Skip to content

Soul Retrieval Training - Turkish

Kimden: Sandra Ingerman

Konu: Kapsamlı ve derin bir Soul Retrieval (Kayıp ruh parçalarının bulunup danışana geri getirilmesi) Eğitimini Nasıl Bulabiliriz?

Bu web sitesini ziyaret eden çoğunuzun farklı şamanik konularda eğitimleri araştırdıklarını biliyorum. Ve araştırma yaparken de farklı birçok web sitesini ziyaret ediyorsunuz.

Şamanizm ve diğer spirituel uygulamaları uygulayan hepimiz için vizyonlarımdan biri işbirliği ve dayanışma içinde çalışmak. Fikirleri ve uygulamaları paylaşmak tüm şamanik topluluğu zenginleştirir.  

Soul Retrieval Eğitimlerini araştıran birçok kişinin bana ve www.shamanicteachers.com sitesindeki listedekilere ulaşarak Soul Retrieval eğitimlerinin süresi ve içeriği hakkında sorular sorduğunu görüyorum.

Ben Soul Retrieval üzerine beş günlük eğitimler veriyorum ve www.shamanicteachers.com sitesindeki listelenmiş tüm öğretmenlerden de aynı şeyi yapmalarını istiyorum.  Listedeki bazı öğretmenler eğitimi iki haftasonuna bölüyorlar çünkü katılımcıların çoğu tüm hafta için işlerinden izin alamıyorlar.

Ayrıca, listedeki öğretmenlerin birçoğu katılıcımları şamanik şifanın farklı bölümleri olan yöntemler ile tanıştıran bir ya da iki yıl süreli eğitimler variyorlar.  Fakat, yalnızca bir ya da iki şamanik şifa yöntemi öğrenen pek çok kişi var. Bu da danışanların her zaman ihtiyaç duydukları tüm şifayı alamadıkları bir senaryo yaratıyor. 

“Duygusal ve Fiziksel Hastalığı Şifalandırmada Şamanizmin Gücü” başlıklı, şamanizm perspektifinden hastalığa bakışı kısaca özetleyen bir makale yazmıştım. Bu konuyla ilgili olarak kendinizi geliştirmek için www.sandraingerman.com adresinde bu makaleyi okuyabilirsiniz. 

Farklı web sitelerini inceleyen okuyuculardan gelen soru bir hafta sonu süreli olarak sunulan Soul Retrieval eğitimine oranla daha uzun süreli eğitimin faydalarının neler olduğu. Tekrar etmek gerekirse, www.shamanicteachers.com sitesinde listelenen öğretmenlerin hiçbiri yalnızca bir haftasonu süreli Soul Retrieval eğitimi vermemektedir ve bunun nedenini size açıklamak istiyorum.  

İlk olarak Soul Retrieval eğitimleri hakkında kendi öğretmenlik geçmişimden birşeyler ve Soul Retrieval Eğitimi’nde neler aramanız gerektiği hakkındaki hislerimi paylaşmak istiyorum. 

1991 yılında Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self (Ruhun Kayıp Parçalarının Geri getirilmesi: Parçalanmış Benliği Onarmak) adlı kitabımın yayınlamasından once ABD, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da haftasonu Soul Retrieval eğitimleri veriyordum.

Haftasonu eğitimlerinde modern batı kültüründe karşılaştığımız sorunlar hakkında uygulamacıları yeterince eğitmek için yeterli zaman olmadığını gördüm. Güçlü ve kadim Soul Retrieval yöntemini modern günümüzün psikoljik olarak sofistike kültürüne köprülemenin sonuçları hakkında anlaşılması gereken çok şey var.     

Uygulamacıları eğitmek için daha uzun bir süre gerekiyordu. 1990 yılında Beş Günlük Soul Retrieval Eğitimini geliştirdim. Ve Soul Retrieval eğitimleri vermeye devam ederken öğretileri de geliştirdiğimi görüyorum.   

Yerli kültürleri aşırı romantize etmeye çalışmıyorum. Ama yerli kültürlerinde insanlar doğuştan getirdikleri yeteneklerini toplulukla paylaşmaları için desteklenirdi. Ve Soul Retrieval seremonileri de biri yaşamında travma yaşadıktan hemen sonra icra edilirdi. Yerli kültürlerindeki insanlara nasıl uyum içinde bir yaşam yaşamaları gerektiği öğretilirdi ve uyumsuzluğa neden olan şeylerin hastalıkla sonuçlandığını da bilirlerdi.

Batı dünyasında yaşam bu kadar basit değil. Anlam dolu bir yaşamı yaşamak için her zaman desteklenmiyoruz. Yaşam tarzımızın bugün başa çıkmaya çalıştığımız duygusal ve fiziksel hastalıkları nasıl yaratmış olduğuna dair bağlantıyı genellikle kuramıyoruz.  İnsanlar ruhlarının parçalarını çok genç yaşlarda kaybediyorlar ve yaşamlarında oluşan travmalardan çok yıllar sonra şamanik uygulamacılara Soul Retrieval çalışması için başvuruyorlar. 

Yerli kültürlerdeki şamanlar kayıp ruh parçalarını aramak için 40, 50 ya da 60 yıl geri gitmek zorunda değillerdi.

Ve yerli kültürlerdeki şamanlar sofistike psikolojiye sahip bir toplulukta çalışmıyorlardı.

Şamanizmin 100,000 yıldan uzun süredir hayatta kalabilmesinin nedeninin, farklı zamanlar ve kültürlerde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardımcı ruhların çalışmayı evrimleştirme becerileri olduğuna samimiyetle inanıyorum. 

Soul Retrieval kitabıma, işte bu nedenle 1997’de yeni bir önsöz ve önceki yıllarda da yeni bir son söz ekledim. Yeni Son Söz’üm travma yaşamış insanlar için yapılmış başarılı beyin haritalandırmalarını ve insanların travmalardan nasıl şifalandığı üzerine son araştırmaları paylaşmak için yazıldı.  

Bir Soul Retrieval çalışması ararken eğitmeni arar ve eğitimde hangi konuların işleneceğini araştırırdım.

Aşağıdaki başlıklar uzun dönemli bir şifalanma yaratacak biçimde danışanlarınıza derin ve  anlamlı Soul Retrieval icra etmeniz için sizi eğitecektir. Bu konuların tümü www.shamanicteachers.com sitesinde listelenen öğretmenler tarafından işlenmektedir. Alacağınız eğitimde Soul Retrieval çalışmasının etkileri konusunun işlendiğine emin olun.  Bir Soul Retrievaldan sonra ortaya çıkan şifalanma krizlerini nasıl ele alacağınızı öğrenmek istersiniz. Danışanınıza Soul Retrieval’ın üzeri kapalı etkilerini derinleştirmekte yardımcı olmayı istersiniz. İnsanlar şamanik şifa seanslarına hemen ve mucizevi değişiklik beklentisi içinde gelirler. Bir anda şifalanamayan birine yardımcı olmak için çeşitli yollar bulunur.

 • Bebekliğinde ruhunun bir parçasını kaybetmiş ve şu andaki yaşamı alışkanlıkların örgüsünde devam eden birine nasıl yardım edebileceğinizi öğrenmek istersiniz. İnsanlar sıklıkla yaşamda tekrarlanan travmaların erken yaşta meydana gelen ruh kaybından kaynaklandığını fark ediyor. Kendisini ilişkilerde sürekli ihanete uğrarken bulan birinin tekrarlayan paterni buna örnek olabilir. Danışanınıza eski paternlerini kırmasında ve geçmişin travmalarından farklı yeni bir şimdi ve gelecek yaratması için nasıl yardım edebileceğinizi öğreneceğiniz bir eğitim bulmak istersiniz. 
 • Danışanın ruh parçalarını tümüyle içselleştirmesine yardımcı olmak ve böylece kısa zamanda uçup giden etkiler yerine uzun dönemli şifalanmanın yaratılması konusu yaşamsal önem taşır ve alacağınız eğitimde işlenmelidir.
 • Bir Soul Retrieval yolculuğunda görülenleri danışanlarınıza, onları geçmişlerindeki travmalarına geri götürüp yeniden travmatize etmek yerine şifalanma süreçlerinde ilham verecek biçimde nasıl paylaşacağınızın size öğretilmesini istersiniz.   Pek çok danışanın şamanik uygulamacıların şifalandırıcı öyküler anlatmadaki eğitimsizliklerinden dolayı yeniden travmatize olduklarını gördüğümden bu konu çok önemli.

  Danışanlarıyla zarar görmüş veya yaralanmış ruh parçasını geri getirdiklerini paylaşan uygulamacılar olduğunu duydum. Veya korkmuş ya da geri dönmek istemeyen ruh parçalarının geri getirildiğini duydum. Danışanlara asla böyle bir bilgi verilmemelidir

  “Can/Ruh” un tanımı “öz”dür. Öze zarar verilemez veya yaralanamaz. Bir başkası için Soul Retrieval yaptığımızda onları şifalanma ve bütünlenme haline taşıyan saf özlerini geri getiririz. 

  Bir uygulamacı danışanıyla bir yolculuğunu paylaştığı her seferinde ona tohumlar eker. Ve tohumlar da kökleri derinde olan bitkilere dönüşür. 

  İnsanların günümüzde daha fazla kötü habere ihtiyaçları yok. Günümüzde insanların, Soul Retrieval’ı takiben onlar için artık mevcut olan ve yaşamlarının kalitesini artıracak yetenekleri ve güçleri ile ilgili umut ve ilham öyküleri duymaya ihtiyaçları var.   

  Açıkçası, uygulamacının sözlerinin başkası üzerindeki etkisini anlaması için basitçe sağduyu sahibi olması gerekir. Bir öğretmen size şifalandırıcı öykülerinizi nasıl anlatabileceğinizi ve böylece her danışanınızı sevgi, umut ve ilham tohumlarıyla nasıl kutsayabileceğinizi öğrenmenize yardım edebilir. Sözcükler birisini kutsamak ya da lanetlemek için kullanılabilir.

 • Etik konular hem Soul retrieval eğitimi hem de her şamanik şifa eğitiminde işlenmesi gerekli bir konudur.

  Şamanik yolculuk yoluyla bir danışanın cinsel tacize uğrayıp uğramadığını teyit etmek etik değildir. Bu, hukuki sonuçları da olan karmaşık bir konu başlığıdır. Bu yönergeler içerisinde yazabileceklerimin ötesindedir ama eğitiminizin içinde yer almalıdır

  Bir kişinin izni olmadan ona uzaktan Soul Retrieval yapmak etik dışıdır. Bu röntgenciliğe eşdeğerdir. Bunun hakkında hem olağan hem de olağan dışı alemlerde yasalar vardır. 

Yukarıdakiler Soul Retrieval Eğitimlerinde kapsadığım ana başlıklar. Şamanik şifa çalışması yapmak için ücretlendirme, bir kişinin kaç soul retrievala ihtiyacı olduğu, aynı kişiye yeni bir soul retrieval yapmak için ne kadar beklemek gerektiği, çocuklar ve aileler ile çalışmak gibi işlediğim diğer başlıklar da var. Yukarıda listelemiş olduğum konu başlıkları danışanınıza gerçek bir hizmette  bulunabilmeniz için bir Soul retrieval eğitiminin parçası olması gereken konu başlıkları.   

İyi bir öğretmen danışanlarınızın özgün ve kişisel sorunlarına eğilebilmeniz için sizi kişisel biçimde Soul Retrieval seremonileri icra etmeniz konusunda teşvik edecektir. Bu da sizi görmeye gelen her birey için çalışmanızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Her danışan birey olarak davranılmayı hakeder.  

Soul Retrieval bir seansı takiben mucizevi sonuçlar yaratan bir yöntem değildir. Bazıları için böyle olabilir ama norm bu değildir. Soul retrieval bir süreçtir.

Hem Irak hem de Vietnam Savaşı gazilerinden pek çok kişiyle iletişim halindeyim. Genellikle Soul Retrival’ın “basit” bir metot olduğu öğretilen ve bunu neredeyse robot gibi gerçekleştirmiş olan şamanik uygulamacılarla çalışmalarından nasıl hayal kırıklığı duymuş olduklarını anlatıyorlar. Derin ve kişisel biçimde çalışan şamanik uygulamacılar bulmada onlara yardımcı olmam için bana başvuruyorlar.

Günümüzde insanlar pek çok güçlükle karşı karşıya. Kendimden biliyorum ki şifaya ihtiyaç duyduğumda yalnızca bu çalışmayla ilgili derin bir anlayışa sahip uygulamacılara başvuruyorum.

Kişisel olarak, bir savaş gazisini yalnızca Soul Retrieval hakkında kapsamlı eğitim almış birine yönlendirirdim. Aynı şey değer verdiğim sevdiklerim için de geçerli. Danışanlar da, kendimiz ve sevdiklerimiz için isteyebileceğimiz en iyi muameleyi ve şifa yardımını hakeder.

Şamanlar tüm yardım odaklı mesleğe sahip olanlarla aynı prensip doğrultusunda çalışırlar: Zarar vermemek.

Öğrenci olarak, Soul Retrieval öğrenirken kendi ihtiyaçlarınız üzerine derinlemesine düşünmeniz gerekir. Ve ihtiyaçlarınıza en iyi biçimde cevap verebileceğini hissettiğiniz öğretmeni bulmalısınız. İnsanlara, tüm yaşama ve gezegene hizmet edebilmek için en iyi eğitimi nasıl alabileceğinizi dikkatlice araştırmanız gerekir. 

www.shamanicteachers.com sitesinde listelenenmiş öğretmenleri eğitmiş olmaktan gurur duyuyorum. www.shamanicteachers.com sitesindeki tüm öğretmenler kapsamlı Soul Retrieval eğitimleri vermekteler.

Bu bilgilerin size yardımcı olacağını ümit ediyorum.

Sevgi ve hayır dualarımla,
Sandra Ingerman