Zprávy o proměnách – červen 2021    

Uvažovala jsem o tématu, které má mnoho rovin. V posledních letech jsem psala v několika sloupcích o tom, jak se v prastarých kulturách zpívaly jedinečné písně stvoření. Sdílela jsem učení, jak zpěv písně stvoření pomáhalo šamanovi, léčitelům a členům komunity rozpouštět nemoci a všechno ostatní, co bylo třeba rozpustit. Potom se zpívaly písně k obnovení harmonie a rovnováhy. Zpěv funguje jako skutečné zaříkávání, má sílu trhat na kusy, rozpouštět, rozebírat a ničit. Píseň stvoření se následně použije k obnově, tvoření, tkaní nové látky, zrození zpět do komunity a vyživení.

Ti z vás, kteří čtou mé sloupky už mnoho let, víte o mé naprosté fascinaci zpěvem a písněmi stvoření prastarých kultur, které používali k rozpuštění toho, co už není potřeba a k navrácení zdraví, rovnováhy a harmonie do sítě života, do kolektivního vědomí, komunity nebo klientovi.

Píseň stvoření byla pro šamanské kultury skutečně důležitá, protože pro lidem poskytovala hodnoty a mapu životních cest. A jak víte, píšu ve většině svých knih o vlastních příbězích stvoření zejména o tom, kolik lásky jsme dostali, když jsme byli stvořeni. Život se nepromění víc, než když do všech svých buněk vstřebáte bezpodmínečnou lásku svého stvoření.

Otázka, která pro mě vyvstane se týká písní a jejich síly. Pokud šamani a šamanské kultury používají písně a zpěvy se silou tvořit silná kouzla a léčení nebo roztrhat na kusy to, co má být zničeno, znamená to, že písně mají sílu tvořit a ničit. Dovedlo mě to k úvahám o písních, které si zpíváme v průběhu dne. Co prostřednictvím své hudby vytváříme?

Poslouchala jsem písně, na které stále ráda tancuji, ale když jsem se zaposlouchala do jejich textů, začala jsem se skutečně zamýšlet na tím, co se vytváří v kolektivním vědomí prostřednictvím vibrací těchto slov, která si lidé zpívají stále dokola. Mou práci znáte, tak si nemyslím, že to musím vysvětlovat.

Kladu si otázku a přemýšlím o tom, jak v současnosti používáme hudbu a vytváříme pro sebe, pro síť života a pro planetu lepší život?

Je zajímavé se nad tím zamyslet. Je zajímavé na toto téma cestovat a zamýšlet se nad ním v průběhu slunovratového přechodu, který je součástí cyklu proměn planety. Léto a zima jsou silná roční období, během nichž se snadno tvoří a rozpouští.

Dne 20. června přivítáme slunovrat, další proměnu v cyklu planety a našich životů.

Léto je skutečně významné období růstu a tvoření a může být velmi významným obdobím, během nějž bychom mohli dbát o slova, která v průběhu dne používáme, a o denní fantazie, které si dovolíme přehrávat stále dokola. Zamyslete se však také nad slovy písní, které posloucháte, a nad písněmi, které zpíváte. Položte si otázku, co jejich prostřednictvím vytváříte.

Na jižní polokouli se můžete zamýšlet, zda písně, které zpíváte, rozpouštějí a ničí to, co je potřeba rozpustit a odstranit z našeho života?

Věřím, že to bude zajímavá praxe, která mnohé odhalí a přinese nový způsob bytí do našeho života a do světa v období slunovratu.

Stále více lidí se probouzí a otvírá se potřebě jiného způsobu života. Jiný způsob života v sobě obsahuje to, jak se chováme ve fyzické, mentální, emocionální a duchovní rovině. Pokud se soustředíme na duchovní praxe, které ani nevíme, že provádíme, můžeme proměnit mnohé. Každé slovo, každá myšlenka, každá denní fantazie, kterými se zabýváte, jsou součástí duchovní praxe, duchovní praxi provádíte neustále, když jednáte ve vnějším světě, řídíte auto nebo jedete dopravním prostředkem.

Když budete uvažovat o slovech, myšlenkách, fantaziích a zpívat písně stvoření a přivádět do světa bezpodmínečnou lásku, zamýšlejte se i nad tím, o čem píšu. Provádějte šamanské cesty, meditujte nebo pobývejte v přírodě. Prociťte, jestli to, co jsem napsala, je pro vás pravdivé, a pak se rozhodněte, jak své každodenní chování můžete proměnit.

Když zpíváme vlastní písně, budujeme si svou vlastní cestu a posouváme se vpřed.

Úplněk nastává dne 24 června. Pojďme duchovní praxi používání zvuků učinit součástí naší měsíční ceremonie tvoření světelné sítě lidí. Slabika óm obsahuje všechny mantry a je původním zvukem stvoření. Pracujte se zvuky a s písněmi. Dělejte to, co podporuje praxi vyzařování světla na té nejhlubší úrovni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k praxi tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.

Přeji všem krásný slunovrat a žádám vás, abyste v průběhu slunovratu zpívali pro síť života, pro každého v našem kruhu, pro veškerý život na planetě Zemi i všem elementům píseň lásky.

Níže je odkaz na audio nahrávku, v níž vás zavedu do místnosti s oltářem, kde můžeme provádět svou duchovní praxi v průběhu následujících let. Zaposlouchejte se do jí, určitě se vám bude líbit:

https://youtu.be/kgOl1NiWFAs

Oznámení:

I am ACTIVELY exploring teaching physical workshops again!! Hang on! I am missing them as much as you are!

In the meantime, there are a couple of online Evergreen courses that I had taught live and now you can do the courses self paced. There are multiple courses but here are two you might be interested in.

Check out Healing with Spiritual Light

The Transmutation News is based on my book Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins. I taught this work all over the globe with miraculous results and people receiving powerful tools to transform And create the energies and ride the waves with grace and ease like times we are in now.

As I was reaching my elder years I contacted Sounds True and asked them if they would film a live course with me teaching it so people would always have access to this incredibly powerful and uplifting work.

And Sounds True said yes. We titled the course Healing with Spiritual Light. The feedback I have received from this course is spectacular.

If you’d like to experience the power of these teachings for yourself, Sounds True is offering as a FREE introduction the first session of Healing with Spiritual Light.

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/gift#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=6ac8b549

To register for the 8 – week Healing with Spiritual Light workshop click on

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

I hope you will join us for this 8-week life-changing course Healing with Spiritual Light!

Shamanic Journeying for Guidance & Healing with Sandra Ingerman (Evergreen)

Through a practice called shamanic journeying, you can seek and receive guidance and healing for yourself and others from divine compassionate spirits in the unseen realms.

If you’re interested in learning this powerful skill, you won’t want to miss a free, virtual event with called: The Healing Power of Shamanic Journeying: How to Access Inner Guidance from Helping Spirits.In the intro call I give a very detailed lecture on healing from shamanic perspective including power loss, soul loss, intrusions, and possession.

So just the free intro call has a wealth of information.

 https://shiftnetwork.infusionsoft.com/go/sjgheg/ingerman

If you prefer to skip the free introduction and buy the course the link to do is:  https://shiftnetwork.isrefer.com/go/sjcSI/ingerman/

I am still in love with working with Renee Baribeau on our weekly podcast The Shamans Cave. Join us by subscribing on www.ShamansTV.com.

And please help to support my work by buying or referring others to my books and audio programs. They are so helpful for our times.  Shamanic Journeying A Beginner’s Guide, Walking in Light, The Book of Ceremony and my other books are filled with tools to help us stay on the path!

https://www.sandraingerman.com/bookscds.html

Due to the times we are living in I am sharing workshops that teachers I love and respect are offering. I wanted to let you know of the wealth of offerings.

During this exceptional time and the need for social distancing the teachers and practitioners I trained are offering virtual circles and courses and are adding more during this time. The circle link is https://www.shamanicteachers.com/shamanic-circles/   We also have a section for online courses: https://www.shamanicteachers.com/online-telephone-workshops

I know all of you are familiar with the work of Alberto Villoldo. But some of you might not know that his wife Marcela Lobos is a well-known shaman in Chile. She has made a huge contribution to the world of shamanism with her work. She is an incredibly compassionate woman. And I truly support her and the work she is bringing into the world.

In Awakening Your Inner Shaman: A Women’s Hero’s Quest Marcela reveals the maps offered by the shamanic Medicine Wheel and the hero’s journey to awaken your inner wisdom. She shares a compass to live a remarkable life, not because of material or outer success, but to cultivate presence and courage in the face of personal challenges and societal unrest. Her story, from growing up in a war-torn country to being initiated by the shamans of the Andes and becoming a teacher and a medicine woman, offers a flesh-and-bones context for each step of the archetypal journey to Self. Also, with her examples about other people crossing the veils from ordinary to extraordinary, Marcela invites you to a new level of openness to perceive the mystical world beyond appearances.

Mara Bishop’s new book Shamanism for Every Day: 365 Journeys is available now. For more information about Mara please visit WholeSpirit.com

With 365 unique journey topics that can be used in any order, or as meditations, Shamanism for Every Day offers an invaluable guide to anyone searching for daily wisdom, spiritual insights and connection to the sacred.

Mara is a truly gifted shamanic practitioner and teacher listed on shamanicteachers.com. She has a true gift of sight. I love her work and how she communicates.

Dr. Margaret holds a PhD in psychology and she is a relationship expert, noted public speaker, workshop leader, educator, consultant, and artist. She has appeared on many radio and TV shows, including the Oprah show. Her work has helped thousands of people change their lives!

Over the years I have had email contact with Margaret who is one of the most compassionate people I have met. She has helped so many work through trauma using her inner Bonding Process. And now she is off on her own teaching her own new webinar.

Margaret wrote an e-book that speaks to such issues as:

  • You could confidently trust your intuition and make clear decisions without second guessing yourself
  • A multitude of opportunities and synchronistic events just find their way to you
  • You only allow people in your field who love and adore you and treat you in the most loving and respectful way possible
  • You feel supported in all areas of your life so no matter what happens you know something better is in the works for you.

What if all of your relationships in your life could be madly in love with you?

How amazing would this feel!?

There are four main mistakes Dr. Margaret sees people making that keep them from falling madly in love with themselves.

This is why she wrote an e-book called The 4 Mistakes That Block Self-Love and Relationships.

Click here to access this e-book.

https://innerbondingcourse.com?afmc=8j

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts