Skip to content

Sila šamanizmu uzdraviť telo a dušu (Abstract on Shamanism - Slovensky)

Sila šamanizmu uzdraviť telo a dušu

napísala Sandra Ingerman

Šamanizmus: krátky prehľad

Šamanizmus je najstaršia duchovná prax, akú ľudstvo pozná. Mnohí antropológovia veria, že šamanizmus môžeme datovať už pred 100 000 rokmi.

Slovo „šaman“ pochádza od tunguzského kmeňa žijúceho v Sibíri a znamená duchovný liečiteľ alebo „ten, ktorý vidí v tme“. Šamanizmus existoval v Sibíri, Ázii, Európe, Afrike, Austrálii, Grónsku a v domorodej Severnej a Južnej Amerike.

Šaman/šamanka je muž alebo žena, ktorý/ktorá využíva schopnosť videnia „so silným okom“ alebo „so srdcom“ a tak cestuje do neviditeľnej skutočnosti. Šaman komunikuje s pomáhajúcimi duchmi (spojencami), skúma duchovnú príčinu ochorenia a následne prevedie potrebnú liečbu: navrátenie stratenej časti duše, navrátenie stratenej sily alebo odstránenie duševných blokov. Šaman tiež hľadá vízie pre svoje spoločenstvo. Šamani vždy pôsobili a aj dnes pôsobia vo viacerých funkciách ako liečitelia, lekári, kňazi, psychológovia, mystici a rozprávači príbehov.

Šamanizmus nás učí, že všetko, čo existuje, je živé a má dušu. Šamani hovoria o sieti života spájajúcej všetko živé a tiež o duchovi, ktorý žije vo všetkom. Všetko na zemi je poprepájané a presvedčenie, že sme oddelení od ostatných životných foriem ako zem, hviezdy, vietor, atď. je len púhou ilúziou. Úlohou šamana v spoločenstve je udržiavať rovnováhu medzi ľuďmi a prírodnými silami.

Šamani vedú rôzne ceremónie (obrady, oslavy, rituály). Usporadúvajú oslavy pre privítanie novorodencov, sobášia a odprevádzajú zomierajúcich, keď príde ich čas. Sprevádzajú ceremónie pre pozostalých trúchliacich nad stratou blízkeho. Sú prítomní pri dôležitých iniciačných rituáloch, ktoré slúžia ako slávnosti prechodu v živote človeka, označujúce prechod z jedného stavu do druhého ako napríklad prechod z detstva do dospelosti.

Jedna z hlavných ceremónií, ktorú šaman vykonáva, sa nazýva šamanská cesta. Šaman alebo šamanka cestuje v zmenenom stave vedomia do skrytej skutočnosti, ktorú často označujeme ako nie-bežná (neobyčajná) skutočnosť. Ja vnímam túto nie-bežnú realitu ako vesmír existujúci paralelne vedľa našej reality. Austrálski aborigínci nazývajú túto skutočnosť čas snov a v keltskej tradícii ju nazývali iný svet.

V tejto skrytej realite žijú pomáhajúci a súcitní duchovia – spojenci, ktorí ponúkajú svoju ochranu, vedenie a pomoc pre všetky bytosti na zemi.

Šamani sa väčšinou pomocou hudby – bubnovaním alebo hraním na hrkálku – dostávajú do zmeneného stavu vedomia, kedy ich slobodná duša putuje po neviditeľných krajinách. V Austrálii šamani používajú didgeridoo alebo drevené paličky. Niektoré tradície používajú napr. zvončeky. Laponský národ Sámov v Nórsku má svoj monotónny spev.

Vedecké štúdie ukázali, že keď sme v bežnom stave vedomia, naše mozgové vlny sú v hladine beta. Ale keď šamani alebo šamanskí praktikanti počúvajú monotónny rytmus bubna, ich mozgové frekvencie sa spomalia, najprv na hladinu alfa, čo je ľahký, meditatívny stav vedomia, a potom klesnú do ešte hlbšej hladiny teta, ktorá umožňuje šamanovi, aby jeho duša slobodne cestovala do neviditeľného sveta a dostala sa do kontaktu s pomáhajúcimi duchmi.

Keď sa pozriete na rôzne šamanské tradície po celom svete, zistíte, že existujú tri všeobecne známe úrovne, o ktorých sa všade hovorí a ktoré nájdete spodobené v rôznych formách šamanského umenia (napríklad v maľbe). Šamani cestujú do týchto troch svetov: dolný svet, stredný svet a horný svet. V rámci horného a dolného sveta nájdete ešte veľa iných úrovní, všetky sú mimo našu časovú sféru.

Šamanizmus je systém priamej skúsenosti a kontaktu. Každý šaman opíše svoju skúsenosť inak a každý človek si šamanovu skúsenosť interpretuje po svojom. Práve táto rozmanitosť vnímania je na tom to pekné.

V neviditeľnom svete nie-bežnej skutočnosti sa nachádzajú rôzni duchovní pomocníci, ktorí asistujú šamanovi pri liečbe ľudí, spoločenstva či samotnej zeme.

Väčšinou sa objavujú dve základné skupiny duchov: silové zvieratá, tiež nazývané spojenci a učitelia, obvykle v ľudskej podobe.

Šamanské kultúry verili, že keď sa narodíme, stojí pri nás aspoň jedno silové zviera, ktoré nás ochraňuje a stará sa o naše duševné a telesné dobro. Koncept silového zvieraťa sa podobá kresťanskej viere v strážnych anjelov.

Učitelia v ľudskej podobe sa zjavili väčšinou ako bohovia a bohyne danej kultúry, náboženské postavy alebo predkovia prichádzajúci na pomoc.

Tieto duchovné bytosti spolupracujú so šamanom na uzdravovaní ľudí, spoločenstva a životného prostredia. S nimi sa šamani radia, keď potrebujú získať poradenie alebo nejakú informáciu.

Choroba zo šamanského uhla pohľadu

Šamani sa na chorobu pozerajú zo spirituálneho hľadiska. Nezáleží na tom, či sa to týka duševnej alebo fyzickej nemoci, šaman hľadá, kde došlo k narušeniu duchovnej rovnováhy.

Zo šamanského uhla pohľadu sú tri klasické príčiny ochorenia, na ktoré existuje nekonečné množstvo liečebných rituálov. Pomáhajúci duchovia asistujú šamanovi pri diagnostikovaní a určení správnej liečby. Šaman funguje ako „dutá kosť“, splynie so silovým zvieraťom alebo iným duchom a stáva sa kanálom pre liečivú silu univerza.

Tri príčiny ochorenia sú: strata sily, strata časti duše a duchovná intrúzia. Väčšinou sa tieto tri príčiny objavujú v rôznych kombináciách, zriedka stretnete osobu, ktorá by trpela len jednou z príčin.

Duchovní spojenci majú iný pohľad na náš ľudský svet ako my, šamani s nimi  spolupracujú pri liečebných rituáloch, aby získali ich nadhľad.

Strata sily

Jednou z príčin choroby je strata sily. Dochádza k nej vtedy, keď človek stratí svoje silové zviera alebo spirituálneho spojenca, ktorý ho ochraňoval. Typickými príznakmi straty sily sú chronická depresia, samovražedné sklony, chronické choroby a opakujúce sa nehody či nešťastia v živote človeka.

Keď šaman zistí, že došlo k strate sily, má k dispozícii niekoľko ceremónií pre návrat silového zvieraťa alebo duchovného ochrancu, teda pre navrátenie stratenej sily a ochrany.

Počas mojej viac ako tridsaťročnej praxe šamanskej učiteľky a liečiteľky, stále žasnem, aký môžu mať ohromný účinok aj tie najjednoduchšie liečebné ceremónie. Videla som ľudí s depresiami a samovražednými sklonmi vyliečiť sa hneď potom, ako sa im vrátilo silové zviera alebo pomáhajúci duch.

Duchovná intrúzia a blúdiace duše

Ak človeku chýba duchovný spojenec alebo vitálna esencia, stáva sa, že v jeho tele vznikne prázdne miesto a keďže vesmír nestrpí prázdne miesta, je dosť pravdepodobné, že sa vzniknutá prázdnota niečím naplní. Šamani to vidia ako spirituálnu intrúziu, čiže nežiaduce vniknutie a obsadenie miesta, kde chýba sila alebo vitálna esencia človeka.

Pôvodcami duchovnej intrúzie sú negatívne myšlienky. V prírodných kultúrach ľudia vedeli, aký je rozdiel medzi vyjadrením energie a vyslaním energie. My západní ľudia tomuto rozdielu nerozumieme.

Hnev, frustráciu alebo smútok je dôležité vyjadriť. Ale my väčšinou tieto energie obraciame proti sebe alebo ich vysielame na druhých a na naše okolie ako keby sme strielali psychické šípy. Tieto energie potom môžu spôsobiť to, čo šamani nazývajú duchovnou intrúziou.

Príznakmi duchovnej intrúzie môže byť presne lokalizovaný problém, nejaká lokálna bolesť alebo niektoré druhy rakoviny. Šamani nerozlišujú medzi psychickými a fyzickými chorobami, takže intrúzia sa môže prejaviť aj ako chronický hnev alebo depresia.

Liečba intrúzie prebieha tak, že šaman vyhľadá svojich pomáhajúcich duchov a spojencov, za ich asistencie diagnostikuje, o aký druh intrúzie ide a kde sa nachádza, potom prevedie tzv. extrakčnú liečbu a intrúziu odstráni pomocou extrakčnej liečby.

Keď som v osemdesiatych rokoch začínala so šamanským liečiteľstvom, špecializovala som sa na extrakčnú liečbu a vďaka tejto metóde som úspešne liečila rakovinu, depresie, či dokonca problémy ako chronická únava alebo kožný exzém. Zistila som, že extrakčná liečba bola účinná aj pre ženy, ktorým sa nedarilo otehotnieť.

Šamani liečia nielen živých, ale aj nebohých. Robia to pomocou liečby, ktorá sa nazýva psychopumpa. Tento názov vychádza z gréckeho slova  psychopompos, čo doslovne znamená prevádzač duší. Keď zomierame, putujeme do transcendentnej reality. Podľa šamanizmu, keď niekto zomrie traumatickou smrťou ako obeť vraždy, počas nehody, vo vojne, na predávkovanie drogami, počas teroristického útoku alebo ako samovrah, jeho duša bude potrebovať sprievodcu počas prechodu do transcendentálnej sféry. Môže sa stať, že duša je v momente smrti zmätená a zostane uviaznutá v tejto realite, ktorú v šamanizme nazývame stredným svetom.

Duša uviaznutá v strednom svete môže blúdiť alebo obsadiť prázdne miesto v osobe, ktorá trpí stratou vitálnej esencie a sily. Toto je šamanský opis schizofrénie alebo rozdvojenej osobnosti. V takomto prípade je úlohou šamana, aby vyviedol blúdiacu dušu zo stredného sveta a pomohol jej prejsť do transcendentálnej sféry. Prírodné kultúry netrpia našimi západnými chorobami, pretože zakaždým bezpečne prevedú zomierajúcich na druhý svet a vedia sa postarať aj o zblúdilé duše.

Návrat stratenej časti duše: ako šamani liečia traumu

Keď som robila výskum pre moju knihu Návrat stratenej časti duše: skladanie fragmentov duše (Soul retrieval: Mending the Fragmented Self ), zistila som, že väčšina šamanských kultúr na svete verí v to, že choroby vznikajú v dôsledku straty časti duše.

Ich viera vychádza z toho, že kedykoľvek zažijeme traumu na fyzickej či psychickej úrovni, naša duša vyletí z nášho tela, aby prežila traumatický zážitok. Ja používam definíciu duše v zmysle esencie, životnej sily a vitality či zdroja životodarnej energie.

Traumy, ktoré môžu spôsobiť stratu časti duše v našej kultúre, sa týkajú rôznych druhov zneužívania a násilia: sexuálneho, fyzického alebo emočného. Ďalšie príčiny môžu byť: nehoda, vojna, teroristický útok, nemorálne zaobchádzanie, prírodná katastrofa (požiar, hurikán, zemetrasenie, tornádo), operácie a zákroky, závislosti, rozvod alebo smrť blízkeho. Každá šoková udalosť môže spôsobiť stratu duše (pozn.prekl.: ako sa u nás hovorí duševnú ujmu). Šamani veria, že aj budík môže spôsobiť stratu duše. Myslím, že všetci vieme, čo tým myslia.

Dôležité je chápať, že stratiť časť duše je pre nás dobré. Je to spôsob, ako prežiť bolesť. Ak by sa mi stala autonehoda s čelným nárazom, posledné miesto, kde by som v tom momente chcela byť je moje telo. Moja duša by nevydržala takú bolesť. Preto je duša obdarená úžasným sebaobranným mechanizmom: časť našej esencie či duše opúšťa telo, aby sme necítili celý rozsah bolesti.

V psychológii sa tento jav nazýva disociácia. S tým rozdielom, že v psychológii sa nehovorí o tom, čo sa disociuje a kam sa oddelená časť podeje. V šamanizme vieme, že časť duše opúšťa telo a ide do sféry, ktorú šamani nazývajú nie-bežná,  neobyčajná realita a tam čaká, kým ju niekto, kto vie, ako zasiahnuť v duchovnej sfére, vráti späť na miesto.

Aj keď je strata časti duše vlastne spôsob prežitia, problémom zo šamanského pohľadu je to, že stratená časť sa väčšinou nevráti sama od seba – môže byť stratená, ukradnutá u niekoho alebo nevie, že trauma sa skončila a už sa môže vrátiť.

Vždy to bola úloha šamana, ísť do zmeneného stavu vedomia a vystopovať, kde sa časť duše stratila, v ktorom svete sa nachádza a potom ju vrátiť do tela pacienta.

Existuje viacero všeobecných príznakov straty časti duše. Najčastejšie ide o pocity disociácie/oddelenosti, keď sa človek necíti celistvý vo svojom tele a má pocit, že nežije naplno. Ďalšie príznaky sú chronická depresia, samovražedné sklony, post-traumatický stresový syndróm, strata imunity alebo nevyliečiteľný žiaľ. Závislosti sú tiež znakom stratenej časti duše – keďže väčšinou hľadáme vonkajšie zdroje, ktorými by sme mohli naplniť prázdne miesta v našom vnútri, či už sú to drogy, jedlo, vzťahy, práca, nakupovanie. Vždy, keď niekto povie „Odvtedy už nie som ten/tá, čo som býval/a.“ a nemyslí to v pozitívnom zmysle, je dosť pravdebodobné, že stratil/a časť duše.

Veľké množstvo stratených častí duše môžete pozorovať aj v našej spoločnosti, keďže peniaze sa povýšili nad samotný život. Keď niekto povie, že treba zabíjať iné životné formy pre materiálny zisk, potom tej osobe určite chýba časť duše. Keď si niekto myslí, že kúpa ďalšieho auta alebo hromaždenie materiálnych statkov ho urobí šťastným, je to tiež osoba s chýbajúcou časťou duše. Ako vidíte, zdá sa, že náš svet trpí celosvetou stratou duše, stačí sa pozrieť, ako sa správame vzájomne medzi sebou a k ostatným životným formám.

Kóma je ďalšou formou straty duše. V tomto prípade však ide o stratu väčšiny duše, keď sa v tele nachádza menšia časť duše než mimo tela. Liečiť kómu je veľmi ťažké. Šaman musí najprv zistiť, ktorým smerom sa duša vybrala, či sa chce vrátiť do tela alebo pokračovať ďalej, čo by znamenalo smrť pacienta. Táto téma je dosť zložitá a je nad rámec tohto článku venovať sa jej podrobnejšie.

Dnes zažívame obnovenie záujmu o šamanizmus. Stovky šamanských praktikantov sa snažia znovu oživiť metódu návratu stratenej časti duše. Zozbierala som tisícky prípadových štúdií, ktoré dokazujú úspešné liečenie rôznych psychických i fyzických ťažkostí.

Zaujímavosťou je, že stratená časť duše sa v tradičných šamanských kultúrach zvykla vracať maximálne do troch dní po traume. Keďže dnes návraty stratenej časti duše nerobíme, moderní praktikanti šamanizmu musia pri hľadaní stratených častí duše ísť do minulosti, desať, dvadsať, tridsať, dokonca štyridsať rokov.

V šamanských kultúrach ľudia vedeli, čo narušilo rovnováhu v ich živote, poznali príčiny svojich ochorení a problémov.

V našej kultúre si neuvedomujeme, že choroby sú dôsledkom spirituálnej disharmónie. Časti duše strácame už v mladom veku a od prvej straty si so sebou nesieme nevedomé vzorce správania, snažíme sa znovu nájsť a zaceliť našu dušu a pritom dookola opakujeme stále tú istú traumu – postavy a okolnosti v našom živote sa môžu síce meniť, ale je to stále ten istý príbeh.

Po návrate stratenej časti duše sa ľudia cítia viacej prítomní vo svojom tele a vo svete, viacej si uvedomujú nevyrovnané a disharmonické správanie. Keď sme neúplní (chýba nám časť duše) uvedomujeme si síce nesprávne veci v živote, ale ľahko sami seba presvedčíme, že nepotrebujeme nič zmeniť. Keď sme celiství, teda „duchaplní“ a „duchaprítomní“, nemusíme zapĺňať prázdne miesta a máme viacej chuti meniť a zlepšovať svoj život.

Som presvedčená, že aj keď sa človeku vráti jeho stratená časť duše, je na ňom, aby ďalej pracoval na sebe. Pre človeka, ktorý na sebe veľa pracoval, môže byť návrat stratenej časti duše poslednou bodkou, ale pre toho, kto dovtedy nič nerobil, to môže byť naopak len prvý krok k tomu, aby sa niečo pohlo.

Po ktoromkoľvek druhu šamanskej liečby si musí každý sám uvedomiť, ako by si mohol život zariadiť tak, aby mal dobré vzťahy a žil spôsobom, ktorý podporuje jeho celistvosť a zdravie. Ako využijeme energiu získanú späť po návrate stratenej časti duše? Čo urobíme s naším znovu získaným elánom pre náš súčasný život a pre našu budúcnosť? Ako vrátime vášeň a zmysel do našich životov, aby sme nielen prežívali, ale naozaj žili? Všetky tieto otázky nazývam „život po liečení“, ich zodpovedanie je kľúčové, ak sa chceme natrvalo vyliečiť či už po návrate stratenej časti duše alebo extrakčnej liečbe.

V mojich knihách píšem o duchovných cvičeniach, ktoré nám pomáhajú tvoriť pozitívne zmeny v živote a vytvárať si lepšiu budúcnosť.

Zoznam mojich kníh nájdete tu: https://www.sandraingerman.com/booksaudiovideo.html

V časoch, v ktorých žijeme sú duchovné cvičenia veľmi aktuálne. Zem chce, aby jej deti prišli domov. Prišiel čas vrátiť sa domov a zaujmúť naše právoplatné miesto na zemi. Je naším vrodeným právom prejavovať pohnútky našej duše a tvoriť svet podľa našich predstáv. Je našim vrodeným právom svietiť žiarivo ako hviezdy nad nami. Je čas, aby sme sa o naše svetlo podelili so svetom.

Copyright © 2012 Sandra Ingerman. All Rights Reserved.
Translation: Miriam Lenčová, 2015