Transmutatie Nieuws December 2015

Ondanks dat tijd niet lineair is, is het voor ieder van ons gewoon om aan het eind van het jaar terug te kijken op alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. In werkelijkheid eindigt het jaar niet. Maar net zoals de seizoenen wisselen komen we in een nieuwe fase van het leven.

In 2015 is er veel gebeurd op de planeet. En ik weet dat we allemaal bezorgd zijn over het heden en de toekomst van de planeet. En dat is de waarom we zo toegewijd zijn aan het ons in dienst stellen van de planeet. Het terrorisme en klimaatsveranderingen nemen toe. Terroristische acties zoals in Parijs in november laat zien dat mensen vergeten zijn hoe kostbaar alles is wat leeft. En natuurlijk zie je dat overal in de wereld er meer terroristische acties plaatsvinden, maar sommige van deze tragische verhalen komen niet in de media. Ik weet hoe vreselijk verdrietig we ons allemaal voelen bij zo’n gebrek aan respect voor het leven. En soms is het makkelijk om je mee te laten slepen in de angst en hopeloosheid. Toch is het in deze tijden belangrijk dat we gefocust blijven op ons spirituele werk en dat we dat doen voor alles en iedereen. Het bouwen van een onzichtbare substantiële wereld moet gebeuren voordat er verandering zal plaatsvinden.

Op 31 oktober vierde ik mijn 35 jarig jubileum van het formeel leren van sjamanistisch reizen. Ondanks dat ik al sinds mijn kindertijd werk met bright spirits heb ik mijn guardian spirit en andere helpende spirits formeel ontmoet tijdens mijn initial shamanic training. Terwijl ik het spirituele pad volg in mijn leven, hebben zij me echt in het licht gehouden.

Dit jaar schrijf ik ook al 16 jaar de maandelijkse kolom; de Transmutatie Nieuws. Zoals ik in vele rubrieken verteld heb, heeft het werken met de tarot mij ook geholpen op mijn spirituele pad tijdens mijn volwassen leven. In de tarot is de kaart die geassocieerd word met het nummer 16 de Toren. En dit is de kaart voor ontleding. Het geeft een tijd aan om oude structuren te ontbinden zodat er nieuwe vormen kunnen worden gebouwd.

In mijn persoonlijke leven zat ik het jaar van de Dood/Wedergeboorte. En ben ik gevraagd om te kijken naar het los laten van het oude verhaal van wie ik was en het vinden van mijn nieuwe identiteit omdat mijn leven naar een nieuwe cyclus in het leven is gegaan.

Ik ben mijn spirit helpers en ook alles wat ik geschreven heb in Medicine for the Earth en Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life, zo dankbaar. Want alles wat ik heb geschreven was mijn wegenkaart, terwijl ik manoeuvreerde door gebieden in mijn binnen en buiten landschap, van wat ik nog nooit eerder had ervaren.

En alles wat ik in deze twee boeken heb geschreven is het thema geweest van de afgelopen 16 jaar in de Transmutatie Nieuws.

Op dit moment voel ik dat er dit jaar een cyclus afgerond is van de opmaak van de Transmutatie Nieuws. Ik heb jullie alle hulpstukken gegeven die ik doorgekregen heb om met jullie te delen hoe je wakker word uit de oude droom die we hebben geleefd en hoe we in een nieuwe droom kunnen stappen. En nu is het aan jullie allemaal om op te pakken wat ik met jullie heb gedeeld in de loop van deze vele jaren en het werk je eigen te maken en er naar te leven.

Want het is waar dat wij als mensen de wetten van de natuur hebben gebroken. Maar we hebben de mogelijkheid om dingen om te draaien. We leven op een planeet die al biljoenen jaren oud is. En de aarde weet hoe ze zichzelf kan herstellen van de schade die de mens heeft aangericht.

Maar kunnen mensen helen van alle schade? Ik geloof dat we dat kunnen. Maar we moeten wakker worden van de onnozele gemeenschappelijke droom die de aandrijving is hoe we leven op deze aarde. En ik voel op dit moment dat ik heb gedeeld wat ik kon over het wakker worden uit de droom. Natuurlijk, als ik nieuwe inzichten krijg zal ik die met jullie delen. Maar nu is het voor mij tijd om te stoppen met telkens het zelfde materiaal te delen.

Ik heb nagedacht of het tijd is om te stoppen met het schrijven van de maandelijkse nieuwsbrief en ik heb besloten om door te gaan, want ik wil een inspirerende stem zijn die je helpt om gefocust te blijven op je spirituele werk. Ik wil wel de opmaak van de Transmutatie Nieuws veranderen. Want zoals ik heb gezegd ik heb jullie zoveel handvaten aangereikt om mee te werken. Het is nu tijd voor je om te kiezen wat je er mee gaat doen.

Voor de nieuwe lezers van de Tranmutatie Nieuws, alles wat ik sinds 2000 heb geschreven is gearchiveerd. Je kan op een jaartal klikken, je ogen sluiten en op een maand klikken. En zoals je een divinatie reading doet, het geschrevene in de rubriek van die maand kan je de perfecte duw en handvatten geven die je op dat moment nodig hebt. In de loop der jaren heb ik zoveel waardevolle informatie geschreven.

Doordat mijn eigen innerlijke landschap radicaal blijft veranderen omdat ik een hele nieuwe tuin aan het planten ben met nieuwe aarde en zaadjes, kan ik niet vertellen waar de rubriek heen zal gaan.

Maar op dit moment is het mijn droom om de Transmutatie Nieuws te wijden aan het gezamenlijk houden van ceremonies als een gemeenschap. Want wanneer je bij je persoonlijke werk toevoegt dat je een deel bent van een gemeenschap die gezamenlijk ceremonies houden vinden veranderingen zowel van binnen als van buiten plaats. Je veranderd door het werk van de ceremonies en ook het collectieve energie veld veranderd.

Ik hoop dat ik elke maand of elk kwartaal een ceremonie schrijf. Ik blijf elke maand schrijven maar misschien kortere stukjes. Ik vind het heerlijk om te schrijven en met jullie te communiceren. De virtuele gemeenschap die we gecreëerd hebben is zo tastbaar voor me!

Ik wil de ceremonies levendig houden. Zoals je weet verandert mijn leven en wie ik word behoorlijk, er is zo veel verandering aan de gang dat ik alleen in het heden kan blijven en me overgeef aan wat is en wat ik voel dat roept om gedeeld te worden.

Ik kan alleen zeggen dat dit een tijd van ontwaken is voor iedereen. En we kunnen niet wakker worden in een nieuwe droom als we niet volledig onze oude dromen en verhalen los laten. Ik weet in mijn leven, mijn eigen verhalen waren, wie ik was. Ik heb een rijk, gevarieerd en wild leven geleefd en ik voel dat ik meerdere levens heb geleefd in dit ene leven. En nu is het tijd voor me om al mijn oude verhalen te laten rusten en een nieuw verhaal te maken uit wie ik nu in ben.

Omdat we de zonnewende en het einde van het jaar naderen kan dit een tijd voor je zijn om te kijken naar oude verhalen die nodig zijn om los te laten. Welke nieuwe identiteit wil jij gaan voeden en manifesteren in 2016?

Deze maand tijdens de zonnewende nodig ik je uit om te beginnen met de voorbereiding voor onze toekomstige ceremonies. Lees als je blieft wat ik heb toegevoegd in het hoofdstuk voor de Transmutatie Nieuws “Voorbereiding voor Ceremonieel Werk” wat nu staat op de Transmutatie Nieuws pagina net onder de instructies voor “ Een menselijk web van licht creëren”.

Ik weet dat sommigen die de Transmutatie Nieuws lezen ervaren zijn met sjamanistisch reizen. En dat sommige van jullie hierin geïnteresseerd zijn maar de stap nog niet genomen hebben om te leren hoe je sjamanistische reizen maakt. In dat geval kan je je voorbereidende werk doen en gewoon in een diepe meditatieve staat gaan. Je hoeft niet perse een sjamanistische reis te maken om deel te nemen aan onze ceremonies.

Nu willen we beginnen met het creëren van een ruimte in de onzichtbare gebieden waar we samen kunnen komen om gezamenlijk ceremonieel werk te doen. Je kan een reis maken om te vragen wat voor cadeaus en offers je wilt meenemen naar deze plek om de helpende spirits en de spirit van deze plek te eren. Je kan naar de plaats van je hart gaan terwijl je denkt aan wat voor cadeaus en offers je wil mee nemen en achter laten voor onze groep wanneer we samen een heilige plek creëren.

Na je voorbereidende werk sluit je je ogen en begin je in de onzichtbare gebieden te reizen. Begin met het maken van een pad van de kamer waar je uit reist of mediteert. Het kan zijn dat je over een pad loopt wat omgeven is door grote mooie sterke en gezonde bomen. De aarde waar je op loopt is goed en je loopt over donkere, rijke aarde. Je voelt dat je voetstappen een afdruk achter laten in de aarde. Luister terwijl je loopt naar de mooie geluiden in de natuur en neem de heerlijke geuren waar die de bomen, planten met ons delen en de lucht die ons leven geeft. Groeit er gras? Wat voor andere natuur wezens zijn er op deze plek? Je kan zelfs ervaren hoe de lucht smaakt. Kijk of er ergens water op deze plek is en of je water kan horen stromen. Voel de kracht van de zon als ze ondergaat en de sterren en de maan in de hemel wanneer ze hun prachtige licht laten schijnen.

Voel terwijl je loopt je hartslag en let op wat je voelt. Je werkt al vele jaren in een virtuele werkelijkheid met mensen van over de hele wereld, We hebben de tijd genomen om onze harten in liefde te openen en om elkaar te bedanken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te voelen dat je verbonden met een familie van gelijk gestemde zielen die al het mogelijke doen om in dienst te zijn van anderen en van de Aarde. Hoe voelt het in je hart om verbonden te zijn met zo’n gemeenschap van gelijkgestemde zielen? En als we samen ceremonies gaan doen hoe wil je je liefde dankbaarheid en respect voor elkaar en voor de helpende spirits die onze partners blijven in ons werk, uitdrukken?

Terwijl je doorloopt kom je bij een grote open plek. Gebruik je verbeelding om te zien, voelen, horen, ruiken en proeven van alles wat er om je heen is op deze plek. Stap volledig in deze open plek in plaats van naar je reis/meditatie/dagdroom als een film te bekijken. Wees hier nu. Bedank alle helpende spirits waar je mee werkt en die nu ook een deel van de cirkel zijn.

Wanneer je de openplek betreed komt er een helpende spirit naar je toe, die je op een spiritueel vlak reinigt. Deze nobele spirit kan je reinigen met wierrook, of met een veer of kan zingen of je haar aanraken of een boodschap in je oor fluisteren. Sta open en weet dat dit helpende spirits zijn die wensen dat je los komt uit je dagelijkse gedachten en zorgen.

Wanneer je gereinigd bent stap dan in de open ruimte. Kijk of er hier een altaar is waar je je cadeaus, offers en zelfs je gebeden voor jezelf, anderen, al het leven en de aarde kan neerleggen. Zet je offers hier neer en weet dat dit een plek is waar je heen kan gaan wanneer je wilt bidden en voor comfort.

Nadat je je offer hebt neergelegd loop je naar een prachtig vuur dat in het midden van de plek wat verzorgd word door helpende spirits. Neem plaats in de cirkel terwijl je drumt, ratelt, zingt en/of danst. Voel de positieve energie en liefde die word gedeeld. En begin om je heen te kijken en kijk in de ogen van onze gemeenschap.

Laten we elkaar verwelkomen, lach naar elkaar en begroet elkaar door de liefde van ons hart uit te laten stralen. Voel dat je voeten op de aarde je steunen. Open al je zintuigen. En op welke manier jij ook kiest om te spreken of gedachten te sturen laten we onze cirkel zegenen met woorden die de kracht van liefde, vrede, dankbaarheid, eer, respect en beste wensen voor alles in houden.

Ruik de rook van het vuur en luister naar het geluid van het vuur dat knispert. Kijk naar de schoonheid van het vuur die altijd onze harten en niet onze gedachten leest. Ervaar met je hart de boodschappen die het vuur voor je heeft.

Laten we iedereen een vrolijke zonnewende wensen en maak je klaar om weg te gaan. We hebben onze plek voor de komende ceremonies gemaakt. Zeg onze groep, het vuur, alle elementen en de helpende spirits gedag. Laat de helpende spirits weten dat het werk voor nu klaar is.

Loop het zelfde pad dat je nam om op deze plek te komen, terug naar de kamer waar je nu bent.

Open je ogen en voel je zelf diepgeworteld met de Aarde en haal een paar keer diep adem om weer te gronden.

Welkom terug! Ons ceremoniële werk is begonnen, we gaan samen door met het creëren van een liefdevol gezamenlijk energieveld door samen te werken.

Laten we tijdens de volle maan op 25 december onze harten samenvoegen en zorg ervoor dat we onze voorbereidend werk doen zodat we in de werkelijke spirituele ruimte komen. In deze cruciale tijd van verandering op de planeet is het belangrijk dat we het licht van de Aarde blijven voeden. Het is belangrijk om dankbaar te zijn voor ons leven en de mogelijkheid om op deze prachtige Aarde te kunnen leven.

Voel dat je licht naar buiten schijnt en dat je licht verbinding maakt met het licht van alles in het web van licht. Laten we samen ons licht laten schijnen door en over de prachtige Aarde heen.

Als je op de Transmutatie Nieuws klikt vind je daar de instructies voor Een Menselijk Web van Licht Creëren. En we blijven doorgaan met deze krachtige ceremonie om licht door en over de Aarde te laten schijnen.

En vergeet niet dat ik een nieuw stuk heb toegevoegd “Voorbereiding voor Ceremonieel Werk”. Want zoals is telkens weer zeg als je niet de tijd neemt om uit je dagelijkse wereld te stappen om naar de niet alle daagse wereld te gaan dan heeft je ceremoniële werk geen kracht omdat je alleen door de beelden heengaat zonder dat je de magie creëert die doordrongen is in ceremonieel werk dat gedaan word als je in je spiritueel bewustzijn bent.

Aan het einde van elk jaar hou ik ervan om de mensen in onze gemeenschap te bedanken die helpen met het delen van de Transmutatie Nieuws. Laten we als je blieft via onze harten liefde en diepe dankbaarheid sturen naar Sylvia Edwards. Zij is de webmaster van www.sandraingerman.com. Zij helpt me op een manier waar geen woorden voor zijn.

En laten we dankbaar zijn en zegeningen sturen naar onze geweldige vertalers:

Lena Anderheim in het Zweeds

Katalin Abrudan in Hongaars

Fabio Braga in Braziliaans Portugees

Nello Ceccon in Italiaans

Eleni Evangelinou and Rallou Gromitsari in Grieks

Ines Fermoso in Spaans

Sofia Frazoa in Portuguees

Els de Graaff-van Meeteren en Sandra Koning in Nederlands

Annie Idrissi in Frans

Miriam Kisssova and Jan Lenc in Slovaaks

Irina Osechinskaya in Russisch

Eva Ruprechtsberger in Duits. Eva vertaalt, zoals vele van de vertalers, al jaren. Het is voor haar tijd om het aan iemand anders over te geven. Deze maand en in 2016 gaan Astrid Johnen en Barbara Gramlich door met vertalen. Laten we ze bedanken voor dat ze dit willen gaan doen.

Tea Thum in Fins

Simin Uysal in Turks

Er zijn een paar vertaalsters gestopt dit jaar. Het is veel werk om dit elke maand te doen. Ik vraag jullie om alle vertalers dankbaar te zijn die het mogelijk maken om de Transmutatie Nieuws beschikbaar te maken in zo’n grote wereldse gemeenschap, in het verleden, degene die nog steeds vertalen en degene die in de toekomst gaan vertalen.

Op 21 december op het Noordelijke Halfrond gaan we de winter in en in het Zuidelijk Halfrond verwelkomen we de zomer. Laten we gezamenlijk, als wereld gemeenschap vanuit ons hart iedereen een gelukkige en vredige zonnewende wensen.

Recommended Posts