Transmutatie Nieuws maart 2015

Een metafoor die ik vaak gebruik is, dat we muziekinstrumenten zijn spelend in het levensorkest. Dit is een metafoor die veel leraren gebruiken, omdat het echt een waarheid weergeeft over onze vitale rol als deel van de wereldorde.

Het is cruciaal dat wij nagaan hoe wij onszelf goed kunnen afstemmen op de muziek die bijdraagt aan het verhogen van de vibratie van het collectief en die ook de mooie harmonieuze tonen voortbrengt die samen in schoonheid en liefde klinken.

De blokkade om dit te doen blijft hoe we afgeleid worden door mensen en voorvallen in de wereld om ons heen. Niet alleen het nieuws wat ons afleidt. Ook de overmaat aan boeken, audio en video presentaties, en voordrachten die op de markt zijn.

Aan de ene kant is dit geweldig, en kunnen we veel leren. Maar het heeft ook veel “spirituele surfers” voortgebracht. Ik geloof stellig dat de uitdagingen die we nu op onze planeet tegenkomen een soort menens vereisen die zo diep in het werk duiken als ze maar kunnen.

Natuurlijk is er de behoefte om verschillende soorten spiritualiteit te leren kennen. Maar wanneer voel je dat het pad je roept en dat jij besluit om gefocust op dat pad te blijven.

Vorige maand suggereerde ik je om één simpele oefening te kiezen en die te doen tot die een deel van jezelf wordt. Dat bedoel ik met finetunen. Want op het moment dat we als het ware (één met) het werk zijn en ons spiritueel leven niet meer apart van ons dagelijks leven zien, dat is het moment dat positieve veranderingen in je leven en in de wereld gebeuren.

En ik gebruik het woord “simpel” zo, dat het niet slaat op oefeningen voor beginners. Het slaat op oefeningen die je hart en ziel raken en niet alleen je hoofd. Want ik ervaar dat als iemand ingewikkelde oefeningen wil doen, het brein gevoed wordt maar dat verandering niet op celniveau doordringt. Als je op de stappen in plaats van het werk moet focussen ben je te afgeleid om de brug te zijn tussen de onzichtbare en de aanraakbare sferen.

Zoals jullie weten begon ik met Medicine for the Earth in 2000. Dit werk heb ik onderwezen in het Transmutatie Nieuws, in veel van mijn boeken, in audio presentaties, interviews en conferenties.

Nadat ik begonnen ben met de 5-daagse Medicine for the Earth Bijeenkomsten, komen veel van mijn studenten/deelnemers één maal per jaar bijeen in Santa Fe. Aanvankelijk was ik aanwezig op deze reünies omdat het zo geweldig was deel te zijn van een cirkel toegewijd aan al wat leeft.

Op een bepaald moment ging ik er niet meer heen, als gevolg van mijn volle agenda. De reünies gingen nog jaren door en de deelnemers bleven het werk delen en de cirkel bleef en verdiepte zich.

Twee vrienden namen contact met me op of ik weer naar de reünie wilde komen om de groep te helpen het volgende niveau van het werk te onderzoeken. Ik was vereerd dat ze me vroegen en ik zei direct ‘Ja’.

Ik deed een journey naar mijn spiritueel meester Isis die een bron van inspiratie is geweest bij het schrijven van Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins. Ik ontwikkelde dit werk met hulp van Isis, Osiris en Anubis.

Ik vroeg Isis of zij mij oefeningen wilde geven om op de reünie te delen. Haar reactie was dat werken met licht en onvoorwaardelijke liefde de sleutel is tot persoonlijke en wereldwijde transformatie. Ze zei dat de groep geen nieuwe, geüpdatete of meer complexe oefeningen nodig had. Ze zei dat de groep zich opnieuw moest committeren en opnieuw toewijden aan volledige integratie van het werk in het dagelijks leven.

Ze adviseerde me erheen te gaan en de 5-daagse Medicine for the Earth Training nog een keer te doen, en de mensen na te laten gaan hoezeer zij het werk echt léven.

Wat ik probeer te zeggen is dat we onszelf afleiden door te denken dat er een krachtigere “methode” of “techniek” is. We vergeten wat de sleutel is, dat wij het instrument voor het goddelijke zijn en dat wij onszelf als dat instrument moeten finetunen.

Shamanen hebben altijd met licht gewerkt om te helen. Bij hun initiaties zijn shamanen vervuld met licht, en ze ondergaan ervaringen van een transcendente eenheid die hun psychische en helende kunde geven. Dit maakt de shamaan ontvankelijk voor de spiritwereld.

En hoe Shamanen steeds het instrument van de kracht van het universum, van het goddelijke en van de mededogende spirits blijven, komt doordat zij in een extatische staat geraken waarin de shamaan zijn of haar gevoel van gescheiden zijn verliest en wegstapt van ego en persoonlijkheid.

Shamanen hebben dit altijd gedaan en doen het nog steeds zo door lang te drummen, ratelen, zingen, dansen en veelvuldig alleen in de natuur te verblijven.

Shamanen stappen volledig in de inzichtbare sferen om met behulp van de magie, schoonheid, heling, kracht en nieuwe dromen in de tastbare sferen te brengen en te manifesteren. Zij oefenen ook diepgaand luisteren in de natuur en kijken uit naar omens en tekens. Zij zijn altijd “afgestemd” en dromen met hun hele lijf.

Neem de tijd om voorbereidingen te treffen om de heling en de kracht van de onzichtbare sferen naar de tastbare sferen over te brengen. Stap weg van onze sociale conditionering om een grotere droom te omhelzen die gaat over de overtuiging dat we onbeperkt zijn in wat we met behulp van spiritueel werk kunnen manifesteren.

We kunnen verloren raken in een zoektocht naar dat magische “middel” dat positieve verandering zal veroorzaken zonder dat we ons realiseren dat “wij” dat magische middel zijn.

En ik vraag me af hoe luid en intens de wake-up-call moet worden. In veel inheemse verhalen staat: “Wij zijn degenen waar we op wachten”.

Nu we de lente of de herfst naderen, komen we in een nieuw seizoen in de natuur en in het leven. Ik vraag je de oefeningen die je over de jaren heen hebt geleerd te bekijken. Neem de tijd om in de natuur te zijn of stil te zitten. Ga na hoe diep je de oefeningen en alle spirituele lessen hebt doorgrond. Vraag jezelf eerlijk af of je op de oppervlakte surft? Leef je het werk iedere minuut? Scheid je je spirituele leven van je dagelijks bestaan? Kan je om jezelf lachen en houd je van jezelf als je van het pad afvalt? Hoe gecommitteerd ben je om het werk te verdiepen en het te zijn?

Werk echt met de kracht van de verbeelding. Verbeelding wordt door velen afgewezen, en het wordt niet begrepen dat onze verbeelding onze psychische mogelijkheden voedt. Want als je je verbeelding aan het werk zet, prikkel je jouw psychische onzichtbare zintuigen om iets (nieuws) je leven en je fysieke wereld in te brengen en dat wat je niet meer dient los te laten. Ik had op een nacht in februari een droom waarin ik een transmissie van de kracht van deze les ontving. De les werd in mijn cellen opgenomen maar is lastig te verwoorden.

In februari verzorgde ik via Shift Network gratis een introductie “Shamanic Journeying for Community Healing: How Shamanic Practices Can Heal Families, Communities, and Nations”. Te kort om echt te vertellen wat ik wilde delen. Tot ieders verbazing hadden ongeveer 13.000 mensen ingetekend. Alleen al de belangstelling is een geweldig signaal voor de wens samen te werken om onze gemeenschap en de wereld te helen. Er was een voelbare energie van liefde en schoonheid in ons gezamenlijk veld die door het hele levensweb rimpelde.

Vanuit een shamanistisch oogpunt gaan we allemaal door initiaties. De planeet ondergaat een initiatie. Ons is gevraagd onze oude identiteit en onze oude manier van leven te versnipperen of te verbranden, wat ons persoonlijk, al wat leeft en de Aarde niet meer dient.

Zoals ik al eerder vertelde is het onze spirit die ons gidst en begeleidt door iedere initiatie. We moeten de diepzinnigheid van spirit ons nu laten leiden. We moeten onze mentale afleidingen laten gaan. Het is de tijd om het werk te zijn.

We moeten samen komen in spirit, boven ego en persoonlijkheid uit, om elkaar te steunen en samen sterk te staan. Er is zoveel dat we samen kunnen doen als een sterk toegewijd spiritueel collectief, samenwerkend ten behoeve van al het leven en de Aarde.

Maar we moeten onszelf volledig openstellen voor de wereld van spirit en draden van schoonheid, liefde, licht en eer, respect, gelijkheid, vrede en overvloed voor iedereen spinnen, vanuit de onzichtbare naar de tastbare sferen. Dat is hoe een nieuwe werkelijkheid tot echtheid gedroomd wordt.

Op 5 maart is het volle maan. Laten we een menselijk web van licht en liefde tot werkelijkheid spinnen, dat bijdraagt aan de nieuwe droom voor de Aarde. Bereid je werk voor en laat je niet afleiden. Wees volledig in je lichaam en schakel je zintuigen in wanneer je je goddelijk licht ervaart, en wees dat fijn afgestemd instrument dat het lied van licht, liefde, vrede en harmonie zingt in en over deze grootse Aarde.

Lees je het Transformatie Nieuws voor het eerst, bekijk dan “Een Menselijk Web van Licht Creëren” voor de uitleg over onze maandelijkse volle maan ceremonie.

Wij bestaan voor het grootste deel uit water en we leven op een planeet die grotendeels uit water bestaat. Het element water verbindt ons allemaal. Terwijl we ons spiritueel werk doen kunnen we de vibratie van onze wateren veranderen. Deze verandering in trilling reflecteert terug op ons van de wateren die door de Aarde stromen. Wij kunnen een enorme hoeveelheid positieve verandering en heling creëren als we de moleculen van ons innerlijk water met elkaar harmoniseren.

Op 20 maart beleven we de equinox. In de noordelijke hemisfeer verwelkomen we de lente, in de zuidelijke hemisfeer de herfst.

Verbind je met water om de equinox te vieren. Dit kan je doen door een shamanic journey of een meditatie en ga zitten bij het water waar je in de onzichtbare sfeer naar toe reist. Dit is dan een Midden Wereld ervaring.je kan ook de natuur in gaan en fysiek bij water gaan zitten. Terwijl je daar zit voel dan hoe jouw innerlijk water energetisch harmoniseert precies zoals je dat zou doen met de hartslag van de Aarde.

Bedenk een lied of een chant die jouw vibratie wijzigt en verhoogt. Luister naar het lied van het water waar je bij zit. Stem jouw vibratie af op het lied van jouw innerlijk water en het buitenwater waarmee je je verbindt. Laten we focussen op wateren in en buiten ons wat ons allen verbindt. Als we dit allemaal samen doen zal de vibratie van onze “inner en buiten wateren” harmoniseren. Stel je voor wat voor helend effect dat zal hebben voor ons allen en voor de planeet. Laat de vibratie van ons gezamenlijk energieveld veranderen doordat we het Water binnen en buiten harmoniseren.

Laten we samen alles en iedereen in het levensweb een schitterende en vreugdevolle equinox toewensen.

In februari werd ik een keer wakker met deze prachtige gedachte die ik graag met jullie wil delen:

Zelfs als een ster aan de hemel niet zichtbaar is voor onze ogen, schijnt die ster toch.

Jij bent een menselijke wandelende ster. Je schijnt en straalt doorlopend!

Recommended Posts