Transmutatie Nieuws maart 2016

En weer gaat de tijd zo snel, en deze maand verwelkomen we een nieuw seizoen wanneer we de Equinox vieren en eren.

In de laatste paar maanden heb ik drie verzoeken gekregen van lezers om iets over gebed te zeggen. Zij vroegen zich af waarom ik daar niet meer over schreef.

John schreef deze brief:

Beste Sandra,

Ik was opgelucht in de laatste Transmutatie Nieuws te lezen dat jij shamanic journeying en meditatie gelijkwaardige spirituele oefeningen vindt. De afgelopen jaren ben ik steeds minder formele shamanic journeys gaan doen. Ik doe dagelijks oefeningen die een combinatie van meditatie en gebed zijn, en me onderhouden met al mijn meelevende help-spirits is een onderdeel van die oefeningen. Edoch, het voelde alsof ik laf en/of lui was om niet de “echte” journey met drummen te doen. En het voelde alsof ik de verschillende (vlees geworden) shamanic leraren die mij jarenlang zo genereus hebben onderwezen en begeleid, als-het-ware heb teleurgesteld. Dus ik dank je dat je iets van die last van mijn schouders hebt afgehaald met jouw verzekering dat meditatie net zo waardevol is als traditionele shamanic journeying voor een spirituele oefening.

Ik was erg verrast dat jouw opmerkingen over meditatie en journeying niets zeiden over gebed. Een meelevende help-spirit vragen om hulp of bijstand is toch zeker eenzelfde proces als dezelfde vraag stellen aan een goddelijk of een ander onstoffelijk wezen zoals veel mensen doen als zij bidden. Het enige wezenlijke verschil dat ik zie is dat shamanisme een vrijwel eindeloos aantal wezens onderwerp van de vraag laat zijn. Ik vermoed dat sommige beoefenaars van de traditionele godsdienstige (met name monotheïsme) geloven, beledigd zouden kunnen zijn door het idee dat wat zij doen als ze bidden in wezen hetzelfde is wat een shamaan doet zonder het zo te noemen. En ik vraag me af of je bidden niet noemt om deze mensen niet tegen de schenen schoppen.

Dank voor alles wat je doet voor het welzijn van de wereld.

Met vriendelijke groet

John

Het laat geen twijfel dat gebed een machtige helende kracht is in ons persoonlijke leven en ook voor de planeet. En ik stel me zo voor dat iedereen die Transmutatie Nieuws leest bidt en wel op zijn eigen wijze.

De bedoeling van Transmutatie Nieuws is om mensen te leren bewust te leven zodat we een levend gebed worden, zodat we iedere minuut van ons leven en gedurende al wat we op een dag doen, gebed belichamen.

Want we kunnen zoveel bidden als we willen, maar als we niet een bewust leven leiden zullen onze gebeden niet de transformatieve kracht hebben die mogelijk is. Leven is ook een ceremonie. En we hebben de neiging onze gebeden en het uitvoeren van onze ceremonies te scheiden van ons dagelijks bestaan.

Het Transmutatie Nieuws is gebaseerd op de Medicine for the Earth waarover ik workshops geef, en de kern van wat ik vertel is dat wat we zijn de wereld verandert, niet wat we doen. En dat we moeten leven vanuit liefde en eenheid. We moeten focussen en ons concentreren op de oefeningen, gebeden, ceremonies die verandering teweeg brengen. We moeten harmonie in onszelf vinden en vandaaruit leven als we in onze verbeelding de wereld creëren die uitgaat van het goede van het leven voor alle levende wezens en voor de Aarde zelf.

In onze cultuur hebben we de neiging ons spirituele werk en onze gebeden te scheiden van hoe we ons leven leiden. En de sleutel is op deze mooie Aarde rondlopen te integreren met iedere ademteug die we nemen als een levend gebed.

Onze innerlijke wereld zien we gespiegeld in onze uiterlijke wereld. Dus we moeten architecten voor ons inner landschap worden en de grond bewerken en de zaden planten die de levens voortbrengen die we voor onszelf en voor de wereld willen.

Ik probeer op geen enkele manier iets af te doen aan de kracht van gebed. Maar alleen bidden zonder de verantwoordelijkheid te nemen voor het persoonlijk werken dat we moeten doen om ons leven en dat van de wereld te transformeren, zou wel eens niet kunnen leiden tot het eindresultaat waar we op hopen.

Ja, wonderen geschieden door gebed. En ik weet dat velen van ons deze wonderen hebben meegemaakt in ons eigen leven en dat van anderen.

Maar als we overgaan tot bidden voor wereldvrede moeten we zelf een wandelend gebed voor vrede zijn. We moeten leren hoe de energie achter onze gedachten en emoties te transformeren naar een vredesenergie. We moeten vredeszaadjes planten in onze innertuin. We moeten vrede worden. We moeten in staat zijn al onze zintuigen in te schakelen om ons voor te stellen dat mensen in vrede leven. En dit vereist heel veel persoonlijk werk voor ons dat we samen moeten laten gaan met gebed, ceremonies en andere spirituele oefeningen.

In de 16 jaar dat ik Transmutatie Nieuws schrijf, zeg ik iedere maand iets over handvaten die kunnen helpen meer bewust te worden en ernaartoe te werken te worden wie we moeten worden om het resultaat te creëren dat we willen zien, onderwijl ook resultaat en timing los laten.

Gedurende de jaren heb ik zo nu en dan de oefeningen herhaald die ons kunnen helpen een levend gebed te worden. Een korte samenvatting schreef ik in het Transmutatie Nieuws van november 2015. Nieuwe lezers zouden deze samenvatting kunnen opzoeken en bekijken.

Ik heb degenen die shamanic journeying en meditatie beoefenen aangemoedigd om hulp te vragen hoe positieve veranderingen in ons leven te bereiken die goed zijn voor onze gezondheid en die van de Aarde. Maar of we nu om hulp vragen in een shamanic journey, mediteren om in ons innerlandschap en in onze Essence te geraken, of we bidden, hoe dan ook hebben we werk te doen.

Het maakt niet uit welk geloof je aanhangt of hoe je bidt. Alle religies en alle gebeden kunnen eenvoudig integreren in de praktijk een bewuster leven te leiden. De sleutel is het werk te DOEN opdat we het gebed en het werk ZIJN. En aangezien we op topsnelheid leven en alles wat we in de media zien ons overweldigt, heb ik het mijn “missie” gemaakt ons geïnspireerd en gefocust te houden hoe de werkelijk positieve veranderaar te zijn in ons eigen leven en voor de Aarde.


Het is volle maan op 23 maart. Laten we samen doorgaan, of het nu door gebed, meditatie of door shamanic journeying is, om ons eigen goddelijk licht te ervaren. En laten we samen dat licht laten schijnen binnen en over deze geweldige Aarde, al wat leeft rakend. De sleutel wederom is het licht te zijn en het niet als een mentaal concept te zien. We moeten het licht zijn.

Nieuwe lezers vinden de instructie voor onze volle maan ceremonie op de site onder Een menselijk web van licht creëren.


Op 19 maart vieren we de Equinox wanneer we op het noordelijk halfrond de lente verwelkomen en op het zuidelijk halfrond de herfst. Dit is altijd een tijd van grote veranderingen als we overgaan naar deze krachtige nieuwe seizoenen waarin in de natuur zoveel verandert.

Om de Equinox te vieren wil in graag dat we doorgaan met onze Innerwereld en inner landschap te cultiveren. Als we dit gezamenlijk doen verzorgen we de gezondheid van al wat leeft en van de Aarde. We creëren een wereldwijde tuin binnen en buiten onszelf.

Controleer je innertuin op plekken die je braak moet laten liggen en zoek nieuwe stukken om te bewerken. Onthoud dat onze innertuin heel groot en ruim is.

Woel met je vingers in de aarde. Voel de grond en de vruchtbaarheid. Speel met de aardkluiten, proef het en ruik de diepe geur. Verbeeld je op blote voeten over de aarde te lopen en zo totaal verbonden te zijn met de energie en de hartslag van jouw innertuin. Als de grond hard en droog aanvoelt, is dat een teken dat je je Innerwereld hebt verwaarloosd. Herinner je de inheemse volken die uit hun ogen zo’n helder licht en vreugde stralen door de rijke Innerwereld die zij steeds onderhouden.

Ga na wat jouw grond nodig heeft en welke planten weg moeten die jou niet meer dienen. Doe dat met passie. Zie het niet als werk. Zie het als spel en als iets dat jouw ziel voedt en verrijkt.

Denk aan de wilde zaden die je al dansend wilt rondstrooien. Zaai zaden voor gezondheid, vrede, liefde, licht, harmonie en zo. Zaai de zaden voor jouw diepste droom. Zing de zaden toe zodat ze weten dat ze met liefde geplant zijn.

En als je dit hebt gedaan duw dan de zaden voorzichtig in de grond. En geef ze water met liefde.

Op het zuidelijk halfrond is het de tijd om die planten en bomen te bedanken die ons zoveel schoonheid hebben geboden. Voel de bladeren en takken die nu droog en broos zijn. Wat eens leefde en zo mooi was, is nu zover om terug te keren naar de Aarde en te composteren naar rijke vruchtbare grond terwijl jouw innertuin en de Aarde buiten in rust zijn gedurende de herfst en de winter. Bekijk welke delen van jouw Innerwereld je moet toevertrouwen aan de Aarde zodat jouw grond zich kan herstellen en weer de rijke aarde worden die straks de zaden zal omhelzen die jij gaat planten als het weer Lente wordt.

Ga naar je innertuin en maak het winterklaar. Verzorg wat je denkt te moeten doen. Zing een lied van dankbaarheid voor alles dat schoonheid in jouw leven bracht. Ga na wat je los moet laten in je daagse leven en wat je moet laten rusten. Focus op hoe de grond in jouw innertuin aanvoelt en met je beide benen op de grond verbind je met de veranderingen die de aarde ondergaat in dit seizoen. Jij bent de natuur. Jij kan je op één lijn stellen met de seizoenswisseling door op te gaan in de aarde waar je woont en te voelen hoe jouw lichaam verandert en hoe je gedurende de herfst goed voor jezelf moet zorgen.

Of je nu de lente of de herfst verwelkomt, poot binnen of buiten wat zaden van kruiden. verzorg de planten die uit deze zaden spruiten met liefde. Zing dagelijks voor ze. Praat met ze terwijl ze groeien en bloeien en blijf ze voeden met jouw liefde. als de planten volgroeit zijn, eet de kruiden. Bedenk hoe we de energie eten van de gedachten en de energie waarmee we onze innertuin en buitentuin verzorgen.

Kies ervoor zorgvuldiger te zijn wat voor energie we onszelf, anderen, de natuur en de wereld toesturen. Want uiteindelijk komt dat weer in ons eigen lichaam en in ons leven terecht.

Met onze wereldwijde gemeenschap wens ik iedereen een prachtige Equinox!

Recommended Posts