Een menselijk web van licht creëren

human web light 1200x630

Stel je voor…. “Stel je voor: Vóór je geboorte was je slechts een sprankje licht verbonden met de creatieve kracht van het universum. Je keek neer op deze grootse aarde. Wat een schitterende planeet vol met wonderbaarlijke levensvormen. Je begon te fantaseren over een leven op aarde. Lezer: herinner je je het verbazingwekkende van leven, en dat al het leven was gecreëerd om liefde, licht, vreugde en harmonie, vrede, gelijkheid en overvloed voor alles en iedereen te ondervinden. Als je dit tot in je botten kan voelen, dan weet je dat het waar is. Als je het niet voelt, wanhoop niet want ik zal je helpen herinneren. Wij zijn een gemeenschap van mensen en wij kunnen ons spirituele licht en energie bij elkaar brengen om te herinneren én om een wonderbaarlijk bestaan voor al wat leeft te creëren. Wij moeten onze visie herpakken, erop focussen en de visie samen vasthouden. Zo kunnen we met elkaar groeien en bloeien in veranderende tijden.” Overgenomen uit ‘How to Thrive in Changing Times’ door Sandra Ingerman (Weiser 2010) 

Toen ik verschillende spirituele stromingen bestudeerde voor Medicine for the Earth vond ik dat onder al de esoterische overtuigingen een grondbeginsel ligt namelijk dat al het leven is gemaakt van licht. Als menselijke wezens met een ego vergeten we nog wel eens onze werkelijke ik en identificeren we ons overmatig met onze persoonlijkheid en ons lichaam. Wij zijn licht in een lichaam.

Alchemisten veranderden niet echt lood in goud. Zij transmuteerden loodzwaar bewustzijn in een gouden licht bewustzijn. Jezus daagde ons uit ons licht niet onder de korenmaat te schijnen (Mattheus 5:30-20). Wanneer mystici over de hele wereld hun wonderen verrichten stralen, ze en lijken ze licht te geven. Van het begin tot het eind schrijf ik in Medicine for the Earth over het belang van het concept ‘licht’ is alle spirituele tradities.

Wij zijn licht en we kwamen hier om te stralen. Maar velen hebben deze werkelijk ik vergeten en ook waarom we hier eigenlijk kwamen. Wij zijn gemaakt uit liefde en licht en we zijn liefde en licht. Het is ons geboorterecht om zoveel als we kunnen in deze wereld te stralen.

Velen van ons is al jong bijgebracht niet te fel te stralen. Als we te fel stralen zal niemand van ons houden. Er kunnen slechts een paar ‘sterren’ zijn en dat ben jij niet! Klinkt je dat bekend in de oren?

Waarom kunnen er maar een paar sterren zijn hier op aarde? Ik heb nog nooit iemand horen zeggen die naar de hemel keek: ik wou dat die ster niet zo fel straalde, het overstraalt de andere sterren”. Waarom denken we zo?

Het wordt tijd voor ons allemaal ons licht uit te stralen, waarmee het de schoonheid van de nachtelijke hemel boven ons reflecteert. We moeten onze eigen glans weer vinden zodat we de donkere plekjes van de wereld kunnen verlichten.

Iedere maand gaan we een menselijk web van licht creëren. Dat zal niet alleen licht brengen naar de plekken waar dat nu nodig is, het zal ook ons allemaal helen en ons helpen herinneren dat licht onze werkelijke ik is. Het zal ook heel helend werken te weten dat je verbonden bent met duizenden anderen die zich herinneren dat we licht zijn. Als we dit concept delen zal ons lichtweb groeien en ik weet zeker dat dat van invloed is op de aarde en op al wat leeft.

In Medicine for the Earth vertel ik dat intentie + harmonie + liefde + concentratie + focus + samenbundeling + verbeelding = transmutatie. Deze formule zal ons helpen ons licht te herinneren en het weer te laten stralen.

Je kan beginnen met je werkelijke ik, = licht, in contact te komen door rustige muziek op te zetten en je terug te trekken op een rustige plek. Haal enkele keren diep adem zodat je op de rustige plek diep in jezelf harmonie en liefde kan voelen. Laat jezelf gaan met de intentie dat je het licht dat van binnen in je straalt wilt ervaren. Dit zal je in een staat van verbinding brengen met jouw schepper ofwel met de krachtbron van het universum. Blijf gefocust en concentreer je op je intentie. Laat je verbeelding je helpen jouw innerlijke licht te voelen en te zien. Sta jezelf toe jouw licht volledig door je heen te laten stralen. Dit licht is er altijd en kan nooit ‘op’ zijn. De mogelijkheid je licht te delen en jezelf ermee te vullen is onuitputtelijk. Jouw licht kan niet vernietigd worden of van je afgepakt. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je tekort komt want de bron van dit licht is er altijd in overvloed.

Maak dit een full-body-ervaring. Begin met je licht te laten stralen vanuit je diepste kern. Laat dat licht doorsijpelen in al je cellen. Als je jezelf doordrenkt voelt met jouw eigen licht, voel jezelf dan kloppen terwijl je je verbindt met het levensweb. Laat je licht door je kloppend pulserend lichaam stralen. Voel dat jouw licht door alle delen van je lichaam stroomt.

Als je eenmaal jouw eigen overvloedig licht hebt ervaren en het nogmaals door je heen hebt laten gaan, gebruik dan je adem en je intentie om je uit die staat te halen. Kom terug in het hier en nu, open je ogen, wiebel met je tenen, voel je lichaam, en weet dat je er klaar voor bent om je met anderen te verbinden die ook willen stralen om helende energie in de wereld te brengen.

Begin te oefenen je licht door je heen te laten stralen. En oefen vervolgens door de dag heen licht in te ademen en uit te ademen.

Terwijl je jouw eigen licht voelt en het in jouw leven laat stralen, verandert jouw vibratie. Terwijl we onze lichten samenbundelen en het met de wereld delen, veranderen we de vibratie van de planeet. Het is cruciaal om gefocust te blijven op je intentie.

Voeg liever geen gebed of woorden toe terwijl je dit doet. Alleen maar simpel stralen en aanhaken aan het lichtweb rond de planeet dat alle donkere plekken van de aarde zal bereiken.

De eerste keer dat we deze meditatie deden was in 2000 bij de winter solstice, de viering van het weerom komen van het licht. Tijdens deze winter solstice meditatie vroeg ik de mensen hun licht te laten stralen zodra de solstice op hun woonplaats begon. Zo doende groeide het licht terwijl het van land naar land voortkroop. Het licht werd de wereld rond doorgegeven. Maar daarmee hielden we niet op. We gingen door met stralen gedurende de hele dag en avond. Op deze manier begonnen we een web van licht te spinnen over de hele wereld door tijdens het moment van de solstice te stralen en we hielden dit web in leven gedurende de hele dag en nacht.

De meditatie om een menselijk web van licht te spinnen doen we steeds weer bij iedere volle maan als de kracht van de maan het licht dat wij uitstralen versterkt. Bij iedere volle maan stralen we ons licht en visualiseren we dat we dag en nacht verbonden zijn met een wereldwijd menselijk web van licht. En laten we dat blijven doen bij iedere volle maan. Stel je voor de heling en verandering in vibratie die je in je eigen leven en ook op de planeet kan ervaren.

Als je met een groep de volle maan viering doet, hou dan elkaars handen vast en laat al het licht samenvallen terwijl je jouw licht laat stralen. Ervaar hoe het licht van jouw groep zich verbindt met groepen over de hele wereld. Ervaar hoe jij opgaat in één gigantisch web van licht.

Als je dit alleen doet, zoek dan een rustig plekje op en laat jouw straling in en door je heen gaan. Ervaar hoe jij jezelf onderdompelt in één groot gemeenschappelijk web van licht dat over de hele wereld schijnt.

Een vriend herinnerde me eraan dat kinderen altijd stralen. Laat je kinderen met je meedoen.

Weet dat al het leven licht is. Jij bent licht, wij zijn allemaal licht, samen vormen we een grote cirkel en zijn we een web van licht.

In 2010 had Kate, die Medicine for the Earth-training in Delaware geeft, een suggestie. Zij komt maandelijks met een groep samen om een lichtweb te spinnen en dat doen ze als volgt:

“In plaats van een web boven ons te spinnen, weven we wortels diep de aarde in. Zodra alle wortels ieders licht raken, barst het licht de grond uit en omspoelt alles en iedereen op de planeet.”

Het principe ‘zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten’ leert ons dat het belangrijk is voor de spirituele gemeenschap om het ‘zo binnen’-deel te ontwikkelen. Want velen in de spirituele groepen hebben de neiging tijdens spiritueel werk uit hun lichaam te treden. Het is juist de kracht van ons werk om in ons lichaam te blijven terwijl een ster van binnenuit straalt.

Laten we proberen het web van licht in de aarde te verankeren. We willen toch echt het lichtweb in, over en door de aarde heen voelen. 

Instructies voor de Maandelijkse Heling

Voor Onze Wereldwijde Samenleving

 
Het lijkt wel of bewustzijn steeds sneller verandert. Het loont natuurlijk dat we leren hoe we in harmonie kunnen leven. Iedere verandering vereist een dood in ons bestaan. Want als we overgaan naar een nieuw besef en bewustzijn moeten we dat wat ons niet dient laten gaan.

Ik heb zelden zoveel mensen door moeilijke tijden heen zien gaan als nu de laatste tijd.

Zoals ik vaak in het Transmutatie Nieuws schrijf moeten we leren hoe rond de paradoxen van besef en bewustzijn te dansen. Want er zijn vele niveaus die tegelijkertijd opereren.

Op één niveau zijn we allemaal met elkaar verbonden en zijn we spirits. Vanuit een spiritueel oogpunt zijn we goddelijk en de hele tijd perfect. Tegelijk heeft de mens een ego. En het ego ziet zichzelf apart staan van de rest van het leven. En de staat van gescheiden zijn creëert angst, boosheid en nog verscheidene andere emoties. Het is ook de staat van afgescheiden zijn dat fysieke ziekte veroorzaakt.

Als we doorgaan met ons transfiguratie-werk beginnen we deze staat van gescheiden zijn te helen. We groeien naar een hogere staat van bewustzijn en we moeten leren ons over te geven aan de perfectie van het universum. En soms is dat moeilijk en hebben we hulp nodig om ons te herinneren aan ons eigen goddelijk licht.

Om onze wereldomvattende gemeenschap van Transmutatie Nieuws-lezers te helpen, heb ik besloten een maandelijkse heling kring toe te voegen aan het creëren van het menselijk web van licht. We gaan door met ons lichtweb te spinnen in en over de hele aarde heen tijdens de volle maan. En daarbij creëren we ook een kring die onze straling laat doorschijnen naar hen die om hulp vragen.

Hier is mijn suggestie. Als je vrijwillig als practitioner wilt optreden, stel je je dan voor dat je met andere practitioners in een cirkel zit. Vergeet niet dat het Transmutatie Nieuws in veel verschillende talen is vertaald; we hebben een omvangrijke wereldwijde gemeenschap die al samenwerkt.

Onze intentie is om ons goddelijk licht te voelen en het uit te stralen naar een binnen cirkel.

We zien geen lijden in onze cirkel. We erkennen de goddelijke perfectie in iedere persoon. Dus pinnen we niemand vast op een diagnose van lijden; liever tillen we iedereen op naar hun goddelijkheid.

Auteur en spreker Eric Pearl leert ons: “In de quantumfysica, als je het gedrag van een deeltje wilt veranderen, reageert een ander deeltje op een andere plek direct op hetzelfde moment, ook al is dat deeltje mijlen of universums ver weg.” Lage frequenties passen zich aan aan hoge frequenties en niet andersom.

Nou terug naar de kern van het Medicine for the Earth-werk, wij veranderen de wereld en helen anderen door wat wij worden, door onze aanwezigheid en door de liefde en licht wat wij uitstralen.

Wij zenden geen energie of proberen iemand te helen. Wij laten slechts ons goddelijk licht en onze liefde het goddelijk licht van degenen die om hulp vragen aansteken.

Verbeeld je in een cirkel van practitioners te staan of te zitten. Doe je transfiguratie-werk en straal je goddelijk licht uit met je handen gericht naar de binnen cirkel.

Als je het gevoel hebt dat je wat hulp nodig hebt stel je je dan voor dat je in een kring ligt met mensen over de hele wereld.

Jouw rol is om het licht dat door onze practitioners wordt gedeeld in je op te nemen. Bedenk een metafoor die je kan helpen het goddelijk licht en liefde te absorberen in iedere cel van je lichaam. Ik geef je een paar voorbeelden die misschien helpen. Denk bijvoorbeeld aan een droge spons die je in het water legt en die het vocht opzuigt. Of denk aan een bloem die dagen of weken in de regen heeft gestaan en nu schijnt de zon en de bloem neemt de zonnestralen op. Of juist een bloem die teveel zon heeft gehad en nu het begint te regenen zuigt de bloem het voedend en leven brengend water op.

Of denk aan een kamer waar de gordijnen dicht zijn en als de gordijnen open getrokken worden stroomt het zonlicht naar binnen.

Laat het licht van de buitencirkel jouw eigen schittering een kickstart geven om door iedere cel van jouw lichaam te stromen. Dit verbindt ons weer met onze goddelijke perfectie en met onze verbintenis met het web van licht. Dit heelt die gevoelens van afscheiding/verwijdering die emotionele en fysieke ziekten veroorzaken. En het herinnert ons eraan dat we allemaal de macht en de kracht hebben om uitdagingen en mogelijkheden die het leven ons biedt aan te kunnen.

En jij kan op verschillende momenten beide rollen vervullen. Je kan het ene moment practitioner zijn en een ander moment in het midden van onze cirkel liggen.

En omdat we buiten de tijd werken maakt het niet echt uit wanneer je dit werk doet. Het is niet nodig dat we allemaal op dezelfde tijd werken.

Met het creëren van het web van licht zijn we niet beperkt tot de volle maan om dit werk te doen. Ik koester het lichtweb op ieder moment dat ik daar behoefte toe voel. En we kunnen zeker dagelijks ons licht in onze wereldwijde kring laten schijnen. Want eigenlijk is ons werk te leren hoe we met iedere ademtocht en met iedere stap ons licht in de wereld laten stralen.

Copyright Sandra Ingerman 2014
Vertaald in het nederlands Els de Graaff – van Meeteren

Recommended Posts