Transmutatie Nieuws december 2013

Het is bijna niet te geloven dat het jaar op z’n einde loopt. Het was me een jaartje wel. En ik denk dat we allemaal voelen dat verandering en transities in een stroomversnelling raken.

De recente stormen hebben over de hele wereld natuur en levens vernietigd. Ons hart gaat uit naar al degenen die ontheemd en gekwetst zijn. Ons hart en onze gebeden gaan uit naar de mensen in de Filippijnen. Er waren andere stormen en rapportages van verwoestingen en verlies van levens. Wij koesteren allen in licht en liefde.

Vorige maand schreef ik erover op een spirituele weg te zijn en jezelf toe te staan door spirit in plaats van door ego geleid te worden.

Deze keer wil ik graag enkele oefeningen herhalen die je kunnen helpen je in deze veranderende tijden te sterken. Mensen schreven me dat ze zich zo overweldigd voelen door de huidige wereldsituatie dat ze niet meer weten waar of hoe te beginnen. Ik hoop dat deze column helpt om jullie allemaal weer te inspireren.Mijn hulpspirits zeggen me dat dit een goed moment is om tijd voor jezelf te nemen en dieper te gaan dan jouw gebruikelijke spirituele oefeningen. Creëer je eigen rijk en vruchtbaar landschap en dat kan je helpen je door wat het leven jou brengt te loodsen.

De afgelopen maand ontving ik zo overweldigend veel reacties van cliënten en studenten hoe transfiguratie hen geheeld heeft.

Voor jullie, nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws: transfiguratie is naar binnen gaan naar wie we meer dan huiddiep zijn om ons goddelijk licht te ervaren en dat in ons hele lichaam en naar de wereld uit te stralen.

Een oorlogsveteraan vertelde me dat regelmatig transfigureren zijn PTSD [post traumatisch stress syndroom] heeft geheeld.

Ik krijg veel verslagen hoe regelmatige transfiguraties leidde tot wonderbaarlijke fysieke heling voor sommigen van mijn studenten.

Sommigen schreven me hoe het dagelijks ervaren van hun goddelijk licht hen heeft geholpen de mallemolen van het leven aan te kunnen.

Anderen schreven me dat een transfiguratie oefening hen hielp geaard en zichzelf te blijven terwijl ze getuige waren van een catastrofale gebeurtenis en houvast boden aan slachtoffers of zieken.

En helaas heb ik enkele dierbare vrienden en studenten verloren die recent zijn overleden. Terwijl zij meer en meer hun goddelijk licht ervaarden stierven zij ten slotte in alle rust en vrede.

De oefening is een krachtig middel om onszelf te sterken. Als we onze eigen goddelijkheid en onze perfectie ervaren, creëren we een staat waarin onze cellen met elkaar communiceren en de kennis waarmee we zijn geboren, uitwisselen: hoe onszelf te helen.

Als we transfigureren en een staat van éénzijn in plaats van uíteenzijn ervaren, kunnen we een vredige kern in onszelf vinden, een plek waar we zowel de voortkabbelende als de onstuimige golven van onze levensstroom kunnen bevaren.

Ik wil jullie aanmoedigen iedere dag de tijd te nemen en even helemaal jezelf te zijn. Zet geestverruimende muziek op en laat je bewustzijn, je geest verruimen tot een staat van éénzijn. Ga naar binnen en ervaar jouw innerlijk licht. Met de intentie om te ervaren wie we meer dan huiddiep werkelijk zijn. Je wilt ervaren wie of wat je bent meer dan een lichaam en een ratio. Je bent een spiritueel wezen.

Ervaar jouw licht dat straalt als een ster aan de nachtelijke hemel. Vind jouw innerlijke sterrenlicht.

Met transfiguratie probeer je niet het licht naar jezelf, naar een ander of naar de wereld te sturen. Net als een ster aan de nachtelijke hemel straal je moeiteloos licht uit zonder enige opzet waar het licht naar toe moet. Een ster besluit niet waar zij haar licht naartoe zendt. Zij straalt alleen maar.

Deze staat creëert een glans die helend en opwekkend voor jou is. Jouw ogen zullen weer schitteren.

Als je de wereld bekijkt door de ogen van spirit en licht naar de wereld straalt, zal dit licht en de liefde van spirit de grauwsluiers wegtrekken en al het leven koesteren. Hoe meer je transfigureert hoe makkelijker je het vindt om door de ogen van spirit te kijken. Als je maar zo nu en dan wat doet is het moeilijker om een spirituele flow te creëren. Je stuitert heen en weer tussen ego en spirit en dat geeft een gevoel van verscheurdheid als je jouw leven en de wereld om je heen beschouwt.

In een spirituele staat verandert onze perceptie. En een andere perceptie verandert onze werkelijkheid.

We moeten onze geesten trainen om niet alleen het negatieve of de moeilijkheden te zien. Als we de wereld vanuit onze goddelijkheid bekijken kunnen we leren het goud en de rijkdom te ontwaren zelfs in alle uitdagingen en groeistuipen.

Wanneer het leven duister lijkt en vervuld van verdriet en lijden is er altijd een ander niveau van vruchtbare grond waar lijden wordt omgezet in schoonheid. Als je dan focussed op de schoonheid verandert jouw perceptie. Als jouw perceptie verandert, verandert je leven. Een manier om perceptie te veranderen is door terug te keren naar de staat van verwondering en verbazing zoals je dat als kind had.

Herinner je weer hoe alles, toen je een kind was, zo nieuw en onbezoedeld leek. Dat zal je helpen de schoonheid te ervaren die het leven te bieden heeft. Door dit te doen merk je wellicht dat je houding ten opzichte van wat het leven te bieden heeft wijzigt.

Je moet wel je houding blijven verbeteren zodat je kunt stoppen met overal op te reageren wat het leven je brengt. Je doet dit door de grauwsluier op te tillen om zo het mooie van het leven te ervaren, ongeacht wat er verder in de buitenwereld gebeurt.

Door dit te doen breng je jezelf naar een plek van liefde, waardering en dankbaarheid voor je leven. Dit leidt altijd naar een plek van innerlijke en uiterlijke transformatie.

We kunnen zo overdonderd zijn door al wat er gebeurt in de buitenwereld. Ga naar binnen en doe je ding. Dit kan bijdragen aan welke actie dan ook waartoe je wordt geroepen om de aarde en levende wezens te helpen.

De intensiteit van de veranderingen op onze planeet dwingt ons ons ding, ons eigen werk te doen.

Hieronder volgt een samenvatting van enkele eenvoudige oefeningen die we de afgelopen jaren samen hebben gedaan.

Draag een steen in je broekzak of heb iets om je eraan te herinneren te stoppen met wat je aan het doen bent en jezelf de vraag te stellen: “Waar denk ik nú op dit moment aan?” Dit om te leren de negatieve gedachtestroom te stoppen die wegleidt van het gewenste doel.

Omgeef jezelf met natuurbeelden en foto’s van wezens die belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld foto’s van puppies, katjes, jonge dieren, een oceaan, rivier, bloem, boom of rots, enzovoort. Welke energie je ook de wereld instuurt, die gaat ook naar al het leven dat je belangrijk vindt. Want we zijn allemaal verbonden in/aan één levensweb.

Je kunt jouw negatieve gedachten uitbannen met mooie geluiden zoals het zingen van vogels, lachende kinderen, enz.

Je kunt inspirerende woorden opschrijven en ernaar kijken zoals hoop, briljant, stralend, verbazing, verwondering, liefde, enz. Als je deze woorden leest zal je huidige stemming veranderen.

Je kunt ook met dat doel inspirerende uitspraken bij je dragen.

Denk aan iets waar je dankbaar voor bent. Herinner je eenvoudige zaken die jouw leven zo mooi maakten zoals de eerste keer een ijsje eten, of de eerste keer sneeuw zien, enz.

Het is belangrijk dat we bij de les blijven en de gedachten waarin we gedurende de dag rondtollen observeren. Want we moeten leren hoe we onze negatieve en saboterende gedachten kunnen vervangen door gedachten die ons naar ons wenselijk doel leiden.

Woorden maken onze gedachten uit. En ieder woord is een zaadje. Wanneer we praten, planten we zaadjes die met zorg diepe wortels vormen en tot sterke planten uitgroeien. Wat voor soort planten wil je in jouw ‘binnentuin’ en in de aarde laten groeien en bloeien? Vergeet niet dat wat je voedt, groeit! Herinner je de Aramese uitspraak ‘Abraq ad Habra’ (abracadabra) hetgeen betekent “Ik creëer al sprekend”.

Behalve onze perceptie wijzigen, leven in dankbaarheid, goed op de gedachten en woorden die we gebruiken passen, moeten we ons ook herinneren dat we ons leven en de wereld met onze verbeeldingskracht tot echtheid, tot bestaan dromen.

We moeten allemaal leren hoe we onze fantasie focussen om samen het leven en de wereld voor te stellen waarin we willen leven. Dit betekent gebruik maken van al onze zintuigen en in de droom stappen, en vanuit de droom leven alsof we die nu hebben gemanifesteerd.

We dagdromen altijd. Het wordt tijd dat we onze gezamenlijke verbeeldingskracht focussen op wat we echt willen creëren, in plaats van de chaos waarvoor we onze fantasie gebruiken. En tegelijkertijd weten we niet waar spirit en evolutie ons heenleiden. De paradox is ons droomwerk te doen en de uitkomst over te laten.

Als je merkt dat je op anderen en op het leven reageert, zorg er dan voor dat je, terwijl je jouw gevoelens uitdrukt, tegelijk de energie achter jouw emoties transmuteert en transformeert naar licht en liefde. Alleen uiten, niet zenden. Op die manier blijven we de energie van liefde voeden in plaats van haat, lijden en verdeeldheid.

En ga alsjeblieft naar buiten en verbind je weer met de natuur zoveel en zovaak als je kan. Het maakt niet uit of je buiten of in de stad woont. De aarde leeft en heeft een ziel. Alles wat bestaat op deze planeet leeft en heeft een ziel. Het wordt tijd dat we ons weer verbinden met de spirit die in alle dingen leeft; dit betekent al dat leeft.

Voel de hartslag van de aarde. Wees iedere dag dankbaar voor jouw leven en voor de aarde, de lucht, het water en de zon die ons alles geven wat we nodig hebben om te gedijen.

We hebben al de oefeningen die ik hiervoor beschreef al jaren samen gedaan.

Voor de nieuwelingen onder u, de oefeningen zijn beschreven in mijn boeken Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts, en The Shaman’s Toolkit (eerdere uitgave was getiteld How to Thrive in Changing Times). En ik vertel u al dit werk in “Shamanic Visioning”, een 6-delige CD audio cursus geproduceerd door Sounds True. [Noot: deze uitgaven zijn niet vertaald]

Op weg naar het vieren van de winter zonnewende is het belangrijk dat we verre blijven van het commerciële aspect van dit seizoen. In een vorige Transmutatie Nieuws beschreef ik hoe een wensenboom te maken voor thuis, op je werk of voor je gemeenschap.

De tijden waarin we leven roepen ons op om onze gemeenschap sterk te maken. Want in tijden van tegenslag is het goed in een sterke gemeenschap te leven. We hebben mensen zien samenkomen om een gezamenlijke tuin aan te leggen. Bij rampen komen mensen in een gemeenschap bijeen om samen huizen en bedrijven weer op te bouwen.

We kunnen spiritualiteit in onze gemeenschap brengen. Toen ik de ‘Medicine for the Earth’ Hart-studie uitvoerde met de ‘Integrative School of Medicine’ van de Universiteit van Michigan bleek mijn groep positief beïnvloed door het werk. Als ik terugkijk op de kracht van onze tijd samen, waren de mensen in de groep zo geraakt door de liefde die in onze cirkel was gevormd. Iedereen wist hoezeer een ieder om hem of haar gaf en om het succes van de genezing. Ik geloof persoonlijk dat het de liefde en steun in de gemeenschap was die uiteindelijk de positieve resultaten die we in de deelnemers zagen, tot gevolg hadden.

Het zou geweldig zijn om die mate van steun in jouw familie, in je werkomgeving en in de gemeenschap waarin je leeft, te brengen.

Je kan dit heel eenvoudig doen, door een boom of struik te vinden die je kan bedanken voor het willen dragen van de wensen en gebeden. Nodig mensen uit een lint of draad die een wens of gebed representeert, losjes (je wilt de takken niet wurgen) om een tak te knopen. Je kan een schaal neerzetten en mensen uitnodigen hun wensen of gebeden daar in te doen. Vraag ieder lid van je familie, alle mensen op je werk of in jouw gemeenschap om de intentie te koesteren dat ieders wensen of gebeden worden verhoord. Dit zal een band tussen mensen creëren die een positieve impact op allemaal heeft. Mensen zullen voelen dat er voor ze gezorgd wordt en dat versterkt de band die nodig is om een werkelijke steun te zijn voor allen in jouw gemeenschap.

Volle maan valt op 17 december. Wij zijn een sterke, liefhebbende en ondersteunende gemeenschap. Wij brengen ons spiritueel licht bij elkaar om door te gaan met een sterk, krachtig, en stralend web van licht te weven in en over de hele wereld.

Voor u nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws kijk op de homepage bij “Creating a Human Web of Light” voor instructies hoe mee te doen in onze volle maan ceremonie.

De winter zonnewende valt op 21 december. Laten we samen deze seizoenswisseling vieren. We vieren de winter zonnewende en de terugkeer van het licht op het Noordelijk Halfrond en zomer zonnewende op het Zuidelijk Halfrond.

Ik wil jullie graag vragen om tijdens de zonnewende een meditatie of een journey te doen om je met de elementen van waar je woont te verbinden. Verbind je met de aarde, lucht, water en de zon. Wees dankbaar voor de energie en het leven wat zij jou brengen. Vraag hoe jij kan helpen in deze tijden van verandering waar de aarde doorheengaat.

Leg gebeden en goede wensen binnen of buiten op een altaar namens de duizenden lezers in onze wereldwijde gemeenschap die samen werken met de oefeningen die ik in het Transmutatie Nieuws deel. Laten we onze gebedsschaal maken en de gezondheid en leven van onze kringen voeden.

Wat mijzelf betreft, ik voel dat de wereld zo snel verandert dat ik wat tijd nodig heb om me te bezinnen op hoe ik mijn lessen moet aanpassen om mensen te helpen hun spiritueel werk te verdiepen.

Afgelopen zomer sloot ik contracten voor twee nieuwe boeken. Eén is met Sounds True om een boek te schrijven gebaseerd op mijn audio cursus “Shamanic Visioning”.

Het zou kunnen zijn dat dit het laatste boek is dat ik over Shamanisme schrijf. Misschien ook niet, maar dat is wel de insteek waarmee ik dit ga schrijven. Ik ga veel tijd besteden om na te denken hoe ik mijn vroegere lessen over Shamanisme en shamanic oefeningen wil omvormen en het Shamanisme out-of-the-box te brengen. Ik voel heel sterk dat het Shamanisme in de praktijk zal veranderen en dat het grenzeloze potentie heeft om dé helende kracht van de planeet te zijn. Maar de praktijk van het Shamanisme is in een hokje gestopt toen mensen in de hedendaagse wereld geprobeerd hebben het teveel te reguleren. De kracht van het onzichtbare kan verloren gaan als we ons op de techniek focussen. Zo denk ik er over.

Een ander boek waar ik een contract voor heb schrijf ik samen met Llyn Roberts. We schrijven samen een prachtig boek over hoe weer in contact te staan met het vrouwelijk aspect van de natuur. Dit boek is zo nieuw en anders. Zoiets is niet op de markt. Inner Traditions zal dit boek publiceren. Ik heb genoten van de samenwerking met Llyn en ik ben enthousiast over het boek.

Dit alles om te melden dat ik slechts twee workshops heb gepland in 2014. Want ik neem dit jaar om mijn lessen te verdiepen door het schrijven; en ook om de tijd te hebben na te denken over wat ik in de toekomst wil gaan doceren.

Natuurlijk ga ik door met het schrijven van het Transmutatie Nieuws.

Zo op weg naar Nieuwjaar en naar nieuwe mogelijkheden voor heling, groei, en evolutie wil ik graag al degenen bedanken die helpen het Transmutatie Nieuws beschikbaar te maken voor lezers over de hele wereld.

Laten we Sylvia Edwards, onze webmaster, hartelijk danken. Zij is zo genereus en heeft zoveel bijgedragen om het Transmutatie Nieuws beschikbaar te maken. Alle goede wensen voor jou, Sylvia voor het beste wat het leven heeft te geven.

En bedenk eens wat een werk het is om alle woorden die ik steeds weer in het Transmutatie Nieuws opschrijf te vertalen. Laten we dank zeggen, goede wensen sturen en liefde en licht stralen naar al degenen die zo genereus hun tijd geven voor de vertalingen:

Katalin Abrudan – Hongaars
Lena Anderheim – Zweeds
Nello Ceccon – Italiaans
Ines Fermoso – Spaans
Sofia Frazoa – Portugees
Dorota Goczal – Pools
Els de Graaff-van Meeteren – Nederlands
Eleni Evangelinou en Rallou Gromitsari – Grieks
Annie Idrissi – Frans
Miriam Kisssova en Jan Lenc – Slowaakse
Irina Osechinsky – Russisch
Eva Ruprechtsberger – Duits
Tea Thum – Fins
Simin Uysal – Turks

Samen zenden we goede wensen, samen tonen we dankbaarheid en samen stralen we liefde en licht naar ons allemaal in onze gemeenschap terwijl we ons spiritueel werk verdiepen hetgeen exponentieel veranderingen in ons eigen leven en in de wereld om ons heen tot stand brengt.

Wij wensen jullie een vrolijke, vreugdevolle zonnewende!

Recommended Posts