Zprávy o proměnách – prosinec 2017

Když se podíváme na některé z problémů, kterým ve světě čelíme, jedno z obrovských témat je kvalitní péče o děti, které je v současnosti v mnoha rodinách nedostatek. Problém samozřejmě vyvěrá z faktu, že rodiče nedostávali péči od svých rodičů, a tak se nezdravé chování předává dál.

Řešení spočívá v tom, naučit se, jak pečovat sám o sebe. Mnozí z nás se s požadavkem o péči obracejí na vnější zdroje a další lidi. Mnozí postrádají vlastní zkušenost bezpodmínečné lásky, o mnohé se nestarali jako o malou zářivou bytost světla, která si zaslouží přijímat lásku a dávat lásku, k čemuž jsme předurčeni. Někteří lidé se uzavírají před ostatními, protože je nikdo nenaučil, jak se k ostatním chovat, a jaký vztah mají mít sami k sobě.

Myslím si, že je velmi důležité, abyste prozkoumali způsoby, jak o sebe můžete pečovat, zatímco se přizpůsobujete změnám, které na nás na všechny tlačí.

V čase oslavy slunovratu hovoří některá náboženství a duchovní tradice o narození svatého nebo kouzelného dítěte.

Můžeme vnímat sami sebe, za použití principů šamanismu, jako kouzelné dítě? V průběhu slunovratu tomuto tématu věnujte nějaký čas.

Prozkoumejte způsoby, jak o sebe můžete pečovat. Pokud sami sobě, všemu živému i Zemi chcete pomoct, i tato jediná praxe změní svět. Podle principu jednoty vědomí platí, že pokud se naučíte milovat sami sebe, bude každý povznesen energií, kterou do sítě života přinesete. Aniž byste si to museli sami uvědomovat, můžete měnit svět k lepšímu tím, že do kolektivního vědomí vnášíte velmi potřebnou energii lásky k sobě.

Úplněk nastává 2. prosince. Přemýšlejte o jedinečném energetickém podpisu, kterým se do sítě života připojujete. Cestujte do svého nitra a vnímejte své vnitřní vyzařování, světlo hvězdy, světlo slunce, které vyzařuje pro Zemi a skrze ni. Naše světlo září hluboko do Země a na všechna místa na planetě. naše láska a světlo vibrují sítí života a vnáší do ní léčivou energii, tím jak spřádáme tapiserii nové reality a uvádíme ji v život.

Jsme zavázáni našemu kruhu a veškerému životu, že budeme pokračovat ve spřádání světelné sítě bez ohledu na to, jaký výsledek se dostaví. Šamanská praxe není o tom „zvítězit“, ale o tom, jak se naučit zasévat prostřednictvím vlastní duchovní praxe semena a pečovat o sazenice, dokud z nich nevyrostou nádherné zářivé rostliny, které změnu přinesou v pravý čas, což nutně nemusí být načasováno podle přání našeho ega.

Instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ naleznete na domovské stránce.

K oslavě slunovratu se propojíme 21. prosince. Podle toho, kde žijete, vstupujete nyní do zimy nebo do léta. Příroda nás krásně učí, jak plynout se změnou, protože v přírodě se všechno neustále proměňuje. Bouře, roční období, lunární cykly a růst ovlivňují náš každodenní život. Jakmile se spojíme s plynutím přírody, spojíme se i se svým vnitřním plynutím a budeme kráčet elegantně s proudem života.

Během slunovratu věnujte čas pobytu v přírodě a pokuste se probudit své vlastní vnitřní proudění. Pobyt v přírodě je pro vás i pro všechno živé velmi léčivý, protože pak celou síť života vyživujete svými sny, láskou a světlem.

Proveďte svou přípravnou práci. Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si můj návrh, jak se na obřadní práci připravit v sekci “The Transmutation News” (Zprávy o proměnách).

Můžete bubnovat, chřestit, zpívat a tančit. Ze všeho nejdůležitější je však být v přítomnosti a uvědomovat si všechny dary, které nám příroda v každém okamžiku našeho bdělého života dává.

Vnímejte, jak vám do tváři září slunce. Pokud se schovalo za mraky a nesvítí, představte si, jak vám jeho teplo projasňuje tvář. Projevte živé bytosti, které nazýváme Sluncem, vděk. Sehněte se k zemi a vnímejte texturu země, na které stojíte. Chvíli postůjte, kývejte se dopředu a dozadu nebo se pohybujte, jak vám to přijde příjemné a vnímejte, jak se váš vnitřní proud propojuje se zemí, kde žijete. Vzdejte Zemi dík za všechno, co vám dává na fyzické, emocionální a duchovní úrovni. Požehnejte větru, který vás hladí. Poděkujte Vzduchu za to, že vám dává život a neustále vás s každých nádechem a výdechem provází. Pokud můžete jít k vodnímu toku, nebo ploše, udělejte to. Pokud ne, pracujte s vodou doma. Vyzařujte své světlo do vody ať už se nachází v jakékoli formě, kterou máte k dispozici. Můžete vyzařovat světlo do misky s vodou a pak ji vlít do místního vodního toku nebo jí zalít zemi. Planeta Země je vodní planetou a my jsme bytosti z vody. Voda plyne uvnitř i vně bez úsilí a vždycky se vrací do svého Zdroje – do velkého moře. Bez vody byste nebyli naživu. Ze srdce prosím Vodě poděkujte.

Při tom si uvědomujte, jak se vaše tělo propojuje se změnou ročního období. Tato změna ovlivňuje náš vnitřní i vnější svět.


V příbězích, které mám k dispozici, se mnou sdílíte, jak hluboce se vás práce, o které píšu ve Zprávách o proměnách, dotýká. Děkuji všem za vaše laskavá slova. Mám představu, že v roce 2018 vás nechám navrhnout, jakých témat bych se měla dotknout. Budu se zabývat pouze těmi, která souvisí s učením ze Zpráv o proměnách. Nebudu mít prostor, abych psala o každém tématu, takže vyberu ta, která vás z mého pohledu nejvíce osloví a pomohou naší celosvětové komunitě. Můžete psát na e-mail stories@sandraingerman.com, a já sestavím seznam témat, kterým se v průběhu roku mohu věnovat.

Na konci každého roku jsem velmi vděčná a chtěla bych poděkovat Sylvii Edwards a překladatelům, kteří věnují svůj drahocenný čas, aby přinesli Zprávy o proměnách čtenářům, kteří nerozumí anglicky. Všichni překladatelé žijí své životy a věnují se své práci, a musí svým životem navigovat, takže čas, který každý měsíc věnují překladu tohoto sloupku, aby se rozšířil do našeho mezinárodního kruhu, je velmi cenný.

Připojte se ke mně prosím s poděkováním Sylvii Edwards, která spoustu práce a času věnuje přípravě Zpráv o proměnách každý měsíc, a pošlete jej překladatelům a také každému z vás. Děkuji Sylvie za všechnu lásku, kterou věnuješ každý měsíc a pomáháš mi tento sloupek šířit do naší komunity. Přejeme ti do nového roku všechno nejlepší a mnoho radosti.

A připojte se ke mně s požehnáním všem našim překladatelům:

Lena Anderheim – švédsky
Nello Ceccon – italsky
Jorjette Cristescu – rumunsky
Ines Fermoso – španělsky
Sofia Frazoa – portugalsky
Els de Graaff-van Meeteren and Sandra Koning – holandsky
Astrid Johnen and Barbara Gramlich– německy
Miriam Kisssova – slovensky
Carole Laplante and Bea Salgado – francouzsky
Petr Němčanský – česky
Irina Osechinsky and Anton Uvarov – rusky
Tea Thum – finsky
Simin Uysal – turecky

A nakonec se propojme a vzájemně si pošleme požehnání k přivítání slunovratu!

Recommended Posts