Skip to content

Yoralarla Nasıl Çalışılmalı   (How to Work with Omens - Turkish)

Yoralarla Nasıl Çalışılmalı        
Sandra Ingerman               

Yerli geleneklerinde doğada bulunan herşeyin canlı olduğuna ve bizimle etkileşim içinde olduğuna inanılır. Doğa her zaman bizimle iletişim halindedir ve bu sıklıkla işaretler ve yoralar göstermek şeklinde olur.

İşaret ve yoralarla çalışmak bize yaşamın akışıyla uyum halinde olduğumuzu gösterir. Fizik, birlik durumunu anlatmak için “birleşik alan” terimini kullanır. Yerli kültürlerinde kullanılan terim ise yaşam ağıdır.

Tek bir evrensel güce bağlıyız ve doğanın parçasıyız. “Yaşam ırmağı” ile birlikte aktığımızda evren bizleri sağlıklı ve bilgece kararlar almaya yönlendiren işaretler gösterir.  Bize verilen bu günlük mesajlara farkındalığımızı artırdıkça, bu işaretleri hem doğa hem de kentsel ortamlarda yürürken alırız. 

Yaşamınızda, bir sonraki adımınızla ilgili sorularınızı taşırken, eğer dikkat ederseniz evren size her zaman bir işaret vermekte. Ve spiritüel geleneklerde bu işaretlere yora da denilmektedir. Bu evrenin bize takip etmemiz için ekmek kırıntıları bırakması gibi bir his. Mantıklı anlayışımızın ötesindeki yollarla rehberlik almamız için yönlendiriliyoruz.

Doğada yürüyüş yaparken, hatta işe giderken bile sorunuza cevap verebilecek özellikleri taşıyan bir hayvanın görüntüsüne rastlayabilirsiniz. Bulutlarda oluşan şekillerin metaforik yanıt oluşturduğunu farkedebilirsiniz.

Tamamen yabancı biriyle tanışıp sohbet ettiğiniz sırada kendinizi aklınızdaki soruya veya yaşadığınız soruna dair bir cevap alırken bulabilirsiniz.

Bazen işaretler bir soru hakkında düşündüğünüz esnada radyoda çalınan bir şarkının sözlerinde size gelir. Yaşamınızdaki bir soruna odaklanmışken yanınızdan geçen bir otobüsün üzerindeki reklam panosu size ilham veya çözüm içeren sözcükler sunabilir.Bir kitabı karıştırırken ihtiyacınız olan ilhamı size veren mükemmel bir cümle veya bir paragrafla karşılaşabilirsiniz. 

Yoraların sorunuza bir cevap mı yoksa tesadüf mü olduğunu merak edebilirsiniz. Albert Einstein, bize tesadüfün Tanrı’nın tanımsız kalma yöntemi olduğunu hatırlatır.

1980lerde kendimi zor zamanlar yaşarken buldum. Bir gün evrene dua ettim. “Lütfen bana izleyebileceğim açık işaretler yolla” dedim. 

O günden itibaren anladım ki, dikkat ettiğim sürece, yaşam bana sağlıklı seçimler yapmam için gerekli tüm yora ve işaretleri verir. Elbette ki işin anahtarı dinlemek ve farkında olmak.

Hepimizin yaşamlarımızdaki geçmiş olayları düşündüğünde işaretleri görmezden geldiğini farkettiği zamanlar olmuştur.  Aldığımız bilgiyi görmezden gelmeyi tercih etmiş veya verilen rehberliğin farkına varmamış olabiliriz. Çoğumuz uykuda ve dış uyaranların yarattığı transta yaşıyor.

Bize gösterilen rehberlik ve yardımın farkına her zaman varamıyoruz. Bize verilen işaretlere uyanık değiliz. Zihinlerimiz çoğunlukla çok meşgul ve en yüksek hayrımız için evrenin bize gösterdiklerini farkedemeyecek kadar dikkati dağınık.

İşaret ve yoraları izlemeye başlamak için iyi yollardan biri doğada yürüyüş yapmak. Yürüyüşten önce rehberliğe ihtiyacınız olan bir soruyu düşünün. Yaşamınızı etkileyecek bir seçim yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Bu konu hakkında düşünün ve bir işaret almaya niyet edin.

Yürüdüğünüz esnada doğanın güzelliğinin zihninizi sessizleştirmesine izin verin. Yalnızca gözlemci olun. Derin nefesler alın. Size içgörü sağlayabilecek bulut oluşumları olup olmadığını farkedin.İşaret olabilecek özelliklere sahip bir hayvan, kuş, böcek, vs. görebilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanın ve yalnızca dikkatli kalın.

Yaşamınızla ilgili bir değişiklik yapmaya karar verdiğinizde yürüyüş yapın ve onaylayıcı bir işaret isteyin. Yeni kararınıza odaklanmışken nereden geldiği belli olmayan bir esintinin çıkıp size “evet” diye fısıldadığını hissedebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklik yaptığınızı hayal ettiğiniz sırada güzel bir kelebek gelip elinize konabilir. Gökyüzü bulıutlarla kararmışken, yapacağınız değişikliği düşündüğünüz sırada bulutların aralanıp güneşin parladığını görebilirsiniz. Yaşamınızda yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri düşünürken yanından geçmekte olduğunuz ağacın yaprakları size onaylandığınız hissi veren şekilde hışırdayabilir. Bu şekilde çalışırken doğanın size verdiği cevaplarla ilgili sezgilerinize güvenmelisiniz.

Israrcı ve uygulama yapmaya istekli olun. İlk denemenizde doğayla bağlantınızı hissedemeyebilirsiniz. Niyetinizine tutunarak yürüyüşler yapmaya devam edin.

Evde, işte veya okulda sezgilerinizin sizi raftaki bir kitaba götürmesine izin verin. Bir sayfayı açın. Sayfayı okuyun ve önemli bir mesaja yönlendirilip yönlendirilmediğinize bakın.

Eski arkadaşlarınız veya yabancılarla eşzamanlı karşılaşmalarda edilen gelişigüzel sohbetlerin size bir şekilde ilham veren veya yardımcı olan, büyük bir bilgelik taşıyıp taşımadığını farkedin.

Bunları giderek daha fazla yaptığınızda, yolunuzun sizin için aydınlatıldığını görecekseniz. Evrenin şifalanmamız, büyümemiz ve evrimimize nasıl katıldığına farkındalığımızı açtıkça yaşam da daha derin bir anlam kazanır.

Copyright © 2012 Sandra Ingerman