna till portugisiska i så många år. Men nu är det dags för henne att göra annat arbete. Hon har verkligen översatt i så många år för att förmedla arbetet till människor som talar portugisiska. Låt oss förena våra hjärtan och önska Sofia allt gott och tacka henne för allt det hon gjort.

Om någon i vår gemenskap skulle vilja fortsätta översättandet till portugisiska, var snäll och kontakta Sylvia Edwards över info@sandraingerman.com

Och var snälla att tillsammans med mig tacka Layla Morgan Wilde för generositeten att nu översätta Transmutationsnyheterna till finska.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts