Transmutatie Nieuws augustus 2018

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie berichten die ik nav het juli-Nieuws ontving.

Ik weet dat velen van jullie gevoelig zijn en zich verloren voelen in de huidige stormen in ons leven. Ik wil wat delen van mijn eigen leven zonder een hele autobiografie te schrijven.

Ik groeide op in zo’n typische buurt in Brooklyn die je vaak ziet in comedy-shows op TV. Maar het leven was daar niet grappig waar mensen worstelden om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen.

Mijn vader had een kleine winkel een paar blokken van ons huis vandaan. Ik kwam daar soms op bezoek na school of ik werkte er. Ik hield van buiten zijn en te sporten met mijn vrienden of binnen fictie-verhalen te schrijven. Maar ik was best vaak in de winkel om te helpen.

Wanneer ik naar mijn vaders winkel liep was er altijd wel iemand die me staande hield en me vroeg of ik wilde praten. Ik was pas 7 jaar oud en ik stopte altijd om te luisteren. Ik herinner me één dag dat het heel hard waaide. En je weet hoe in de straten van de stad als het zo hard waait vuil en rommel als een tornado om je voeten tolt. Ik herinner me een dag dat dat zo was dat een oudere man me aansprak. Ik kan me het gesprek niet herinneren, ik herinner me de scene en zijn gezicht levendig. Maar hij bedankte me tenslotte voor mijn vriendelijkheid en hem aanhoren.

Dit soort gebeurtenissen bleven voorkomen. En er waren klanten die in de winkel kwamen om gewoon even met me te praten en natuurlijk voelden ze zich verplicht iets te kopen. ik herinner me een mooie non helemaal in habijt die vaak kwam om tegen me te praten en me te vertellen wat een bijzonder kind ik was. Ik heb geen idee hoe ik zovelen hielp, maar ik was een ster-luisteraar en had altijd een glimlach voor iedereen.

Toen ik dan ongeveer 13 jaar oud was kon ik merken dat ik behoorlijk depressief was geworden. En hoewel ik opgroeide bij mensen die het moeilijk hadden inclusief mijn eigen familie, was ik eigenlijk een vrolijk kind. Maar ik merkte dat de vrolijkheid me had verlaten. Ik zat op mijn bed en vroeg me af waarom ik me steeds zo treurig voelde. En toen realiseerde ik me dat ik de pijn van anderen overnam.

Nou door naar mijn latere teenage-jaren toen de Vietnam oorlog begon. Ik was woedend. Ik steunde altijd hen die naar een oorlog uitgezonden werden en ook veel van mijn vrienden werden opgeroepen. Maar ik vond deze oorlog zo verkeerd, en ik demonstreerde mee in Wall Street waarbij flessen naar ons werden gegooid en de politie schoot met traangas.

Toen ik me realiseerde dat mijn pogingen geen verandering teweegbrachten kreeg ik wat men noemt een zenuwinzinking, maar ik kon wel nog werken, naar schoolgaan en functioneren. Voor mijn eigen overleving wist ik dat ik iets drastisch moest doen voor mijn geestelijke gezondheid, en ik stopte met het kijken naar of lezen over het nieuws. Ik wist zelfs niet wie de president van de VS was voor ongeveer 10 jaar. Ik experimenteerde met drugs, verhuisde naar een commune in San Francisco, en onderzocht alternatieve manier van leven.

Op een natuurlijke manier begon ik te helen. Tijdens mijn jaren in San Francisco verliet ik de commune, schreef ik me in bij San Francisco State om mijn BA Biologie te halen, gespecialiseerd in marine biologie, en ik hield van alles wat ik leerde. Ik werkte op het Student Learning Center. De manager zat aan de front desk de krant te lezen. Een jaar nadat ik daar werkte las ik de koppen van de voorpagina. Ik ging niet verder dan dat tot op een dag ik begon een artikel te lezen en daarmee vond ik de weg terug om te weten wat er zoal politiek aan de hand was.

Mijn verhaal gaat verder met verschillende vergelijkbare situaties. Mijn redding was dat ik makkelijk toegang had tot het ongeziene door mijn eigen ontvankelijkheid tot spiritueel werk, mijn Near Death ervaringen, en al het planten-spirit-medicijn waarmee ik werkte. En dan komt hier nog bij dat ik in 1980 geïntroduceerd werd in shamanic journeying.

Het was dankzij mijn shamanic journeying dat ik van mijn helpspirits leerde dat ik veel verandering kan teweegbrengen door spiritueel werk. Vandaar dat al mijn teachings en boeken voortkomen uit de wonderen die mij werden getoond over het onzichtbare fundament van positieve verandering die we bewerkstelligen door het werk dat we doen in de buitengewone sferen.

Ik deel dit met jullie omdat ik hoor van honderden mensen te gevoelig zich omwikkeld te voelen met het werkelijk idioot en onmenselijk gedrag. We zijn meer intuïtief dan we misschien denken. Maar velen hebben hun gevoel tot zwijgen gebracht door afleiding te zoeken.

We hebben allemaal een bestemming. Sommigen genieten ervan politiek actief te zijn en te demonstreren. Wat mooi om met het levensweb te delen als je de rechten van al wat leeft verdedigt. Dan zijn er wiens bestemming niet is politiek actief te zijn. Maar dan is de bestemming actief te zijn in het onzichtbare om een nieuwe werkelijkheid te weven die zal vervangen wat aan ’t oplossen is. En dan zijn er mensen wiens bestemming allebei is. Zoals ik al vaak zei, Gandhi is een voorbeeld van iemand die beide werken kon doen.

We hebben allemaal gaven die we kunnen delen. En als je toe bent aan een “nieuws break” of “nieuws vasten”, zorg voor jezelf en do het. Een paar jaar geleden las ik tweets van een geweldige vrouw die het publiek bewust wilde maken van alle dierenmishandeling die in de wereld plaats vond. Ik voelde dat ik iedere dag moest lezen en de foto’s en video’s bekijken om deze dieren te eren en me niet af te wenden van wat er gebeurde. Met als resultaat dat ik afknapte en van Twitter afging.

Ja, ik heb inderdaad veel werk gedaan om een psychotherapeut en een shamanic healer te zijn zonder zelf ziek te worden van al het lijden van mijn cliënten. Maar ik ben te gevoelig voor een overvloed aan negatieve energie, aan hartbrekend nieuws, en zo veel haat. Ik houd mijn oren open en ik weet echt wat er allemaal gebeurt. Maar ik weet dat ik mezelf niet in deze energieën kan onderdompelen. Ik hou vast aan mijn shamanic werk en het werk op een ander niveau, – niet beter of minder goed dan wat anderen doen – alleen maar mijn bestemming volgend.

Ik kan nog steeds een spirituele krijger zijn om een nieuwe wereld tot stand te brengen. Maar ik moet mijn gevoeligheid eren die mij een goede heler maakt en ik moet in andere werkelijkheids-dimensies aan de slag om de verandering ter wereld te brengen. En dat is waar “Medicine for the Earth” over gaat.

En daarom schrijf ik boeken en blijf ik lesgeven om mensen op verschillende wijzen te inspireren om de wereld te veranderen. En daarbij komt dat mijn spiritueel werk mij de nodige verlichting geeft om in deze tijden gefocust en gecenterd te blijven.

Eer je bestemming of je lot waar je voor hier bent gekomen. Als je je verloren voelt in de huidige storm, laat het nieuws het nieuws. Doe de spirituele oefeningen die ik heb aangemoedigd te doen zoals ik sinds 2000 beschrijf in het Transmutatie Nieuws, in mijn boeken, en zoals ik vertel in mijn workshops. Velen van jullie hebben oefeningen gevonden om mee te werken die echt je gezondheid bevorderen en je diepere werk om ten dienste te zijn.

Het zijn niet zomaar loze woorden als ik blijf zeggen dat wie we worden de wereld zal veranderen. Want als wij vollopen met spirituele energieën van liefde, licht, vreugde, vrede, eer, respect, en gelijkheid dan zullen deze kwaliteiten natuurlijk door ons uitstromen en nieuwe energieën in het levensweb weven.

Twijfel nooit aan het werk dat voor duizenden jaren is doorgegeven. De reden dat de oefeningen die ik doorgeef zo krachtig zijn is dat ze werken. En ja, het klopt dat de veranderingen die we willen niet in de tijdspanne komen die wij graag willen. Ik schreef een prachtig stuk hierover in mijn nieuwe boek “The Book of Ceremony: Shamanic Wisdom for Invoking the Sacred Intro Everyday Life”. Shamans hebben altijd ceremonies gebruikt om veranderingen teweeg te brengen. En het wordt tijd voor ons allemaal om ceremonies op regelmatige basis in ons leven te brengen.

Zorg voor jezelf op alle mogelijke manieren en dan zorg je voor de planeet.

Ik zocht naar een boodschap die de godin Isis me bracht tijdens één van mijn sessies van een online workshop. De boodschap die ik zocht ging over de noodzaak met ons spirituele hart te werken. Maar ik vond dit en dit voelt goed om nu te delen.

Boodschap van Isis

Je hebt vele reizen gemaakt om je echte zelf te leren kennen en die kwetsbare stukjes van jezelf aan te raken die versterkt moesten worden. Jouw werk gaat veel verder. want je spiegelt delen van het collecties die geheeld moeten worden.

We hebben in tijden geleefd waarin de mensheid in onbalans is geraakt met de natuur en met de regels van het leven zelf. Het pad voor ons is goed te zien omdat meer afbraak zal gebeuren omdat zo velen niet wakker worden uit de hypnotische trance waarin zij leven en het leven zelf niet respecteren.

Zoals ik keer op keer heb gezegd kan je ook een andere golf berijden. Want buiten deze dimensie ligt een andere sluier om te openen, die jou toestaat in een nieuwe frequentie en een nieuwe vibratie te stappen. Je kan heen en weer reizen tussen deze dimensies om bruggen te bouwen zodat helende energieën het huidige collectief kan omspoelen. Maar je kan het collecties niet redden. En dat moet je ook niet proberen.

Liefde is de helende kracht waar we ons bewust van moeten zijn. En je kan niet anderen dwingen open te staan voor werkelijke onvoorwaardelijke liefde. Begin met van jezelf te houden. Stel je voor een kop vol water en het water stroomt over. Jouw liefde moet vanzelf overstromen – dat kan je niet forceren.

Als je eenmaal de onvoorwaardelijke liefde van de godin hebt ervaren en de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie voor jezelf, pas dan kan de deze liefde en de helende kracht met anderen delen. En zie alles in liefde en vertrouw erop dat wat moet zijn zal zijn. Er is zoveel meer dan wat je met je gewone ogen kan zien.

Maar je zal diep in je hart altijd weten dat je het deed voor jezelf en voor de Aarde en al wat leeft. En daarmee draag je de energie van een spiritueel wezen dat verandering teweeg brengt voor al wat leeft.

Hou focus. Stel je voor dat je op een pad loopt met links en rechts vernietiging en ontbinding. Maar loop het pad dat voor je ligt stap voor stap zonder links of rechts te kijken. Blijf lopen op dat pad. En weet dat ik je in liefde vast houd en alle goden en godinnen van alle tijden. De ouden zingen voor je om je te begeleiden. Luister naar hun lied. De nakomelingen zingen voor je. Luister hoe zij jouw pad verlichten.

Loop het pad af naar echte vrijheid en laat alle beslommeringen los. Wees Liefde.”

Hier volgt nu een stuk van de boodschap van Isis over het werken met de spirituele hart. Haar hele boodschap vind je in het Transmutatie Nieuws van oktober 2017.

“In jullie wereld stimuleren leraren, ook je eigen, je om je hart te openen naar de spirit van liefde.

Maar deze les is niet correct op hart niveau waar je gevraagd bent om je mee te verbinden.

Want de focus is op je lichamelijke hart dat een eenvoudig deel van je ego is. En zo veel van jullie ervaren en zien lijden wat op een evolutionair level je gevoel van compassie uitbreidt. Het neemt je zo diep je menselijkheid in. Maar je bent nog steeds gevangen in de energie, de vibratie, de frequentie van lijden en dat is de energie die je voedt in de wereld. En het dragen van de energie van lijden maakt zoveel mensen ziek.

Jullie zijn nu letterlijk en metaforisch open gebroken naar de diepste plaats binnen in je waar al de kennis en wijsheid op je ligt te wachten om te leren wanneer je dieper in je menselijkheid gaat.

Achter je lichamelijke hart is een spiritueel hart. Je hoeft niet zo diep naar binnen te reizen om je er mee te verbinden. Er is door veel goeroes, mystici en spirituele leraren over gesproken.

En dit spirituele hart – dat een is met de De Bron, vreugde, gelukzaligheid en onvoorwaardelijke liefde voor al wat leeft, kent geen lijden. Het kent gelukzaligheid, het kent onvoorwaardelijke liefde, maar heeft geen ervaring met het lijden op deze aarde.”

Mensen blijven me maar schrijven en vragen om verschillende gebeden voor alle uitdagingen die over de hele wereld plaatsvinden. Onthoud alsjeblieft dat alles wat we zien gebeuren in de wereld van vandaag is daar ontstaan door ons. Oja, blijf bidden. Maar als je je eigen steeds voorkomende dagdromen niet onderzoekt en niet gefocust en gedisciplineerd je droomwerk doet, zie ik persoonlijk geen positieve veranderingen komen. Want alle verandering komt door ons, niet naar ons toe.

Op 26 augustus zien we onze mooie stralende volle maan. Laten we nagaan ons spirituele hart te ervaren en een diepere ruimte in onszelf te bereiken, ons voorbereidend werk te doen, en als spirituele gemeenschap ons licht en liefde in en over de hele Aarde heen uitstralen.

Nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws lezen voor instructies hoe mee te doen aan onze maandelijkse ceremonie Een menselijk web van licht creëren.

Recommended Posts