Transmutatie Nieuws juni 2015

Ik schreef het mei-nummer vóór de aardbeving in Nepal en de oproer in Baltimore. Ik vertrouw erop dat jullie je spirituele werk hebt kunnen uitvoeren en licht hebt kunnen stralen naar de plaatsen en mensen en de natuur die zo geleden hebben. Het is zo belangrijk om ons op ons spiritueel werk te blijven focussen.

Het is zo makkelijk om medelijden te hebben als we mensen in moeilijke situaties zien terechtkomen. En de sleutel van ons werk is kracht te projecteren in plaats van zwakte en medelijden. En ook moeten we onze perceptie wijzigen om alle getroffenen in hun eigen licht te kunnen zien. Dit is de sleutel naar veranderend bewustzijn en naar werkelijke echte heling.

Ook is het belangrijk ons te realiseren dat overal ter wereld mensen en levende wezens in moeilijke tijden zitten. Je hoort niet alle verhalen in de media. We leven in een tijd waarin de structuur van onze wereld uiteen valt. Mensen reageren op elkaar, op al het leven en op de Aarde met gebrek aan eergevoel en respect, aan snappen dat leven kostbaar is en dat alle levende wezens bijdragen aan de gezondheid van het levensweb.

We zullen steeds uitdagingen gaan zien terwijl het leven zoals we het kennen oplost en uiteenrafelt. Maar voor ons is de sleutel de hoop niet te verliezen en te blijven werken in spiritualiteit om ons bewustzijn te verhogen en het bewustzijn van de mensen in onze gemeenschap te verhogen. We moeten steeds kijken door de ogen van Spirit in plaats van door de ogen van het ego dat alleen maar lijden en doemdenken ziet. Er is zoveel dat buiten wat we kunnen zien met onze eigen ogen gebeurt. En door te focussen op ons spiritueel werk zullen we leren een nieuw perspectief te zien dat ons zal inspireren te weten dat alles mogelijk is.

Vorige maand was ik in de gelegenheid samen te smelten met Isis om wijsheid en heling te delen met een groep waarmee ik werkte.

Er waren een paar boodschappen die Isis deelde die niet uitsluitend voor deze groep waren en die ik graag met jullie wil delen.

Isis drong er sterk op aan dat iedere keer dat je geprikkeld wordt door iets wat in de wereld of in jouw eigen leven gebeurt, je in jezelf komt en bij jezelf herhaalt: “ik hou van jou”. Hoe meer je liefde voor jezelf laat zien hoe meer de wereld om je heen zal veranderen.

Een van de leringen die Isis met mij deelde was dat de mensheid getracht heeft de natuur te controleren, te manipuleren en begrenzen. Ze vertelde dat als wij vragen hoe we kunnen helpen, deze vragen eigenlijk een vorm van controle zijn. Want Isis zegt dat deze vragen leiden tot gestructureerde antwoorden: de manier waarop we vragen lijkt wel een vorm van controle welk antwoord moet volgen. Ik weet dat het hard te bevatten is voor sommigen hoe dan vragen hoe je kan helpen eigenlijk een vorm van controle is. Het is heel subtiel. Maar interessant genoeg om er over na te denken.

Isis vertelde dat het tijd is om te stoppen met vragen te stellen in je journeys en meditaties. Maar het is tijd om intens te luisteren en “te zijn” zodat je echt kan horen wat de Aarde te zeggen heeft. Want wij formuleren onze vragen waar wij een antwoord op willen in plaats van werkelijk te luisteren naar wat je helpende spirits en de Aarde te delen hebben.

En Isis herinnerde ons er ook aan dat we geen nieuwe gezonde structuren kunnen maken uit verbrokkelende structuren. Ze zei dat we terug moeten gaan naar de wereld van vormloosheid om nieuwe vormen te creëren die het leven op een gezonde manier ondersteunen. Dat betekent dat we in ons voortdurend droomwerk verder moeten gaan dan de wereld van bestaande vormen en dat we nieuwe vormen en wijzen van leven en bestaan tot ‘zijn’ moeten dromen.

Neem a.u.b. de tijd deze maand om je op deze wijsheid van Isis te concentreren. Dit is het moment om ons werk een stap hoger te brengen en ver buiten onze beperkingen reiken die we op ons spiritueel werk leggen en op de mogelijkheden voor positieve groei en verandering wat voor onze planeet kan en zal gebeuren. Wij zijn medewerkers van de Aarde en de helpende spirits. Al wat we moeten doen is slechts ons open te stellen voor nieuwe vormen van perceptie en nieuwe manieren van doen.

Op 2 juni as is het volle maan. De volle maan bekrachtigt onze kunst om een mooie droom voor al het leven tot zijn te brengen. We moeten echt ons werk naar een hoger niveau tillen. Laat de volle maan al jouw spirituele werken versterken.

Laten we samen als wereldwijde gemeenschap een menselijk lichtweb creëren. Bereid je voor zodat je een holle pijp kan zijn voor spirit. Journey naar binnen naar wie je werkelijk bent en dat is spirit. Jij bent een stralend en goddelijk licht. Wees een licht in deze wereld. Zie de planeet en al wat leeft als licht en in diens goddelijke volmaaktheid. Laten we ons innerlijk licht, ons eigen sterrenschijnsel, ons eigen innerlijk zonlicht samenvoegen terwijl we een lichtweb weven in en over de gehele Aarde.

Voor de nieuwe lezers van Transmutatie Nieuws verwijs ik naar de homepage voor “Creating A Human Web of Light”


En opnieuw rollen we door naar een nieuw seizoen. Op 21 juni vieren we bij ons de zomersolstice. Zomer op het noordelijk halfrond, winter op het zuidelijk halfrond. De start van een nieuwe cyclus in de natuur en in ons leven.

Met de verandering van de seizoenen laat de Aarde ons weten hoe onze interne cyclus in harmonie te brengen met de veranderingen. Dit is een bijzondere tijd om de lessen van Isis in ons leven te integreren. Neem wat tijd gewoon om even in de elementen te zijn. Ga op de aarde liggen of zet je voeten erop neer. Luister naar de wind. Voel je één met het water. Neem de kracht van de zon in je op. Gewoon zijn, en laat je lichaam harmoniseren met de natuur. Je bent niet verbonden met de natuur. Je bént natuur. Vraag de aarde niet wat ze nodig heeft, luister alleen maar naar wat de Aarde jou wil vertellen.

En zoals Isis ons ook voorhield, kunnen we geen nieuwe vormen maken uit afgedankte vormen. Om ons droomwerk krachtig te maken moeten we terug gaan naar de vormloosheid, en door het inschakelen van al onze zintuigen kunnen we beginnen nieuwe vormen te creëren en nieuwe dromen tot ‘zijn’ wekken. Doe je werk. In shamanic culturen is het de verantwoordelijkheid van iedereen om een mooie droom voor al het leven te dromen. Wees een dromer!

Droom een mooie droom voor jezelf, voor al wat leeft en voor de Aarde in deze machtige tijd dat we de solstice vieren.

Laten we allemaal samen elkaar een mooi en vrolijk zomersolstice wensen.


Inspirerende Verhalen:

Kevin deelde dit mooie verhaal met ons:

“Geven en ontvangen is een deel van mijn dagelijks bestaan hoewel ik soms mezelf vergeet. Met als gevolg dat mijn dag negatief wordt. Wat ik dan nodig heb om de dag weer positief te maken is een lange wandeling met mijn hond. Terwijl ik de natuur en de dieren in de natuur observeer ontvang ik een rijkdom aan verlichting. Moge uw dag één van licht zijn.”

En deze mooie vertelling deelt Sylvia met ons:

“Ik heb altijd van de natuur gehouden. Misschien omdat ik gaan vissen als klein meisje met mijn vader in de bergen van west Maryland, verblijven in een houten hut in de bossen of roeien op het meer zo heerlijk vond. De natuur brengt me in evenwicht en is één van mijn leermeesters.

De laatste twee jaren ging alles op de schop, hoe en waaraan besteed ik mijn tijd en wat is echt waar. Op een zeker moment nam ik mijn camera ter hand en begon alles te fotograferen wat voor mijn lens kwam als ik buiten in de natuur was. Dit was pure verbintenis voor mij – een kans om met spirit te verbinden en alleen maar waarnemen terwijl ik de elementen van de natuur onderging – de wind, de zon, de patronen op de aarde en op het water. Alleen maar spirit en ik, niets meer.

Ik placht de steeds veranderende schoonheid van zonsopgang en -ondergang ademloos te bekijken. Al gauw kwam ik erachter dat spirit me overstelpte met cadeautjes: wolken die tot voorwerpen en plaatjes vervormen, de zon en de wolken die me iedere dag hun artistieke interpretatie laten zien met zonnestralen van soms honderden kilometers lang. Deze verbintenis was echt en het interessante is dat steeds als ik dacht te weten hoe de lucht er uit zou zien bij zonsopgang of -ondergang, had ik het mis! Mij werd geleerd in het nu te zijn en dankzij de schoonheid van zonsopkomsten en -ondergangen is mijn waardering voor de schoonheid der dingen toegenomen.

Deze verbintenis met de natuur is mijn meest gekoesterde spirituele praktijk geworden en mijn foto’s lijken anders geworden te zijn, alsof spirit de artiest is die een schilderij voor mijn lens tovert. Deze tijd is het begin geworden van de dag vol nieuwe mogelijkheden en een dank-je-wel voor het volbrengen van weer een dag. Soms voel ik me ondergedompeld in de schoonheid van het natuurlijk licht en voel ik me als een zeer welkome gast wanneer ik zo waardeer wat de natuur me voorschotelt. Een verbintenis die steeds dieper wordt en die opweegt tegen de negativiteit waar we mee doodgegooid worden.”

Recommended Posts