Transmutatie Nieuws januari 2018

Het is opmerkelijk hoe snel de tijd gaat nu we onze spirituele hartslag weer delen om onze gemeenschap een gezond en een meer evenwichtig en harmonieus Nieuwjaar wensen.

Een meester en heler die ik zeer respecteer, vertelde me dat volgens de numerologie we in 2018 in het tarot-archetype Hoge Priesteres komen. Een beeld om in gedachte te houden wetend dat de goddelijke vrouwelijkheid ons zal vasthouden en ons zal leiden te veranderen. Zoals de meeste van ons weten kan de goddelijke vrouw zich op zoveel verschillende manieren manifesteren en ons in compassievolle liefde vasthouden, maar kan ook een strenge meesteres zijn die helpt te navigeren in de huidige tijden.

Ik ga de onderwerpen die mensen me stuurden bespreken. Ik kan wel zeggen dat de meeste van die onderwerpen gaan over hoop, het verliezen van hoop.

Ik schrijf Transmutatie Nieuws sedert 2000 en heb dit onderwerp al 18 jaar besproken. Maar wat ik merk is dat zoveel mensen focussen op hoe we onze weg uit de uitdagingen van nu kunnen bedenken.

Zoals je weet werk ik met de Egyptische godin Isis voor steun om mijn workshops vorm te geven en ook welke zaadjes ik in mijn schrijfsels moet planten. Zij is altijd heel duidelijk geweest ons te vragen geen lange termijn voorspellingen te doen aangezien onze toekomst gebaseerd is op ons heden. Als we ons heden veranderen, verandert onze toekomst ook. De kracht van deze boodschap maakt dat ik iedere januari Transmutatie Nieuws begin met Isis’ boodschap omdat veel mensen Nieuwjaar gebruiken om voorspellingen voor het komende jaar te doen.

Isis’ boodschap is veranderd. En in mijn dromen ben ik geïntroduceerd bij nieuwe compassievolle spirits.

Isis en deze nieuwe heel oude spirits die ik nu ontmoet, delen dezelfde boodschap met mij. Ze vertellen me dat vanwege de planetaire initiatie waar we ALLEMAAL doorheen gaan, het belangrijk is mensen te leren hoe ze hun spirit moeten versterken.

Gezond leven betekent oefeningen integreren die alle aspecten van lichaam, geest en spirit voeden en versterken. Maar in de westerse wereld ligt meer focus op het versterken van lichaam en geest. We laten onszelf afleiden door onze rationele geest te voeden met lezen, video’s kijken, Facebook, enz. Ik weet het, ik stimuleer je ook om boeken te lezen en workshops en conferenties bij te wonen.

Maar het gaat erom wat je met deze informatie doet. Voed je hier slechts je geest mee en heb je dan het gevoel dat je heelt en groeit omdat je nu meer informatie hebt? Of vind je een manier om spirituele praktijken in je leven te incorporeren die deze informatie van de ratio naar je lichaam en in de cellen brengen om het vuur en de passie op te wekken, om wijsheid te ontwikkelen en je inner spirit te versterken? Haal je inspiratie uit wat je leert op het diepst mogelijk niveau? Sta je de ontwrichtende energieën en krachten toe jou in een nieuwe evolutie van bewustzijn te sturen?

De spirituele praktijken die we bedrijven helpen ons ons over te geven aan de natuurlijke stroming en het proces van dood en opnieuw geboren worden. Dit zijn geen aparte processen en ze zijn een stroming. Leven stroomt.

De initiatie waar we nu doorheen gaan is een klassieke shamanic initiatie waar we ons niet doorheen kunnen “denken” of met sterke fysieke spieren ons “”met kracht doorheen worstelen”. Mensen die dat in shamanic initiaties probeerden te doen gingen dood.

Initiaties zijn gevaarlijk en brengen ons in zoveel gevaar waar we ons niet uit kunnen denken. En fysieke kracht helpt ook niet. Initiaties putten je uit tot waar je geest in totale wanhoop het opgeeft, zonder een wegwijzer om je uit de verwarring te halen. Je lichaam geeft het ook op als je te uitgeput bent om door te gaan. Nu heeft de initiate de kans om zijn inner vuur te laten ontwaken en zich over te geven aan de werkelijke kracht van de inner spirituele kracht die geen obstakels, pijn of lijden kent.

Het is zaak door de planetaire uitdagingen te gaan voor de mens vernietigt wat nog rest van het leven op deze grootse Aarde.

Ik roep niet van de daken welke initiaties ik allemaal heb doorstaan. Ik schreef over mijn Bijna-Doodervaringen maar deze verbleken bij echte initiaties die ik heb doorgemaakt waarbij alles wat mijn lichaam en ego belangrijk vindt in ‘t niets verdween om me op m’n knieën te dwingen zonder wegwijzer, zonder licht, alleen maar verloren in de duisternis. Tot zo ver in mijn 65 jaar van initiaties heeft mijn inner spirit mij gedragen zelfs toen het erop leek dat ik niet genoeg kracht kon opbrengen om er doorheen te komen.

Dus ik ben niet gespeend van enige ervaring. Alle uitdagingen waar meesters en practitioners vandaag de dag doorheen gaan zijn bewust zo gecreëerd door je inner godheid om onze inner spirit wakker te schudden. We kunnen dit. Maar het is niet gemakkelijk. Het lukt niet in een minuutje want het vereist diepgang. Jouw spirituele spieren worden alleen maar sterk door in de diepste en donkerste wateren van jouw inner schaduw te zwemmen.

Als je echt goed bezig wilt zijn, als je alle hoop hebt verloren, als je in totale verwarring bent, als je helemaal uitgeput bent, dat is de bedoeling van de oefening. Ga nog dieper!! Zoek je spirituele kracht. Hierbij hoef je geen inspiratie van externe bronnen te verwachten, of te vragen hoe een beetje hoop te vinden, of hoe je goed bezig kan zijn. Probeer niet te hard. In diepe donkere wateren zwemmen is meer een passief laten drijven dan proberen al je mentale en fysieke krachten te verzamelen. Ik weet dat dit contra-intuïtief klinkt, maar als je te hard probeert blijf je hangen in ondiep water in plaats van dapper genoeg te zijn om naar de diepte te zinken die je omhoog weer naar het licht stuwt.

Een manier waarop shamans werken met de dingen die we tegenkomen is het houden van ceremonies. Het gezegende in je leven te brengen is de werkelijke sleutel tot het ontdekken van de echte kracht van deze oude praktijk die tienduizenden jaren geleden aan de mensheid is gegeven om ons te helpen overleven.

De manier waarop tegenwoordig velen shamanisme en andere spirituele praktijken bedrijven brengt ons niet dichter bij het goddelijke, bij gezondheid of het licht, zolang we weigeren weg te zinken in de diepst mogelijke wateren. Dus zoals ik al zei, we worden gedwongen dit wel te doen door krachten binnen en buiten ons.

Ceremonies creëren een opening naar zowel de schaduw/het duister als het licht wat ons imago weerspiegelt, zodat we de donkere plekken kunnen zien en transformeren wat leidt tot een gezonder leven. Dit is zo cruciaal omdat het voor een detox zorgt die ons herboren, vervuld van spirituele kracht en licht laat zijn. Dit is hoe we afstemmen op onze natuur en hoe we groeien, evolueren, transformeren en helen.

Er zijn geen rationele oplossingen voor onze planetaire issues. Duik dieper! Schrijf dit op een stuk papier – duik dieper. Hang deze zin overal op waar je het kan zien. Probéér niet dieper te gaan, neem het je voor, biedt geen weerstand tegen diepe wateren, stribbel niet tegen ontbinding, leer de golven te berijden. En vooral weet dat we dit met z’n allen doen. Niemand kan een ander redden, maar we kunnen elkaar aanmoedigen, en bidden.

Als je je afvraagt wat te doen en eigenlijk de hoop hebt opgegeven – ga dieper met je spirituele werk. En als je denkt dat je in de diepste diepte zit, is er altijd nog diepere diepten om doorheen te gaan. Vertrouw jezelf!! Vertrouw je vertrouwen of autoriteit niet aan anderen toe. Vertrouw op jezelf. En zoals ik in december 2017 in het Transmutatie Nieuws schreef, verken de diepere lagen om van jezelf te houden en voor jezelf te zorgen. Want als je dat doet kan je dieper gaan.

Hier volgt een geleide journey/meditatie om je ervaring op celniveau met het organisme dat we het levensweb noemen te verdiepen. Als je goed bezig wilt zijn maar niet in staat bent om een sociale activist te zijn, wees dan een spirituele activist en zie en voel de vibratie van ieder woord, iedere gedachte of dagdroom die je aan ons organisme, het levensweb, meegeeft.

Stel je voor dat je in je lichaam treedt en dat je een glanzend web ziet dat je cellen, organen en lichaamsdelen met elkaar verbindt. De zijdeachtige draden van het web zijn net zo fijn gestemd als een prachtig snaarinstrument. Laat de frequentie van jouw favoriete woorden vibreren door dit web heen. Hoe voelt dat. Laat een vrolijke gedachte vibreren en zie hoe dat invloed heeft op jouw cellen.

Nou voel, merk op, stem af met jouw spirituele hart hoe ieder woord dat je uit, iedere gedachte of dagdroom invloed heeft op jouw eigen cellen, organen en lichaamsdelen.

Breid je oefening uit en betrek ook ieder microscopisch klein tot gigantisch groot levend wezen waarmee we deze Aarde delen. Zij horen tot dit ene organisme dat we het levensweb noemen.

Als je twijfelt en onzeker bent over wat te doen om goed bezig te zijn, doe deze oefening dan iedere dag, en het zal geen vraag voor je zijn wat te doen om een licht van hoop en een positieve wereldverbeteraar te zijn. Je zal geen twijfel hebben over de tegenstrijdige energieën in de wereld.

Katharine schreef me dat we 2 keer een supermaan meemaken in januari 2018. Katharine vertelde dat De Maan gelinkt is aan het getal 18. In de Tarot is de Maan de 18e kaart. En deze kaart betekent deel te zijn van een initiatie of een test van te maken keuzes. De test gaat erover nieuwe gezondere keuzes te maken in plaats van oude ongezonde gewoontes en hoe je met conflicten omgaat te herhalen. Wachters bewaken de toegang tot de diepere mysteries en houden hen die nog niet klaar zijn omdat ze nog steeds ongezonde beslissingen en keuzes maken, tegen.

We beginnen het 18e jaar van de 21e eeuw met een Super Volle Maan op de 1e dag van januari, de 2e van 3 supermanen. En aan het eind van de maand een Super Bluemoon en maaneclips op 31 januari.

Katharine vroeg me de mogelijkheden te delen om onze verbeelding de mythische betekenis van de tekens serieus te nemen en hoe we de energy van De Maan wijs kunnen gebruiken om ons in de richting te sturen van onze hoogste reden van bestaan.

Ze vroeg me te beschrijven hoe we ons kunnen verbinden met De Maan gebruik makend van haar eigenschap water in beweging te zetten en zo onszelf en de wereld in de goede richting te sturen.

Wat ik kan zeggen is dat wij waterwezens zijn levend op een water planeet. De kracht van de maan heeft invloed op het tij binnen en buiten ons. Voor mij gaat het om stromen. Stromen is het nieuwe begrip waar ik me op focus voor mijn eigen heling.

Ik doe al mijn fysieke en spirituele oefeningen terwijl ik mijn lichaam zachtjes laat deinen in de stroom van de natuur- of het nu water, lucht, zonlicht of de stroming van dood en wedergeboren is zoals de cycli van de natuur. Ik golf als de bomen die de wind niet weerstaan. De maan beweegt ons op een manier waar geen woorden voor zijn. Woorden zijn een afleiding geworden wat ons ervan weerhoudt dieper te gaan. Zoals ik zei, ze houden ons in de golven aan de oppervlakte.

Dus mijn advies is journey of mediteer op spirituele praktijken om die cellulaire afstemming op de stroming van onze innerlijke elementen te bewerkstelligen en hoe jouw eb en vloed beïnvloed wordt door de verschillende maanfases.

Terwijl we met deze krachtige maanfases te maken hebben asjeblieft GA DIEP met je spirituele werk vóór je je verbindt met het zuivere collectief dat we met onze volle maan ceremonie hebben gecreëerd. Doe wat shamans duizenden jaren hebben gedaan. Zij kijken niet met hun tastbare ogen. Zij gebruiken hun ongewone ogen om in het ongeziene te staren om disharmonieuze energieën te herstellen. Reis naar binnen, ervaar je eigen goddelijk inner licht en laat het schijnen. Ons stralend licht stroomt binnen onze cirkel en dan met de kracht van de volle maan als partner worden ons licht en liefhebbende energie exponentieel voedend voor al wat leeft. Late we transfigureren alsof ons leven ervan afhangt want dat doet het ook! Open al je gewone en buitengewone zintuigen en droom een mooie droom voor al wat leeft. Echt, onze overleving hangt af van het werk dat jij volbrengt!

Nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws vinden op de site de instructies voor onze volle maan ceremonie op de homepage onder Een menselijk web van licht creëren.

Ik weet dat velen de aankondigingen niet lezen, en dat begrijp ik. Ik schrijf het Transmutatie Nieuws om jullie allemaal te inspireren dieper te blijven gaan. De aankondigingen zijn voor hen die boeken, conferenties en workshops zoeken om het zaad te planten dat zij nu zelf in hun inner landschap kunnen verzorgen ons inspirerend ons bewustzijn te verheffen en DIEPER TE GAAN. Zo je de aankondigingen niet leest, scroll door naar het eind naar het bericht van Damini Celebre. Zij heeft een briljant project gecreëerd waar we allemaal aan mee kunnen doen om het Nieuwe Jaar te verwelkomen!

Moge het verwelkomen van het Nieuwjaar je inspireren om je spirituele praktijk te versterken en te verdiepen zo dat al het leven mag leven!

Recommended Posts