Transmutatie Nieuws februari 2014

Ik kreeg veel brieven dat de columns van december 2013 en januari 2014 heel nuttig en bruikbaar waren. Jullie schreven dat je de ‘Inner Chamber of Light’-oefening heel bijzonder vond. Dit is een meditatie/journey die je kunt blijven doen. Ik bezoek mijn ‘Inner Chamber of Light’ regelmatig.

Laten we verder gaan en overstappen van een leven gedreven door ego naar het pad begeleid door spirit; en zie het leven door de ogen van spirit. Dat is een brug die we samen over kunnen gaan en ik nodig jullie uit met me mee te gaan.

Ik had een boeiend gesprek met een student van me die Santa Fe bezocht. Onder het genot van een kop thee kwamen we te spreken over de toestand van de wereld. Als we naar de wereld kijken door de ogen van ego ziet het er niet goed uit. De milieuvervuiling neemt hand over hand toe.

Ik hoorde mezelf zeggen dat zelfs als ‘de wereld ten onder gaat’ tijdens mijn leven, ik deze aarde zo bewust mogelijk wil verlaten. Rachel, met wie ik thee dronk, vroeg me of ik werkelijk dacht dat bewust weggaan enig verschil zou maken.

Deze vraag stopte me. Want ik heb voor zo veel mensen die stierven gejourneyed. En in mijn journey’s zie ik telkens hoe zij terugkeren naar de Bron en naar het Ene. Het leek er niet toe te doen hoe bewust zij hun leven hadden geleefd.

Ik denk nog steeds na over dit gesprek en voor mijzelf is het leven hier op aarde nog steeds een avontuur. Ik richt me niet op de uitkomst. Want we weten zo langzamerhand dat we ons moeten overgeven aan de uitkomst.

Maar het is van belang te bedenken hoe we onze tijd hier willen doorbrengen. Mijn leven benader ik met een zekere mate van nieuwsgierigheid.

Wat als ik me volledig focus op mijn pogingen een pad van spirit te leven? Waartoe leidt dat pad, wetend dat ik gedurende mijn leven maar een stukje van dat pad zal zien? Door wat voor fantastische en ongelooflijke landschappen zal het spirit-pad me leiden?

Ik merk dat deze vragen en nieuwsgierig zijn mijn ontdekkingsreis dieper in het pad van spirit brengen. Want wonderen, juweeltjes, rijkdommen openbaren zich als de sluier weggetrokken is van het ondoordringbare bewustzijn waarin velen nu leven, zodat de ruimte zichtbaar wordt waar leven sprankelt en straalt van vitaliteit.

De aarde is ons thuis. We kwamen hier om een leven vervuld van spirit te leven. Onze geest is bekleed met een lichaam. En tegelijk is onze geest niet gebonden door de vorm van ons lichaam. Onze geest dijt uit en verbindt zich met de spirit die in alle dingen leeft.

De belofte van ons leven is dat onze visioenen en onze dromen zich al gemanifesteerd hebben. We hoeven alleen maar de droom die we hebben gedroomd, volledig te leven. Het zaad is al in ons. Al wat we moeten doen is het toestaan te ontkiemen en te groeien.

Om volledig in je droom te stappen is het ook nodig door te gaan met letten op de woorden die je gedurende de dag gebruikt. Want de oude spirituele tradities leren ons de kracht van zowel woorden uit te spreken als te verzenden.

We hebben gedurende vele jaren veel werk verricht om de energie achter onze gedachten en denkwijzen te transmuteren zodat we liefdevolle energie sturen naar onszelf en naar al het leven.

We kunnen ook letten op de woorden die we rondsturen. Neem deze maand de tijd om na te denken over de woorden die je naar jezelf en de wereld stuurt. Helpen jouw woorden de gezondheid te voeden die je graag voor jezelf en voor het levensweb zou willen ervaren?

Stuur je woorden/begrippen als vreugde, vrede, liefde, licht, overvloed en gezondheid de ruimte in?

Laten we als gemeenschap die begrippen uitzenden die we graag voor iedereen werkelijkheid zien worden.

Iemand stuurde me een artikel “Words Can Change Your Brain”, geschreven door Andrew Newberg, MD (arts) en Mark Robert Waldman. Voor meer informatie zie: www.MarkRobertWaldman.com.

De auteurs laten zien wat er gebeurt bij mensen tijdens een MRI-scan. Als het woord “nee” voor minder dan een seconde langsflitst, toonde de scanner de ontlading van grote hoeveelheden stresshormonen en neurotransmitters. Een paar seconden kijken naar een lijst met negatieve woorden/begrippen verdiepte een staat van opwinding/angst of depressie.

Het is aangetoond dat negatieve woorden een effect hebben op degene die ze zegt maar ook op degene die ernaar luistert, tegen wie ze geuit worden. Negatieve woorden/begrippen slaan werkelijk alarm in je hersenen.

Tenslotte wil ik nog vermelden uit het artikel dat angst-inboezemende woorden díe delen van de hersenen zoals de thalamus en de amygdala zodanig prikkelen, dat die reageren alsof er inderdaad bedreigingen op je afkomen.

De afgelopen jaren hebben we er samen aan gewerkt om die woorden te gebruiken die weergeven wat we echt wensen. Want in de spirituele tradities is ieder woord een zaadje. En deze zaadjes ontwikkelen zich tot gezonde planten als ze water krijgen en vertroeteld worden. Veel culturen die hun eigen ontstaansgeschiedenis hebben, hebben gemeen hoe klanken en woorden tot leven kunnen brengen.

We hebben echt een enorme kracht om onze gezondheid en die van de planeet te beïnvloeden door erop gefocust te zijn positieve woorden te gebruiken en uit te stralen, die een bewustzijn vertegenwoordigen dat we in onze buitenwereld terug willen zien.

Laten we gedurende de maand februari samen werken aan het bewust zijn van de woorden als zaad die we naar het collectief en naar onszelf uitzenden. Laten we die woorden vaststellen en uitzenden die helpen onze gezondheid weer in balans te brengen.

En hieraan toegevoegd, neem iedere dag even een moment en herhaal: “de aarde is mijn thuis; mijn lichaam is het thuis van mijn geest”.

Ga naar buiten en voel de aarde iedere dag en open je zichtbare en onzichtbare zinnen om je met de natuur en alle wezens die je gewaar wordt te verbinden. Als je in de stad woont ga naar een park in de buurt.

Stem af op de aarde, de maan en sterren. Beweeg in het ritme van deze krachtige bronnen die jouw pad verlichten.

Verdiep je band met de natuur en leer contact te hebben met de spirit die in alle dingen leeft. Een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe dimensie openbaart zich als jij dit iedere dag doet.

Sluit je aan bij de wereldwijde groep om elkaar en al wat leeft te zegenen met liefde, licht, vreugde, overvloed, vrede, gelijk(waardig)heid en goede gezondheid.

Volle maan is op 14 februari. Wat een mooi moment om ons bij elkaar aan te sluiten want het is Valentijn’s dag en miljoenen mensen vereren op deze dag de liefde. Hoewel deze dag de romantische liefde wordt gevierd, weten we allemaal dat de liefde onvoorwaardelijk is en dat we allemaal uit liefde zijn ontstaan.

Laten we samen komen met ons hart open voor de energie van de liefde die door al het leven stroomt. Laten we transfigureren en licht stralen door en over het hele web van licht. Spreek lovende woorden. Laat onze woorden liefde en vrede in onze gemaakte werkelijkheid weven.

Voor nieuwe lezers van het Transformatie Nieuws zie “Creating A Human Web of Light” voor de beschrijving van onze volle maan ceremonie.

Aankondigingen:

Kom samen rond het helend vuur tijdens de “Inner Warrior Summit” met gastvrouw Susan Jenkins om de transformerende verhalen van Sandra Ingerman te horen, en van nog zo’n 21+ inspirerende experts en spirituele ontdekkingsreizigers, die vertellen hoe zij geleerd hebben het ‘inner warrior’pad te gaan. http://www.innerwarriorsummit.com/SandraIngerman

Copyright 2014 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts