Transmutationsnyheter januari 2023

Välkomna allihopa till 2023! Vi har åtminstone tagit oss så långt. Vilken tokig resa vi alla är ute på. Men vad allt liv försöker att åstadkomma är att återförena oss till kärlek och  omsorg, och med Källan inom och utom oss, med vördnad och respekt för oss själva och allt liv.

De sista månaderna har jag skrivit om övningar jag har gjort för att komma tillbaka till ett tillstånd av inre styrka, så att jag kan gå ännu djupare i mitt spirituella arbete. Jag tycker att slöjorna mellan världarna är ganska tunna just nu, och det finns mycket stöd för att dyka djupt in i det som driver oss, vilka delar av våra liv som vi undviker och varthän vi ska bege oss eller gå emot. Vilket medvetandetillstånd vill vi verkligen manifestera?

Jag känner att jag reser djupare in i mitt inre psyke än vad jag någonsin tidigare gjort. Och jag finner många överraskningar, om hur jag kan handha alla trauman i mitt liv och de delar av mig själv som jag hade gömt för mig själv och världen. Där finns platser i mitt landskap dit jag aldrig gett mig tid att resa till, eller att bara sitta och fråga vad för omsorg som behövs för sant helande och kreativitet i stället för att fara runt i gamla tankar.

När vissa av oss rör sig bort från nedbrytande-processen, lär vi oss att växa till de nya varelser vi ska bli. Och detta tar tid. Så ha för avsikt när du börjar det Nya året att flytta några av dina äventyr i den yttre världen till den inre världen, där du kan upptäcka bortglömda delar av dig själv och fråga vad de behöver hela och förena dem med ditt inre ljus och Källan, där du kan erhålla det bästa skyddet och källor till omsorg för ditt helande.

Att balansera den tid du fokuserar på yttre aktiviteter för att en stund stoppa din värld och resa inombords till platsen där din skatt ligger, men du kanske inte har fått tillträde till din sanna kraft och styrka, som väntar på att gå framåt till nästa steg i din utveckling.

Även om det finns så mycket lidande under denna tiden på Jorden, så är det sådan magi i att tillgodogöra sig de djupa lektioner som universum försöker ge oss. Men vi är envisa och står emot. Sanningen är att universum bara försöker hjälpa oss att hitta en plats inom oss, där vi ovillkorligt älskar oss själva och att tillåta den kärleken att vara energin som guidar oss i vårt uppträdande och i vårt handlande.

Betrakta hur detta tillstånd av ren inre kärlek blir din största helare.

Som ni vet från Medicine for the Earth-arbetet, känner jag verkligen att den enkla praktiken att observera våra tankar och dagdrömmar är viktigt för var vi nu befinner oss. För om du är öppen för nya frekvenser, men fortsätter att bära på dina mörkaste tankar och dagdrömmar, vilket resultat kan du vänta från detta sätt att vara i världen?

Vid Tacksägelsedagen bestämde jag mig för att skriva om ordens kraft. Jag gillade vad som flödade ut ur mig och jag vill dela med mig lite av det här:

”Ord är magi. Och ni har sett mig om och om igen meddela, att shamaner odlar energi. Shamaner tar orden och bryter ner formen till det som är energi och frekvens, som du kallar in i ditt liv med ett ord. För ofta är vi omedvetna om vad vi kallar in i våra liv och i det kollektiva när vi talar. Ord är frön som växer till plantor. Vilken sorts plantor låter du växa i din inre trädgård?

Så jag tänkte att det kunde vara intressant för er att undersöka energin bakom orden när ni talar om att tacka.

Det enklaste sättet att göra detta är att gå ut i naturen och uttala olika ord som innefattar energin av ”tacksamhet” och ”tack så mycket” och själv uppleva energin du kallar in, och försök att absorbera den energin in i dina celler, som vi också gör när vi tar in ljus i vårt transfigurations-arbete.

Eller du kan göra en shamanisk resa i vilken du upplever dig själv i naturen, där du uttalar ord högt och betraktar den dans av energi, som skapas av orden.

Du kan känna dig närd och energi-laddad av orden du uttalar. Och sen när vi talar om tacksamhet, kanske det har en djupare mening för dig.

Börja skriva ner ord som du önskar lägga till i ditt dagliga ordförråd. Detta bör var ord som producerar tillstånd av lugn, glädje, förundran, inspiration, hopp, när du andas in dess energi. Dina ord skall alltid vara en välsignelse, och aldrig en förbannelse för dig eller någon annan.

Skriv ner ord som du vill använda i konversationer under dagen, och som kallar in de vackraste energierna till ditt liv.

För mig handlar allt om att undersöka mitt flöde och att utföra praktiker, som får mig instämd med livets flod och det livsflöde jag vill vara i. Det känns helt enkelt bra när vi gör detta och så börjar det ske mirakler.

Nyligen skrev jag in två saker på google, som jag letade efter. Två komplett olika saker, som jag faktiskt behövde, dök mirakulöst upp i sökfönstret och visade mig att när vi är i flödet, producerar till och med google mirakler för oss.

När vi stannar i flödet sker mirakler. Hur går det för dig med ditt eget flöde? Blir du lugnare genom att tysta ner allt oändligt pladdrande i din tankevärld om allt som inte går väl? Ger du dig hän till universums kärleksfulla kraft, som kan hjälpa dig att hitta tillbaka till livsflödet? Hur flexibel är du just nu? Hur mycket av ditt kontrollbehov kommer upp? För just nu har vi inte mycket kontroll över våra liv, när vattnets vågor är för starka att stå emot, och vi är tvungna att gå dit livet tar oss, eller stämma våra fötter i marken och säga till universum att du kan inte förändra mig.

Det finns massor med frågor att ställa sig själv när vi stiger in i ett nytt år, där vi kan ha en rikedom av personliga mirakler och skapa djupare förbindelser med oss själva och resten av livet.

Vi rör oss mot sann magi, om vi släpper vårt fäste till det dystra kollektiva i 3D-världen och tillåter oss själva att ge oss tid för att göra vårt personliga arbete.

Jag har verkligen njutit av att varje månad göra inspelningarna till er de sista två åren. Och vi hade nöjet att några av mina lärarinnor på www.shamanicteachers.com visade ceremonier. Nu när vi har haft två år med ceremonier och resor, har jag beslutat att ta en liten paus. Jag kanske leder en ceremoni vid dagjämning och solstånd, men vi har nu så många källor för ceremonier. Men när jag känner för det kommer jag att spela in en ceremoni till er igen.

Sylvia Edwards har varit så generös och satt ihop en lista med de ceremonier vi hittills har delat med oss om i Transmutationsnyheterna. Här nedan är en länk till den listan på min websida. När du klickar på länken, hittar du alla inspelningarna med en beskrivning.

Tack Sylvia för gåvan med denna lista:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Vi firar den första fullmånen i det nya året den 6. januari. Var snäll att tillsammans med mig använda förberedelse-arbetet för att nå ett verkligt utvidgat tillstånd. Flera skriver till mig att de känner att deras transfigurations-arbete går djupare, vilket är naturligt för de som har praktiserat ett tag. Men det pågår också ett energi-skifte, som jag känner att det understödjer vårt arbete just nu. Det verkar som att vi stiger mera ut ur 3D-världen med fortsatt kontinuerlig disciplin och fokus.

I shamanska kulturer var det så viktigt att nära samarbeta med månen och stjärnorna. Inflytandet som de har på våra liv har alltid förståtts. Låt oss ge tid att fira fullmånen, som har styrkan att tillsammans med oss skapa en vacker mänsklig ljusväv, som reser inom och alltigenom jorden och väver ljus och magi in i livsnätet. «upplev det gyllene ljuset från månen, stjärnorna och solen djupt in i kärnan av dig och absorbera något av det ljuset för dig själv och låt det även utstråla alltigenom livsväven.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Förtjust kan jag meddela att Alexandra Brabcova har stigit in för att hjälpa med översättningen av Transmutationsnyheterna till tjeckiska. Var snälla och hedra Alexandra som är hängiven till arbetet vi tillsammans gör och till att hjälpa andra att lära sig de verktyg jag delar med mig om i min kolumn varje månad. Låt oss tillsammans ansluta våra hjärtan för att välsigna Alexandras liv och för det Nya Året. Må hon uppleva det goda livet har att ge.

Var snälla och tillsammans med mig önska vår ljus-fyllda krets ett år i vilket vi är medvetna om Källans kärlek och styrka, att ha förtroende i den gudomlige tajmingen och uppleva det goda i livet.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Allrights reserved.

Recommended Posts