Transmutatie Nieuws December 2016

In de email die ik na de verkiezing in de US heb gestuurd stond eigenlijk wat ik had geschreven voor de nieuwsbrief van december. Dus ik ga opnieuw beginnen.

Het gespreksonderwerp in Amerika en in vele andere delen van de wereld gaat over hoe we eenheid kunnen creëren uit de verdeeldheid die zo velen over de hele wereld voelen. Deze conversatie komt bij elke verkiezing in de meeste landen naar boven. Er is altijd een deel van de bevolking blij met de uitslag en een deel is dat absoluut niet. Het gespreksonderwerp draait nu om naar “Nu moeten we de verdeeldheid helen en eenheid creëren.”

Maar het ego weet niets van echte eenheid. Want het hebben van een ego is dat het zich afgescheiden voelt. Het ego voelt zich van nature afgescheiden. Wanneer we echte eenheid wille ervaren, zullen we voorbij ons ego moeten gaan en ons echte zelf herkennen, en dat is spirit. Het is onze spirit die de staat van eensgezindheid en eenheid.

We gaan door een langdurige initiatie en deze zet zich voort. De weg zit vol obstakels. Soms denken we dat we het dal bereikt hebben om tot de conclusie te komen dat we nog dieper naar beneden kunnen gaan. Maar wanneer we ons over geven aan onze innerlijke spirit dan helpt die ons er altijd doorheen als we ons maar overgeven. Onze innerlijke spirit is te vergelijken met een gigantische zonnestraal, ster of het licht van de maan die ons pad verlicht.

Hoe meer we ons kunnen overgeven aan het licht van onze ziel, des te makkelijker kunnen we uit de verdeeldheid stappen en wordt ons pad verlicht dat ons uit de diepe dalen haalt en naar eensgezindheid brengt.

Daarom is het zo belangrijk om kinderen, onze dierbaren en anderen in onze gemeenschappen te leren dat we meer zijn dan alleen ons lichaam, dat we spirit en goddelijk licht zijn. Dat dit ons authentieke zelf is.

Ik blijf herhalen dat de nieuwe droom plaats zal vinden wanneer de amputatie compleet is. En niemand van ons heeft het privilege te weten wanneer dat zal zijn. Maar nogmaals het is onze spirit die ons door deze roerige tijden zal leiden.

Ik heb een journey gedaan op willekeurige woorden die ik kan delen met degene die het transmutatie nieuws lezen. Woorden die nieuw zijn en die jullie zouden kunnen helpen. Ik heb een interessante boodschap van mijn helpende spirits ontvangen.

Ze vertelden mij dat we aan het einde van ons leven zullen zien dat wie we waren op persoonlijk – en ego level gewoon een rol was in een toneelstuk.

Aan het eind van onze levens gaat het erom dat hoe de aarde kijkt naar onze liefde en daden naar haar toe. Hoe kijkt de aarde naar jou? Hoe heb jij je naar haar gedragen en je met haar verbonden?

Toen ik heel klein was speelde ik buiten en kon ik gewoonweg niet geloven hoe mooi de aarde was. Ik woonde in Brooklyn, wat een stad is, maar toch werd ik zo geraakt door de unieke schoonheid van de aarde. Ik herinner me nog zo goed hoe blij ik was als ik buiten ging spelen.

Toen ik eind dertig was had ik een moeilijke tijd. Ik besloot naar een paragnost te gaan die ik kende. Het eerste wat hij tegen me zei was weet je nog hoe blij je werd van de schoonheid van de aarde als kind? Je danste altijd van blijdschap. Hij zei weet je dat nog want de aarde onthoud dat en heeft altijd van je gehouden omdat je haar schoonheid herkende. Ik was verbaasd dat iemand anders dat kon zien.

We spraken over het willen beschermen en verdedigen van de aarde. Er zijn vele manieren om dat te doen. We kunnen activisten worden. We kunnen ook ons spirituele werk integreren in het activistische werk wat we doen. en sommige mensen zullen zich meer focussen op het spirituele werk. Het komt allemaal samen om verandering plaats te laten vinden.

Maar stel jezelf de vraag: Heb jij je onzichtbare ogen, oren en innerlijke gevoel geopende om met de aarde te praten? Hoe meer je dat doet hoe sterker je zintuigen worden om of wel helderhorend, helderziend, helder voelend of een combinatie van deze drie te worden. Zoals ik in het verleden verteld heb, als je je zintuigen versterkt word het werk wat je op alle levels doet sterker. Je word dan begeleid op een niveau dat voorbij het rationele reikt. Op het moment dat de sluiers tussen het zichtbare en onzichtbare verdwijnen kunnen wonderen plaatsvinden.

Wanneer je dit doet verbind je je meer met de aarde en met het levensweb. Aan het einde van je reis hier zal de aarde je herinneren als iemand die van haar hield, haar eerde, haar respecteerde en haar beschermde. De aarde is levend en heeft een spirit. Ze weet wanneer er van haar gehouden wordt.

14 december is het volle maan. Denk aan het begin van onze volle maan ceremonie aan iets waar je van houd in het leven, aan de natuur, de aarde. Laat die liefde je hart groter doen worden en laat die liefde je een duidelijke intentie neerzetten. Laten we vervolgens met onze groter geworden harten samenkomen en de prachtige liefde van onze goddelijkheid diep de aarde in laten schijnen zodat we een stralend wortel systeem van licht creëren en vervolgens dat licht om de aarde heen laten schijnen om licht in de duisternis te brengen.

Als je de Transmutatie nieuwsbrief voor het eerst leest klik dan hier: “Een menselijk web van licht creëren.

Vorig jaar december hebben gezamenlijk ceremonieel werk gedaan om de zonnewende te verwelkomen. Deze december zou ik willen dat we het werk doen waar je woont en daarna ook in de niet alledaagse werkelijkheid.

De zonnewende is op 21 december. We verwelkomen de winter op het noordelijk halfrond en de zomer op zuidelijkhalfrond. Je kan op elk moment van de dag meedoen met deze ceremonie omdat we buiten de tijd werken en de kracht van onze collectieve energieën wordt opgebouwd wanneer meer mensen gedurende dag mee gaan doen.

Vorig jaar december zijn we begonnen een plek in de onzichtbare gebieden te creëren waar we samen konden komen om gezamenlijk ceremonieel werk te doen.

Na je voorbereidende werk sluit je je ogen en begin je in de onzichtbare gebieden te reizen. Begin met het maken van een pad van de kamer waar je uit reist of mediteert. Het kan zijn dat je over een pad loopt wat omgeven is door grote mooie sterke en gezonde bomen. De aarde waar je op loopt is goed en je loopt over donkere, rijke aarde. Je voelt dat je voetstappen een afdruk achter laten in de aarde. Luister terwijl je loopt naar de mooie geluiden in de natuur en neem de heerlijke geuren waar die de bomen en planten met ons delen en de voel lucht die ons leven geeft. Groeit er gras? Wat voor andere natuur wezens zijn er op deze plek? Je kan zelfs ervaren hoe de lucht smaakt. Kijk of er ergens water op deze plek is en of je water kan horen stromen. Voel de kracht van de zon als ze ondergaat en de sterren en de maan in de hemel wanneer ze hun prachtige licht laten schijnen.

Voel terwijl je loopt je hartslag en let op wat je voelt. Je werkt al vele jaren in een virtuele werkelijkheid met mensen van over de hele wereld, We hebben de tijd genomen om onze harten in liefde te openen en om elkaar te bedanken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te voelen dat je verbonden met een familie van gelijk gestemde zielen die al het mogelijke doen om in dienst te zijn van anderen en van de Aarde. Hoe voelt het in je hart om verbonden te zijn met zo’n gemeenschap van gelijkgestemde zielen? En als we samen ceremonies gaan doen hoe wil je je liefde dankbaarheid en respect voor elkaar en voor de helpende spirits die onze partners blijven in ons werk, uitdrukken?

Terwijl je doorloopt kom je bij een grote open plek. Gebruik je verbeelding om te zien, voelen, horen, ruiken en proeven van alles wat er om je heen is op deze plek. Stap volledig in deze open plek in plaats van naar je reis/meditatie/dagdroom als een film te bekijken. Wees hier nu. Bedank alle helpende spirits waar je mee werkt en die nu ook een deel van de cirkel zijn.

Wanneer je de openplek betreed komt er een helpende spirit naar je toe, die je op een spiritueel vlak reinigt. Deze nobele spirit kan je reinigen met wierrook, of met een veer of kan zingen of je haar aanraken of een boodschap in je oor fluisteren. Sta open en weet dat dit helpende spirits zijn die wensen dat je los komt uit je dagelijkse gedachten en zorgen.

Wanneer je gereinigd bent stap dan in de open ruimte. Kijk waar het altaar is waar mensen hun cadeaus, offers en zelfs je gebeden voor jezelf, anderen, al het leven en de aarde hebben neergelegd. Blijf als je blieft hier je giften naar het altaar toe brengen wanneer je je geroepen voelt om deze plek met enorme kracht te bezoeken wanneer kan bidden en om je balans te vinden.

Op deze prachtige plek in de natuur is een prachtig vuur dat in het midden van de plek wat verzorgd word door helpende spirits. Neem plaats in de cirkel. Je kan drummen, ratelen, zingen en/of dansen terwijl je in de cirkel plaats neemt. Voel de positieve energie en liefde die word gedeeld. En begin om je heen te kijken en kijk in de ogen van onze gemeenschap.

Laten we elkaar verwelkomen, lach naar elkaar en begroet elkaar door de liefde van ons hart uit te laten stralen. Voel dat je voeten op de aarde je steunen. Open opnieuw al je zintuigen.

Ruik de rook van het vuur en luister naar het geluid van het vuur dat knispert. Kijk naar de schoonheid van het vuur die altijd onze harten en niet onze gedachten leest. Ervaar met je hart de boodschappen die het vuur voor je heeft.

Leg je drum of ratel neer en pak elkaars handen. Voel de kracht, de energie en de kracht van onze cirkel. Op het moment dat je de liefde, support en kracht van de cirkel voelt laat je elkaars handen los. Reis naar binnen en voel je innerlijke sterrenlicht, zonlicht, innerlijke licht van de maan en laat dat licht door je lichaam stromen. Vier de terugkeer van het licht. Met je open handen gedraaid naar het vuur begin je te tonen het lied van het universum. Laat het tonen helpen ons licht naar elkaar te laten reizen, naar onze geliefden, onze gemeenschappen en naar alles over de hele wereld waarbij alles in het levensweb aangeraakt wordt.

We tonen samen tot dat we als een groep we gaan stoppen en het tonen langzaam wegsterft. Open langzaam je ogen. Voel de sensatie van vrede omdat je voorbij je ego bent gegaan en in je goddelijke zelf bent. Ervaar jezelf. En dan kijk nog een keer om je heen in onze cirkel.

Laten we iedereen een vrolijke zonnewende wensen en maak je klaar om weg te gaan. We hebben onze plek voor de komende ceremonies. Zeg onze groep, het vuur, alle elementen en de helpende spirits gedag. Laat de helpende spirits weten dat het werk voor nu klaar is. En bedank al de helpende spirits die je begeleiden in je leven.

Loop het zelfde pad dat je nam om op deze plek te komen, terug naar de kamer waar je nu bent.

Open je ogen en voel dat je diepgeworteld bent met de aarde en haal een paar keer diep adem. Je bent volledig terug en gevuld met het licht en de zegeningen van onze cirkel.

Nadat je klaar bent met je ceremonie in de niet alledaagse werkelijkheid vraag ik je om naar buiten de natuur in te gaan en een tak, steen of een ander natuur object zoals een schelp te zoeken. Raap de tak of steen op die je opvalt. Hou de stok of steen uit de natuur vast en voel de textuur en de levenskracht van dit object. Praat ermee over je wensen en je dromen voor de aarden voor je gemeenschappen. Blaas je wens en je zegeningen in het object.. Bedank dit krachtvoorwerp dat het met jou samenwerkt met je gebed voor alles wat leeft. Laat de voorwerp wat nu bekrachtigd is met jouw gebeden en zegeningen in de natuur – in je tuin, een park, geef het aan de zee, een meer, een rivier, etc. Concentreer je echt op jouw liefde voor het leven en je intentie om in dienst te staan voor alles wat leeft tijdens deze tijd van verandering.

Vorige maand vroeg ik je om een ratel te maken of gebruik er één die je al hebt om elke dag een paar seconden te ratelen namens onze cirkel. We willen een duidelijk voelbare energie zonder zwakke links blijven creëren. Blijf alsjeblieft doorgaan met deze oefening. Als je wilt lezen wat ik vorige maand hierover heb geschreven kijk dan op: https://sandraingerman.com/tnnederlandsoctober2016.html

Als je je geroepen hebt gevoeld om een gebedsboom in je huis of gemeenschap te hebben neergezet dat is dit een prima tijd om gebedslintje aan de bood te hangen gevuld met liefde, gebeden, wensen en zegeningen. Ik heb over deze oefening de laatste jaren in het transmutatie nieuws maar ook in sommige van mijn boeken, geschreven . Recent nog in de boeken Walking in Light en ook in Speaking with Nature (co-auteur met Llyn Roberts).

Aan het eind van het jaar is jet tijd om de generositeit van de spirit van onze vertalers te bedanken. Zij steken zoveel werk en tijd in het helpen om ons belangrijke spirituele werk naar een grotere spirituele gemeenschap te brengen. Laten we onze ogen sluiten en stuur zegeningen naar elke van hun en bedank hun hartelijk:

Sylvia Edwards, de webmaster van deze website. Ze behandeld de mailing lijst en stuurt elke maand de Transmutatie nieuws naar jullie.

Onze vertalers:

Lena Anderheim – Zweeds
Nello Ceccon en Flavia Cavallaro – Italiaans
Ines Fermoso – Spaans
Sofia Frazoa – Portugees
Els de Graaf-van Meeteren en Sandra Koning – Nederlands
Annie Idrissi – Frans
Miriam Kisssova en Jan Lenc- Sloweens
Irina Osechinsky en sinds kort Anton Uvarov – Russisch
Astrid Johnen en Barbara Gramlich – Duits
Tea Thum – Fins

Anne Idrissi heeft geweldig werk verricht om het transmutatie nieuws bijna vanaf het begin in het Frans te vertalen. Het is nu tijd dat iemand anders dit van haar over gaat nemen. Dank je Annie voor je geweldige werk!!

Als je vrijwilliger wilt zijn om de transmutatie nieuws in het Frans te vertalen stuur dan een email naar Sylvia; info@sandraingerman.com. Sylvia stuurt je naam en contact info naar me door en ik zal contact met je opnemen.

Laten we samen ons stralende en toegewijde wereldse gemeenschap van lezer een gelukkige zonnewende wensen!

t elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recommended Posts