Transmutatie Nieuws november 2015

Ik ben net teruggekomen van twee geweldige trainingen in Joshua Tree, Californië. Het is altijd zo bijzonder om in de woestijn te zijn en de kracht van stilte te voelen en bomen, planten en dieren te zien die z0’n opmerkelijk vermogen hebben om in deze moeilijke omstandigheden te floreren.

Eigenlijk ben ik nog steeds bezig met wat ik vorige maand schreef, en ik kom woorden tekort om deze maand nieuwe informatie te schrijven. De diepte van wat ik vorige maand schreef en twee weken veel praten geven mij de behoefte tot reflectie en stilte. En dat is altijd een goede plek voor ons allemaal voortgaand op ons spiritueel pad.

Zoals ik al vele malen heb verteld is het belangrijk dat de oefeningen één worden met jou. Eén van de trainingen die ik in Joshua Tree deed was Medicine for the Earth en Healing with Spiritual Light. Ik vol me altijd vol vreugde, hoop en inspiratie als ik anderen in dit krachtig werk introduceer. Ik merk dat er deelnemers zijn die om verschillende redenen vaker, meer dan eens naar deze training komen. Sommigen zijn hier om me te assisteren, sommigen willen meer aarden in de oefeningen en ceremonies die ik begeleid zodat zij het gevoel hebben dat ze het werk met hun omgeving kunnen delen met een dieper inzicht, en sommigen vinden het gewoon heerlijk om terug te zijn in de collectieve energie.

Van hen die de training opnieuw volgen krijg ik steeds feedback dat ze het gevoel hebben dieper te gaan dan bij de vorige training. Deelnemers vragen me of ik dezelfde journey eerder heb gedaan vanwege hun gevoel dat de journeys helemaal nieuw waren. Niets verander ik in de training hoewel natuurlijk de instructies veranderen als ik betere woorden vind om de oefeningen die we doen te beschrijven. Deelnemers die de training nog eens doen krijgen zo veel meer inzicht en gaan dieper in hun eigen Inner Wereld. Zoals ik jullie allemaal heb aangemoedigd de oefeningen en ceremonies die ik jarenlang heb gedeeld steeds weer te herhalen. want de rijkdom van de ervaring en hoe diep je gaat is pas echt als het werk één met jou wordt. Als je steeds maar verder gaat en niet de oefeningen verdiept raak je alleen maar oppervlakkig het werk. Er is zo veel mogelijk als je er diep induiken en de zaadjes die geplant zijn koesteren.

In een journey die ik ten behoeve van deze column deed, werd mij verteld jullie aan te moedigen om te journeyen of mediteren en je voor te stellen dat je bovenop een berg of heuvel zit waar je over het landschap kan staren en laat je geest vrij reflecteren en dromen.

Terwijl je in de verte staart voel de briesjes of de wind je gezicht aaien. Ruik de geuren van de frisse lucht. Voel dat de lucht je boodschappen brengt van liefde en inspiratie. Voel dat je op de grond zit en voel de aarde. Zie de schoonheid van het landschap onder je. Voel de energie van de zon diep in je cellen doordringen. Proef de smaak van de lucht.

Terwijl je daar zit reflecteer over hoe je het werk bent geworden. Ik weet dat sommigen zijn nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws. En sommigen lezen deze column en komen samen met de collectieve energieën van de wereldwijde groep die we over de jaren heen gevormd hebben. Stel je voor duizenden mensen over de hele wereld die allemaal iedere maand deze column lezen en het werk op hun eigen wijze doen. Want de werkelijke kracht van de praktijk is het te veranderen en het je eigen te maken. Ervaar de vreugde in je hart als je je gesteund voelt en de kracht die we allemaal samen delen als we bezig zijn voor de planeet en al wat leeft in het levensweb.

Uitkijkend over de schoonheid om je heen voel je dankbaarheid dat je een lichaam, geest en emoties hebt dat met al je zintuigen het leven op deze grootse Aarde waardeert. Ja, er zijn veel uitdagingen. Maar als we samen werken in liefde, vreugde en steun kunnen we een andere golf berijden. En terwijl transities en initiaties blijven gebeuren zal je steeds geconfronteerd worden met de keuzes welke golf jij wenst te berijden. In de oude tijden en in traditionele culturen waren de onzichtbare en zichtbare wereld met elkaar verweven. Vandaag de dag is er een stevige deur tussen de werelden. het wordt tijd dat de sluier opgetrokken wordt en dat we weer een leven leiden in spirit met overal magie en schoonheid.

Als collectief worden we gevraagd een leven te leiden vol spirit, en het pad van spirit te bewandelen.

Dit zijn de zaadjes die ik jullie gegeven heb. Het is aan jullie ze te koesteren en ze te laten groeien door intentie, repetitie en toepassing.

Transmuteer en transformeer de energie achter je gedachten en je woorden dagelijks zodat je jezelf, anderen en het levensweb kan voeden met liefde en licht. Onthoud het verschil tussen een emotie te uiten versus de energie van de emotie te zenden.

Zegen jezelf en anderen met de woorden die je gebruikt.

Herformuleer je gedachten en dagdromen die niet tot het gewenste resultaat leiden.

Ga doe met je droom-oefeningen om al je zintuigen in te zetten de wereld te creëren voor jezelf en voor de Aarde waarin jij wilt leven. Leef vanuit de droom.

Blijf gefocust op je oefeningen terwijl je het resultaat ondergaat.

Werk aan het verstevigen van je lichaam en doe oefeningen die je moet doen om een zuiver, sterk en gezond vehikel te zijn dat hogere frequenties van licht en liefde kan vasthouden.

Blijf verbonden met de natuur, de seizoenen en de elementen aarde, lucht, water en vuur.

Kijk uit naar omens en tekens die zich dagelijks aan jou voordoen die voor begeleiding zorgen in jouw leven.

Wees dagelijks dankbaar voor je leven, de aarde, lucht, water en de zon die jou en al het leven onderhouden, en voor al die help-spirits die bij jou zijn. Vind een manier om gedurende de dag dank-oefeningen te doen. En open je hart om dankbaar te zijn voor wat het leven je brengt.

Herinner je de waarheid wie je bent, hetgeen goddelijk licht is. Doe je transfiguratie-oefeningen om jou goddelijk licht te absorberen en het licht in, door en over de aarde uit te stralen.

Projecteer kracht op anderen. Zie anderen in hun goddelijk licht en perfectie. Heb geen medelijden als\ zij door moeilijke tijden gaan. Heb medeleven maar huil niet met ze mee.

Zie schoonheid in alle dingen. Onze perceptie creëert onze werkelijkheid.

Ga door met een diep en rijk inner landschap en Inner Wereld te cultiveren.

Scheid niet je spirituele leven van je dagelijkse leven. Wordt het werk!

Ga door met je dagelijkse leven krachtig te maken door de shamanic manier van leven te leven.


In de Verenigde Staten is november Thanksgiving vieren. Eigenlijk zou iedere dag een dankdag moeten zijn. We moeten iedere morgen bij het wakker worden dank zeggen voor ons leven. En dan zouden we diep in ons hart moeten duiken en vanuit waardering voor alles en iedereen in het levensweb moeten vertellen waar we dankbaar voor zijn. Ik word altijd wakker en dank de spirit van het land waar ik woon, de helpende ouden van dat land en mijn eigen voorouders voor mijn leven. Ik dank Aarde, Lucht, Water en Vuur zoals de zon dat zij ons geven wat we nodig hebben om de floreren. Ik eer de natuurwezens die in alle elementen leven. En ik eer het verborgen volk dat naast ons voor de Aarde zorgt. Stel je voor de mogelijkheden als iedereen in de wereld dit dagelijks zou doen. Stel je voor hoe de het leven op deze Aarde zou veranderen.

Als zo’n groot collectief zich deze maand op het danken zou focussen kunnen we de kracht van liefde en licht voeden als we in zo’n energie meedoen.

We kunnen dit in onze volle maan ceremonie inbrengen. Het is volle maan op 25 november. Laten we een energie van liefde en licht opbouwen die een vibrerend weefsel van de werkelijkheid creëert met een nieuwe droom voor de Aarde en al wat leeft. Laten we ons licht, liefde en dankbaarheid stralen terwijl we een lichtweb in en over de Aarde weven.

Voor de nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws, zie op de homepage onder Een menselijk web van licht creëren’.

Ik ben enorm dankbaar voor ieder van jullie die het werk doen om een nieuwe droom voor al wat leeft te creëren. Hartelijk dank!

Recommended Posts