Transmutatie Nieuws januari 2020

Ik voeg mij bij onze stralende kring om onze wereldwijde gemeenschap een Gelukkig Nieuwjaar te wensen, vol van al het goede dat het leven te bieden heeft.

Wonderbaarlijk dat we 2020 gaan verwelkomen. Ik weet dat we lezers hebben van alle leeftijden. Maar voor velen van ons heeft 2020 iets mythisch. Vaak hebben we 2020 gezien als een futuristisch filmbeeld, en zie, hier is het al.

Mijn associatie met futuristische films en romans is met een tijd dat we meer de ongeziene ruimtes binnengingen en door het vergroten van concentratie en focus werkelijk magie creëerden in de vorm van heling onszelf, anderen en de planeet. Mijn projectie voor het jaar 2020 houdt in diepere initiaties om ons tot de werkelijk spirituele wezens te vormen waartoe we geboren zijn. En dan komt de hoop terug. Want in dit stadium van wedergeboorte zíjn we ons potentieel en dat geeft ons tot de hoop.

In november had ik een van mijn visionaire ervaringen. Ik keek naar een onzichtbaar scherm waarop woorden en gedachten voorbijflitsten. Sommige woordenstromen waren heel positief en hoopvol. Andere waren nogal uitdagend mij vastpinnend op een ongezond verleden en een staat van stagnatie creërend.

De boodschap was de positieve gedachten vast te grijpen in plaats van de negatieve.

Deze metafoor van “vastgrijpen” betekende veel voor me. Want ik kon daadwerkelijk de actie en het effect van woorden en gedachten vastgrijpen in mijn lichaam voelen. Ik kon het effect in mijn lichaam voelen van welke staat van bewustzijn ik vastgrijp.

Laten we dit eens op ons inwerken als we een Nieuw Jaar beginnen zijnde een wereldwijde gemeenschap.

Speel iets van spirituele of geestverruimende muziek. Het maakt niet uit op welke dag je deze meditatie doet. Stel je voor dat we in een grote cirkel zitten onder enorme bomen in een eeuwenoud bos. We verbazen ons over de oudheid van het land en over de kracht en steun van de bomen die op ons neerkijken.

Het schemert, het bijzondere moment waarop de sluiers tussen de werelden zo dun zijn. We verwonderen ons over het mysterie van de krachten van de natuur, en hoe die steeds hetzelfde blijven tijdens alle veranderingen. Wij zijn net zo veerkrachtig als de natuur. En dat vergeten we wel eens.

Terwijl we zo samen zitten, merken we dat de medelevende en goddelijke wezens uit de transcendente ruimte projecties laten zien van onze dagelijkse gedachten en woorden die we gebruiken wanneer we met onszelf praten of met anderen.

We kijken verbaasd toe hoe het licht en de klank van deze woorden en gedachten impact hebben op het collectief en op al wat leeft. Onze geest staat even stil bij wat voor magie onze woorden tot gevolg hebben – donkere magie die ons in alle staten van boosheid, wanhoop en haat drijven óf woorden van macht, medicijn voor onszelf en de Aarde die de golven van liefde en licht volop uitstralen. We realiseren ons dat we altijd de keuze hebben welke staat van bewustzijn we willen vastgrijpen. En met concentratie en focus kunnen we de juiste keuze maken om onszelf en al wat leeft te voeden met liefde en licht. Maar het vereist discipline om de keuze te maken die ons uit onze reactieve staat haalt.

Ieder lid van onze cirkel projecteert positieve woorden, gedachten en dagdromen op het collectieve energieveld, terwijl we wat we geleerd hebben gebruiken om de duisternis die uit onze negatieve manier van denken voortkomt, te transmuteren.

Stel je eens de alchemie voor als we het licht van het collectief naar buiten brengen.

Welke gedachten voor 2020 wil jij vastgrijpen? Kies. Want de toekomst is in onze handen door de keuze die jij maakt.

Laten we een dimensie binnengaan die vol is van vriendelijkheid, eer, respect, vrede, liefde en licht.

Laten we ons verplichten onze prioriteiten anders te stellen om onze focus te richten op de werkelijkheid die we met onze woorden, gedachten en dagdromen kunnen creëren.

Laten we doorgaan met onze heilige ceremonies, want voor Shamanen is het doen van ceremonies ons grootste instrument voor verandering.

Het is volle maan op 11 januari. We zijn begonnen met onze ceremonies om een menselijk web van licht te creëren tijdens de zonnewende anno 2000. We hebben deze ceremonie nu 20 jaar gedaan en we beginnen aan een nieuw decennium.

Het spirituele werk dat we steeds doen verlevendigt telkens het levensweb. Hoe kan dat ook anders wanneer duizenden mensen met open hart iedere maand samenkomen om onszelf, Aarde, Lucht, Water en Vuur, alle natuurwezens, al wat leeft te voeden met liefde.

De sleutel tot werkelijk verandering tot stand te brengen is te leren hoe je diepere concentratie en focus kan behouden.

Laten we onze maandelijkse volle maan ceremonie Een Menselijk Web van Licht Creëren uitvoeren alsof we dit nog nooit eerder gedaan hebben. Het wordt tijd om ons werk samen op te frissen.

Wat zegt je hart hoe je je voor een heilige ceremonie voorbereidt als je weet dat al wat leeft door jouw werk beïnvloed wordt. De kracht van jouw spirituele vitaliteit neemt af zonder voorbereiding. Wat heb je nodig om uit je dagelijkse besognes en belastende gedachten en bewustzijn te stappen?

Voor mij helpt het om te zingen, dat brengt me in een extase-staat van bewustzijn. Wat voor spirituele oefening brengt jou in extase? Want om als shaman te journeyen en ceremonies uit te voeren moet je in een extase zijn. Probeer drums, ratels, chants, meditatie, lang in de natuur lopen. Merk het verschil om spiritueel voorbereid een ceremonie te doen in plaats van met al je dagelijkse gedachten een sterk anker uit te werpen wat de kracht van je werk remt.

Als je je dan “klaar voor de ceremonie” voelt, zet al je ballast opzij, reis diep in je Inner Wereld; jouw inner-landschap en ervaar jouw stralend licht. Het schijnt met meer macht, sterkte en helderheid dan voorheen. Het licht is zo helder dat je alle kleuren van de regenboog erin kan zien. Het licht is transformerend en het transformeert alle cellen zowel in jouw eigen lichaam als in het organisme dat we als het levens-web zien. Wij stralen met vanzelfsprekende gratie en schoonheid ons herstellend licht uit naar al wat leeft.

Ben je een nieuwe lezer van het Transformatie Nieuws, vind de instructies voor onze maandelijkse volle maan ceremonie “Een menselijk web van licht creëren” op de homepage.


Graag samen met jullie houden we onze in liefde wanneer we het Nieuwe Jaar verwelkomen. Moge jullie ceremonies vol vreugde zijn wanneer we de Aarde, de elementen en al wat leeft eren in deze machtige tijd van verandering van afbraak en opbouw.

Welkom in 2020!

Recommended Posts