Poselství Sandry Ingermanové o událostech ve světě (březen 2011)

Naše srdce se rozšiřují, když pojímáme hrůznost všech těch bolestí, kterou trpí lidé a všechny živé bytosti v Japonsku, jež bylo zasaženo zemětřesením a tsunami.

Když máme pocit, že to při pohledu na šíři utrpení zraňuje naše srdce, ta se ve skutečnosti rozšiřují a dovolují nám být silnějšími a prohlubují kanály lásky a světla.

Jako šamanská komunita, žádáme naše duchovní pomocníky a duchovní pomocníky Japonska, aby poslali léčení a mír těm, co to potřebují.

Vydejme se na cestu hluboko v nás přesahujíce naše ega a zažijme rozsáhlost našeho duchovního světla a lásky, vysílajíce zář do Japonska.

Přeneste se z místa lítosti z utrpení, které vidíte a zaměřte se na silného ducha lidí, veškeré přírody a Země samotné. Tímto způsobem promítáte sílu, která vede k základu podpory pro všechny, co ji potřebují.

Zpívejme písně lásky a léčení pro Zemi, vody světa, vzduch a element ohně. Vyjděte ven a zpívejte!

V den, kdy se v Japonsku přihodilo zemětřesení a tsunami, se podle astrologie planeta Uran přesunula do Berana, který tak zahájil cyklus, který nás bude ovlivňovat následujících 84 let. Planeta Uran je v astrologii planetou zemětřesení a nečekaných a náhlých změn.

Jsme již svědky extrémních přírodních, politických a ekonomických změn. A zdá se, že způsob života na této planetě postupně pokračuje v zanikání.

Nežijeme na této Zemi v harmonii. A elementy země, vody, vzduchu a ohně nám náš extrémní způsob života odzrcadlují zpátky.
Jako skupina lidí kolektivně živíme energii změn tím, kolik diskuzí o velkých změnách nastávajících na naší cestě směrem k nové evoluci uvědomění probíhá.

Zamyslete se nad tím, kolik miliónů lidí čte knihy, poslouchá přednášky a vede diskuze o přicházejících změnách na Zemi. Uvažujte o energiích, které živíte. Jako skupina lidí přiživujeme energie rozpadu, zániku a rozdělení.

Je na čase se soustředit na to, co jsme se naučili v naší šamanské práci:

Šamanismus je praxe přímého zjevení. My všichni bychom měli posilovat naše osobní spojení se svými duchovními pomocníky, abychom mohli požádat o vedení, jak můžeme zmírnit bolest a utrpení v takovýchto život měnících událostech, které zažíváme ve svých životech a světě kolem nás.

Potřebujeme posílit naše duchovní pouta, abychom mohli být vždy otevření k obdržení duchovní informace, když ji potřebujeme.

Buďte hodně času v přírodě ve spojení s elementy a srdečním tepem Země. Uvažujte o tom, jak byste mohli žít šamanským způsobem života, který pojímá krásu, harmonii, úctu a respekt pro všechno živé. Když se kolektivně rozhodneme žít harmonickým způsobem života, uvidíme jak elementy kolem nás odzrcadlují stav harmonie.

Naučtě se číst znamení, které nám příroda stále ukazuje, aby nás vedla.

Musíme se naučit ctít oslavy důležitého milníku v životě a iniciace, jimiž právě lidstvo prochází. Zažíváme roviny smrti na mnoha úrovních. Šamanismus nás učí, že smrt není konec ale spíše přeměna.

V bibli se říká, že bez vize by člověk zanikl. Šamanismus nás učí tomu, že jsme snílkové našeho světa. Součástí živoucího šamanismu jako způsobu života, je být schopen se odevzdat naší hluboké duchovní moudrosti a pomoci vysnít zrození nové vize zdravého způsobu života. Musíme být schopni udržet vizi, že společnost se může posunout od starého, které se roztrhává. Soustřeďte se na vizi, kterou chcete vysílat do světa právě teď a pozměňte ji tak, aby vedla k vytouženému výsledku.

Budujte své duchovní svaly! Nemůžete praktikovat šamanismus bez toho, aniž byste žili šamanským způsobem života.

Společně držme planetu v lásce.

Pamatujte, že media poté, co pokryjí přírodní, politické a ekonomické události, odvádějí svou pozornost jinam. Avšak lidé a všechen život stále trpí účinky zemětřesení na Haiti a Novém Zélandu, olejovými skvrnami na Golfu, záplavami v Austrálii, extrémním počasím v USA – to je jen pár příkladů. Lidé na Středním východě stále bojují za svobodu.

Všechen život potřebuje, abychom byli kanály světla, lásky a duchovního léčení. Táhneme za jeden provaz. Nejsme oddělené kultury, oddělené země. Procházíme iniciací společně. Dělejme svou práci a žijme naše životy dobrým způsobem. Tak můžeme sloužit všem.
Během úplňku, přetvořme a zažijme svou božskou podstatu, když vysíláme světlo a lásku skrze tuto úžasnou planetu.

Během rovnodennosti, pamatujte na ty nádherné vzpomínky a sny vašeho života a života planety. Promítejte krásu. Zasejte semena lásky a krásy a inspirace ve vaší vnitřní zahradě, aby rostla, kvetla a dala ovoce zde na naší pozemské zahradě.

Ve jménu všeho živého, staňte se kanály lásky a světla.


Přeložila Jitka „Jitush” Navratilova

Recommended Posts