Transmutatie Nieuws april 2017

Zoals gezegd vorige maand blijf ik maar steeds wonderbaarlijke verslagen ontvangen hoe shaman-werk mensen helpt te helen.

Kortgeleden ontving ik een prachtige email van Ann; zij had opmerkelijke resultaten met het creëren van een GebedsBoom. Ik heb eerder instructies gegeven hoe een GebedsBoom te maken. Ik schreef er ook over in mijn boeken Walking in Light en Speaking with Nature (co-authored met Llyn Roberts).

Ann vertelde een sterk verhaal over het opzetten van een GebedsBoom bij haar thuis. Zij heeft een neef die een wond onderaan de rug kreeg en rolstoelgebonden zijn wonden pijnlijk en levensbedreigend.

Ann bekrachtigde een stuk stof met de focus en intentie om de wond te helen en bond de stof aan haar boom. Dit deed ze meerdere keren.

De wonden van haar neef heelden totaal. En dit gebeurde in minder dan twee weken. Je kan je voorstellen dat zijn verpleegster enorm verbaasd was aangezien geen enkele conventionele behandeling in zes maanden was aangeslagen. Het leek onmogelijk dat de wonden eerst kleiner werden en vervolgens geheel verdwenen.

Het hoeft geen betoog: in de wereld van de medicijnen zou zo`n snel herstel van wonden “onmogelijk” geacht worden.

De heling leek zelfs verder te gaan dan Ann’s neef fysieke handicap. Het had invloed op zijn houding. Hij zag zichzelf niet langer als slachtoffer van zijn handicap en biedt nu aan voor anderen (vrienden en familie) te bidden. Hij begon met zijn eigen gebeds-lijst.

Je kan je voorstellen dat Ann en haar neef heel erg dankbaar zijn.

Op 12 maart jl leidde ik een transfiguratie ceremonie ter afsluiting van de eerste fase van het Jaar van Ceremonies gesponsord door Sounds True. Het was een fijne ceremonie. Toen ik die avond naar bed ging kreeg ik een krachtig visioen. Ik sliep niet maar ik was ook niet helemaal wakker. Ik was in een tusseninstaat van bewustzijn.

Mij werd getoond hoe de Aarde een lichaam is en net als al het leven zich ontwikkelt. En in haar ontwikkeling komen nieuwe Aard-energieën tevoorschijn. Ik zag dat de aarde een nieuwe mate van liefde en een hogere vibratie voortbrengt die wij kunnen aanboren.

Maar mij werd verteld dat iedereen een keuze moet maken. We kunnen deze nieuwe vibratie en de nieuwe Aard-energieën die de aarde overstromen alleen ervaren als we onze spirituele oefeningen blijven doen die ons leiden naar een leven in hogere vibratie en frequentie. Want zolang we afgestemd blijven op het compacte collectieve bewustzijn zullen we niet in staat zijn deze nieuwe energie te ervaren die nu zich aankondigt.

Mij werd gezegd dat iedereen zal moeten kiezen naar welke energie we ons open willen stellen. Dit is een vergelijkbare boodschap als van mijn leermeester, de Godin Isis, dat we allemaal de golf moeten pakken waarop we willen surfen – de golf leven vanuit een hoger niveau van bewustzijn of vast blijven zitten in het niveau van bewustzijn waar mensen slapen en in trance leven.

We kunnen ons open stellen voor de nieuwe Aarde energieën die nu verschijnen. Je hoeft maar te kiezen.

Als je je dagelijkse spirituele oefeningen, speciaal transfiguratie, doet zal je vanzelf de deur vinden naar de dimensionale shift die je wilt.

Het was wonderbaarlijk deze energieën te voelen hoe ze mijn lichaam vulden. Ik ben benieuwd wat jij ervaart als je ervoor kiest je te openen voor de nieuwe kwaliteit van liefde en licht.

Ik heb jullie steeds aangemoedigd om transfiguratie ceremonies te doen met vrienden, geliefden en in je directe omgeving. Ik heb ooit het transcript van een transfiguratie ceremonie die ik deed met een groep van 400 personen gedeeld. Maar voor nieuwe lezers van Transmutatie Nieuws helpt het wellicht om het transcript te posten zodat het kan gelezen en geprint worden.

Sylvia Edward zorgt voor het posten van de instructies: Een menselijk web van licht creëren en
Voorbereiding ceremonies.

Ik zal jullie blijven stimuleren dit krachtig werk te delen.

Zoals jullie weten hou ik van de natuur. En ik heb ook zoveel geleerd van alle levende wezens van microscopisch tot massief en van wat leeft onder water, zwerft over de aarde en vliegt in de lucht.

Ik heb mijn BA in Zee-Biologie, en ik heb me gespecialiseerd in het bestuderen van algae. Er zijn algen die zo mooi zijn, zo delicaat als niets wat ik op aarde ooit gezien heb. Ik heb ook een studie gedaan naar de heremietkreeft die veel aandacht trok van de wetenschappelijke wereld. Dat was in de 70er jaren.

Ik weet dat we meestal onze aandacht richten op de planten en dieren die we kunnen zien als we in de natuur zijn of via de media. En ik hou ook van al deze wezens.

Maar mijn aandacht gaat ook uit naar die wezens waar de mensen niet zo op letten. Een paar jaar geleden was ik geïntrigeerd door luiaards. En ik kocht verschillende boeken over luiaards en ik leerde daarmee heel wat over deze dieren.

Kort geleden zag ik een artikel over de octopus op Facebook. Ik was altijd weg van octopussen en ik sliep een tijdje met een speelgoed octopus. In dat artikel las ik dat octopussen een DNA hebben dat in geen enkel ander levend wezen voorkomt en sommige wetenschappers vroegen zich af of octopussen misschien buitenaards zijn.

Logisch dat ik geïntrigeerd was. Dus ik ging zoeken naar informatie over octopussen op het web. En ik vond meer wetenschappelijke artikelen over hun bijzondere genetische bouw. Het octopus-genoom is bijna zo groot als het menselijk genoom en het bevat meer eiwit gecodeerde genen – zo’n 33.000 tegenover 25.000 bij de mens -.een opmerkelijk gen reguleert de ontwikkeling van neuronen die hun omvangrijke hersens vormen. Een half biljoen loopt van hun hoofd naar hun armen.

Zij hebben een genoom dat hun intelligentie verklaart en hoe zij hun zenuwstelsel aan kunnen passen tot uitzonderlijk leer- en geheugen vermogen.

Dus leer ik met plezier over octopussen en de energetische signatuur die zij aan het levensweb toevoegen.

Want ieder levens wezen brengt een energetische kenmerk in in het levensweb dat de vibratie en frequentie van elkaar aanvult. De vibratie van al wat leeft danst op een mysterieuze en opmerkelijke manier om zo onze planeet een rijkdom aan schoonheid en uniciteit te geven.

Doe het. Leer iets over een leven wezen dat jouw nieuwsgierigheid prikkelt of dat in jouw buurt voorkomt. Bij voorbeeld, misschien komt er mos voor op jouw favoriete boom. Je verbindt je met de boom maar misschien niet met het mos.

Er zijn prachtige en exquise wezens waar wij deze Aarde mee delen. Ik denk dat het een nieuwe dimensie aan het leven geeft als we uit onze comfortzone van wat we zien stappen terwijl we al die kleine vaak vergeten wezens negeren die juist zo’n cadeautje zijn voor het levensweb.

Wees nieuwsgierig en leer meer over de rijkdom aan schepselen waar we deze geweldige Aarde mee delen.

Het is op 11 april volle maan. laten we beginnen ons te verbeelden dat we volledig met het levensweb verbonden zijn. begin met je voorbereidingen zodat je gewone bezigheden niet tussen je spiritueel werk komt. Maak het je gemakkelijk, en verzink in de vibrerende energie die uniek is voor ieder levend wezen dat deel uitmaakt van het levensweb. voel hoe de trillingen van al wat leeft op deze grootse planeet Aarde samenwalsen. want we zijn allemaal verbonden met de frequentie van alle levensvormen op een manier die velen van ons voorheen niet ervaren hebben of van bewust waren.

Het is zó speciaal om op je gevoel af te stemmen om te ervaren wat ieder levend wezen dat onder water, in de lucht of op de aarde leeft, bijdraagt aan het leven hier op Aarde. En zoals gezegd het gaat ook om het microscopische en het massieve. En het omvat rotsen, crystals enzovoort. Voel de verschillende frequenties in je lichaam en weet dat we allemaal hier bestaan in samenwerking en als partners. We beïnvloeden elkaar met alles wat in al het leven gebeurt.

Voel de liefde in je hart voor alle levende wezens waarmee we deze Aarde delen. En kies ervoor diep van binnen te gaan en straal jouw innerlijk goddelijk licht om alles en iedereen in het levensweb te omstralen en op te beuren. Straal jouw licht in, over en door de Aarde. Voel de sensatie je verbonden te weten met duizenden anderen in onze wereldwijde gemeenschap terwijl we gezamenlijk ons licht laten stralen.

Voor nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws lees de instructies voor onze volle maan ceremonie: Een menselijk web van licht creëren.

Laten we samen sterk staan met een positief beeld van de Aarde en al wat leeft. We moeten actief blijven werken, doorgaan met ons transfiguratiewerk en blijven bidden tot onze hulp-spirits om ethisch en integer te helpen al wat leeft te beschermen van onbewuste keuzes van mensen die hun opdracht voor de Aarde te zorgen vergeten zijn.

Recommended Posts